KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

41529 ima található a honlapon, összesen 74895 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A házasságra készülőkért2021 június

Napi Ima89 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

Evangelizációs: A házasságra készülőkért

Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

Imádság

Kegyelmes Urunk, aki Fiadban, Jézusban bemutattad magad nekünk,
a hűséges házastárs feltétel nélküli szeretetének arcát,
ma felajánljuk neked sok fiatal életét, akik tőled kapták a házasságra való hivatást.
Szentlelked vezesse őket és formálja szívüket, hogy együtt növekedhessenek a szeretet türelmes útján.
Add, hogy továbbra is ápolják a nagylelkűség mindennapi felajánlását,
a kiérdemelt hűséget és az örömteli termékenységet.
Világosítsd meg közösségeinket, hogy józan ítélőképességgel kísérjék őket közös projektjük építésében, támogatva őket keresésükben és hitükben.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Becsüljétek és mutassátok meg a házasélet hivatását. Időt szánok arra, hogy beszélgetést folytassak a körülöttem élő fiatalokkal, akik a házasság hivatására kaptak meghívást; igyekszem meghallgatni aggodalmaikat, és reményt adni nekik az úton. Életemben testesíteni fogom azokat a dolgokat, amelyekről beszélek. "Meg kell találnunk a szavakat, a motivációt és a tanúságot, amely segít megérinteni a fiatalok szívét, ott, ahol a legjobban képesek a nagylelkűségre, az elkötelezettségre, a szeretetre, sőt a hősiességre, hogy meghívjuk őket, hogy lelkesen és bátran fogadják el a házasság kihívását." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 40)
Növekedjetek türelemben a szeretet útján. Beszélgetni fogok azokkal, akiket szeretek, időt szánok arra, hogy gondolkodjak és érezzek, mielőtt megszólalok, és szelíden cselekszem. "A szeretet horizontján, amely a házasság és a család keresztény megtapasztalásának központi eleme, egy másik erény is kiemelkedik, amelyet a rohanó és felszínes kapcsolatok idején nagyrészt figyelmen kívül hagynak: a szelídség." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 28)
Legyetek hűségesek a nehéz időkben. A nehéz idők közepette szeretettel fogom nézni a közös történetet és utat, amely megbocsát nekünk és megnyit egy közös jövőt. "A mai világban felértékelődik a házas emberek tanúságtétele, akik nem csupán az időn keresztül kitartottak, hanem továbbra is fenntartottak egy közös projektet és egy eleve elrendelt szeretetet." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 38)
Járjatok nyitottsággal, igazsággal és nagylelkűséggel. Rendelkezésre állok, hogy egyszerre csak egy lépést tegyek, anélkül, hogy egyszerre mindennel foglalkozni akarnék, teret adva a másiknak, és szeretettel megmutatva elképzeléseimet és érzéseimet. "A házassági válságok gyakran felszínesen és a türelem, az őszinte párbeszéd, a kölcsönös megbocsátás, a kiengesztelődés és az áldozatvállalás bátorsága nélkül jelentkeznek." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 41)
Örüljetek az odaadásnak és a közös életnek. Örömmel fogadom a kellemetlenségeket, amelyeket a másik jelent, erősítve ezzel az egységünket. "A házastársak soha nem lesznek egyedül a saját erőfeszítéseikben, hogy szembenézzenek a kihívásokkal, amelyekkel szembesülnek. Arra hivatottak, hogy Isten ajándékára elszántsággal, kreativitással, kitartással és mindennapi küzdelemmel válaszoljanak, de mindig képesek lesznek segítségül hívni a Szentlelket, aki megszentelte az egyesülésüket, hogy a kapott kegyelem minden új helyzetben újra megjelenhessen." (Ferenc pápa, Amoris laetitia 74)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Kedves nagymama, kedves nagypapa, az Úr közelsége mindenkinek, még a leggyengébbeknek is erőt ad, hogy új útra induljanak az álmok, az emlékezés és az imádság útján. #DayforGrandparentsandtheElderly @laityfamilylife

 

Még a legsötétebb pillanatokban is, mint ezekben a világjárványos hónapokban, az Úr továbbra is angyalokat küld, hogy vigasztaljanak minket magányunkban, és emlékeztessenek bennünket: "Én veletek vagyok minden nap."  #DayforGrandparentsandtheElderly @laityfamilylife

https://youtu.be/bFUSwj3fjLA

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa a diakónusoknak Emlékeztessétek az Egyházat,hogy szeretettől lángoló szíve van!

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Isten hozott benneteket! Köszönöm látogatásotokat!

Köszönöm szavaitokat és tanúságtételeiteket! Köszöntöm a bíboros helynököt, köszöntelek mindannyitokat és családjaikat! Giustino, örülök, hogy kineveztek a Karitász igazgatójának: ahogy elnézlek, azt hiszem, fejlődni fog, hisz kétszer olyan magas vagy, mint Ben atya, hajrá! [Nevetnek, tapsolnak.] Annak is örülök, hogy a római egyházmegye újra alkalmazza azt az ősi szokást, hogy egy-egy templomot egy-egy diakónusra bíznak, hogy az diakóniává váljon, ahogyan ez veled is történt, kedves Andrea [András], a város egyik népszerű negyedében. Szeretettel köszöntelek, és feleségedet, Laurát is. Remélem, nem úgy végzed majd, mint Szent Lőrinc! Csak rajta! [Nevetnek.]

Mivel azt kérdeztétek, mit várok Róma diakónusaitól, elmondok néhány dolgot, ahogyan gyakran teszem, amikor találkozom veletek, utána pedig itt maradok, hogy váltsak pár szót mindnyájatokkal.

Kezdésként elmélkedjünk egy kicsit a diakónusi szolgálatról. A követendő irányt a II. vatikáni zsinat jelölte ki, mely a diakonátust „a hierarchia saját és állandó fokaként” értelmezte. A Lumen gentium, miután ismerteti a papok funkcióját mint a Krisztus papi funkciójában való részvételt, a diakónusok szolgálatát mutatja be, „akik – mondja – nem papságra, hanem szolgálatra kapják a kézfeltételt” (29. pont). Ez a különbség nem elhanyagolható. A diakonátus, mely a korábbi felfogásban átmeneti lépcsőfokká szűkült a papság felé, ily módon visszanyeri helyét és sajátosságát. Már e különbség puszta hangsúlyozása is segít legyőzni a klerikalizmus betegségét, mely a papok kasztját Isten népe fölé helyezi. Ez a klerikalizmus lényege: papi kaszt „Isten népe felett”. És ha ez nem oldódik meg, akkor folytatódni fog a klerikalizmus az Egyházban.

A diakónusok, éppen azért, mert e nép szolgálatára vannak szentelve, arra emlékeztetnek, hogy az Egyház testében senki sem emelkedhet mások fölé.

Az Egyházban az ellenkező logikának kell érvényesülnie, a leereszkedés logikájának. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy leereszkedjünk, mert Jézus is leereszkedett, mindenki szolgájává lett. Ha van valaki nagy az Egyházban, akkor az ő, aki a legkisebbé és mindenki szolgájává lett. Minden itt kezdődik, ahogy emlékeztet bennünket erre az a tény, hogy a diakonátus az egyházi rend kapuja. És örökre diakónus marad az ember!

Ne feledjük, kérlek benneteket, hogy Jézus tanítványai számára a szeretet mindig szolgálatot jelent, a szolgálat pedig uralkodást.

A hatalom a szolgálatban rejlik, semmi másban. És mivel te emlékeztettél arra, amit mondtam, arra, hogy a diakónusok a szolgálat őrzői az Egyházban, következésképpen azt mondhatjuk, hogy ők az igazi „hatalom” őrzői az Egyházban, hogy senki ne lépje túl a szolgálat hatalmát. Gondolkodjatok el ezen!

A diakonátus – a zsinat fő irányát követve – így az Egyház misztériumának középpontjába vezet bennünket. Ahogyan „lényegénél fogva missziós Egyházról” és „lényegénél fogva szinodális Egyházról” beszéltem, úgy azt mondom, hogy „lényegénél fogva diakóniai Egyházról” is kellene beszélnünk. Ha ugyanis nem éljük meg a szolgálatnak ezt a dimenzióját, akkor minden felszentelt szolgálat kiürül belülről, meddővé válik, nem hoz gyümölcsöt. És apránként elvilágiasodik.

A diakónusok emlékeztetik az Egyházat arra, hogy igaz az, amit Kis Szent Teréz felfedezett: az Egyháznak szeretettől lángoló szíve van. Igen, alázatos, szolgálattól dobogó szíve.

A diakónusok erre emlékeztetnek bennünket, amikor a diakónus Szent Ferenchez hasonlóan alázattal és vidáman szolgálva elviszik másoknak Isten közelségét anélkül, hogy rájuk erőltetnék magukat. Az előtérbe kerülés vágya nélkül munkálkodó diakónus nagylelkűsége az evangélium illatát árasztja, Isten alázatosságának nagyságáról árulkodik, Istenéről, aki megteszi az első lépést – mindig, mindig Isten teszi meg az első lépést –, hogy azokkal is találkozzon, akik elfordultak tőle.

Ma egy másik szempontra is figyelnünk kell. A papok létszámának csökkenése azt eredményezte, hogy a diakónusok túlnyomórészt helyettesítő feladatokat látnak el, amelyek – bármennyire fontosak is – nem tartoznak a diakonátus sajátos feladatai közé. Helyettesítő feladatok. A zsinat, miután az Isten népének szolgálatáról beszél „a liturgia, az ige és a szeretet diakóniájában”, hangsúlyozza, hogy a diakónusok mindenekelőtt – mindenekelőtt! – „a szeretetszolgálat és a vagyonkezelés [administratio] feladatának szentelik magukat” (Lumen gentium, 29). A mondat a korai századokra utal, amikor a diakónusok a püspök nevében és megbízásából gondoskodtak a hívők, különösen a szegények és a betegek szükségleteiről. Róma egyházának gyökereiből is meríthetünk. Nemcsak Szent Lőrincre gondolok, hanem arra a döntésre is, hogy életet adjunk a diakóniáknak. A nagy császári metropoliszban hét, a plébániáktól elkülönülő, a város kerületeiben szétosztott helyet szerveztek, ahol a diakónusok kapilláris munkát végeztek az egész keresztény közösség, különösen „a legkisebbek” érdekében, hogy – ahogy az Apostolok cselekedetei mondja – senki „se legyen szűkölködő közöttük” (vö. 4,34).

Ezért próbáltuk Rómában helyreállítani ezt a diakóniával kapcsolatos ősi hagyományt a San Stanislao-templomban. Tudom, hogy a Karitászban és más, a szegényeket segítő szervezetekben is erősen jelen vagytok. Ekképpen sosem veszítitek el az iránytűt:

a diakónusok nem lesznek „félpapok” vagy másodrendű papok, sem „luxusministránsok”, nem, ezen az úton nem szabad járni;

gondoskodó szolgák lesznek, akik odaadóan dolgoznak azért, hogy senki ne legyen kirekesztve, és az Úr szeretete konkrétan megérintse az emberek életét. Végső soron néhány szóban össze lehetne foglalni a diakónusi lelkiséget, vagyis a szolgálat lelkiségét: belső készség és külső nyitottság. Elérhetőnek lenni belülről, szívből, készen igent mondani, tanulékonyan, anélkül, hogy saját programjainkhoz kötnénk az életünket; és kifelé nyitottnak lenni, mindenkire figyelve, különösen azokra, akik kívül maradnak, akik kirekesztettnek érzik magukat. Tegnap olvastam egy szöveget Don Orionétól a rászorulók befogadásáról. Azt mondja: „Házainkba – kongregációjának szerzeteseihez beszél –mindenkit be kell fogadni, aki szükséget szenved, bármilyen szükséglete legyen is, azokat is, akiknek fájdalmai vannak.” Ez tetszik nekem. Ne csak a rászorulót fogadjuk be, hanem azt is, akinek fájdalmai vannak. Fontos, hogy segítsünk az ilyen az embereknek! Rátok bízom ezt.

Ahhoz, hogy mit várok Róma diakónusaitól, szeretnék még röviden három gondolatot hozzáfűzni. De ne ijedjetek meg, máris mondandóm végére érek! Ezek nem a „tennivalók” sorába, hanem inkább az ápolandó dimenziókhoz tartoznak. Először is azt várom, hogy alázatosak legyetek.

Szomorú látni páváskodó püspököt és papot, de még szomorúbb olyan diakónust látni, aki a világ középpontjába, a liturgia középpontjába vagy az Egyház középpontjába akarja helyezni magát. Alázatosak legyetek!

Minden jó, amit tesztek, legyen csak köztetek és Isten között tudott titok! És így gyümölcsöt fog teremni.

Másodszor,

azt várom, hogy jó házastársak és jó apák legyetek. És jó nagyszülők!

Ez reményt és vigaszt ad a megfáradás időszakán átmenő pároknak, akik őszinte egyszerűségetekben segítő kézre találnak. Jó lenne, ha azt gondolnák: „Nézd csak a diakónusunkat! Örömmel van együtt a szegényekkel, de a plébánossal is, sőt a gyerekeivel és a feleségével is!” Sőt, az anyósával is, ez nagyon fontos!

Mindent örömmel, panaszkodás nélkül tenni: ez a tanúságtétel többet ér, mint sok prédikáció.

A panaszokat pedig kitessékelni! Panaszkodás nélkül. „Annyi munkám volt, de annyi…” Semmi. Nyeljétek le ezeket a dolgokat! Ki velük! A mosoly, a család, a családra való nyitottság, nagyvonalúság…

Végül, harmadszor, azt várom, hogy őrszemek legyetek: ne csak arra legyetek képesek, hogy észrevegyétek a távoliakat és a szegényeket – ez nem is olyan nehéz –, hanem segítsétek a keresztény közösséget abban, hogy észrevegye a szegényekben és a távoliakban Jézust, amint rajtuk keresztül kopogtat ajtóinkon. Ez egyben kateketikai és prófétai dimenziója is az őrálló-próféta-katekétának, aki képes messzebbre látni, és segíteni a többieket messzebbre látni, meglátni a szegényeket, a távoliakat. Magatokévá tehetitek azt a gyönyörű képet az evangéliumok végén, amikor Jézus távolról kérdezi tanítványait: „Nincs valami ennivalótok?” És a szeretett tanítvány felismeri őt, és azt mondja: „Az Úr az!” (Jn 21,5.7).

Bármilyen szükséggel találkoztok, meg kell látnotok az Urat! Ti is vegyétek észre az Urat, amikor megannyi kicsiny testvérében azt kéri, hogy adjunk neki enni, fogadjuk be és szeressük!

Szeretném, ha ilyenek lennének Rómának és az egész világnak a diakónusai. Dolgozzatok ezen! Tele vagytok nagylelkűséggel, ezekkel haladjatok előre!

Köszönöm nektek, amit tesztek, és amik vagytok, és kérlek benneteket, továbbra is imádkozzatok értem! Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár12. évközi hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Ábrám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált.
Az Úr szövetséget kötött vele.

Lótnak és a Jordán környéki királyoknak kiszabadítása után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: „Ne félj, Ábrám, én védőpajzsod vagyok, a jutalmad igen nagy lesz.” Ábrám így szólt: „Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.” És Ábrám folytatta: „Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám, a damaszkuszi Eliezer lesz az örökösöm.” Erre az Úr így szólt hozzá: „Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik.” Aztán kivezette, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a nemzetséged.” Ábrám hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra.
Majd ismét szólt Isten Ábrámhoz: „Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrám így válaszolt: „Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?” Erre Isten megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!”
Ábrám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott részeket egymással szemben helyezte el, a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, Ábrám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá.
Amint beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.”
Ez az Isten igéje.
Ter 15,1-12.17-18

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. (Vö. 8a. vers. - 8. G tónus)
Vagy: Alleluja. 8. szám.
Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét, * hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között.
Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, * emlegessétek minden csodáját.
Hívek: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
Vagy: Alleluja.
E: Dicsekedjetek szent nevével, * az Urat kereső szívek örvendezzenek.
Keressétek az Urat és hatalmas erejét, * keressétek arcát szüntelen.
H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
Vagy: Alleluja.
E: Ti vagytok Ábrahámnak, az ő szolgájának ivadékai, * választottjának, Jákobnak fiai.
Ő a mi Urunk és Istenünk, * ő ítélkezik az egész földön.
H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
Vagy: Alleluja.
E: Örökké emlékezik szövetségére, * ezernyi nemzedéknek adott igéjére,
melyet Ábrahámnak adott, * és az esküre, melyet Izsáknak esküdött.
H: Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 104,1-2.3-4.6-7.8-9

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Maradjatok bennem, és én bennetek! * Aki énbennem marad, bőséges termést hoz.” Jn 15,4a.5b – 10. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tetteikről ismerhetők fel az emberek.
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 7,15-20

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza Egyházát, amelyért szent Fia életét áldozta!
Lektor: 1. Krisztus Egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Az Egyház pásztoraiért: a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A hívek közösségéért: a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket! )
Pap: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált


Ter 15,1-12.17-18

Ezen események után az Úr látomásban beszédet intézett Ábrámhoz, és azt mondta neki: ,,Ne félj, Ábrám, én az oltalmazód vagyok, és igen nagy lesz a jutalmad!’’ Ábrám ekkor megkérdezte: ,,Uram, Isten, mit adhatnál nekem? Gyermektelenül költözöm én el, s házam gondviselőjének fia, a damaszkuszi Eliézer örökli a házamat!’’ Aztán így folytatta Ábrám: ,,Nem adtál nekem gyermeket, és íme, a házamban született rabszolga lesz az örökösöm!’’ De az Úr azt válaszolta neki: ,,Nem az lesz az örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd!’’ Majd kivezette a szabadba, és azt mondta neki: ,,Nézz fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha tudod!’’ Aztán így folytatta: ,,Éppen ilyen lesz az utódod is.’’ Hitt az Úrnak, s ez igazságul tudatott be neki. Ekkor azt mondta neki az Úr: ,,Én vagyok az Úr, aki kihoztalak a káldeai Úrból, hogy neked adjam ezt a földet birtokul.’’ Ám ő azt válaszolta: ,,Uram, Isten, miből tudhatnám meg, hogy a birtokom lesz?’’ Az Úr erre azt felelte neki: ,,Hozz nekem egy háromesztendős üszőt, egy háromesztendős kecskét, egy háromesztendős kost, továbbá egy gerlét és egy galambot!’’ Ekkor ő elhozta mindezeket, középen kettévágta őket, és lerakta a két darabot egymással szembe; a madarakat azonban nem vágta ketté. A húsokra ragadozó madarak szálltak, de Ábrám elűzte őket. Amikor aztán a nap leszállóban volt, mély álom fogta el Ábrámot, és nagy rettegés és sötétség szállt rá. Amikor a nap lenyugodott, sűrű sötétség lett. És íme, megjelent egy füstölgő kemence és egy tüzes fáklya, s átvonult a húsdarabok között. Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, ezekkel a szavakkal: ,,Utódodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától egészen a nagy folyóig, az Eufráteszig.

Zs 104,1-9

ALLELUJA! Áldjátok az Urat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a nemzetek közt műveit! Énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki, beszéljétek el minden csodatettét. Dicsekedjetek szent nevével, örvendezzen azoknak a szíve, akik az Urat keresik. Keressétek az Urat és erejét, keressétek szüntelenül arcát. Emlékezzetek meg csodatetteiről, amelyeket művelt, jeleiről és szája ítéleteiről, ti, az ő szolgájának, Ábrahám utódai, választottjának, Jákobnak fiai. Ő, az Úr, a mi Istenünk, az egész földön ő ítélkezik. Örökké gondol szövetségére, szavára, amelyet ezer nemzedékre adott, arra, amit Ábrahámmal megkötött, amire megesküdött Izsáknak.

Mt 7,15-20

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. A gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Vajon szednek-e a tövisről szőlőt, vagy a bogáncsról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. A jó fa nem tud rossz gyümölcsöt teremni, sem a rossz fa jó gyümölcsöt teremni. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát a gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeNOLAI SZENT PAULINUS

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

NOLAI SZENT PAULINUS

* Bordeaux közelében, 353/54. + Nola, 431. június 22.

Szent Paulinus püspök (teljes nevén Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus) pogány családban született. Apja magas rangú császári hivatalnok volt, ősei egy nemes római család tagjai voltak, akik hatalmas vagyont gyűjtöttek össze. Így a családnak Gallián kívül kiterjedt birtokai voltak Hispániában és Dél-Itáliában. Életrajzot nem írtak a kortársak Paulinusról, ő maga azonban művelt íróember volt, ezért a levelezéséből és egyéb munkáiból tudunk néhány részletet az életéről.

Szent Ágoston kortársa volt: születésük és haláluk éve szinte azonos. Paulinus Gallia leghíresebb iskolájába járt Bordeaux-ban, a híres rétor és költő, Ausonius tanítványa volt. A pogány Ausonius és a tanítvány, s feltehetően a két család között is, bensőséges barátság alakult ki. Ausonius fiaként szerette Paulinust, ő pedig atyját és nevelőjét tisztelte tanítójában. E barátság meghatározó szerepet játszott Paulinus pályáján. Ausonius ugyanis 365--367-ben a császár, I. Valentinianus fiának, Gratianusnak a nevelője, majd Itália, Illyria és Afrika prétori prefektusa lett. Érthető, hogy mindent elkövetett kedves tanítványa érdekében, aki szintén hivatalnoki pályára készült. Ennek tudható be, hogy Paulinus hamarosan szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett.

Campania népe sokkal jobban befogadta a kereszténységet, mint a Paulinus által ismert Gallia. Különösen meghatotta az az áhítat, amellyel Szent Félix vértanú sírját vették körül január 14-én, amikor nagy tömeg gyűlt össze a vértanú ünneplésére. Paulinus már ekkor, pogányként Szent Félixnek ajánlotta életét. Hivatalát nem sokáig viselte, mert 384-ben lemondott, és feleségével, Teréziával együtt hispániai birtokára indult. Itt végre született egy gyermekük, akit Celsusnak neveztek el, de nagy fájdalmukra a fiú nyolc napos korában meghalt.

Ezt követően elhagyták Hispániát, és aquitániai birtokukra vonultak vissza, hogy felejtsék gyászukat, s távol a közügyektől és háborúskodásoktól a költészet és a filozófia szépségeit élvezhessék. Társaságukban volt Ausonius mester, egy fiatal, még pogány ügyvéd, Sulpicius Severus, a filozófus Jovius és a dúsgazdag Gastidius. Valószínű, hogy ebben az időszakban Paulinus megfordult Milánóban is, és találkozott Szent Ambrussal, akitől -- mint később rá emlékezve mondja -- hitet merített.

E csendes esztendők alatt megérlelődött elhatározása, hogy megkeresztelkedik. A katechumenátust egy Amandus nevű papnál végezte, s a bordeaux-i püspök 389-ben megkeresztelte. Paulinus túl volt már harmincötödik évén, amikor kérte a keresztséget, de ez akkoriban szokás volt. Szent Jeromos és Szent Ágoston is felnőtt férfi volt már, amikor megkeresztelkedett.

A keresztség napja Paulinusnak a megtérés napja volt. Szakított pogányságával és a pogány kultúrával. Korábban sűrűn váltott levelet Ausoniusszal, most válasz nélkül hagyta leveleit, mert maga mögött hagyta a Krisztust nem ismerő antik világot. Feleségével együtt ismét Hispániába utazott, s ott kezdte valóra váltani az evangéliumban hallott igéket. 393-ban eladta hispániai birtokát, és árát szétosztotta a rászorulók között, majd megkezdte ,,szerzetesi'' életét.

A nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Voltak viszont remeték, s kisebb, világtól elvonult közösségek alakultak, melyek tagjai az evangéliumi tanácsok szerint az imádságnak és szellemi munkának szentelték magukat. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Vercelli Szent Özséb körül is ilyen közösségek születtek. Paulinus is úgy határozott, hogy elvonul a világtól, és az evangéliumból tanult szegénység és alázatosság követője lesz. De ugyanúgy járt, mint Ágoston, akit szintén a nép kívánságára szenteltek pappá. Barcelona népe Paulinust akarta papjaként látni. Ő azonban csak azzal a feltétellel vetette alá magát a nép akaratának, hogy nem köti magát a barcelonai egyházhoz, mert távolabbi terve szerint Nolában akart megtelepedni. 394 karácsonyán Lampius püspök pappá szentelte, Paulinus pedig mindjárt a következő évben útra kelt Nola felé. Vele tartott Terézia, aki ettől kezdve csak lelki társa volt, továbbá néhány barátjuk. Köztük egy másik házaspár: Turcius Apronianus és Avita, valamint a gyermekeik, Eunomia, Asterius, Alfia és Emilius.

Nolába érkezve nem a városban telepedtek meg, hanem Szent Félix sírja közelében, a városon kívüli barlangokban. A szerzetesi közösség -- külön laktak a férfiak és külön a nők -- lélekben és hitben egy volt. Imádságaikat a vértanú sírja körül végezték. Egyszerű ételüket közös asztalnál fogyasztották, és mindig vendégül látták a zarándokokat. Paulinus, aki ismerte a verselés művészetét, minden esztendőben dicsőítő verset írt Szent Félixről a szerzetesi közösség külön örömére. Életük a szegénység és az alázatosság szeretete volt, és ez különös fényt adott lelkületüknek más hasonló közösségek között.

Teréziáról 408 után Paulinus soha nem tesz említést, ebből arra lehet következtetni, hogy még abban az évben meghalt.

409 körül megválasztották Paulinust Nola püspökévé. Fölszentelésének évét csak Szent Ágoston leveleiből tudjuk kikövetkeztetni, aki 408-ban még csak Paulinusnak, 410-ben már Paulinus püspöknek írt.

A következő húsz évről nincsenek adatok. Annyit tudunk, hogy a Szent Ágoston, illetve Pelagius és követői közötti kegyelemtani vitába Ágoston oldalán avatkozott be. Föltételezzük, hogy minden energiáját lekötötte a püspökség, a Szent Félix-zarándokhely és a város gondja, mert előbb a gótok, majd a vandálok vonultak át a vidéken.

A püspök haláláról egy Uranius nevű pap hagyott ránk följegyzést. Eszerint az utolsó napon Paulinust meglátogatta két szomszédos püspök, Symmachus és Acundinus. Velük még szentmisét koncelebrált, majd a házába hívta őket, és buzdító szavakat intézve hozzájuk a halálára készült. Másnap, 431. június 22-én reggel halt meg.

Abban a templomban temették el, amelyet ő maga építtetett Szent Félix tiszteletére. Nem sokkal később, 455-ben a vandálok földúlták a szentélyt, és tisztelete feledésbe merült. Szent maradványait a 11. században vitték Rómába, ahol ettől kezdve tisztelték. Az ereklyéket a Szent Bertalan-templomban helyezték el a Tiberis szigetén. Ezt a templomot III. Ottó császár építtette a prágai vértanú püspök, Szent Adalbert tiszteletére, nevét azonban Bertalan apostoltól veszi, mert maradványait ide hozták. X. Pius pápa 1908-ban elrendelte, hogy Paulinus ereklyéit vigyék vissza Nolába. A szent püspök ünnepét ő terjesztette ki az egész Egyházra.


Sulpicius Severus úgy tudja, hogy aquitániai tartózkodása idején Paulinus szembajt kapott és majdnem megvakult. Betegségéből Szent Márton püspök gyógyította meg csodálatosan.

Megtérése után Paulinus a birtokait pénzzé tette és az Egyház karitatív céljainak szolgálatára átadta Galliában és Hispániában is. Nem így Nolában. Már korábban állt egy kis templom Szent Félix sírja felett. Amikor társaival együtt e sír közelében megtelepedett, itáliai birtokai árán templomot emeltetett a sír fölé. A templomhoz csatlakozott három oratórium, egy keresztelőkápolna, egy szállás a zarándokoknak és azok cellák, amiket maguk használtak. Saját celláját a templom oldalában, az első emeletre helyeztette el, és a falon nyílást vágatott, hogy bármikor láthassa Szent Félix sírját.

E templomot Paulinus igen gazdagon díszíttette. Különlegessége, hogy figyelmen kívül hagyva a kilencven évvel korábbi elvirai zsinat képeket tiltó határozatát, a templom falaira bibliai jeleneteket festetett, és feliratokkal látta el.

Egy legendás elbeszélés szerint amikor a vandálok megtámadták Nolát, foglyul ejtettek egy ifjút, és túszként magukkal akarták vinni. Az ifjú egy özvegyasszony egyetlen fia volt, ezért Paulinus kiváltotta, és maga ment túszként fogságba. A vandál király palotájába került, ahol kertészként dolgozott mindaddig, míg társaival együtt ki nem váltották. A történészek szerint ez az eset egy későbbi Paulinusszal történt, kétségtelen azonban, hogy az evangéliumot megvalósító szerzetespüspök képéhez is illik ez a legenda.


Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Paulinus püspök a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgósággal tündököljön szentjeid között, kérünk, engedd, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, annak példáját is kövessük a szeretetben!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Fisher Szt János püspök, Morus Szt Tamás vértanúkVIII. Henrik király által mártírhalált haltak

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Életük

+ Fisher János, akit korának egyik legtudósabb me-nek tartottak, 1459-ben született Yorkshire-ben. Cambridge-ben tanult, később számos tisztségben szolgálta az egyetemet, és Desiderius Erasmussal egészítette ki az iskola tanári karát.

+ 1504-ben Rochester püspökévé nevezték ki, és a későbbi VIII. Henrik nevelője volt. Később határozott ellenzője lett Henrik egyházi hatalmi igényeinek, valamint Aragóniai Katalin királyné válási kérelmének.

+ Ellenállása miatt 1534-ben a londoni Towerben raboskodott. A következő évben III. Pál pápa bíborossá avatta. Henrik úgy ellenezte ezt az aktust, hogy június 22-én a Tower Hallban lefejeztette Fisher püspököt.

+ Tamás Londonban született és Oxfordban tanult. Jogász végzettségű volt, végül beválasztották a parlamentbe. 1504-ben feleségül vette Jane Coltot, és a párnak 4 gyermeke született. A nő halála után Alice Middletont vette feleségül. Tamás odaadó férj és apa volt, és szellemes és zseniális emberként tisztelték.

+ 1529-ben VIII. Henrik király kinevezte More-t Anglia kancellárjává. More három évvel később lemondott, amikor Henrik kitartott válása és a római egyházzal való szakítása mellett. Élete hátralévő részében az egyház védelmében dolgozott, és 1534-ben megtagadta a szupremáciai eskü letételét, amely Henriket ismerte volna el az angliai egyház fejének.

+ Morus Tamást ezt követően letartóztatták és árulásért elítélték. 1535. július 6-án, mindössze kilenc nappal barátja, John Fisher bíboros kivégzése után lefejezték. Miközben az állványra vezették, azt hirdette, hogy ő "a király jó szolgája marad, de Istené az első".

+ Morus Tamást és Fisher Jánost 1935-ben együtt avatták szentté, és közös liturgikus megemlékezésüket június 22-én, Fisher kivégzésének évfordulóján ünneplik.

Imádságra és elmélkedésre

"Semmi más nem jöhet, mint amit Isten akar.  És nagyon biztos vagyok benne, hogy bármi legyen is az, bármilyen rossznak is tűnik, valóban a legjobb lesz." - Morus Szent Tamás (a börtönből írt levelében, amelyet lányának, Margitnak írt.)

Imádság

Istenünk, te a vértanúk halálában mutattad meg Egyházadnak a hit legszebb példáját. Fisher Szent János és Morus Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumÁkos

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Ákos, deákosan Achatius, ókeresztény vértanú. A keresztesháborúk idején költött legenda szerint Hadrianus császár idejében tízezer katonatársával együtt az Ararát hegyén keresztre feszítették, mert nem áldoztak a pogány isteneknek. Ezért a napot a Tízezer Vértanú ünnepe gyanánt is számon tartották. Achatius et Socii ünnepe hazánkban először a XIV. századbeli pozsonyi misekönyvben bukkan föl. Az egyik katona fejereklyéjét az egri székesegyház őrizte.*

A legenda szerint keresztre feszítésük idején a nap hatodik órájában nagy földrengés támadt, ők azonban félelem helyett azoknak testi-lelki egészségéért, boldogulásáért imádkoztak, akik majdan böjttel és hallgatással hozzájuk könyörögnek. A kilencedik órában kiadták lelküket. Testüket újabb földrengés tépte le a keresztről. Angyalok földelték el őket.*

Mint mondottuk, a legenda a keresztesháborúk idején bontakozott ki, nyilvánvalóan a lovagoknak bátorsággal és hittel való fölvértezésére. Künstle szerint a kultusz a maga teljességében a középkor végen, a XV. század folyamán vált általánosabbá, éspedig Közép-Európában, Ausztriában, Csehországban, de hozzátehetjük, hazánkban is.

A Tízezer Vértanú gótikus faszobrát őrzi Besztercebánya (Szent Borbála-oltár 1509).*

Rokitó (Rokytov 1460)* és Malompatak (Mlynica) főoltárának egyik táblaképe (1515) a Tízezer Vértanút ábrázolja. A Szépművészeti Múzeumnak is van Jankovich Miklós hagyatékából hasonló tárgyú, föltétlenül hazai eredetű táblaképe.*

Egy másik ábrázolását, egy szárnyasoltár maradványát Lietava váralji templomában őrzik. A várkápolnából hozták le ide. Az 1510 táján festett kép a Tízezer Vértanút örökítette meg. A helyi hagyomány azonban úgy tudja,* hogy a tatárjárás idejéről való: a tatárok a várhegyről dobálják le a hegyre húzódó népet az alján letűzött hegyes karókra.

Oltármesterségük virágzott a gyulafehérvári (1400)* és nagyváradi (1478) székesegyházban. Bihar templomába jutott a Tízezer Vitéz ereklyéiből (1438)*. Tiszteletük korszerűségére jellemző, hogy a kolozsvári vargák céhe is őket tisztelte patrónusul.*

A Háromkirályokkal egyetemben társpatrónusai voltak a túróci, azaz znióváraljai premontrei prépostsági templom Corpus Christi-kápolnájának (1520).*

A Tízezer Vértanú a Szentföld-élmény tükröződéseként gótikus Kálvária-ábrázolásainkon is föltűnik. Így Bártfa (1500), Berki (Rokycany, 1480), Kisszeben (Sabinov, 1520), Nagyszeben (Brukenthal-Múzeum, 1480) szárnyasoltárán, illetve képtábláin.*

Az Ákos keresztnév már az Árpád-korban felbukkan. Nem lehetetlen, hogy még pogánykori névhagyatékunkhoz tartozik. A hangzásbeli rokonság következtében Achatius vértanúval azonosították. Föltehetően az Ákos elmagyarosodott alakját őrzi az Agácz, Agócs, Agócsi (Achatii), Akács, Akacs családnév.*

Ákost lovagként, száraz ággal a kezében szokták megörökíteni. Hazai ábrázolásáról nem tudunk. Nyilván a reformáció szólt közbe, hogy már nem választották templomi védőszentnek sem. Keresztnévként barokk főuraink körében bukkant föl és máig megőrizte uras, sőt uralkodó hangulatát. Sajátosképpen napjainkban vált divatnévvé.

Ákos egyúttal a Tizennégy Segítőszent egyike.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2021 június Nem mindenki, aki azt mondja nekem: "Uram, Uram!"megy be a mennyek országába (Mt 7,21)

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

„Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.” (Mt 7,21)

Máté evangéliumának ez a mondata a Hegyi beszéd végén hangzik el. Jézus ebben a beszédében kinyilvánítja a boldogságokat, majd pedig arra hívja hallgatóit, hogy ismerjék fel Isten szerető közelségét, és cselekedjenek eszerint: ismerjék fel, hogy ha az Atya akaratát tesszük, az azonnal elvezet az ő Országába, a teljes közösségre vele.

 

„Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.”

De vajon mi Isten akarata? Hogyan ismerhetjük fel?

Chiara Lubich így írja le felfedezését: „[…] Isten akarata, Isten hangja, mely folyamatosan szól és hív bennünket. Egy isteni aranyszál, jobban mondva aranyszőttes, mely átjárja egész földi életünket és nemcsak a földi életünket. Isten ilyen módon fejezi ki szeretetét. Szeretetét, mely válaszra vár, hogy csodáit megvalósíthassa életünkben. Isten akarata az, amivé nekünk válnunk kell. A mi igazi létünk. A teljes megvalósulásunk. […] Ismételjük tehát minden pillanatban, Isten minden akaratával kapcsolatban, akár fájdalmas, akár örömteli, akár közömbös: »legyen meg«. […] Ez a két egyszerű szó hatalmas lendületet fog adni, mint egy ugródeszka, ahhoz, hogy szeretettel, tökéletesen és teljes odaadással tegyük, amit tennünk kell. […] Így pillanatról pillanatra kiteljesítjük életünk csodálatos, egyetlen, megismételhetetlen mozaikját, melyet Isten őröktől fogva elgondolt mindannyiunk számára. Ő, Isten, akinek csak szép, nagy, hatalmas dolgokat tulajdonítanak, amelyben minden pici rész, mint például egy szeretet-tett értelmet nyer és ragyog, mint ahogy a pici tarka virágoknak is megvan a helyük a természet egészének végtelen szépségében.”[1]

 

„Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.”

Máté evangéliuma szerint a keresztények legfőbb törvénye az irgalom, ez adja meg Isten iránti szeretetünk és minden vallási cselekedetünk teljességét.

Ez az ige a konkrét cselekedetek által segít megnyitni a bizonyosan személyes és bensőséges kapcsolatunkat Istennel a testvérek felé. Arra indít, hogy önmagunkból kilépve kiengesztelődést és reményt vigyünk másoknak.

 

Heidelbergi gyerekek mesélik az alábbiakat Németországból: „Hogyan mondhatnánk el a társainknak, hogy a boldogság kulcsa önmagunk odaajándékozása másoknak? Ebből a kérdésből kiindulva született meg a kezdeményezésünk »egy óra boldogság« címmel. Az ötlet nagyon egyszerű, arról van szó, hogy havonta legalább egy órára tegyünk boldoggá valakit. Azokkal kezdtük, akikről úgy gondoltuk, hogy a legnagyobb szükségük van a szeretetünkre, bejelentkeztünk, és mindenütt tárt kapukkal vártak. Így jutottunk el egy parkba, ahová tolószékes idős embereket vittünk sétálni. Aztán az egyik kórházba, ahol beteg gyerekekkel játszottunk és mozgássérültekkel sportoltunk. Ezek az emberek nagyon örültek, de ahogy az akció címe is mondja, mi még boldogabbak voltunk. És a barátaink, akiket magunkkal hívtunk? Először kíváncsian figyeltek, de mióta ők is megpróbáltak örömet szerezni, egyetértenek velünk, hogy boldoggá tesz, ha boldogságot ajándékozunk.”

 

Letizia Magri

 

[1] C. Lubich, telefonkörkapcsolás, 1992. február 27., in Conversazioni in collegamento telefonico, szerk. M. Vandeleene (Opere di Chiara Lubich 8/1; Città Nuova, Roma 2019) pp. 446-448.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetKezdj el mozogni!

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Kezdj el mozogni!

„Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos” (1Timóteus 4:8 Károli)

Amikor elérünk a negyvenes, ötvenes, hatvanas éveinkbe, hajlamosabbak leszünk az ülő életmódra. Egy hölgy például elhatározta, hogy soha nem fog semmilyen izzasztó dolgot tenni. Egy másik azzal viccelődött, hogy a futás csak arra jó, hogy a temetésére csinosabb legyen az ember. Egy lökhárító-matricán pedig a következőket olvastam: „Az ötvenet taposom, ez épp elég testmozgás.”

A Biblia azt mondja: „a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete” (1Timóteus 4:8). Azt jelenti ez, hogy a testedzés nem fontos? Nem, hanem azt, hogy meg kell őriznünk az egyensúlyt! Mi értelme van azért küzdeni, hogy kifejlesszük a szent erényeket, ha idő előtt meghalunk elzáródott artériákkal?

Azt mondod, nem szeretsz kocogni vagy súlyt emelni? Akkor van egy jó hírem: egy nemrégiben készült orvosi tanulmány megállapította, hogy ha napi negyvenöt percet töltünk a ház körüli munkával, például fűnyírással, hosszabb élettartamra számíthatunk, mint azok, akik inaktívak. Ha csinálsz néhány fekvőtámaszt és felülést, az még jobb, de nem feltétlenül szükséges.

Ha nem tartod karban az autódat, akkor nincs jogod hibáztatni a gyártót. Ha nem tartod karban a testedet, ami a Szentlélek temploma, akkor nem hibáztathatod Istent. „De én hiszek Isten gyógyító erejében” – mondod. Igen, Isten valóban ígéri ezt Igéjében (ld. Jakab 5:14–15), de a hit mellett bölcsességet is vár!

Tedd hát le a tévé távirányítóját, kelj fel a fotelből, és állj neki a nagytakarításnak vagy más házimunkának! Nemcsak az otthonod lesz szebb, de valószínűleg te is tovább fogsz élni.

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenkettedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Isten jelenléte

Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
vágyakozással Feléd.

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

Szerető figyelmesség

Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

Isten igéje

Mt 7,15-20

"Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Szent Pál a "lélek gyümölcseinek" hívja (Gal 5,22-23) a szeretetet, örömöt, békességet, béketűrést, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, mértékletességet, és Isten működésének bizonyítékát látja bennük. Isten segítségével áttekintem ezeket a tulajdonságokat: hálát adok, ha megtalálom őket magamban. Kérem Istent, hogy erősítsen meg bennük, és mutassa meg, melyek azok a területek, ahol tanítványi voltomat kiterjeszthetem.

Párbeszéd

Észrevettem-e, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom?
Kihívásnak érzem? Megnyugtat? Vagy dühös lettem?
Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem,
elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi tizenkettedik hét – kedd

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
Ter 13,2.5-18
(...) Felemelte tehát Lót a szemét, és látta, hogy az egész Jordán-környék, mindaddig, amíg Coárba jut az ember – ekkor még nem pusztította el az Úr Szodomát és Gomorrát –, mindenütt olyan bővizű, mint az Úr paradicsoma, és mint Egyiptom. Lót ezért a Jordán-környékét választotta magának, és keletre tért; így elváltak egymástól a testvérek. Ábrám Kánaán földjén maradt, Lót pedig a Jordán-környék városaiban telepedett meg, és Szodomában lakott. A szodomai emberek azonban nagyon gonoszak és igen bűnösök voltak az Úr előtt. Az Úr azt mondta Ábrámnak, miután Lót elvált tőle: ,,Emeld fel szemedet, és arról a helyről, ahol most vagy, tekints északra és délre, keletre és nyugatra! Ezt az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak fogom adni örökre. Olyanná teszem utódodat, mint amilyen a föld pora: ha van ember, aki meg tudja számlálni a föld porszemeit, utódodat is meg tudja majd számlálni. Kelj fel, és járd be ezt a földet széltében-hosszában, mert neked fogom adni!” Felszedte tehát Ábrám a sátrát, elment, és letelepedett Mamre Tölgye mellett, amely Hebronban van, s ott oltárt épített az Úrnak.
 
Mt 7,6.12-14
Ne adjátok a szent dolgokat kutyáknak, és gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé, nehogy eltapossák azokat lábukkal, és megfordulva széttépjenek titeket. Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták. A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják!

A mai Evangélium fényében kell elgondolkodnunk Lót és Ábrám magatartásán. Lót emberi számítás szerint okosan cselekedett, de mivel számára nem volt más szempont, csak a földi gyarapodás, ahová nagy megelégedéssel bevonult, onnan később mindenét odahagyva kellett menekülnie. Ha mindig a jobbat, kényelmesebbet, kecsegtetőbbet választjuk, nem a keskeny úton járunk és nem a szűk kapun megyünk be, hanem a tágas útra lépünk, mely a széles kapun át a romlásba vezet. Vigyáznunk kell arra, hogy ha ugyan kis dolgokban, de mindig ezek a földi szempontok vezetnek, Krisztus keresztjéből végül is puszta elmélet marad. Nem kifejezett rossz szándékról, bűnről van itt szó, de bizonyos irányulásról, amely veszélyes lehet. Hiszen ha magunknak mindig a legjobbat akarjuk, másokat óhatatlanul megkárosítunk, háttérbe szorítunk.

 
Mennyivel üdvösebb jó szívvel fogadni mindazt, ami osztályrészünkül jut! Hiszen nem ezek minősége dönti el sorsunkat, hanem a hozzájuk való viszonyulás. A szentek között nem egy akadt, aki gazdagságban élt, egyházi vagy világi méltóságot viselt, mégis az ezekkel járó pompára, kényelemre szent közömbösséggel tekintett, s még többen voltak olyanok, akik kifejezetten az utolsó helyeket keresték, családjukban, szerzetesi közösségükben, a társadalomban. Ábrámnak a szegényesebb terület maradt, de rajta volt az Úr áldása. Amikor ő felemelte szemét, nemcsak a vidéket látta, hanem lelki szemeivel az Úr ígéretének beteljesülését is, mert az ő tekintetét maga Isten vezette.
 
Urunk Jézus, ne engedd, hogy megragadjunk a külső látványnál, az emberi szempontoknál. Emeld feljebb a tekintetünket, hogy meglássuk, hogyan járhatnánk a Te kedvedben, hiszen nem az a hivatásunk, hogy élelmesek legyünk, hanem hogy szentté váljunk. Segíts, hogy merjük a Te szempontjaidat elébe helyezni az emberi szempontoknak, s így a Te áldásod hordozói és továbbadói lehessünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Jó és rossz gyümölcsökÉvközi tizenkettedik hét – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Evangélium:
Mt 7,15-20
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!

Bevezető ima: Köszönöm, Uram, hogy ma is mellettem vagy, és vágyódva kéred, hogy engedjelek belépni a szívembe, a gondolataimba, a döntéseimbe és a cselekedeteimbe! Ezt az időt csak Rád figyelve akarom tölteni, hogy meghalljam hangodat.

Kérés: Uram, segíts felismernem még jobban a gonosz megtévesztéseit, kísértéseit az életemben!

Elmélkedés:
1. Óvakodni a hamis prófétáktól. Milyen aktuális kétezer év elteltével is Jézus figyelmeztetése! Általában bele sem gondolunk, mennyi hamis tanítás, téveszme vesz körül bennünket – mondhatni, a „csapból is ez folyik". Nagy a veszély, hogy sokszor már észre sem vesszük a gonosz csúsztatásait, hamis okoskodásait, melyeket báránybőrbe csomagolva akar elhitetni velünk. De minden esetben meg tudjuk különböztetni, hogy egy indíttatás Istentől vagy az ellenségtől származik-e, ha azt mérlegeljük: önzetlenségre vagy önszeretetre akar-e vezetni? A hamis gondolatokat felismerjük arról, hogy azt akarja elérni: zárjuk be a szívünket mások szenvedése és szükségletei előtt, és a saját önmegvalósításunkkal vagy kényelmünkkel törődjünk. Amikor azt keresem, mi van éppen a kedvemre, mi az, ami önbecsülésemet fényezi, mi miatt fognak felnézni rám mások, akkor biztos lehetek bene, hogy téves úton járok. A hamis próféták mindig önzésünk gyenge pontjait használják ki a megtévesztésre. Odafigyelek- e lelkiismeretem halk szavára, amely a helyes irányba akar terelni?

2. A jó fa gyümölcsei. Talán úgy tűnik, hogy Isten egy örömtelen, kemény életet vár el tőlünk... De mennyire nem így van! Valóban igaz, hogy bizonyos lemondásokba és sok küzdelembe kerül a jó gyümölcsökben való gyarapodás. De ezek az erőfeszítéseink egy lenyűgözően örömteli, egészen új létdimenzióba emelik életünket. Aki ad másoknak, annak Isten is ad: részesedést az Ő állandó lelki örömében és békéjében. Még soha, senki nem bánta meg, aki Isten segítő kegyelmével együttműködve a jó gyümölcsök megszerzésére törekedett! Melyek a szeretet jó gyümölcsei, amelyek megélésére Jézus e szakaszban kér bennünket? Hallgassuk meg erről Pál apostolt: "A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13, 4-7)

3. Csak aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Hogyan teljesíthetem tehát az Atya akaratát? Ne gondoljam, hogy Isten olyat kérne tőlem, ami megvalósíthatatlan. Ha figyelmesen olvassuk Pál felsorolását a szeretet „kellékeiről” feltűnik, hogy egyikhez sem szükséges különleges tehetség, szuperhős adottságok… Mi a szükséges tehát? Mindössze a másik emberhez való együttérző és szerető odafordulás. Ezt pedig mindannyian képesek vagyunk megtenni, nemde? Mindannyiunk kezében ott van tehát az ajtó kilincse, amely a mennyországba nyílik! S mi a kulcs ehhez az ajtóhoz? Nem más, mint az állhatatos imádság. A jó gyümölcsök mindenki számára elérhetők, egy feltétellel: nem a magunk erejére akarunk támaszkodni, hanem beismerjük, hogy a szeretetben csak Isten kegyelmét kérve, csak az Ő segítségével növekedhetünk. „Hisz nélkülem semmit sem tehettek" (Jn 15,5)

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Uram, hogy gondoskodva figyelmeztetsz arra, hogy mindig éberen őrködjek a lelkiismeretem felett! Kérlek, add, hogy nyitott szívvel halljam meg sugallataidat, amelyekkel a helyes úton terelgetsz engem!

Elhatározás: Elcsendesülök, és a Szentlélek segítségét kérem, hogy segítsen felismerni, életem mely területén kell legsürgősebben ellene mondanom a gonosz csábításának.

A pápa imaszándéka  2021. június hónapra: 
A házasságra készülőkért: Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi tizenkettedik hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

Evangélium

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Mt 7,6.12-14

Elmélkedés

A két kapuval, a szélessel és a keskennyel megjelölt út különböző célokhoz vezet. A széles ajtó a széles útra nyílik, ami a kárhozatot jelenti. A széles úton járni kényelmesnek tűnik, de tudnunk kell, hogy hová vezet. Ezzel szemben a keskeny út az élet útja. Aki a keskeny utat, tehát az életet választja, annak tudnia kell, hogy ez az út tele van megpróbáltatásokkal, a hitért való küzdelmekkel. A kereszténység egy új út, egy eddig ismeretlen út, amit kevesen választanak. Az Úr szava szerint egyedül ez vezet az üdvösségre.
Reggelente tekinthetünk úgy az előttünk álló napra, hogy Isten megint kinyitott számunkra egy szűk kaput, és minden nap kinyit egyet előttünk. E jelképes kapunyitás azt jelenti, hogy az ő akarata szerint éljünk, tartsuk meg parancsait. Vannak azonban, akik rögtön elindulnak egy másik úton, mert a reggeli ima elmondása már évek óta elmarad náluk, napközben meg sem fordul a fejükben, hogy legalább pár pillanatra Istenre gondoljanak rohanásuk és munkájuk során, útjukon észre sem veszik azt, akivel jót tehetnének, este pedig lelkiismeretvizsgálat és hálaadás nélkül zuhannak álomba.
Meddig mehet ez így? Isten valóban minden új nappal kinyit számunkra egy szűk kaput, de csak addig a napig, amíg az utolsó kapuhoz nem érünk. A széles út végén nem a szűk kapu vár minket. Életünk mindennapi választásaival, az újabb és újabb szűk kapukon átlépve haladunk a keskeny ösvényen, amely az üdvösségre vezet.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldozás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy minket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210622.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 12. hét szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Semmit sem szabad cselekednünk vagy írnunk, amiből gyűlölet vagy keserűség származhat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston vallomások

Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Nem kell hibáztatnunk az egyházi szónokot

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Nem kell hibáztatnunk az egyházi szónokot, aki hozzáértőbbek által készített beszéddel lép a hallgatóság elé

IV/62. Vannak bizony olyanok is, akik nagyszerűen értenek az előadáshoz, de hogy mit adjanak elő, már nem tudják kiagyalni. Ha már most ezek a mások ékesszólással és bölcsességgel megírt beszédeit átveszik, kivülről megtanulják és előadják a népnek: nem cselekszenek gonoszul ebben a szerepben. Valóban hasznot hajtanak így. Sok hirdetője, de nem sok tanítója lesz az igazságnak: egyetlen igaz tanító tanítását adják valamennyien és nem lesz szakadás közöttük. Nem kell elijesztenünk őket Jeremiás próféta szavával, kinek ajkán Isten megfeddi azokat: „kik ellopják igéit, ki-ki az ő felebarátjától”. (23,30.) Mert akik lopnak, másokét emelik el. Ámde Isten igéje nem idegen jószág azok számára, kik engedelmesen követik. Inkább az olyan beszél idegen jószágból, ki jót hirdet ugyan, de közben gonoszul él. Bármiféle jót hirdet ugyanis, látszatra lelke termelte ki, de erkölcseitől mindez messze áll. Azokat nevezte tehát Isten az Ő igéje tolvajainak, kik jó színben akarnak tetszelegni Isten dolgainak hirdetése által, miközben hitványak csupán, akik a maguk dolgait cselekszik. És ha szorgosan utána nézünk: bizony ők sem mondják jónak, mit annak hirdetnek. Mert másként hogyan tagadnák cselekedeteikkel, amit hirdetnek szavaikkal? Nem hiába mondja ezekről az Apostol: „Vallják, hogy ismerik az Istent, cselekedetekkel pedig tagadják.” (Tit. 1,16.) Valami módon tehát ők maguk mondják, és más módon ismét nem mondják; mert mindkettő igaz, amit az igazság állít. Ezekről szól ugyanis az írás: „amiket mondanak nektek, mind tartsátok meg és cselekedjetek; de az ő tetteik szerint ne cselekedjetek. (Mt. 23,3.) Vagyis: amit szájukból hallotok, cselekedjetek, amit cselekedeteikben láttok, ne tegyétek! Mert mondják – folytatja – és nem cselekszik.” (U. o.) Tehát noha nem cselekszik, mégis mondják. Egy másik helyen azonban így szól vádolóan hozzájuk: „Viperák fajzati! hogyan szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok?” (Mt. 12,34.) Ha tehát jót mondanak beszéd közben, nem ők maguk mondják, mert hiszen érzületükkel és cselekedetükkel tagadásba veszik, amit mondanak. Ezért azután, ha egy ékesszóló, de gonosz ember igazságot hirdető beszédet szerkeszt, hogy azt egy másik, nem ékesszóló, de tiszta életű ember elmondja: a gonosz kiadja magából, ami számára idegen, a tiszta életű meg sajátjához jut hozzá az idegenből. Midőn pedig tisztes hívők tisztes hívőknek tesznek ilyen szolgálatot, mindketten a sajátjukat mondják. Mert sajátjuk az Isten is, kinek igéit hirdetik és sajátjukká teszik azt is, amit maguk megszerkeszteni nem tudtak, de becsülettel aszerint élnek.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Lelkemből él a testem, a lelkem pedig Istenemből.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Mindhalálig szomorú lelke a bűntől rettegett leg­jobban. Micsoda utálat égett benne, az Isten fi­ában a bűnnel szemben! Neki nincs más értése, mint az Atya dicsősége - és most érzi, tudja, hogy ez a bűn. A vi­lág bűne, az egész világ rája nehezedik Pedig nincs más köze hozzá, minthogy önként magára vette. Ő a Bárány, akinek a vállán a világ bűnének, a peccatum mundi-nak (93) a terhe. Hogy nyomja szívét a gonoszság? Hogy tépi alá­zatos lelkét — a gőg, az első emberé, aki Istenhez akart ha­sonló lenni és az ő utódaié!
Összeroskad, hogy a föld porába nyomja a gőgöt. Hogy kínozza a világ kevélysége, mértéktelensége, telhetetlensé­ge! A sok gyilkosság kínozza, az érzékí bűnök fertője -minden szennyével rája borul. Ha néha minket is kínoz a lelkiismeret, ha bűneink vádlóként szállnak szembe ve­lünk, ha múltunk ítélettel fenyeget — gondoljunk arra, mi lesz velünk a halálban — és mi volt akkor, amikor minden személyes bűnünk is az Isten bárányát vádolta, kínozta, sebezte! Mily rettentő lehetett annak a bűnnek az a tel­jessége, mely a világ kezdetétől a világ végéig — mindent, mindent, mindent - az ő vállára rakott.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

93. Peccatum mundi - A világ bűnei

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál - Minden napra egy ima A legszentebb Oltáriszentség,Krisztus megváltó áldozata

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Drága fivéreim és nővéreim! Az Oltáriszentségben a megváltást látjuk a mai liturgia során — Krisztus áldo­zatát, mely az Egyház áldozataként meghozza a kiengesztelődés és üdvösség gyümölcseit az egész emberi­ség számára.

Amikor a pap Krisztus nevében és személyében ki­mondja az igéket: „Ez az én testem, amely értetek ada­tik", akkor nemcsak Krisztus jelenlétét állítja, hanem kifejezi azt az áldozatot is, mellyel Jézus életét adta va­lamennyiünk üdvösségéért. Kafarnaumi beszéde során, a csodálatos kenyérszaporítás bevégeztével, hogy az éhes tömeggel, melyet jól akart lakatni, megértesse a Kenyér értékét, korábban ezt mondta: „A kenyér, ame­lyet adok, a testem a világ életéért" (Ján. 6:51). Az Oltáriszentség kenyerének ajándéka Krisztus életébe került. Ennek az áldozatnak köszönhetően teste új éle­tet tud közvetíteni.

A bor megszentelésének igéi még nyilvánvalóbbak: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új és örök szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára". Az italul kínált vér a Kálvárián ömlött ki az Újszövetség létrehozásáért. Az első szövetséget a bűn törte meg; Krisztus új szövetséget alapított, melyet sosem szeghetnek meg, mert saját személyében valósul meg az, ami által az emberiség végképp kiengesztelő­dik Istennel. így a kenyér és bor megszentelésével a megváltó áldozat jelenik meg. Az Oltáriszentségben nemcsak a mindenkiért felajánlott Kálvária-hegyi áldo­zatról emlékezünk meg. Az áldozat jelenik meg előttünk úgy, hogy a szentségben megújul minden közösségben, a felszentelt pap keze által felajánlva.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 12. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 12. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Fülöp László örömhíre

Fülöp László örömhíreÉvközi 11. vasárnap

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
13

https://youtu.be/XFXRf6gzddQ

Jézusom! Köszönöm, hogy egy mustármagnyi hitet, szeretetet ültettél a szívembe... de Te mondtad, hogy ez elég, mert ebből hatalmas, terebélyes fa nőhet... hát ezt szeretném. Szentlelkeddel legyél a segítségemre, hogy hitem növekedjen, szeretetem hatalmasra nőjön. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 12. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Kicsoda ez?Évközi 12. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
17

A vihar lecsendesítése Szent Márk evangéliumában egy olyan nap estéjén történik, amikor Jézus a bárkából tanította a parton maradó tömeget. Beszédeinek fő motívuma a spontán növekedés. A jó földbe hulló magok sokszoros termést hoznak, a vetés magától növekszik, a mustármag pedig nagy fává terebélyesedik. Az Isten Országa titkait rejtve-feltáró példabeszédeit a Mester tanítványainak meg is magyarázta, hogy ne csak nézzenek, hanem lássanak, ne csak halljanak, hanem értsenek is.

A fárasztó nap estéjén Jézus a túlsó part felé irányítja a tanítványokat. Tanítását és önmagát rájuk bízva, a bárka végében egy vánkoson elalszik.

Az alvás[1] a pihenés és a nyugalmas ráhagyatkozás ideje. Az alvó ember bízik Isten gondviselésében, mert az ember képére alkotott bálványok alhatnak ugyan, de az Úr, Izrael őrzője „nem szunnyad és nem alszik el” (Zsolt 121,4). Sőt, pihentében is megad minden áldást, annak, akit szeret (vö.: Zsolt 127,2). A bárkában alvó Jézus a legnagyobb viharban sem ijedt meg. Alvása Atyjába vetett tökéletes bizalmát fejezi ki.

A napfényes tanítás a magvető fáradozásának tanulságairól és eredményéről, a növekedés titkos törvényéről és hatalmas mértékéről, megnyugtató és szívderítő volt. Ezzel kétségbeejtően éles ellentétben áll azonban a hirtelen támadt éjjeli vihar. A szentírási éjszaka az emberre szakadó sötétség ideje is, a lázálmoké, a félelmeké és a gonosztevő hatalmaké.

Ráadásul a Mester alszik. Hiába voltak a tanítványok között tapasztalt halászok is, mindnyájan megijednek és hasonló szavakkal fordulnak Jézushoz, mint a Zsoltárok könyve egyik fohásza az Istenhez:

Kelj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl! Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból!” (Zsolt 44,24-27).

A szélnek és a víznek szavával parancsoló Krisztusban a Tórát ismerő hallgatóság a teremtés és a kivonulás hatalmas és szabadító Istenét ismeri fel. Az „Aki Van” most szavával csendet és nyugalmat parancsol. A szabadulásunkra „Velünk-Lévő” pedig, aki egykor egész éjjel tartó erős keleti széllel a Sás-tengert visszaszorította, hogy választott népét a szolgaságból megszabadítsa (Kiv 14,21), most a bárkát az elmerüléstől, övéit pedig az elveszéstől menti meg. De Jézus nemcsak a mózesi Törvényben megmutatkozó Szabadító, hanem a prófétai írások istenjelenéseinek beteljesítője is. Amikor a Seregek Uráért emésztő buzgalommal fáradozó Illés próféta a Hóreben az arra elvonuló Isten színe elé járult, akkor az Úr nem volt a hegyeket tépő, hatalmas szélvészben, sem a sziklákat sodró földrengésben, sem a tűzben, hanem a tüzet kísérő enyhe szellőben (1Kir 19,11-12). A jézusi teofánia szétfeszíti még az illési kereteket is. Isten ereje Krisztusban nem egyszerűen az enyhe szellő suttogásában üzen, hanem a szélvihart és a tenger hullámait is megfékező hatalmas erő teljes csendjében és tökéletes nyugalmában.

Mert a bibliai viharok nem csupán természeti jelenségek, hanem közösségi és személyes sorsunk életalakító megrázkódtatásai is. A nappalok és az éjszakák sem csak a világosság és sötétség mechanikus egymásutánjai, hanem gyakran sorsfordító jelentőségű lelki állapotok. Az alvás sem csupán fiziológiai folyamat, és az ébredés sem csak a test-lélek ember érzékeinek és tudatának magához térése. Amikor Jézus a halálos álomból felkelti Jairus leányát és negyednapja halott barátját Lázárt, akkor saját „ébredésének”, feltámadásának előképét is adja. Az álmából felébresztve a tengernek és a szélnek parancsoló Krisztus a halál fölött győzelmet arató Élet Ura is. A hajócskában a túlsó part felé haladó tanítványokkal pedig titokzatos módon együtt tartanak a keresztség által az Egyház bárkájába beszálló keresztény nemzedékek is.

Velük együtt, valamiként mi is megtapasztaljuk az evangéliumi élet tágasságát. A Gondviselő áldása folytán bekövetkező sikert, de az éjszakai viharok embert próbáló veszélyeit is. Az alvó Jézus képességeinket mozgósító szabadságunkra tanít. József Attila hasonló felismerésről vall:  

Négykézláb másztam. Álló Istenem

lenézett rám és nem emelt föl engem.

Ez a szabadság adta értenem,

hogy lesz még erő, lábraállni, bennem.[2]

Máskor az ijedt fohászunkkal felébresztett, a tengeri vihart és a szelet szavával elnémító Messiással találkozunk.

A történet legváratlanabb fordulata persze nem a viharba kerülők ijedelme. Sőt, talán nem is Jézus hatalma. Hanem az, hogy a tanítványoknak a csodás csendesség nem megkönnyebbülést hoz, hanem „nagy félelemnek” nevezett, kérdést ébresztő belső vihart.

Kicsoda ez? Mondatja velük a külső nyugalomban beálló belső megrendülés.

Kicsoda ez? Csodálkoznak a félelmektől megszabadító istenfélelem ihletében a tanítványok Jézus feltámadása után is.

Kicsoda ez? Kutatjuk azóta is az alvásával és ébredésével tanító, halálával és feltámadásával minket megváltó Szeretet titkát.

Ki vagy te Istenünk? Kérdezzük Jézustól, a Krisztustól, kérve őt továbbra is, hogy történelmünk és személyes sorsunk viharait lecsendesítve, az őt szeretők bárkáit a túlsó part felé kormányozza.

 

[1] Vö.: X. Léon-Dufour (szerk.): Biblikus Teológiai Szótár, Bp, 1986. Alvás 50-53.

[2] József Attila: (Az Isten itt állt a háta mögött…)

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 12. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Bevezetés

A háborgó tenger lecsendesítéséről szóló mai evangéliumban az apostoloknak Jézushoz intézett kérdése: ”Mester nem törődsz azzal, hogy elveszünk?”, el szokta e hagyni a mi ajkunkat? És Jézusnak az apostolokhoz intézett kérdésére:”Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?” Mit válaszolnánk?

Kirie Litánia

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket. Krisztus kegyelmezz!

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk. Uram irgalmazz!

Evangélium után

Jól ismert jelenetről hallottunk a mai evangéliumi szakaszban. Jézus lecsendesíti a vihart, amely már-már elsüllyedéssel fenyegeti a bárkát.

Ha valaki felszínesen olvassa, vagy félfüllel hallgatja, annak olyannak tűnhet, mintha egy mesetörténet lenne az egész. Aki viszont hittel szemléli, az felteszi a kérdést: mit akar üzenni nekünk ma ez a történet? Miért került bele ez a Szentírásba, hiszen még minden bizonnyal sok hasonló eset történt Jézussal. Miért hát pont ez a történet, és miért pont így maradt ránk, ahogy ránk maradt?

Ha még egyszer végigpergetjük az eseményeket figyelmes szemmel, akkor figyelemreméltó az, hogy Jézus a dühöngő vihar kellős közepén, nyugodtan alszik a bárka végében a vánkoson. A figyelmes szemlélőnek itt felvillan az, hogy Jézus, az Isten Fia olyan emberré lett értünk, akit nem kímélték az elfáradt emberi test törvényei. S igencsak kimerült lehetett, hogy ilyen nyugalommal tud aludni a dühöngő viharban, a hullámok dobálta bárkában. S igencsak sokat dolgozhatott aznap, hiszen este történik mindez. A tanítványok viszont halálra rémülnek.

A figyelmes szemlélő itt ismét egy furcsasággal találkozhat. Tudjuk, hogy Jézus tanítványai közül nem egy tapasztalt halász volt. Pontosan azon a tavon, amelyen most éri őket ez a vihar. Azon a tavon, amely mélyen, 208 méterre a tenger szintje alatt fekszik, és igen különleges az időjárása. Gyakoriak a hirtelen támadt viharok, amelyek veszedelmesen felkorbácsolják vizét. Az Úr Jézus is kedvelte a tó környékét. Gyakran hajózott egyik partjáról a másikra.

És most komoly viharba kerültek. De minden bizonnyal nem először kerülnek életükben ilyen helyzetbe. S azelőtt, minden bizonnyal, tapasztalatukkal és hidegvérrel már többször is megbirkóztak ilyen esetekkel. De most mégis halálra rémülnek a tapasztalt halászok. Felköltik hát Jézust azzal, hogy "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?"

Meglehetősen felnagyítva tálalják a helyzetet Jézusnak, mert korántsem lehetett oly életveszélyes a helyzet nekik a tapasztalt hajósoknak. S akkor Jézus lecsendesíti a vihart és így feddi meg tanítványait: "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?"

Ennek az eseménynek lelki mozzanatai megismétlődnek a mai ember, a mai keresztény ember életében is. Nem csak a tavak, s tengerek viharaiba kerültek életében, hanem az élet viharos tengerén hánykódó hajóban élőkében is.

Az emberiség története nem más, mint egy háborgó tenger, az emberiség pedig a viharos tengeren hánykódó hajó.

Bár tudományunk segítségével sok győzelmet arattunk a természet erői felett, ennek ellenére mégsem állíthatjuk, hogy életünk mentes minden katasztrófától. ¬ Gondoljunk csak a Föld különböző helyein előforduló, embereket hullámsírba temető hatalmas árvizekre, szökőárakra Vagy a falvakat, városrészeket eltüntető földrengések számtalan emberáldozatára is. - Gondoljunk csak a félelmetesen szaporodó közlekedési, légi és közúti balesetekre. Vagy a megfertőzött vizekre, termőföldekre, levegőre, az - ózonveszélyre. - De gondoljunk a népek és nemzetek között támadt, és hosszantartó pusztító viharokra és háborúkra is.

Ilyenkor vetődik fel a hívő ember lelkében: „Mester! Miért tűröd? Miért nem törődsz azzal, hogy elveszünk?”

Igen is törődik! Mert ennek a háborgó tengernek a lecsillapítója, a veszedelemben forgó emberiségnek a megmentője, az ebbe az emberiségbe beleszületett örök Ige, Jézus Krisztus. Hiszen ő és az ő tanításától forrásozó szeretet és jóság tudja az emberiség különböző csoportjai között keletkezett viharokat lecsendesíteni, és őket, testvéri s békés együttélésre, s a ránk leselkedő veszélyek közös összefogással történő elhárítására hangolni.

Nem nehéz elképzelni, hogy mivé is lenne ez az időközönként hol itt, hol ott sérüléseket szenvedő hajó, ez a szenvedő emberiség, a közös összefogás, a krisztusi szeretet által létrehozott karitatív intézmények, a könyörülő, a segítő, az áldozatos szív és szeretet nélkül. Az ebben kételkedőktől kérdezi ma is az Úr: „Még mindig nincs bennetek hit?”

Ebben a veszélyes világban, ezen a háborgó tengeren úszik Szent Péter hajója, az egyház is. Az egykori törékeny sajka valóságos óceánjáró hajóvá lett. Képes arra, hogy a háborgó tengeren hánykolódókat, a hajótörötteket felvegye és befogadja, szinte magát az összemberiséget.

De reálisan tudomásul kell vennünk, hogy miként az evangéliumban említett, Genezáreti tavon átkelő hajó, úgy az egyház is nyílt tengeren hajózik mindig és egy pénzimádó világ keltette viharos hullámok dobálják időközönként és ezért a hajó utasait hatalmába keríti a félelem.

De azt is tudnunk és hinnünk kell, hogy ez a hajó soha el nem merül, fluctuat, sed non mergitur. Hullámok dobálják, de el nem merül, mondja a régi mondás, s hiába kísérlik meg időközönként a lehetetlent, hullámsírba küldeni. Sem külső, sem belső erőkkel ezt el nem érhetik, mert ha aludni látszik is olykor-olykor, de velünk van mindig az Úr a világ végéig! Hívő magyarokkal is!

Hát akkor miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit? Kérdi tőlünk is, és honfitársainktól is, ismételten Jézus.

Mi szeretnénk bizonyítani életünkkel és tetteinkkel, hogy igen is van bennünk hit. Hiszünk Abban, Aki egykor, a betűszerinti értelemben, ma pedig a sokféle értelemben háborgó tengert lecsillapítja a Benne való hitünk által.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Háborgó tenger és alvó JézusÉvközi 12. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

1. Ki zárta el kettős kapuval a tengert? (Jób 38,1.8–11)

A szenvedő Jób emberi kérdéseire Isten mindenhatósága és bölcsessége a válasz. Az ember nem vonhatja felelősségre a végtelen Istent. A titkokat majd a vele való mennyei közösségben értjük meg.

2. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt… (2Kor 5,14–17)

Nemcsak örök üdvösségünk titka, de életünk nagy kérdéseinek a titka is az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban nyerte el értelmét. Úgy élni, mint Krisztus, másokért-mindenkiért, ez a leginkább keresztényhez illő hivatás.

3. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?…
(Mk 4,35–41)

Azzal, hogy Jézus alszik, lehetőséget ad úszni tudó és viharhoz szokott tanítványainak, hogy megmutassák, mekkora a hitük. És hogy ismerik-e: kicsoda ő? Hiszen ekkorra már a Mester oktatásában részesedve tanúi voltak megannyi csodás gyógyításnak és ördögűzésnek. Ebben a vihar-jelenetben az tűnik ki, hogy hitük kudarcot vallott. Márk evangélista nagyon finoman érzékelteti azt is, hogy Jézus akár gyógyít, akár a tengert csendesíti el, valójában a gonosz lélek hatalmát töri meg. Még a szófordulatok, a kérdések is ugyanazok, mint a kafarnaumi megszállottság-történetben.

A vihar lecsendesítése után Jézus megrója apostolait gyávaságuk és hitetlenségük láttán. Mintha azt sugallná: ő akkor is velünk van, ha alszik… Bátorságot kér, a hit bátorságát, amely nem zárja ki ugyan a szent istenfélelmet – sőt feltételezi azt –, de nem ad helyet a csüggedésnek és a kétségbeesésnek. Amiért nem kel védelmünkre azonnal, látványosan, attól még ő a természet ura, és igenis törődik velünk.

Nyugtalan személyiségünk a bűn következtében kettészakadt. Szeretnénk uralni a természetet, de minduntalan határainkba ütközünk. Kiengedtük „a szellemet a palackból”, s közben rettegünk a folyton váratlanul érő árvizektől és földrengésektől. Önzésünkkel és nagyzási mániánkkal megbolygattuk a Föld egyensúlyát, mi több, már a világűrben is összekuszáltuk a rendet: működő műholdjaink belebotlanak a kimúlt és még vissza nem hullott műhold maradványokba. Lelkipásztorként magam is gyakran meglepődöm egy-egy jó szándékú, már évtizedek óta hívő ember pánikszerű kiakadásán, amikor szinte felelősségre vonná Jézust: ez nem történhet meg vele… Hol van ilyenkor Isten? Alszik?

Mi ez a kettős félelem, vagy éppen annak hiánya? Az apostolok először a vihar miatt esnek pánikba, utána meg Jézus isteni hatalma tölti el őket rettegéssel. A kettő összefügg. Mert ha lenne bennünk üdvös félelem, az Isten fiának kijáró tisztelet, hódolat, akkor nem „görcsölnénk be” egy váratlan eseménynél, csak azért, mert ő alszik. Jézus Isten atyai szeretetét hozta örömhírként. Tehát már nem kell szolgai félelemmel rettegnünk tőle. Sokkal inkább Isten hiányától kellene félnünk…(Kiss Ulrich)

Viszont azt sem várhatjuk el tőle, hogy bűneink következményeit csak úgy eltüntesse. Arról nem is szólva, milyen magától értetődő a „szélcsend”, milyen jó, ha velünk van, s nem történik semmi baj. Milyen könnyen megszokjuk nélküle és „elaltatjuk” őt, hogy mi „szabadok” legyünk, minden bűntudat és lelkifurdalás nélkül… Lelkünk háborgó tengerét pedig mindenféle pszichológiai meg „tüneti kezeléssel”, zsibbasztókkal próbáljuk ideig-óráig megnyugtatni. Aztán egy vészhelyzet, betegség, egy nem várt tragédia sokkoló ereje felébreszti alvó lelkiismeretünket, érzéketlen énünket rádöbbenti kicsinységünkre, törékenységünkre, és megmutatja Isten erejét. Ilyenkor hirtelen belénk hasít a felismerés: Szent Isten, mekkora a te hatalmad, milyen kicsiny vagyok én, s mégis milyen jó, hogy számíthatok rád!

A hitetlenség ott kezdődik, amikor gyávaságból vagy félelemből nem vagyunk képesek Jézussal és a többi emberrel megosztani a veszélyes helyzeteket, amikor elaltatjuk lelkiismeretünket, és lelkünk háborgó tengerén nem akarjuk követni Krisztust a szenvedés sötétségébe. Pedig ő alászállt a poklokra és megmentett minket.

A hitben nincs félelem. A hit bizalomteli ráhagyatkozás a szerető Isten jelenlétére, amit minden nap, mindenütt megtapasztalhatunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése Isten országának kapuja az újjászületésÉvközi 11. vasárnap

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
13

Szentírási rész: Mk 4,26-34

Az Úr Jézus tanítása örömhír, amely egyetlen témáról szól, az Isten országáról. Mind az, amit Jézus a törvényről, Lélekről, világvégéről, angyalokról és örökéletről mondott, az, az Isten országáról szóló tanítás része. A Lélek tevékenysége nála Isten országának építésében áll, bölcs mondásai Isten országáról tanítanak. A földi élet utáni mennyország pedig Isten országával azonos, a végső befejezett formájában.
Ugyanis Jézus az emberiség örök üdvösségét egy világvége, a földi élet utáni ország képében fogalmazta meg. Ő ennek az eljövendő országnak, a látomásában élt, gondolkodott, dolgozott. Isten országát állandóan maga előtt látta, mint végső célt.
Ez az ország azzal kezdődik el, hogy élni kezdik törvényeit, ami nem más, mint az Isten és felebarát iránti tevékeny szeretet, amit Jézus főparancsként hirdetett meg és életpéldájával támasztott alá.
Isten országa ezen a földön van, de nem e világból való. Itt nem meghatározott, földrajzilag körül határolt területről van szó. Itt nem kellenek katonák, akik területeit megvédik vagy növelik. Isten országa egyetlen térképen sem szerepel. Mégis mindenütt jelen van, ahol Isten uralkodik. Mindenütt jelen van, ahol szeretete, gyógyító ereje megtöri a bűnt, megszabadítja az embereket, és megváltoztatja a világon uralkodó negatív szellemiséget.
Az Isten országa tehát Jézus tanításában nem egy hely, hanem egy kapcsolat, egy sajátos, személyes kapcsolat Isten és ember között. Jézus ebben az értelemben hirdette meg, hogy az Isten országa egészen közel van. Sőt, „az Isten országa elérkezett hozzátok" (Mt 12,28) mondta Jézus. Hisz az Ő eljövetelével jelen van a földön és működik. Nem feltűnő módon, hanem titkosan, mint a mag a földben, de ellenállhatatlan hatalommal, amit Isten az ember szívébe helyezett. Ebben az Isten akarata valósul meg, aki azt akarja, hogy "felemelje, isteni életében részesítse az embereket" (LG. 2).
Mindezt oly módon teszi, hogy Fia, Jézus Krisztus körül közösségbe gyűjti az embereket. Ez a közösség az Egyház, amely egyházmegyékben, plébániákban, filiákban szerveződik. Krisztus az, aki szavával, az általa végbevitt jelekkel – melyek Isten országát kinyilvánítják –, és a tanítványok szétküldésével maga köré gyűjti az embereket. Országának eljöttét különös módon is megvalósítja húsvét nagy titka: kereszthalála és feltámadása által. Minden ember meg van híva erre a Krisztussal való egységre.
Az Isten országa tehát Krisztus személyében jött el, Origenész, keresztény író találó kifejezése szerint Jézus Krisztus maga az Isten országa.
Ennek következtében először is az Isten országa soha nem választható el Jézus Krisztus személyétől. Ő az, aki meghirdeti ennek az Országnak a minden emberhez szóló örömhírét. Az Ő földi életével kezdődött el ennek az Országnak a megvalósulása az emberek között, s Jézusban lesz a beteljesedése is a végső időkben.
Másodszor: világosan kell látnunk azt is, hogy az Isten országa nem választható el az Egyháztól, a Krisztus által alapított közösségtől, de nem azonos annak látható valóságával, hiszen nem zárhatjuk ki azt, hogy mind Krisztus működése, mind a Szentlélek kegyelme a látható Egyház keretein kívül is megtapasztalható.
Az Isten országa tehát az egész világra, benne minden emberre és emberi közösségre vonatkozik. Jó és rossz emberek egyaránt meg vannak hívva, hogy ennek az Országnak polgárai legyenek, s egyedül Isten ítélheti meg az embereket, hogy ki mennyire élt a felkínált kegyelmi lehetőségekkel. Az Egyház az Isten Országára irányuló intézmény, amely egyrészt Jézus megbízásából minden korban hirdeti ennek az Országnak az evangéliumát, másrészt jelzi annak folyamatos megvalósulását és növekedését.

Az Isten Országának növekedésénél érkezünk el a harmadik fontos elemhez. Az Isten országa nem úgy jön létre, hogy a földi királyságokhoz hasonlóan Isten országot alapít, vagy elfoglalja egy másik országnak a területét.
Isten országa nem fizikai terület, mint mondtuk korábban. Sokkal inkább a szívhez, a gondolkodás megváltozásához, az újjászületéshez, a hithez van kötve. Jézus határozottan megmondta Nikodémusnak: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát” (Jn. 3,3).
Az Isten országa úgy valósul meg, hogy az isteni törekvés folyamatosan átformálja a világot és az embereket, s ez a törekvés nem más, mint Isten üdvözítő szándéka. Azzal járulhatunk hozzá Isten Országának, Krisztus uralmának és az Egyháznak a növekedéséhez, ha a világ történelmében és a saját személyes életünkben is felismerjük ezt az üdvözítő isteni szándékot és együtt működünk vele.
Az Isten országa bennünk, bennem, és általam, általunk valósul meg. Ha ragaszkodom Krisztushoz és az Ő Egyházához, akkor az üdvösség útján járok, és ezért az üdvösségért, ami a legnagyobb lelki kincs számomra képes vagyok mindent odaadni. Úgy, mint a bibliai igazgyöngy kereskedő, aki, amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát eladta mindenét, amije csak volt és megvette ezt az egyet. Vagyis az Isten országa csak azoké lesz, akik megküzdenek érte.

Isten szeretete úrrá lett a halálon, és e győzelem a földön veszi kezdetét. Jézus nem egy majdani, felhőkön túli mennyország kétes fényével hiteget minket. Azt mondja: „Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, mert az Isten országa köztetek van”.
Ez az ország az egymást kölcsönösen szolgáló szeretet birodalma, ahol az alázat diadalmaskodik, ahol a szelídség hatalom, s ahol az emberekben oly mérhetetlenné fokozódik a vágy Isten és egymás iránt, hogy a szeretet áradásának ez az igénye szinte megteremti az örökkévalóságot. Ezért a honvágyat igazi hazánk után meg kell őriznünk, ápolnunk kell, hogy ezt semmi és senki ne tudja kioltani vagy megrontani bennünk.
Egy lelkész az Isten országáról prédikál. Egy nagyképű híve, a templomból kijövet kifogásolta, hogy a lelkész nem adta meg a címét ennek az országnak. - Most megadom, mondta a lelkész. A falu végén, a főutca 269-es száma alatt van egy elhagyott öregasszony, akinek senkije és semmije nincs. Menjen el, vigyen neki egy szekér tűzifát, küldjön neki élelmet, s akkor ott megtalálja az Isten országát.

Az Isten országa szellemi valóság, ezért nem látható, de a megvalósulásán fáradozó emberek külső életvitele jelzi a jelenlétét. Az Isten országa az ember jobbik énjében van, s amikor jót cselekszik, akkor láthatóvá teszi... Mi is így tapasztalhatjuk meg...
Isten országa tehát nem földi birodalom, hanem azoknak a lelkeknek a közössége, akiket Isten Krisztusban magának kiválasztott, elhívott s ezt az elhívást az egyes személyek közreműködése által a megtérésben és újjászületésben megpecsételte.
Így, Isten országát nem láthatja meg mindenki, mert annak nincsenek határai: sem a térképen, sem a földgömbön, sem a világűrben nem jelölhető ki a helye. Tér és idő feletti lelki birodalom. Isten akaratának diadala. Csak az láthatja meg, az szerezhet róla közvetlen tudomást, aki már a hitnek szemével néz, a hitnek szemével pedig csak az lát, aki már megismerte az újjászületés titkát. A hitetlen, a helytelenül hívő ember vak és süket, nincs füle az Evangélium meghallására, és nincs szeme Isten országa meglátására. Isten országa csak a hit szemével látható. Viszont aki nem látja Isten országát, nem is juthat be oda.
A modern ember lelki válsága abban van, hogy az emberekből kiábrándult, elveszett a bizalom az emberi jóság, megértés és igazság iránt, az isteni kegyelmet és igazságot pedig nincs hite elfogadni.
Viszont Isten országa nem a csodaváró embereké, hanem a bűneikből megtért és újjászületett embereké. Ahhoz, hogy Isten országát megláthassuk, s abba beléphessünk, először nem a világnak, hanem nekünk, saját magunknak kell megújulnunk! Mert, Isten országának kapuja az újjászületés.

Az igaz hit védelme miatt számkivetésbe induló Aranyszájú Szent János (+407) mondta: „Életünk vándorút, amelyen öröm és bánat gyorsan tovatűnik. A világ tarka vásár, amelyben egy ideig adunk és veszünk, azután hazamegyünk.”
A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a mi hazánk a Szentháromságos egy Isten kebelén van. Mindez nem jelenti azt, hogy idegen nekünk ez a földi élet. Az Isten országa ugyanis nem „odaát” kezdődik, mint a búzakalász élete sem a föld felett indul meg, hanem a mag csirázásával a földben. Csak annyira vagyunk idegenek a földön, amennyire idegen a búzaszem a föld alatt: kifelé törekszik, de ugyanakkor egyáltalán nem lehet mondani, hogy földalatti élete nem fontos. Sőt, döntő a földalatti élete, hisz majd attól függ a föld-feletti életének milyensége, termés hozatala.
Így van a mi földi életünkkel is. Nem végcél a földi élet, mert „fölfelé” törekszünk. Az isteni életünknek itt kell kicsíráznia, szárba szökkennie és termést hoznia. Isten országát, az örök életet csak az kapja meg, aki elkezdi építeni itt a földön, és remekbe szabott élettel bizonyítja, hogy a „kicsiben” hű, hogy bemehessen Urunk örömébe.

A szülőföldtől messzi idegenbe került emberek, bármilyen jól is megy a soruk új hazájukban, csak sóhajtoznak, és azt mondják: jó itt minden, de csak nem a mi hazánk ez. E földi élet vándorútnak számít! A mi igazi hazánk túl van az anyagi világ korlátjain! A mi hazánk Istennél van!
Ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy mi, hogyan válaszoltunk Jézus hívására és hová terveztük igazi hazánkat? Ha eltévedtünk, míg nem késő, addig lépjünk bűnbánattal Jézus nyomába. Ha megtesszük, akkor Titokzatos Testének életáramlásába kapcsolódunk, s a Szentháromság kebelére haza találunk. Adja Isten, hogy így legyen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich vasárnapi gondoloatokÉvközi 12. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

https://youtu.be/RsM5IX3YQgc

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barát

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
15
Irgalom és szánalom
(Christian Eriksen)
 
Amikor eszméletét vesztett teste megvonaglott a defibrillátor elektromos ütései alatt, és játékostársai élő falként vették körül, hogy haláltusáját kandi szemek elől eltakarják;
amikor közülük többen is összetették a kezüket, nem törődve a labdarúgó vilászövetségnek mindenféle vallási megnyilvánulást tiltó rendeletével, mert ösztönösen érezték, hogy kiszolgáltatottságában most már csak Isten segíthet rajta;
amikor az ellenfél játékosai is együttérző arccal fohászkodtak érte;
amikor a magyar származású, nemes gondolkodású riporter percekig hallgatott, pedig lett volna neki lehetősége a szenzációról széltében-hosszában beszámolni;
amikor barátaim egy csoportja a közösségi oldalon egy percen belül közös imára hívott fel, mert „földön fekszik egy ember”;
amikor az egyébként mindig győzelemre éhes vérmes szurkolók azt nyilatkozták: nem kell a diadal, csak maradjon életben, nem kell a siker, csak álljon ismét talpra és térjen vissza övéihez, tudtam:
a többségből még nem veszett ki a szánalom!
Mert érzik: a földön fekvő kiszolgáltatottságát szemérmesen el kell fedni,
a földön fekvő védtelenségét be kell takarni,
a földön fekvő gyengeségeire fátylat kell borítani,
a földön fekvő sebeit, sérülését – imával, együttérzéssel, irgalommal és szeretettel – be kell teríteni!
A földön fekvő ugyanis már nem ellenfél,
a földön fekvő nem jelent veszélyt,
a földön fekvő nem támad,
sőt, a földön fekvő védekezni sem tud.
A földön fekvő egy elesett ember!
Olyan, mint nagyon sokszor Te meg én!
Elesettségében irgalom és szánalom jár neki!
Mint majd egyszer neked is és nekem is!
Egyszer biztosan!
Isten adja, hogy akkor majd ilyen együttérző emberek legyenek mellettünk is!
 
Imre atya
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mk 4,35–41 A tengeri viharÉvközi 12. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

A tengeri vihar

Ennek a történetnek az olvasásakor mindenkit lenyűgöz a vihar nagysága a Genezáreti-tavon. Sokat foglalkoztak a szövegmagya-rázók az uralkodó széliránnyal, a csónak helyzetével, azzal, hogy Jézus milyen vánkoson (38. v.) aludt, de kevesebbet azzal a viharral, amely akkor keletkezett a tanítványok lelkében, amikor elállt a szél, és lecsendesedtek az elemek, és nem tudták, ki az, akik velük utazik a csónakban.

 

A tavon való átkelést Jézus kezdeményezi (35. v.), ez a sajátosság Márk evangéliumára jellemző, mert így kapcsolatot teremthet más részekkel is (5,1.21; 6,45; 8,10), amint más esetekben is a tanítványoknak a hajóban érdekes élményeik lesznek. Jézus galileai működése sok esetben érinti a Genezáreti-tavat, és ezek az elbeszélések a tóparti történetek füzérét alkotják. Az elbeszélés dísztelen, mégis valahogy ebben a történetben az egyszerű kifejezések is új értelmet kapnak. Jézus a „túl partra” invitálja apostolait (35. v.), de a kikötés után lelkükben máshova érkeznek, mint gondolták volna. A felcsapó hullámok (37. v.) a félelem hírnökei és bizonytalan hitük próbái, esetleg a gonoszság hullámainak megtestesítői is lehettek. Jézus nyugalma valószínűtlenül nagy, nem ébred fel a hánykódó hajóban, pedig mint a történet végéből kiderül „álmában is” min-dent tud. Az ébren lév ő apostolok egyrészt félnek, másrészt mégiscsak az alvó Jézushoz fordulnak segítségért. Amikor Jézus lecsendesíti a tengert (39. v.), mégis a gyávaságukat kéri számon, és azt hogy nincs hitük (40. v.). Amikor ez megtörténik, akkor „nagy féle-lem fogta el őket” (41. v.). Már nem a vihartól és a széltől féltek, hanem a közeli másik világtól, amelyet Jézus képviselt, aki parancsolt a szélnek.

 

Hasonló vihart élt át Jónás, az Isten elől menekülő próféta, de a tenger csak akkor csitult el, amikor a hajósok a tengerbe vetették. A Talmud is tud Istenhez imádkozó zsidó gyerekről, aki elbűvöli a hajósokat hitével és Istenével, aki a viharban is tud segíteni. Ez a történet mégsem vezethető le az említett előzményekből, hanem a tanítványok saját élménye. Jézus először cselekszik, aztán vonja kérdőre az aggódó másutt „kicsinyhitű” tanítványait, akiknek edzett idegeit igencsak igénybe vette a hánykódó hajó és az éjszaka. Számukra a világ bezárult, a félelem foglyai lettek. A természeti erők nemcsak túlélésüket veszélyeztették, hanem kilátástalanságba is taszították őket.

 

A történet közepén a 37. versben Jézus szava után beáll a csend. Ez a csend azonban beszédesebb, mint gondolnánk. Az igazi kérdések csak most vetődnek fel. A nagy lelki vihar csak most keletkezik a lelkükben. A keresztény exegéták ezt a történetet az „élet viharaiban” kísértést szenvedő keresztény ember számára született üdvös tanításként értékelték. Tiszteletreméltó Béda (Beda Venerabilis) Jézus alvásában két természetének megnyilvánulását látja: emberként alszik, Istenként pedig megfékezi a vihart. Kálvin szerint a vihar nem véletlenül tört ki, mindent az isteni gondviselés irányított. Rotterdami Erasmus úgy véli, ezt a történetet az Egyházra kell vonatkoztatni, mert ilyesmi akkor történik meg, amikor a pásztorok megfeledkeznek a feladatukról. K. Barth számára a történet bizonyítja, hogy az Egyház sziklaszilárd alapja Jézus.

 

Úgy vélem, ez a történet Jézus élményszerű hitoktatásának emléke az Evangéliumban. Az átkelést ő kezdeményezi, az élmény pedig egyedülálló, életre szóló. A zsidó tanítványokat Mesterük olyanra tanítja a félelem és a bizonytalanság iskolájában, az itt lét és a túlvilág partjai között, amelyet sehol másutt nem tanulhattak volna meg. A hit a félelem és a felszabadultság élményén keresztül válik mindannyiunk számára puszta tanításból életünket meghatározó, megvilágosító élménnyé. Akik ezt átélték, egy életre áldottnak nevezték azt a fényes éjszakát, amelyben belépett kétségeik sötétségébe a személyes Isten. Ettől kezdve már csak vele akarnak hajózni, nélküle soha!

 

A szélvihar imája

Jézus! Amíg te nem jöttél, én voltam a hatalmas és erős. Uralkodtam a környezetemen: a tengeren, az embereken, mindenen. Mely hatalom, állíthatott volna meg? Mindenki tisztelt, mindenki rettegett tőlem Aztán jöttél, és minden megváltozott. Tudtam létezésedről, sőt láttam, hogy a közelemben vagy. Csakhogy aludtál. Gondoltam így nem hathatsz az életemre, de tévedtem. Nekem, akinek eddig senki nem parancsolt, meg kellett hajolnom akaratod előtt. Mel-etted nem mehettem el úgy, hogy ne változzak. Letörted büszkeségemet. Fájó tapasztalat volt: lecsendesedni a te szavadra. Mégis vala hogy elégedettséggel tölt el ez a fájdalom. Új dolgot tanultam: megtaláltam az örömet a csendességben. Köszönöm ezt neked! Bárcsak hasonlóan történne minden „széltestvérem” életében! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Milyen kegyelem, hogy Szent Benedek Atyám családjába hívott az Isten, legyek itt fehéren izzó, szeretettől hevülő, hófehér galamb, lehessek részes a Bárány mennyegzőjében.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Sokkal több van bennünk, mint amiről tudunk. És ez bölcsen van így elrendezve. Ha szükségünk van valamire, előjön.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTMiatyánk

Reggeli ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
17

Legrégebbi ima,melyre maga az Úr Jézus tanitotta meg az apostolokat.

Miatyánk,aki a mennyekben vagy.

Jézus tanitotta az őt hallgatókat hogy Ő a mennyből jött, onnét,ahol dicsőségben örökkön örökké van az Ő mennyei Atyja.

Szenteltessék meg a te neved. Mert Szent az Ő neve, legyen mindörökké megszentelve. Szenteltessék meg általam is,aki ezzel dicsőíti Őt!

Jöjjön el a te országod. Igen,az a dicső,az boldog örökkévalóság.Az a végét nem érő örök boldogság.

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is.

Isten akaratát keresve, kérve, megtalálni,tenni az Ő terve szerint. Úgy a földön,mint a mennyben. Össze hangolva! Megtalálni, mint Teréz anya,mint Szent pápánk II. János Pál pápa. Kérni erre az Úr segítségét.

Mindennapi kenyerüket add meg nekünk ma.

Azt a kenyeret,amivel testünket tapláljuk, és a lelki kenyeret,amivel lelkünk szomját csillapithatjuk. Nagyon sokszor éhes az ember, erőt adjon a lelki támaszra, hogy valaki megvigasztalja, tanítsa,lelkesitse.

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátani az ellenünk vetkezoknek.

Nem elég kérni hogy a jó Isten bocsásson meg nekünk! Nekünk is meg kell tudni bocsátani! Nem lehet így imádkozni a Miatyankot hogy egy csomó emberrel haragba vagyok! Semmit sem ér akkor ez az ima!!

Ne végy minket kísértésbe,de szabadits meg a gonosztol.

Kísértés. Minden nap kérni kell hogy a bűnt,a kísértést felismerjük. De sokszor egyáltalán nem gondolunk rá. A kísértés az ördög csapdája. Olyan divatos" ruhában" mutatja meg a bűnt, hogy nem is képzeljük mi lesz ennek a vége,ha nem vagyunk éberek. De éberségunk ellenére is bele sétálunk ebbe a csapdába. De szabadits meg a gonosztol. Igen, folyton kell kérni Jézust hogy segítsen meg minket.

Remélem minden ismerősöm kívülről tudja a Miatyankot. Sokszor mondjuk el, és kérjük az Úristent naponta szándékainkra!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Biblia projekt

a Biblia projektÁttekintés: ApCsel 1–12.

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
18

https://youtu.be/V6mNHQonfzw

Nézd meg Az apostolok cselekedeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Az apostolok cselekedeteiben Jézus elküldi tanítványaihoz a Szentlelket, hogy erővel ruházza fel őket, és így elmondják minden népnek az ő királyságáról szóló jó hírt.

A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Mit tanít az átlényegülés DOGMÁJA?25. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

Az átlényegülés fogalmát már a 12. századi teológusok használták. Tanítóhivatali megnyilatkozásban először a IV. Lateráni Zsinaton jelenik meg (1215). A Trentói Zsinat a reformátorokkal szemben mondta ki a transzszubsztanciáció dogmáját, vagyis azt, hogy a kenyér és bor lényege Krisztus Testének és Vérének lényegévé változik (DH 1642, vö. még a 2. kánon: 1651). Az Oltáriszentségről szóló 2. kánon (DH 1652) azt is megjegyzi, hogy a látható, „külső színek" (species) változatlanul megmaradnak.

A magyarázatban az arisztotelészi metafizika és logika két sajátos fogalmának, a szubsztanciának és az akcidens-nek alkalmazásáról van szó. A substantia az, ami a dolgot azzá teszi, ami: olyan létezőt jelöl, amelyet magánvaló (ens in se), illetve önmaga általi lét illet meg (embernek lenni). A járulék olyan létezőt jelöl, amelynek sajátja a másban való (ens in alio), a máshoz tartozó lét, legtöbbször létezőnek valamely tulajdonsága (pl. műveltség). Az akcidensek a valóság empirikusan érzékelhető dimenzióját jelölik, a szubsztancia a szellemi értelem által szemlélt metafizikai lényeget. Az átlényegülés azt jelenti, hogy a lényeg megváltozik, az akcidensek azonban nem. Figyelemre méltó, hogy a dogma nem az akcidens kifejezést használja, hanem speciesről beszél, de ez tartalmilag ugyanazt akarja jelenteni, mint az akcidens fogalma.

Az Egyház tanítása mindig hangsúlyozta, hogy a szentmisében valóságos átváltozás történik. Valami új jelenik meg, ami azelőtt nem volt. Ezért nem lehet úgy érteni az Eucharisztiát, hogy Krisztus teste még hozzájárul a kenyérhez (vö. lutheri elgondolás), mintha a kenyér és Krisztus teste két egyforma jellegű valóság lenne, két „lényeg" módjára ugyanúgy egymás mellett állhatna. A szentmisében valami átváltozás történik, ami világunk dolgait magasabb rendbe veszi föl, lényegükben éri és változtatja meg, ha ez nem is mérhető. Amikor anyagi dolgokat táplálékul veszünk föl testünkbe, illetve amikor általában az anyag egy élő szervezet részévé válik, akkor megmarad ugyanannak, és mégis - mint valami újnak a része - maga is átalakul. Hasonló megy végbe a kenyér és bor átváltoztatásakor. Isten igéje és a Szentlélek a kenyeret és a bort, mintegy kiemeli sarkaiból megszokott létüket, bele egy új rendbe; még ha pusztán fizikailag ugyanazok is maradnak, mélyükben megváltoznak. Az átlénye-gülés tana nem bizonyítja racionálisan a valóságos jelenlétet. Csak annyit tisztáz, hogy nem ellentmondás az, amit az Egyház a Szentírás alapján az átlényegülésről tanít.

A dogmát értelmező teológusok mindig fontosnak tartották megjegyezni: Nem maga a transzszubsztanciáció szó hittétel, hanem az, amit jelez. A Trentói Zsinat nem azt mondta ki hittételként, hogy Jézus eucharisztikus jelenlétét az arisztotelészi substan-tia-accidens fogalompár alapján kell hinnünk. Egyszerűen csak arról van szó, hogy abban az időben - a reformátorok (főként Luther) tanításával szemben - a transzszubsztancióval jelzett folyamatot találta legalkalmasabbnak (aptissime) annak érzékeltetésére, hogy hogyan válik jelenvalóvá Jézus az Eucharisztiában. A zsinat nem filozófiai tételt hirdetett ki. Csak annyit mondott: a konszek-ráció erejében az, ami a kenyeret kenyérré, a bort borrá tette, az átváltozik azzá, ami Jézus testét Jézus testévé, Jézus vérét Jézus vérévé teszi.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652307-2317

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

A HÁBORÚ ELKERÜLÉSE

 

2307 Az ötödik parancsolat tiltja az emberi élet szándékos elpusztítását. A minden háború által okozott bajok és igazságtalanságok következtében az Egyház nagyon kér mindenkit, hogy imádkozzon és tegyen meg mindent azért, hogy az isteni Jóság szabadítson meg bennünket a háború ősi rabszolgaságából. [72]

 

2308 Minden állampolgárnak és kormánynak azon kell munkálkodnia, hogy elkerüljék a háborút.

"Amíg a háború veszélye fönnáll és nem lesz megfelelő erővel rendelkező nemzetközi tekintély, addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, föltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét." [73]

 

2309 A haderővel történő törvényes önvédelem szigorú föltételeit nagyon komolyan mérlegelni kell. Az ilyen döntés súlyossága az önvédelmet az erkölcsi törvényesség nagyon szigorú föltételeihez köti. Egyidejűleg kell együtt lennie a következő föltételeknek:

  • a támadó fél által egy nemzetnek vagy a nemzetek közösségének okozott kár tartós, súlyos és kétséget kizáró;
  • a megfékezésre bevetett minden egyéb eszköz használhatatlan vagy hatástalan;
  • a kedvező kimenetelnek komoly esélyei vannak;
  • a fegyverek alkalmazása nem okoz súlyosabb kárt és zavart, mint maga a megszüntetendő rossz. A modern pusztító eszközök hatékonysága nagyon súlyosan esik latba e föltétel mérlegelésében.

Ezek az "igazságos háború" doktrinájában fölsorolt hagyományos elemek.

Az erkölcsi megengedettség e föltételeinek elbírálása azok okos ítéletére tartozik, akik felelősek a közjóért.

 

2310 A közhatalomnak ilyen esetben joga és kötelessége az állampolgárokat a nemzetvédelem szükséges kötelezettségeivel megterhelni.

Azok, akik katonaként a haza szolgálatára szentelik magukat, a népek biztonságának és szabadságának szolgái. Ha jól látják el kötelességüket, valóban hozzájárulnak a közjóhoz és a béke megőrzéséhez. [74]

 

2311 Az államhatalomnak méltányosnak kell lennie azok esetében, akik lelkiismereti okokból megtagadják a fegyverek használatát; ezek viszont kötelesek valamilyen más formában az emberi közösséget szolgálni. [75]

 

2312 Az Egyház és az emberi értelem hirdeti az erkölcsi törvény változatlan érvényességét fegyveres konfliktusok idején is. "Ha pedig szerencsétlen módon már kitört a háború, ezáltal nem válik minden megengedetté a harcoló felek között." [76]

 

2313 A nem harcolókat, a sebesült katonákat és a hadifoglyokat tisztelni kell és emberségesen kell velük bánni.

Azok a cselekmények, amelyek nyilvánvalóan ellenkeznek a népek jogával és annak általános elveivel, nemkülönben az ilyen cselekményeket elrendelő parancsok, bűntények. A vak engedelmesség nem menti föl azokat, akik ilyen parancsoknak engedelmeskednek. Így egy nép, egy nemzet vagy egy etnikai kisebbség kiirtását halálos bűnként kell elítélni. Erkölcsileg köteles ellenállni mindenki olyan parancsoknak, amelyek "népirtást" rendelnek el.

 

2314 "Minden olyan háborús cselekmény, mely egész városoknak vagy széles területeknek és lakosságuknak különbségtétel nélkül való elpusztítását célozza, bűncselekmény Isten és ember ellen, amit következetesen és habozás nélkül kárhoztatni kell." [77] A modern háború azzal a kockázattal jár, hogy alkalmat nyújt ilyen bűntények elkövetésére azoknak, akik tudományos fegyverek, különösen atom-, biológiai vagy vegyi fegyverek birtokában vannak.

 

2315 A fegyverek fölhalmozása sokak szerint a lehetséges ellenségek háborútól való távoltartásának paradox módja. Ebben látják a legalkalmasabb eszközt a nemzetek közötti béke biztosítására. A távoltartásnak e módja tekintetében komoly erkölcsi fönntartások vannak. A fegyverkezési hajsza nem biztosítja a békét. Ahelyett, hogy megszüntetné a háború okait, kockáztatja, hogy még súlyosbítja is. A hatalmas összegek elköltése az egyre újabb fegyverek előállítására megakadályozza a rászoruló népek megsegítését. [78] A túlfegyverkezés megsokszorozza a konfliktusok okait és növeli kiterjedésük veszélyét.

 

2316 A fegyvergyártás és fegyverkereskedelem a nemzetek és a nemzetközi közösség közjavát érinti. Ennélfogva a közhatalomnak joga és kötelessége ezeket szabályozni. A rövidtávú egyéni vagy kollektív érdekek hajszolása nem szentesítheti az ilyen vállalkozásokat, melyek szítják a gyűlöletet és a konfliktusokat a népek között és lehetetlenné teszik a nemzetközi jogrendet.

 

2317 Az igazságtalanságok, a szélsőséges gazdasági vagy társadalmi egyenlőtlenségek, az irigység, a bizalmatlanság és a gőg, amelyek károsan hatnak egyes emberek és a nemzetek között, szüntelenül veszélyeztetik a békét és háborúkat okoznak. Mindaz, amit e rendetlenség leküzdésére tesznek, hozzájárul a béke építéséhez és a háború elkerüléséhez:

"Amilyen mértékben bűnösök az emberek, olyan mértékben fenyeget a háború réme, és ez így is marad Krisztus eljöveteléig; amilyen mértékben pedig egyesülnek a szeretetben, legyőzik a bűnt és uralkodnak az erőszakon is, míg csak be nem teljesedik a Szentírás szava: »Ők pedig ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést.« (Iz 2,4)" [79]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaFelkészített szolga

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle...(Józs 1,7)

A honfoglalás nagy vállalkozását Józsuénak kellett vezetnie. Ő alkalmatlannak tartotta magát erre. Isten azonban nem belelöki szolgáit a feladatokba, hanem felkészíti őket, és menet közben is tanácsolja, bátorítja. Hogyan készítette fel Józsuét?

1. „Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel..." (5Móz 34,9) Meglepődünk, mert úgy gondoljuk, az ő feladatához inkább fizikai erő, jó fegyverek és némi katonai tapasztalat lenne szükséges. Majd megkapja azt is, de Isten azt tartja a legfontosabbnak, hogy tudjon vele beszélni, hogy Józsué értse őt, és legyen kész egyetérteni vele. Ehhez pedig ilyen lelki „vevőkészülék", bölcs lélek kell. Mert egyik énekünk szerint „vezetni úgy tudok, ha Szentlelked vezet". Ez a bölcsesség nem emberi készség, hanem Isten ajándéka. De aki kéri, megkaphatja (Jak 1,5).

2. Iránytűnek Isten írott igéjét használhatja, ehhez kell igazodnia. Egy leendő hadvezér kezébe Isten nem kardot ad, hanem Bibliát. Akkor lesz ő jó vezetője népének, ha komolyan veszi Isten igéjét. És Józsué mind a közéletben, mind magánéletében (24,15) komolyan vette azt. Minden nép és ország, amelynek ha csak egy ideig is ilyen vezetői voltak, felvirágzott. Ez gazdagíthatja meg a mi személyes életünket is.

3. Józsué nagyon félt. Tudta, hogy elődje, Mózes, milyen rátermett ember volt, ismerte népe keményszívűségét és a meghódítandó terület nehézségeit is. Isten ezért gyengéd szeretettel bátorítja, állandó jelenlétét ígéri. Ő pedig félve is helytállt, és Isten vitte őt győzelemről győzelemre.

Az üdvösséget is Isten adja, minden hozzájárulásunk nélkül. De nekünk kell azt hittel megragadnunk, és már itt megélnünk.

Jak. 1.5 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
Józs 24. 15 Ha pedig nem akarjátok az Örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni! Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és a családom az Örökkévalót fogjuk szolgálni!” 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett „Jobban boldogul kettő, mint egy…”(Prédikátor 4,7–12)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

(9) „Jobban boldogul kettő, mint egy…” (Prédikátor 4,7–12)

Nem jó egyedül (1Mózes 2,18). Az egyedülálló, társtalan ember, akinek nincs senkije, kiért fáradozik? Ezek az igeversek először is arra mutatnak rá, hogy a hívő élet szívdobbanása a szolgálat: nem csak önmagunknak élünk, elsősorban nem önmagunknak élünk; aki az Isten dicsőségére él, az másoknak él. Persze, csak az tud másoknak adni, aki maga is töltekezik, aki – ilyen értelemben – önmagának is él, önmagára is odafigyel, testi, lelki, hitbéli értelemben egyaránt. A szolgálat oldja a magányt, ezért nem az az egyedülálló, akinek nincs házastársa, hanem az, aki csak önmagának él, éppen ezért nem tud megelégedni senkivel és semmivel sem (7–8). Az társsal is magányban él! Ugyanakkor, e-világban az Isten egyik legnagyobb ajándéka, hogy Ő szerez nekünk társat, hozzánk illőt, akivel egy testté lehetünk, akivel egész életünket, annak minden bensőségességével együtt, megoszthatjuk, az Úrban (1Mózes 2,18–25)

Jobban boldogul kettő, mint egy. Ez azt jelenti, hogy könyörögjünk azért a milliárdok közül egyetlenegyért, akit az Úr nekünk szánt. Házastársunkkal a fáradozásunk áldássá lesz, a legnehezebb helyzetekben is, mert az áldás az együttes öröm és küzdelem az Úr előtt. A házastársunk az, akire mindig számíthatunk, aki felsegít, ha elestünk, ha megbetegedtünk; ő mindvégig velünk van az úton, amíg az Úr engedi. A házastársunkkal védjük egymást, házunkat, családunkat; ellent állunk minden méltatlan támadásnak, kísértésnek. A házastársunk az, aki megmelegít, akivel testben és lélekben, mindenben eggyé lehetünk. Nincs még valaki, akivel ugyanezt átélhetnénk! Ő az, aki lelkigondoz, akivel mindent megoszthatunk. Ő, az egyetlen, a „milliárdok közül az egyetlenegy” (József Attila után, szabadon…).

A kettő akkor boldogul jobban, mint az egy, ha az élő Isten megáldja őket (1Mózes 1,27), egy testté formálja életüket (1Mózes 2,24), és azt Lelkének erejével mindenkor összetartja, mint a szénásszekér kerekét az abroncs. Így érti a szentíró, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar (9–12).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat - A szív gondolata -kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
A szív gondolata
„Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; majd ezt mondta nekik: Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az az igazán nagy.” (Lk 9,47-48)
Még Jézus akkori és mai tanítványai között is támadnak olyan gondolatok, hogy ki nagyobb. Szomorú valóság ez. Jézus egy kisgyermeket maga mellé véve döntötte el a kérdést.
Jó lenne, ha Jézus mai követői, és hirdetői életéből is kihullana az önzés, és nem kérdezgetnék, hogy ki nagyobb.
Az a nagyobb, aki cselekszi Isten akaratát. Aki befogadja az arra rászorulót. Az éheset, a szegényt, az elkeseredett szívűt, a gyászolót, az árvát. Jézus Krisztus az alázatos embereket keresi. Boldogok az alázatos szívű emberek.
Gondold végig, hogy van-e alázatos szíved?
(Prókai Árpád, Boldva)
*************************
Imádság:
Uram! Hozzád tartozni nem versengés, hanem szív szerinti engedelmesség. Munkáld bennem a hűséget az utóbbiban! Ámen
*************************
A nap gondolata:
Mérd le legalább hetenként egyszer Isten előtt, hogy vajon az általa felállított mértékhez igazodik-e az életed? Pál ahhoz a zenészhez hasonlít, aki nem a hallgatóság tetszésével, hanem karmesterének helyeslésével törődik. Meg kell tanulnom mindent alárendelni ennek a fő törekvésnek! Istennek éppen annyit érek a nyilvánosság előtt is, mint a csendes magányban. Az a fő törekvésem, hogy tetszését megnyerjem és kedves legyek neki? Ha ennél kisebb dologra irányul, mindegy, hogy milyen nemes dolognak látszik is, igyekezetem tévút.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeZoltán, valamint Szidónia napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. (Zsolt 63,5(külső hivatkozás))

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. (Kol 1,12(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Mik 7,7–9.18–20(külső hivatkozás) és ApCsel 12,1–25(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

A hála lehet az egyik legnagyobb boldogságforrásunk. Az, ahogyan a hálaérzésünket összeszedjük és átadjuk, az egyik legnagyobb erőforrásunk. Hálát adni nem más, mint önmagunkat adni. Egy olyan mély lelki folyamat, amelyben összegezhetem a velem történt pozitív folyamatokat és történéseket, és rádöbbenhetek, hogy ezek valamely külső forrásból erednek: Istentől.
A hálában megjelenik az értünk cselekvő, értünk erőfeszítéseket tévő Isten kézzelfogható jelenléte. Nem pusztán visszaemlékszem a régi időkre, nem a múltba révedek, hanem a mostban tapasztalom meg életem pozitív aspektusait. S ez boldogsággal tölt el, megtölti, kitölti életem hézagait, hiányait. Ebben a kapcsolatban megélhetem, hogy „alkalmas” vagyok. Alkalmas, tehát szerethető, értékes.

*

Urunk, olyan nehezen tudjuk észrevenni, hogy gyengék, esetlenek vagyunk. Légy segítségünkre, hogy ne áltassuk magunkat hazugságokkal, hiszen hozzád jöhetünk úgy, ahogy vagyunk.
Te vagy, Urunk, a jóság forrása. Üdíts fel Lelkeddel minket, akik tisztulni vágyunk. Add, hogy életünkből élet, hitünkből hit, imádságunkból imádság, szeretetünkből szeretet fakadjon. Ámen.


Szerző: Czöndör István

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1962. december 27.II/58

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

A lelki gyötrelmek tetőfokán a kétségbeesés mélységébe zuhanok. De ki hisz nekem, megszállott gonosznak? Ki segít rajtam? Elmém sötétségében nincs a kegyelemnek egy parányi kis fénye sem, hogy megtörné lelkemben a kevélység bűnét. Nem, nem, nem tudok lemondani! Ha azok nem hisznek, akiknek átadtam a Szent Szűz szavait, a Szűzanya dolga, hogy én belátásra kényszerüljek. És ha hazugság, amit én leírtam és továbbadtam? Irgalmasság Anyja, nem tudom folytatni! Vakmerő bizakodás ez? Ilyen az a vétek, melytől biztosan elkárhozik a lélek? „Ó, te szerencsétlen! Nincs a világon még egy, aki ily erőszakos megfontoltsággal rohanna a kárhozatba. Én megkérlek, szelíd szavakkal szólok hozzád, törj meg végre, hogy tested, lelked kárát ne vallja! Hazugságod beismerése elvágja lelked gyötrő kínjait. Légy értelmes, és cselekedj úgy, hogy megtaláld lelked nyugalmát! Akkor az irgalom is reád száll.” Drága jó Nővérkém, ezek után nem tudom, mi lesz a szava hozzám? Hogy Ön minek tart, azt én el tudom gondolni. Lehet, hogy Ön tapintatból nem fog megvetni, mint M. atya tette. Legyen Ön előtt mentségemre az, hogy belátom téves hazugságomat. De sajnos, ez nem könnyít lelkemen, mert tovább kell mennem! De mivel erre képtelen vagyok, kérem Önt, segítsen elesettségemből felkelni! Bizonyára azért rendelte mellém az isteni Gondviselés, hogy Ön legyen az, ki beláttatja velem konok, hazug kevélységem szörnyű csapásait. Ön mindig megnyugvást és kételyeim eloszlatását jelentette számomra. Most is azért írtam le lelkem kétségbeejtő borzalmait, hogy az Ön nyugodt és tisztán látó derűje törje meg hazug kevélységem bűnös konokságát. Köszönöm az isteni Gondviselésnek, hogy Önt számomra rendelte, hisz Ön volt az első, ki arra figyelmeztetett, hogy önszuggerálás is lehet ez. Én nem tudom, azután mi történt velem, miféle energiák robbantak fel bennem. Ahogy B. atya is mondta, csodálatos kirobbanásai vannak az emberi léleknek. Csak azt az egyet nem tudom felfogni, hogy ezek után épeszű vagyok-e még? Állapítsa azt meg más rólam. Én öszszeroppanva érzem magam, mert amiket itt leírtam, csak írott szavak, de amit átéltem és átélek, az a végsőkig kimerített. De mégsem akarok eltérni hazug meggyőződésemtől. Nem tudom, mely hatalom az, mely tovább erőt ad. De az életmódomon sem tudok változtatni. Bárhonnan származzon is, ez az erő földöntúli. A borzalmas szenvedéseket tovább is viselem már napok óta. Ahogy mondtam, nem akarok én semmit tenni, és ha akaratom ellenére mégis tennem kell, én nem tehetek róla. Szeretettel köszöntöm, drága jó Nővérkém, és bocsássa meg, hogy zavarom, és ismételten kérem, segítsen rajtam! Imádkozzon értem, és ha lehet, látogasson meg!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
ROME REPORTS - Római riportok

Római riportok A világ vatikáni szemmelA kanadai bennszülöttekért imádkozott a pápa

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
20

https://youtu.be/RCC1aWy8V6A

1. A kanadai bennszülöttekért imádkozott a pápa
2. Ferenc pápa: „Váljunk megtört kenyérré mások számára!"
3. Ferenc pápa szigorította az egyház büntetőjogát
4. Ferenc pápa fogadta Ausztria elnökét
5. Reinhard Marx beadta lemondását érseki megbízatásáról
6. Interjú George Pell bíborossal a börtönben töltött időről
7. A hit felvállalása ujgurként egyenlő a halállal
8. Dokumentumfilm az életbe vetett bizalomról
9. Nevezési lehetőség a vatikáni karácsonyi koncertre
10. Karnyújtásnyira a római Loyolai Szent Ignác templom freskói

A magyar változat a Magyar Kurír megrendelésére készült.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorahétfő

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 12. hét hétfő

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
21
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziBeszéljetek róla

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
Beszéljetek róla úton-útfélen,
de ne vessétek a titkokat a disznók elé,
hallgassatok ott, ahol harsány röhögés,
savas cinizmus fogad mindent,
ami túlmutat a kézzelfoghatón.
Hozzátok szóba, akár alkalmas,
akár alkalmatlan, mert könnyen lehet,
hogy a zavar mögött mohó kíváncsiság van,
Isten-szomj, lelki éhség, elfojtott remény,
de ne erőltessétek, ha vége-hossza-nincs
agyalgásba torkoll a beszélgetés,
ha azt halljátok: „mondd még, de cuki,
beszélj ilyen izgiségeket máskor is,
egynek jó, de tényleg”!
Menjetek be minden faluba,
maradjatok ott, ahol befogadnak,
ne házaljatok a portékával,
de legyetek megszólíthatók,
legyetek vonzók és irigylésre méltók,
hogy azt kérdezzék: „ezek meg honnan
veszik az erőt, az örömöt, a lelket”?
Nem kell aggódni, ha visszautasítanak,
ha kővel dobálnak, ha szitkozódnak,
ha Istenetekkel, papjaitokkal együtt
összecsomagolnak, kiebrudalnak,
baj nincs, ezt kapta a Mester is,
de poroljátok le a Converse-cipőtöket
tanúságul ellenük,
mikor kiléptek arról a helyről.
Beszéljetek róla szavakkal és némán,
zenével és képekkel,
akarattal és akaratlan,
ha elszóljátok magatokat,
áldás csússzon ki véletlenül a szájatokon,
ne káromkodás,
bőven kaptátok, bőven adjátok,
meg se kérdezzétek, lehet-e tíz dekával
több szeretet a szigorúan indokoltnál,
lehet-e kicsit több türelem, több bizalom,
több dicséret, több elfogadás, több figyelem,
adhatok-e még valamit, csak egy kis plusz,
a cég ajándéka, mely tükrözi afeletti örömünket,
hogy vagyunk és leszünk, most és mindörökké,
hogy az élet jóillata vagyunk, nem a halál szaga,
hogy bennünk robban tűzijátékká
Isten irgalma, mely már nem fér el a szívében,
pedig az nagyobb, mint a kékbálnáé,
melynek aortáiban simán elúszkálhat
egy ember.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mk 4,35-41)Évközi 12. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
19

Bevezető

A természet szeszélyéből olykor ijesztő viharokat élünk át. A mai evangélium is egy tengeri viharról számol be, amely az apostolokat ejtette kétségbe. A váratlan vihar az egyik kisvárosban nagy tányér alakú antennákat tépett le a háztetőkről, és össze is törte azokat. Ahogyan a természetben, úgy lelki életünkben is támadnak viharok. Ilyen lehet a szerelmi bánat, a gazdasági gond, az elhunyt szeretteink fölött érzett gyász, vagy valami ezekhez hasonló. Ezek a viharok néha az Isten felé mutató antennáinkat is megrongálják. Ilyenkor csalódottnak, gyökértelennek érezzük magunkat. Sérült antennáinkat azonban meg tudjuk javítani, mert az Úr Jézushoz fordulunk, és az ő erejével a ránk törő viharban is talpon tudunk maradni, bizalmunkat vissza tudjuk nyerni. Legyen a mai szentmisénk is ilyen találkozás, amely bizalmunkat, lelkünket megerősíti.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus nem hagy bennünket magunkra az élet viharos időszakaiban sem. Imádkozzunk hozzá bizalommal!

1.   Erősítsd Urunk azokat, akik a mai idők viharában gyengéknek érzik magukat, és a félelem nyomja lelküket.

2.   Áraszd gazdagon bátorító kegyelmedet szentatyánkra, N. pápánkra, hogy az Egyház hajóját az Úr Jézus erejével biztosan kormányozza.

3.   Add, hogy az élet viharai, az élet megpróbáltatásai mindenkor hozzád vezessenek minket.

4.   Adj lelki erőt azoknak, akik az üldözéstől, kínzástól és háborútól szenvednek, hogy el ne veszítsék irántad való bizalmukat.

Urunk, Istenünk! Te tudod, hogy az élet sokszor próbára teszi hitünket. De mindig meg tudsz nyugtatni bennünket, ha hozzád fordulunk. Ezért dicsérünk téged, hálát adunk neked most és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Reggeli Csendesség

Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ Reggeli CsendességLégy bőkezű a körülötted élőkkel!

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22

https://youtu.be/5DVPVuD0kYY

Légy bőkezű a körülötted élőkkel! Ne fukarkodj a szeretettel, a megbocsátással, a segítségadással! - Reggeli elmélkedés egy kiválasztott szentírási rész alapján - Szerkesztő: Kertész Marika

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges Rózsafüzérszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki gondolatainkat igazgassa!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki szavainkat vezérelje!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki cselekedeteinket kormányozza!

 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki halottaiból feltámadott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Mennybe fölment.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Fogadjuk meg Jézus tanácsát pihenjünk ma az Ő jelenlétében!

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

Alacoque SzentMargit Jézus Szentséges Szívének önfelajánlása

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 06/04/2021 02:18

Békesség Istentől
Jún
05

Felajánlom és átadom Uram Jézus Krisztus Szentséges Szívének önmagamat és életemet, minden tettemet, nehézségemet és szenvedésemet, minden szeretetemet és munkámat, hogy egész valóm és mindenem csak arra szolgáljon, hogy az Ő Szentséges Szívét dicsőítse és szeresse.

Szilárd elhatározásom, hogy egészen az Övé legyek, mindent Iránta való szeretetből tegyek, és mindenről lemondjak, ami nem tetszhet, vagy ellenáll Neki.

Ezért Téged választalak Szentséges Szent Szív egész Szeretetemnek, életem Védőjének, üdvösségem Biztonságának, gyengeségem és állhatatlanságom Orvosságának, és Engesztelésnek életem minden bűnéért.

Ó Szelíd és Jóságos Szív! Légy Menedékem halálom óráján! Légy megigazulásom Isten előtt, és hárítsd el a büntetést, amelyet igazságos Haragja szabna rám.

Ó szerető Szív, Beléd helyezem minden bizalmamat! Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert minden kitelik tőlem, de a Te Szeretetedtől mindent remélek. Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked. Hassa át a Te tiszta Szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni, és soha ne legyek képes Tőled elválni.

Üdvözítőm, minden Szeretetedre kérlek, írd be nevemet Szentséges Szívedbe! Boldogságom és dicsőségem legyen a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."