KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

43985 ima található a honlapon, összesen 82340 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA A közélet békéjéért2021 július

Napi Ima87 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Egyetemes: A közélet békéjéért

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

Imádság

Uram Jézus, az Atya fia, aki az apostolokat "barátaimnak" nevezted
anélkül, hogy figyelembe vennéd árulásaikat és hibáikat.
Azzal a vággyal jövünk hozzád, hogy hűséggel válaszoljunk
arra a barátságra, amelyet ma felajánlasz nekünk;
gyengeségeink és félelmeink közepette is.
Erősíts minket Szentlelkeddel, mint Fülöpöt és Pétert,
hogy téged, a te barátságodat válasszuk,
a testvériség és a társadalmi barátság küldetését;
miközben megtanulunk egymással harmóniában élni,
nyitottan a párbeszédre és tiszteletben tartva mindenki másságát.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Értékeljük és fogadjuk el a különbségeket:
"A hiteles társadalmi párbeszéd feltételezi a másik ember nézőpontjának tiszteletben tartását." Ferenc pápa (Fratelli Tutti, 203) Próbáljatok meg olyan pillanatokat teremteni, amikor őszinte párbeszédet folytatunk, hogy értékeljük és elfogadjuk mások különbözőségét. Törekedjetek arra, hogy híd legyetek a különböző vélemények vagy konfliktusos helyzetek között a mindennapi életetekben.
Őszintén és jóakarattal lépjetek be a párbeszédbe:
Ferenc pápa azt mondja, hogy "közeledni, kifejezni, meghallgatni, megnézni, megismerni egymást, megpróbálni megérteni egymást, keresni a kapcsolódási pontokat - mindez a "párbeszéd" igében foglalható össze." (Fratelli Tutti ,198) Keressétek az őszinte találkozások tereit testvéreitekkel és nővéreitekkel közösségetekben, munkahelyeteken és társadalmi csoportjaitokban.
Vegyetek fel és alakítsatok ki eljárásokat:
"A körülmények, amelyek között élünk, nem fognak azonnal megváltozni. Azonban új módon tekinthetünk a valóságra, megújult szenvedéllyel élhetjük meg a kihívásokat a közjó építésében." Ferenc pápa (4/4/19 Bizottság Latin-Amerikáért)
Hogyan építheted a közös jót a közösségedben? Hogyan kíséritek és veszitek észre a változás, a növekedés és a megkülönböztetés eljárásait?
Osszátok meg az érzéseiteket másokkal:
Ferenc pápa azt mondja, hogy a kedvesség "megkönnyíti a konszenzus keresését; új utakat nyit meg ott, ahol az ellenségeskedés és a konfliktus minden hidat felégetne." Ferenc pápa (Fratelli Tutti, 224)
Kedves vagy és képes vagy együttérezni a körülötted lévő emberekkel? Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok konkrétan megteremteni a találkozás kultúráját a testvéreitekkel.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

Kedves nagyszülők, mi a hivatásunk ma, a mi korunkban? Megőrizni a gyökereinket, hogy átadjuk a hitet a fiataloknak, és hogy gondoskodjunk a fiatalokról. Ezt ne felejtsük el. #MindigVeletekVagyok @laityfamilylife

 

Ennek a napnak az a jelentősége, hogy minden nagyszülőt, minden idős embert,  - különösen azokat, akik közülünk a legmagányosabbak - meglátogathat egy angyal! #MindigVeletekVagyok @laityfamilylife

 

"Mindig veletek vagyok" - ezeket a szavakat Róma püspökeként, a hozzátok hasonló idős embereknek szeretném címezni a nagyszülők és az idősek első világnapján. Az egyház közel van hozzátok. Szeret benneteket, és nem akar benneteket magatokra hagyni! #MindigVeletekVagyok @laityfamilylife

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa A közélet békéjéért2021 július

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

https://youtu.be/gjaOjJ1oqkU

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

A Biblia azt mondja, hogy aki barátot talál, az kincset talált.
Szeretnék mindenkit arra hívni, hogy lépjen túl a baráti csoportjain, és építse ki a társadalmi barátságot, amely annyira szükséges a jó együttéléshez.
Különösen nagy szükségünk van arra, hogy megújuljon a találkozás a legszegényebbekkel és a legsebezhetőbbekkel, a periférián élőkkel. És el kell határolódnunk a populizmustól, amely kihasználja az emberek szorongását anélkül, hogy megoldásokat kínálna, és olyan misztikumot javasol, amely nem old meg semmit.
Menekülnünk kell a társadalmi ellenségeskedéstől, amely csak rombol, és magunk mögött kell hagynunk a "polarizációt".
Ez nem mindig könnyű, különösen ma, amikor politikánk, társadalmunk és médiánk egy része arra törekszik, hogy ellenségeket teremtsen, hogy legyőzze őket a hatalmi játszmában.
A párbeszéd az út a valóság újfajta látásához, hogy szenvedéllyel élhessük meg a kihívásokat, amelyekkel a közjó építése során szembesülünk.
Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk, férfiak és nők, akik mindig segítő kezet nyújtanak, és ne maradjon meg az ellenségeskedés és a háború terepe.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa homíliája: A nagyszülők és az időseknem kidobható élethulladékok!

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

Rino Fisichella érsek szavai a szertartás elején:

Testvéreim, kedves nagymamák és nagypapák, ti joggal Ferenc pápát vártátok. A pápa köszönt majd benneteket, amikor az Angelust imádkozza. Tudjátok, hogy ezek a napok a lábadozás napjai számára, és azt szeretnénk, ha nem erőltetné meg magát túlságosan, hogy ezeket az utolsó napokat pihenéssel tölthesse, s így teljesen visszanyerje erejét és folytathassa pásztori szolgálatát.

Ferenc pápa homíliája (melyet Rino Fisichella érsek olvasott fel):

Testvéreim, öröm és megtiszteltetés számomra, hogy felolvashatom Ferenc pápa homíliáját, melyet erre az alkalomra írt.

Amikor leült tanítani, Jézus „fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé; így szólt Fülöphöz: »Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?« (Jn 6,5). Jézus nem szorítkozik arra, hogy tanítson, hanem hagyja, hogy az emberek életének éhsége megszólítsa őt. És lecsillapítja a tömeg éhségét azáltal, hogy szétosztja az öt árpakenyeret és a két halat, amit egy fiútól kapott. A végén, mivel több kenyérdarab is megmaradt, azt mondja tanítványainak, hogy szedjék össze őket, „hogy semmi se vesszen kárba” (Jn 6,12).

Ezen a napon, melyet a nagyszülőknek és az időseknek szentelünk, ezzel a három mozzanattal szeretnék foglalkozni: Jézus látja a tömeg éhségét; Jézus kiosztja a kenyeret; Jézus a megmaradt darabok összegyűjtését kéri. Három mozzanat, melyet három igével foglalhatunk össze: lát, megoszt, őriz.

Az első ige a lát. János evangélista az elbeszélés elején kiemeli ezt a részletet: Jézus felemeli szemét, és meglátja az éhes embereket, akik sokat gyalogoltak, hogy találkozhassanak vele. Így kezdődik a csoda, Jézus tekintetével, aki nem közömbös vagy elfoglalt, hanem észreveszi a fáradt emberiséget kínzó éhséget. Aggódik értünk, törődik velünk, csillapítani akarja élet, szeretet és boldogság utáni éhezésünket. Jézus szemében Isten tekintetét látjuk: ez egy figyelmes tekintet, amely észrevesz bennünket, fürkészi szívünkben hordozott várakozásainkat, látja a fáradozást, a fáradtságot és a reményt, amellyel előrehaladunk. Ez a tekintet meg tudja ragadni minden ember szükségletét:

Isten szemében nincs névtelen tömeg, hanem csak az egyén a maga éhségével. Jézusnak szemlélődő tekintete van, vagyis képes megállni a másik ember élete előtt és olvasni benne.

A nagyszülők és az idős emberek is ilyen tekintettel néztek életünkre. Gyermekkorunk óta így gondoskodnak rólunk. Egy áldozatos élet után nem voltak közömbösek velünk szemben, nem foglalták el magukat, tudomást sem véve rólunk. Figyelmes, gyengéd szemmel követtek bennünket. Amikor növekedtünk, és úgy éreztük, hogy nem értenek meg bennünket, vagy féltünk az élet kihívásaitól, ők észrevettek minket, meglátták változó szívünket, rejtett könnyeinket és titkos álmainkat.

Mindannyian nagyszüleink térdéről indultunk, akik ölükben tartottak bennünket. És ennek a szeretetnek is köszönhetjük, hogy felnőttek lettünk.

És mi hogyan tekintünk a nagyszülőkre és az idősekre? Mikor volt utoljára, hogy meglátogattunk egy idős embert, vagy felhívtunk valakit, hogy éreztessük vele közelségünket és engedjük, hogy szavai megáldjanak bennünket? Szenvedek, amikor olyan társadalmat látok, amely rohan, mindig elfoglalt, közömbös, túl sok mindennel foglalkozik, és képtelen megállni egy pillantásra, egy üdvözlésre, egy simogatásra.

Félek attól a társadalomtól, amelyben mindannyian egy névtelen tömeg vagyunk, és már nem vagyunk képesek feltekinteni és felismerni egymást. A nagyszülők, akik életünket táplálták, most ránk éheznek: a figyelmünkre, a gyengédségünkre.

Hogy közel érezzenek magukhoz bennünket. Nézzünk rájuk, ahogyan Jézus is ránk néz!

A második ige a megoszt. Látva ezeknek az embereknek az éhségét, Jézus enni akar adni nekik. De ez egy fiatalember ajándékának köszönhetően történik, aki felajánlja öt kenyerét és két halát. Olyan jó, hogy ennek a csodás eseménynek a középpontjában, mely annyi felnőttnek – mintegy ötezer embernek – volt hasznára, egy fiú, egy fiatalember áll, aki megosztja azt, amije van!

Ma új szövetségre van szükség fiatalok és idősek között, meg kell osztani az élet közös kincsét, együtt kell álmodnunk, le kell győznünk a generációk közötti konfliktusokat, hogy mindenki számára készítsük a jövőt.

Az életnek, az álmoknak és a jövőnek e szövetsége nélkül az éhhalál veszélye fenyeget bennünket, mert szaporodnak a megszakadt kapcsolatok, a magány és az önzés különféle formái, a bomlasztó erők. Társadalmainkban nemegyszer feláldoztuk az életet annak az elképzelésnek az oltárán, hogy „mindenki maga boldoguljon”. De ez megöl! Az evangélium arra buzdít, hogy osszuk meg, amik vagyunk és amink van: csak így lakhatunk jól! Sokszor felhívtam már a figyelmet arra, amit Joel próféta mond erről (vö. Joel 3,1): fiatalok és öregek együtt. A fiatalok, a jövő prófétái, akik nem felejtik el a történelmet, amelyből származnak; az idősek, a soha nem fáradó álmodók, akik átadják tapasztalataikat a fiataloknak anélkül, hogy útjukba állnának. Fiatalok és idősek, a hagyomány kincse és a Lélek frissessége. Fiatalok és idősek együtt. A társadalomban és az Egyházban: együtt.

A harmadik ige az őriz. Miután ettek, az evangélium megjegyzi, hogy a kenyérből sok volt a maradék. Jézus pedig meghagyja: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba” (Jn 6,12). Isten szíve ilyen: nemcsak többet ad nekünk, mint amennyire szükségünk van, de még arra is ügyel, hogy semmi se vesszen el, egyetlen falat se.

Egy falat kenyér kicsinek tűnhet, de Isten szemében semmi sem eldobható. Pláne senki sem eldobható.

Prófétai felhívás ez, melynek visszhangra kell találnia bennünk és a világban: gyűjtsétek össze, őrizzétek meg, vigyázzatok rá! A nagyszülők és az idősek nem kidobható élethulladékok! Ők azok az értékes kenyérdarabkák, amelyek életünk asztalán maradtak, és amelyek még táplálhatnak bennünket olyan illattal, amelyet elvesztettünk: „az irgalom és az emlékezés illatával”. Ne veszítsük el az emlékezetet, amelynek az idősek a hordozói, mert mi ennek a történelemnek a gyermekei vagyunk, és gyökerek nélkül el fogunk sorvadni! Ők vigyáztak ránk növekedésünk során, most a mi dolgunk, hogy vigyázzunk életükre, enyhítsük nehézségeiket, meghallgassuk igényeiket, megteremtsük a feltételeket, hogy napi teendőiket könnyebben el tudják végezni, és ne érezzék magukat egyedül. Tegyük fel magunknak a kérdést:

Meglátogattam-e a nagyszüleimet? Családom vagy környezetem idős tagjait? Meghallgattam-e őket? Szántam-e rájuk egy kis időt?”

Őrizzük őket, hogy semmi se vesszen el: semmi az életükből és az álmaikból! A mi dolgunk, hogy ma megelőzzük a holnap bánkódását afelett, hogy nem fordítottunk elég figyelmet azokra, akik szerettek bennünket és életet adtak nekünk.

Testvéreim, a nagyszülők és az idősek jelentik az életünket tápláló kenyeret. Legyünk hálásak figyelmes tekintetükért, amellyel észrevettek bennünket, térdeikért, amelyekkel ölükben tartottak, kezükért, amellyel kísértek és felemeltek, a játékokért, amelyeket játszottak velünk, és a simogatásokért, amelyekkel vigasztaltak bennünket! Kérem, ne feledkezzünk meg róluk! Szövetkezzünk velük! Tanuljunk meg megállni, elismerni őket, meghallgatni őket! Sose dobjuk el őket! Őrizzük őket szeretetben! És tanuljuk meg megosztani velük az időt! Jobbakként fogunk kijönni belőle. És együtt, fiatalok és idősek, jóllakunk majd az osztozás Isten áldotta asztalánál!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár17. évközi hét péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

OLVASMÁNY Mózes harmadik könyvéből
A választott népnek mindig meg kell tartania az Úr nagy és szent ünnepeit.
Az Úr így szólt Mózeshez: „Ezek lesznek az Úr ünnepei, a szent összejövetelek, amelyeket a maguk idejében meg kell tartanotok. Az első hónapban, annak tizennegyedik napján estefelé van az Úr húsvéti átvonulása. A hónap tizenötödik napján pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe van az Úr tiszteletére. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek! Az első nap nagy és szent legyen számotokra, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta! Mind a hét napon égőáldozatot mutassatok be az Úrnak! A hetedik nap ismét nagy és szent legyen, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta!”
Majd így beszélt az Úr Mózeshez: „Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik: Ha majd bejuttok arra a földre, amelyet adok nektek, és learatjátok a termést, vigyetek egy kalászos kévét aratástok zsengéjeként a paphoz, s ő ajánlja fel a szombat után következő napon az Úrnak, és szentelje meg, hogy az Úr kedvesen fogadja tőletek! Számláljatok azután a szombatot követő naptól, amelyen az első kévét felajánlottátok, hét teljes hetet a hetedik hét eltelte után következő napig, azaz ötven napot, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!
A hetedik hónap tizedik napján az engesztelés nagy ünnepe legyen! Nevezzétek szentnek ezt a napot, böjtöljetek, és mutassatok be égőáldozatot az Úrnak!
A hetedik hónap tizenötödik napjától fogva hét napon át sátoros ünnepet tartsatok az Úrnak! Az első napot nagynak és szentnek hívjátok: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek! Mind a hét napon mutassatok be égőáldozatot az Úrnak! A nyolcadik nap ismét nagy és szent legyen! Mutassatok be égőáldozatot az Úrnak, mert az a szent összejövetel napja; semmiféle szolgai munkát ne végezzetek!” Ezek az Úrnak ünnepei, amelyeket nagynak és szentnek kell hívnotok, és amelyeken égőáldozatokat, egészen elégő áldozatokat és ételáldozatokat kell bemutatnotok az Úrnak aszerint, amint azt az egyes napok szertartása megszabja.
Ez az Isten igéje.
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek! (2a. vers. - 5. tónus)
Előénekes: Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, * lágyhangú hárfát citerával.
Fújjátok meg a harsonát újholdkor, * holdtöltekor, a mi nagy ünnepünkön.
Hívek: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!
E: Izraelben ez a törvény, * így rendelte ezt Jákob Istene.
Ő hagyta meg ezt Józsefnek, * amikor kivonult Egyiptom földjéről.
H: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!
E: Ne legyen soha más istened, * és ne imádj soha idegen istent,
mert én vagyok a te Urad, Istened, * aki kivezetett téged Egyiptom földjéről.
H: Örvendjetek Istennek, * a mi segítőnknek!
Zsolt 80,3-4.5-6ab.10-11ab

ALLELUJA
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdettek nektek. 1Pét 1,25 – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A názáretiek hitetlen magatartása Jézussal szemben.
Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 13,54-58

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Kérjük, testvéreim, teljes szívünkből-lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést!
Lektor: 1. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt Egyházért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Szentséges Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Azokért, akik az Egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Városunkért (községünkért) és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. Elhunyt N. testvérünkért [nővérünkért], akiért a keresztfán szent vérét ontotta, kérjük Urunkat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik! Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred! Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odaát pedig elnyerjük az örök boldogságot! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárpéntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

(Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter)

Ezek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek


Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: Ezek pedig az Úrnak azok a szent ünnepei, amelyeket a maguk idejében kell megülnötök. Az első hónapban, a hó tizennegyedik napján, estefelé, az Úr pászkája van; ennek a hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan ünnepe van. Hét napon át kovásztalant egyetek. Az első nap nagy és szent legyen számotokra, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. Mind a hét napon tűzáldozatot mutassatok be az Úrnak. A hetedik nap ismét nagy és szent legyen: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta.’’ Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Izrael fiaihoz, s mondd nekik: Ha majd bejuttok arra a földre, amelyet én nektek adok, s learatjátok vetését, vigyetek egy kalászos kévét aratásotok zsengéjéül a paphoz, s ő ajánlja fel a szombat után következő napon a kévét az Úr előtt és szentelje meg, hogy kedvesen fogadja tőletek. Számláljatok aztán a szombatot követő naptól, amelyen a zsenge-kévét bemutattátok, hét teljes hetet a hetedik hét letelte után következő napig, azaz ötven napot, s akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak ,,Ennek a hetedik hónapnak tizedik napján az engesztelés nagy ünnepe legyen; szentnek nevezzétek, tagadjátok meg magatokat rajta és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. ,,Szólj Izrael fiaihoz: Ennek a hetedik hónapnak tizenötödik napjától fogva hét napon át sátoros ünnep legyen az Úrnak. Az első napot nagynak és szentnek hívjátok: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. Mind a hét napon mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. A nyolcadik nap ismét nagy és szent legyen és mutassatok be rajta tűzáldozatot az Úrnak, mert az a záró gyülekezés napja: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. Ezek az Úrnak azok az ünnepei, amelyeket nagynak és szentnek kell hívnotok és amelyeken tűzáldozatokat, egészen elégő áldozatokat és ételáldozatokat kell bemutatnotok az Úrnak, aszerint, amint azt az egyes napok szertartása megszabja.

Zs 80

A karvezetőnek. A ,,Szőlőprések’’ szerint. Ászáftól. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, ujjongjatok Jákob Istenének. Kezdjetek énekelni és szóljon a dob, a szép hangú lant és a hárfa. Fújjátok a harsonát újholdkor, és holdtöltekor, ünnepünk napján. Ez Izrael törvénye, Jákob Istenének parancsa. Bizonyságául rendelte ezt Józsefnek, amikor kivonult Egyiptom földjéről. Ismeretlen beszédet hallottam: ,,Megszabadítottam hátát a tehertől, kezét a rabszolga-kosártól. Szorongatásodban segítségül hívtál, s én megszabadítottalak, meghallgattalak a fergeteg rejtekéből, a Meriba vizénél próbára tettelek. Halljad, én népem, hadd intselek! Izrael, bárcsak meghallgatnál engem! Ne legyen más isten közötted, ne imádj idegen istent! Mert én vagyok a te Urad, Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről: nyisd ki szádat és én megtöltöm. De népem nem hallgatott szavamra, s Izrael nem figyelt rám. Ezért ráhagytam őket szívük keménységére, hadd menjenek a saját fejük után. Ha népem rám hallgatott volna, ha Izrael az én útjaimon járt volna, rögtön megaláztam volna ellenségeit, s üldözőire vetettem volna kezemet. Hízelegnének neki az Úr ellenségei, s idejük örökké tartana. Táplálnám őket a búza javával, és jóltartanám mézzel a kősziklából.’’

Mt 13,54-58

Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: ,,Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?’’ És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.’’ Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeARANYSZAVÚ SZENT PÉTER

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER

*Imola, 400 körül +Ravenna, 450 körül

Aranyszavú Szent Péter születésének nem tudjuk a pontos idejét. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot, Forum Corneliiben (Imola). A város püspöke, Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Még 430 előtt Ravenna püspöke lett.

Ez a város az 5. század elejéig nem játszott jelentős szerepet, de ekkor virágzásnak indult. A nyugat-római császárok a 4. század közepétől főleg Milánóban székeltek. Amint megkezdődött a népvándorlás, a császári udvar nem volt ott biztonságban. A gótok betörtek a római birodalomba, ezért az akkori császár, Honorius (395-- 423) miniszterének és fővezérének, Stilichónak tanácsára úgy határozott, hogy székhelyét áthelyezi Ravennába. 404-től tehát itt élt a császár, mert a várost a szárazföld felől mocsár vette körül, így könnyen meg lehetett védeni.

Ezzel Aranyszavú Szent Péter a birodalom nyugati fővárosának lett a püspöke. Ennek messzemenő következményei lettek. Míg Ravenna 430 körül fővárosi rangra nem emelkedett, egyszerű püspöki székhely volt, amelynek létét a 2. századtól lehet kimutatni. De azáltal, hogy császárváros lett, amint ez ötven évvel korábban Konstantinápolyban is történt, a ravennai püspök rangját is emelni kellett. Ennek jegyében Ravenna püspökének joga lett, hogy a szomszédos egyházmegyék (Faenza, Forli, Bologna, Modena, Voghenza) püspökeit, akik eddig Milánóhoz tartoztak, fölszentelje. Ugyanakkor maga Ravenna továbbra is Róma kötelékében maradt, ez azt jelentette, hogy a ravennai püspököt csak a pápa szentelhette föl.

431-ben Kürrhosz püspöke, Teodoretosz, az antiochiai teológiai iskola vezetője levelében Róma, Milánó, Aquileia és Ravenna püspökéhez fordult, mert nem volt megelégedve azzal, hogy az efezusi zsinaton (431) Máriát ,,Istenszülő''-nek nevezték; ő úgy gondolta, hogy Máriát legfeljebb ,,Krisztus-szülő''-nek lehet mondani. Ez már annak volt a jele, hogy Ravenna rangja emelkedett.

Péter püspök olyan magatartást tanúsított a császári ház iránt, mint 60 évvel azelőtt Ambrus püspök Milánóban vagy a kortárs konstantinápolyi püspökök. Püspöksége idején az elszánt Galla Placidia, Nagy Theodosius császár lánya és a névleg uralkodó III. Valentinianus császár anyja volt a kulcsszemélyiség Ravennában. Valójában ő uralkodott. 427-től folyamatosan Ravennában élt, és hamarosan megváltoztatta a város arculatát. Amikor Konstantinápolyból Ravenna felé hajózott (427), hogy a nyugat-római birodalom fölött az uralmat átvegye, a tengeren veszélybe került, fiával, Valentinianusszal és ennek menyasszonyával, II. Theodosius császár lányával együtt. Ebben a helyzetben fogadalmat tett, hogy ha megmenekülnek, templomot épít Ravennában és Szent János oltalma alá helyezi. Ezt a templomot, amely ma is áll, Péter püspök szentelte fel; valószínű, hogy az apszisban eredetileg ott volt a képe is.

Más templomok is épültek Péter püspöksége idején. Biztosan tudjuk, hogy ő helyezte el a Galla Placidia-mauzóleum melletti San Vitale- templom alapkövét; ugyanígy azt is, hogy Ravenna elővárosában és kikötőjében (Classis) plébániatemplomot építtetett (ez nem azonos az ismert Szent Apollinaris-templommal!), anélkül, hogy ennek az önálló városnak külön püspököt szentelt volna. De az érseki palota szép kápolnája nem az ő nevéhez fűződik, hanem egy másik Péter püspökéhez. Mindamellett nem egészen egyértelmű, hogy a ravennai egyházi építkezések miként kapcsolódtak egy-egy püspökhöz, mert a 9. századból való Agnellus-féle Püspöki könyv számít fő forrásnak, de ennek adatai nem mindig megbízhatók. Annyi azonban tény, hogy 751-ben, amikor a frankok elfoglalták, Ravennának több mint hatvan temploma volt.

Egyébként Péternek Agnellus adta a Chrysologus, 'Aranyszavú' nevet, követve az antiochiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékesszólása miatt Chrysostomus, 'Aranyszájú'- nak nevezték.

Péter egy másik alkalommal is belebonyolódott a keleti egyházban a kérdés körül folyó teológiai vitába, hogy Jézus Krisztusban az istenség és az emberség milyen viszonyban van egymással. Konstantinápolyban Eutüchész archimandrita (főapát) az alexandriai véleményt képviselte, amely szerint a megtestesülés után Jézus Krisztus egy új ,,istenemberi'' természetnek lett a birtokosa. 449-ben Róma és Ravenna püspökeihez fordult a kérdés eldöntéséért. Péter azt válaszolta, hogy az ilyen nehéz és fontos kérdésekben Róma az illetékes, mert ott székel Péter, akire Jézus Krisztus Egyházát építette. Róma püspöke, Nagy Szent Leó (440--461) egyértelműen elvetette Eutüchész álláspontját.

Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyedóráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, ,,mert eltemették a Szót''. Beszédei, mivel arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységéért Aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről (450) beszélt.

A ravennai egyház 9. századi Püspökkönyve szerint Szent Péter Ravenna mellett nem december 2-án, hanem július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-re. 1969-ben áthelyezték július 30-ra.


Aranyszavú Szent Péterről saját szavai és a későbbi följegyzések alapján alkothatunk képet. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait.

Amikor Ravenna püspöke meghalt, utódot választottak, majd útra kelt Rómába egy küldöttség, hogy a jóváhagyást megszerezze és kérje a fölszentelést. Ezekben a napokban épp ott volt Rómában Imola püspöke diákonusával, Péterrel. Sixtus pápa pedig álmában látta Szent Pétert és tanítványát, Apollinarist, Ravenna első püspökét. Egy fiatalembert mutattak neki azzal, hogy Isten őt akarja ravennai püspöknek. Másnap megjelent a császárváros küldöttsége, de a pápa nem hagyta jóvá a választásukat, mert a jelölt nem hasonlított arra, akit álmában látott. Az egész küldöttséget szemügyre vette, de nem volt senki, akinek arca hasonlóságot mutatott volna. Erre Imola püspökét is maga elé rendelte a kíséretével. Alighogy meglátta Pétert, örömmel felkiáltott: ,,Ő az! Őt rendelte a Gondviselés Ravennába püspöknek!'' Péter megijedt, a küldöttség csodálkozott, de amikor a pápa elmondta álmát, elfogadták döntését.

A karizmatikus szónok csakhamar megnyerte hallgatói szívét; sokakkal megesett, ami Ágostonnal Ambrus szószéke közelében: a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni, akarva-akaratlan hatottak: irigységgel telt udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették; zsugoriak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a halódó antik világ e kísérőjelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek és felvételüket kérték az Egyházba. Egy nap -- amint olvashatjuk -- a szószéken elhagyta a hangja: a túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszalagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a nyolc hónap alatt, míg nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket.

Néhány részlet Aranyszavú Szent Péter beszédeiből:

A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta: ,,Mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az Atya abból, ami őt Atyává teszi, semmit nem veszített el.''

Az évvégi népünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót: ,,Aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal.''

Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek: ,,Jól együtt kell működnie az állam vezetőivel, az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie, a fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie, a paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell; mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia.''

A Miatyánkról ezt mondta egyik beszédében: ,,Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk... Menjünk hát, gyermekeim, ahova az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív! Istent, az Atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró Atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük.''


Istenünk, ki Aranyszavú Szent Péter püspöködet a megtestesült Ige apostolává tetted, közbenjárására kérünk, engedd, hogy üdvösséged misztériumait a szívünkben szüntelenül szemléljük, és tetteinkkel tanúságot tegyünk róluk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szent ARANYSZAVÚ (KRIZOLOG) SZENT PÉTERPÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Péter 380 körül Imolában (Bologna mellett) született. Ravenna püspöke volt. Mély értelmű és eredeti prédikációi miatt kapta az "Aranyszavú" nevet. Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Meghalt 450-ben Imolában.

Egyike a legjelentősebb keresztény íróknak. Szoros kapcsolat fűzte Nagy Szent Leó pápához és a császári házhoz is. A tévtanító Eutychesszel szemben védelmezte a római pápák elsőségét. Imolában halt meg 450-ben.

http://www.katolikus.hu/szentek/0730.html

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 317. vagy egyháztanítók miséje, 323.

Választható olvasmányok

Ef 3,8-12
Csodálatra méltó hivatás, hirdetni a pogányok között Krisztus felfoghatatlan gazdagságát.

Lk 6,43-45
A szív bőségéből szól a száj.

Egyetemes könyörgések

  1. Bocsásd meg minden bűnünket, amiket beszédünkkel vagy hallgatásunkkal követtünk el! Hogy csak akkor beszéljünk, ha kell, és ne hallgassunk, amikor beszélnünk kellene! Hallgass meg, Urunk!
  2. Köszönjük, hogy tanúid lehetünk! Add, hogy minden képességünkkel, tudásunkkal, egész életünkkel odaadóan szolgálatodra legyünk! Hallgass meg, Urunk!
  3. Te hitelesítsd szavainkat azzal, hogy életünk legyen a fedezete! Mivel annyira gyöngék vagyunk, segíts a hiteles életben növekednünk! Hallgass meg, Urunk!
  4. Tisztítsd meg szavainkat, hogy a Te irgalmadat hirdessék, mindig a hitet és reményt erősítsék, mindig vigasztaljanak és gyógyítsanak, Rólad beszéljenek! Hallgass meg, Urunk!
  5. Amikor szavaink elhagynak, és már nehéz a beszéd vagy az írás, add, hogy akkor tetteink vagy akár tehetetlenségünk tanúskodjon jóságodról! Hallgass meg, Urunk!
  6. Kérjük püspökeink és papjaink számára, hogy munkájuk nyomán is egyre többen találjanak rá arájuk bízottak közül saját hivatásukra és szánják magukat még teljesebben néped szolgálatára! Hallgass meg, Urunk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor ünnepi kalendárium Szent Jakab havaAbdon

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Abdon – Szennen ókeresztény vértanúk: előkelő perzsa ifjak, akik hadifogolyként kerültek Rómába. Itt a keresztények kiváltották őket. Térítettek Spanyolországban, majd Diocletianus idejében (304) vértanúhalált szenvedtek.*

Tiszteletük főleg a középkorban Francia- és Spanyolországban virágzott. Oltalmukat jégeső, sáskajárás ellen kérték. Ez a nyár természeti csapásait elhárító patronátus nyilván kalendáriumi helyükkel függ össze.

Abdont és Szerment már a magyar középkorban is számontartották. Ünnepük liturgikus kalendáriumainkban benne van. Tiszteletüknek bizonysága a gömöri Almágy (Gemersky Jablonec) magyar falu máig élő patrociniuma (1332).* Éppen erről a tájról, Rozsnyó vidékéről* jegyezték föl, hogy Abdon és Szennen napjára virradóra, napkelte előtt ezt kell írni a ház, kamra, istálló, pince szemöldökfájának belső oldalára: Abdon mindenféle csúszómászó állatok! A másik Abdon-napig mindenféle „csintalan” állat és féreg kipusztul a ház tájáról. Hajdanában Gyöngyöspata asszonyai is számontartották, homályosan még emlékeznek rá. Az udvarhelyi* és csíki* székelyek úgy vélik, ha a fát Abdon és Szennen napján megkongatják, akkor kialszik, kipusztul.

A német* és nyomában az eddigi magyar kutatás* a nap népi hiedelemvilágát német abtun „letenni, abbahagyni, végetvetni” igével hozza a hasonló hangzás alapján kapcsolatba. Ezt Almágynál a szomszédos középkori német települések még magyaráznák, bár megfelelő környező szász párhuzamokat nem ismerünk. A székely adat azonban talán középkori liturgikus hagyaték. Nyomatékosan kell tehát utalnunk a latin országokban kialakult patronátusoknak német közvetítés nélkül, esetleg vallon telepítésekből eredő átvételére.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE „Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”(Mt 9,22) 2021 július

Napi Ima42 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.” (Mt 9,22)

Jézus úton van, és nagy tömeg veszi körül. Egy kétségbeesett édesapa arra kéri, hogy menjen, és mentse meg haldokló kislányát. Elindul, és az úton még valaki odajön hozzá. Egy sok éve vérfolyásban szenvedő asszony átfurakodik a tömegen. Betegsége súlyos következményekkel jár, mert behatárolja a családi és a társas kapcsolatait. Az asszony nem szólítja meg Jézust, nem beszél, hanem közel megy hozzá és bátorkodik megérinteni a ruhája szegélyét. Nagyon világos az elképzelése: „Ha csak megérintem is a ruháját, meggyógyulok a szenvedésből, amely gyötör.”

Jézus pedig megfordul, ránéz, és megerősíti ezt: hite meghozta neki az üdvösséget. Jézus tekintete által nem csak a testi egészséget, hanem az Isten szeretetével való találkozást is elnyeri.

 

„Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Máté evangéliumának ez a története számunkra is váratlan távlatokat nyit. Isten mindig elénk siet, de a mi kezdeményezésünket is várja, hogy ne maradjunk le a vele való találkozásról. A hit útja, még ha sok botlás, hiba, törékenység és csalódás közepette járjuk is, nagyon értékes. Ő az igazi Élet Ura, és ezt az életet akarja kiárasztani ránk, a gyermekeire, ami olyan méltóság az ő szemében, amelytől semmilyen körülmény nem foszthat meg. Ezért mondja ma nekünk is Jézus:

 

„Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Chiara Lubich egyik írása segíthet megélni ezt az igét. Így elmélkedik róla: „A hit által az ember arról tesz tanúságot, hogy nem önmagában bízik, hanem Abban, aki erősebb nála. […] Jézus »leányának« nevezi a meggyógyított asszonyt, és ezzel kifejezi azt, amit valójában adni szeretne neki: a testi egészségen kívül az isteni élettel is meg akarja ajándékozni, ami teljesen megújíthatja őt. Mert Jézus csodatételeinek az a célja, hogy az emberek befogadják az üdvösség és a megbocsátás Általa szerzett ajándékát; az Atya ajándékát, aki Ő maga, és aki közösségre lép az emberrel, s átalakítja őt. […] Akkor hát hogyan éljük ezt az igét?

A legsúlyosabb helyzetekben is hagyatkozzunk teljes bizalommal Istenre! Természetesen ez a gesztus nem mentesít bennünket a felelősség alól, s nem tekinthetünk el attól sem, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt. […] De az is előfordulhat, hogy hitünknek kell próbát kiállnia. Pontosan ezt mutatja a vérzésben szenvedő asszony esete, aki számára nem jelent akadályt a tömeg, mely elválasztja a Mestertől. […] Olyan hittel kell tehát rendelkeznünk, melyet a próbatételek sem ingatnak meg. S bizonyítanunk kell Jézusnak azt is, hogy milyen végtelen gazdagságot jelent számunkra az az isteni élet, amellyel megajándékozott. Legyünk hálásak érte, és válaszoljunk Neki!” [1]

 

„Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.”

Ez a bizonyosság lehetővé teszi, hogy vigaszt nyújtsunk, amikor gyengédséggel közeledünk ahhoz, aki szenvedés, szükség, sötétség vagy bizonytalanság közepette él.

Ez történt egy venezuelai édesanyával is, akinek volt bátorsága megbocsájtani: „Kétségbeesett keresésemben részt vettem egy találkozón, amely az evangéliumról szólt. Jézus igéjét magyarázták: »Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak nevezik őket«[2], »Szeressétek ellenségeiteket«[3].Hogy bocsájthatnék én meg annak, aki megölte a fiamat? De ez bogarat ültetett a fülembe, és végre felülkerekedett bennem az elhatározás, hogy megbocsájtok. Most már tényleg »Isten gyermekének« mondhatom magam. Nemrég elfogták azt az embert, aki megölte a fiamat, és beidéztek szembesítésre. Nagyon kemény helyzet volt, de működött a kegyelem. A szívemben nem volt gyűlölet és harag, hanem csak nagy könyörület és jószándék, hogy ezt az embert Isten irgalmába ajánljam.”

Letizia Magri

 

[1] C. Lubich, Parola di Vita luglio 1997, in eadem, Parole di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma, 2017) pp. 583-585.

[2] Mt 5,9

[3] Lk 6,35

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetIsten vissza tudja adni

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Isten vissza tudja adni 

„Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát (…) kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.” (Jób 42:10)

Az enyhén fogalmazva kiszámíthatatlan zeneszerző, Händel pályája során nagy mélységeket és magasságokat élt meg egyik kudarctól a másikig.

Abban az időben még nem lehetett csődöt jelenteni, pedig 1741-re Händel teljesen eladósodott. A börtön elkerülhetetlennek tűnt, hacsak valami csoda nem történik. Úgy döntött, hogy egy búcsúkoncerttel befejezi pályafutását, és ötvenhat évesen csődtömegként örökre felhagy a zeneszerzéssel. Ám minden megváltozott, amikor egy barátjától kapott egy librettót, mely Jézus életéről szólt a Bibliából válogatott igék alapján.

Händel belevetette magát a komponálásba, és megdöbbentő módon a Messiás oratórium első részét hat nap alatt, a második részt kilenc nap alatt, a harmadik részt további hat nap alatt megírta. Lázas ütemben dolgozott, egyetlen ellenállhatatlan cél vezérelte. A szolgák az ételt az ajtaja előtt hagyták, mert féltek megzavarni. Ám egyszer egyik szolgája bemerészkedett, mire a zeneszerző felrezzent, és könnyes szemmel így kiáltott: „Azt hiszem, láttam magam előtt az egész mennyet és magát a nagy Istent!” Éppen akkor fejezte be a híres Halleluja kórust. Micsoda visszatérés!

A Biblia tele van ehhez hasonló történetekkel. Jób könyvének első negyvenegy fejezete leírja mindazt, amit elveszített: az egészségét, a gazdagságát és a családját. Aztán az utolsó fejezetben ezt olvashatjuk: „Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát (…) és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt (…) Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt” (Jób 42:10,12).

Amit Isten megtett Jóbért és Georg Friedrich Händelért, azt meg tudja tenni érted is, ha az életedet az Ő kezébe teszed.

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és 

arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,

melyet Isten áraszt rám.

Saját képére és hasonlatosságára teremtett,

templomává épített.

Szabadság

A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

Szerető figyelmesség

Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

 

Isten igéje

Mt 13, 54-58

Jézus visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? Nem az ácsnak a fia? Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei? S nővérei nem mind itt élnek köztünk? Honnét vette hát mindezeket?” És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.” Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mintha lett volna egy megvilágosodott pillanat, amikor az emberek felismerték Jézus bölcsességének és tetteinek erejét. Aztán újra homály szállt rájuk, és azt gondolták: "Ha valóban annyira különleges lenne, akkor észrevettük volna". A felismerés pillanataiban néha látjuk, mennyire áldottak, milyen szerencsések vagyunk - talán másokhoz viszonyítva is. Aztán - többnyire túl hamar - visszasüllyedünk szokásos panaszaink közé. Jézus szülővárosának lakói Jézus jelenlétében éltek, de nem ismerték fel, hogy ki ő. Az imaidőben Jézus jelenlétébe helyezkedem, és kérem, hogy segítsen úgy látnom az életemet, ahogy ő látja.

Párbeszéd

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.

Ma válaszolni szeretnék hívásodra.

Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
Lev 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: „Ezek pedig az Úrnak azok a szent ünnepei, amelyeket a maguk idejében kell megülnötök. Az első hónapban, a hó tizennegyedik napján, estefelé, az Úr pászkája van; ennek a hónapnak tizenötödik napján pedig az Úr kovásztalan ünnepe van. Hét napon át kovásztalant egyetek. Az első nap nagy és szent legyen számotokra, semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. Mind a hét napon tűzáldozatot mutassatok be az Úrnak. A hetedik nap ismét nagy és szent legyen: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta.” Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: ,,Szólj Izrael fiaihoz, s mondd nekik: Ha majd bejuttok arra a földre, amelyet én nektek adok, s learatjátok vetését, vigyetek egy kalászos kévét aratásotok zsengéjéül a paphoz, s ő ajánlja fel a szombat után következő napon a kévét az Úr előtt és szentelje meg, hogy kedvesen fogadja tőletek. (...) Ezek az Úrnak azok az ünnepei, amelyeket nagynak és szentnek kell hívnotok és amelyeken tűzáldozatokat, egészen elégő áldozatokat és ételáldozatokat kell bemutatnotok az Úrnak, aszerint, amint azt az egyes napok szertartása megszabja.”
 
Mt 13,54-58
Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: ,,Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

 

Az emberek jó része ma ünnep nélkül él. Sok helyen vasárnap is folytatódik az egész heti munka, mert az egynapos kiesés is jelentős veszteséget jelentene a termelésben. Amikor pedig nem kell dolgozni, az is csak szabadnap vagy munkaszüneti nap, nem ünnep. Így degradálódik lassan termelő- és fogyasztógéppé az ember, elárulva azt a legmélyebb vonatkozását, amely létezése értelmét adja meg, hiszen a pusztán fizikai pihenés, lazítás nem tudja megadni az igazi testi-lelki felüdülést, a valódi rekreációt.
 
Csak az ünnep képes feltárni az ember előtt valódi gyökereit, melyek egy közösséghez tartozva s a hagyomány termékeny talajába ágyazódva az Istenhez kötik. Ha ezekről a gyökerektől elszakadunk, halálra ítéljük magunkat, egyenként és társadalmi szinten egyaránt. A különféle pótlékok csak annyit érnek, mint a letépett virágnak, ha vázába teszik: ideig-óráig még élni látszik, valójában azonban már halott. Az igazi ünneplés nem csupán üde színfolt a hétköznapok szürkeségében, hanem éltető forrás. Amikor Mózes által az Úr tanítást ad az ünnepekről, nemcsak arra szólít fel, hogy időről időre kilépjünk a hétköznapok világából, hanem hogy egész lényünkkel Istenhez forduljunk. Nem arról van szó, hogy csupán elkülönítsük a szent időket a profántól, hanem hogy az ünneplésben megtisztulva, megújulva térjünk vissza mindennapi teendőinkhez, az ünneplés által megszentelve azokat.
 
Urunk Jézus, köszönjük Neked az éltető Szentlelket, akiben az élő Istennel való kapcsolatodból, mely emberségedben is mindennél jobban, szülőföldednél, rokonságodnál mélyebben meghatározott Téged, minket is részesítettél. Add meg kegyelmesen, hogy ez a kapcsolat az ünneplés által a mi életünkben is egyre meghatározóbbá váljék, s az Isten csodáira való emlékezés által új csodák forrásává legyen életünkben.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés - A bizalom hiánya -Évközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Evangélium:
Mt 13,54-58
Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: „Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

Bevezető ima: Uram, ma azért jöttem eléd, hogy megújítsam a hitemet. Segíts felismernem és hálásan megköszönnöm mindazokat a nagy dolgokat, amiket az életemben tettél! Köszönöm állandó jóságodat és gondoskodásodat! Köszönök neked előre is mindent, amit az életemben adni fogsz számomra!

Kérés: Uram, Jézus Krisztus! Kérlek, add meg a mai imában a kegyelmet, hogy még erősebben bízzak isteni gondviselésedben, mint eddig! 

Elmélkedés:
1. „Nem az ács fia ez?” A názáreti emberek tudni véltek mindent Jézusról. Közöttük nőtt fel. Nem vettek rajta észre semmi különlegeset, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését. Azt hitték, hogy olyan, mint bárki más. Amikor hallottak csodatetteiről és arról, hogy teljes hatalommal tanít, nem hittek neki. Néha én is beleszaladok ebbe a csapdába, hogy hitetlenségemmel korlátozni akarom Krisztus hatalmát az életemben. Szüntelenül tapasztalom életem nehézségeit és a makacsul ismétlődő hibáimat. Nem hiszem el, hogy Krisztus képes arra, hogy az Ő isteni kegyelmével segítsen változtatni saját magamon és az emberekkel való kapcsolataimon. Ma arra kapok meghívást az evangéliumból, hogy véget vessek földhözragadtságomnak és mélyebben higgyek Krisztus természetfeletti hatalmában.

2. Egy próféta, akit nem látnak szívesen. A legmélyebb problémáik megoldása kézközelben volt. A názáretiek mégis úgy gondolták, hogy Jézus csak egy közülük, olyan átlagos ember, akit már tökéletesen ismernek, és nem tud semmi rendkívülit tenni. Ezzel szemben az Egyház arra hív engem, hogy bízzam rá magamat teljesen Jézus szerető, mindenható hatalmára! Merjek Őbelé kapaszkodva, isteni segítségét kérve változtatni a megrögzült szokásaimon, viselkedési mintáimon – például a felebaráti szeretet, a családi élet, vagy a tanúságtétel területein! Amikor úgy érzem, hogy az evangélium és az Egyház változásra hív, hálásnak kell lennem. Krisztus arra hív, hogy felfedezzem életem legmélyebb értelmét. Megadja a lehetőséget, hogy általa alapjaiban megváltoztassam az életemet. Megengedi, hogy felfedezzem Őt, az Ő végtelenül önzetlen szeretetét. Jézus ki akar vezetni a mindennapok kényelméből, és meg akarja mutatni nekem az Ő országának csodálatos ízét – ha követem Őt, akkor már itt a földön is!

3. Egy tettre kész Csodatevő. Milyen csodát akar Krisztus véghezvinni az életemben? Jézusnak az a terve, hogy az életemet kegyelme erejének ragyogó tanúságtételévé tegye. Be akarja tölteni az életemet szentségével és segíteni akar, hogy mások számára fénnyé váljak. Ha le tudom vetkőzni az önzésemet és a hitetlenségemet, felfedezem a Megváltó hatalmas jelenlétét. Ő az, aki segít minden pillanatot felelősségteljesen és a szeretet parancsa szerint megélnem. Ő képes csodát tenni az életemben, és kimunkálja bennem az oly értékes erényeket. Kész vagyok-e arra, hogy kockázatot vállaljak Krisztusért és teljesen bízzak benne?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, tudom, hogy szereteted értékes cselekedeteit akarod véghezvinni az én életemben is. Segíts, hogy hittel és beléd vetett bizalommal együttműködjek veled abban, hogy átváltoztasd életem mindennapi, látszólagosan lényegtelen cselekvéseit olyan pillanatokká, amelyekben a Te kegyelmed győzedelmeskedik! Add, hogy képes legyek meghallani és követni Szentlelkedet, hogy így életemben csodákat tudjon művelni!

Elhatározás: A Krisztusba vetett hitemet meg akarom erősíteni azzal, hogy olvasmányokat keresek kedves szentjeimről, amelyekből mélyebb bizalmat tanulhatok az Úr iránt. 

A pápa imaszándéka  2021. július hónapra: 

A közélet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Evangélium

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.” Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
Mt 13,54-58

Elmélkedés

Útja során tanítványai kíséretében az Úr megérkezik abba a városba, ahol ifjúkorában nevelkedett, s ahol az emberek azt gondolják, hogy jól ismerik őt. A názáretiek első csodálkozása annak szól, hogy Jézus olyan bölcsességgel tanít, és olyan csodákat tesz, amire egyáltalán nem számítottak. A csodálkozást megbotránkozás követi, azaz elutasítják őt. Máté evangélista keserűen jegyzi meg a rövid történet végén, hogy az Úr éppen saját városában nem tudott sok csodát tenni, mert annak lakói hitetlenek voltak.
A hitetlenség említése azt szolgálja, hogy bemutassa a názáretiek és Jézus közti tényleges elkülönülést. A tanítás helyszínét Máté evangélista így jelöli meg: az „ő városában”, azaz Názáretben, s azon belül a zsinagógában történt mindez. Most itt, az istentisztelet helyén mutatkozik meg a szakadás Jézus és hallgatói között.
Az elkülönülés, az eltávolodás bemutatása az evangélista részéről nem véletlenszerű és nem is öncélú. Evangéliumának megírásakor Máté már jól látja, hogy az első keresztény közösség megkülönbözteti magát a zsidó közösségtől, önállóvá válik, felismeri azt, hogy a Mester új közösséget hozott létre tanítványaiból és követőiből, mindazokból, akik nem elutasítják, hanem hittel elfogadják, hogy ő az Isten Fia.
Én is ehhez az új közösséghez, az Egyházhoz tartozok.
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rá, aki botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a számára az élet teljessége.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210730.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 17. hét péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

A rágalmazók szavait tekintélyes emberek tanúságtételével kell megcáfolni, és az ellenségesen beszélők száját jótettekkel kell befogni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

A keresztség kegyelme megigazulást, megszentelést ad. Szent minden, ami valamiképp az Istenhez tartozik. Az Isten szentsége ragyog a teremtett természe­ten; az ő jelenléte teszi szentté az ő házát, a templomot; az ő tiszteletére való használat a szent ruhákat, edényeket. A keresztség által mi is szentek leszünk; az isten lefoglalt minket a maga számára, hogy bennünk, mint templomá­ban lakozzék: lefoglalt, hogy az ő fiai, házanépe, nemze­déke legyünk. Magáévá tett, hogy „hirdessük annak eré­nyeit, aki a sötétségből kihívott minket az ő csodálatos vi­lágosságára, kik valaha nem nép, most pedig Isten népe vagyunk."

A keresztségben minden hívő részesül valamiképp Krisztus szent papságában; nem ugyanúgy, mint ahogy az egyházi rend szentel papokat, hogy Krisztus valóságos testét mutassák be áldozatként és a szentségeket kiszol­gáltassák, hanem úgy, hogy lelki áldozatokat mutassanak be, hogy önmegtagadásukkal, az erények, főleg a tiszta­ság megőrzésével, a szegények, betegek szolgálatával na­ponként feláldozzák testüket-lelküket az Úrnak. Oly nagy csodát művelt tehát bennünk az Úr, hogy a keresztséggel Isten fiai lettünk, vagyunk.

(AZ ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Az örömök útján

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Az ember számára az jelenti a boldogságot, ha engedi felszínre törni a benne lévő értékeket, és meg tudja valósítani azokat a szép gondolatokat, terveket, álmokat, amiket magában őriz.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta K, mint katekizmus, mint kegyelemKATEKIZMUS, KATEKISTÁK, HITOKTATÓK

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Lelkünk tápláléka és eledele Isten szava, a prédikáció és a katekizmus (GP 18).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaSzent Mandic Lipót, a „gyóntató"

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Mandic Lipót saját korában a megbékélés és bűnbá­nat hősies szolgája volt.

Szent Lipót nem hagyott hátra teológiai vagy irodal­mi műveket, nem bűvölt el senkit kultúrájával, nem alapított társadalmi szervezeteket. Mindazok számára, akik ismerték őt, csupán egy szegény barát volt, ala­csony, gyönge egészségű ember.

Nagysága másban rejlett: önfeláldozásában, napról napra papi életének egész időszaka alatt, vagyis ötven­két évig, csöndben, elvonultan, egy gyóntatószék cellá­jának alázatában. „A jó pásztor életét adja nyájáért", Lipót barát mindig ott volt, készen, mosolyogva, okosan, szerényen, magabiztosan, diszkréten, a lelkek hű­séges atyja, köztiszteletben álló mester és mindenre gondoló és türelmes lelki tanácsadó.

Ha egyetlen szóval szeretnénk jellemezni, ahogyan bűnbánó testvérei és szerzetestársai nevezték élete so­rán, akkor ő volt a „gyóntató". Ahhoz értett igazán, hogyan kell a gyónásokat meghallgatni. Itt mutatkozott meg nagysága — s itt is tűnt elő, hogy átadja helyét a lelkek valódi Pásztorának.

Lipót atya olyan pap volt, akinek számára a prédiká­ció lehetetlennek bizonyult, beszédhibája folytán. Olyan pap volt, aki forrón vágyakozott arra, hogy misszióra küldjék, s élete végéig várta a napot, hogy útnak indulhasson, de sosem tehette, mert egészsége túl gyönge volt. Ökumenikus szellemű pap volt. Oly erős volt benne e szellemiség, hogy áldozatul ajánlotta ma­gát az Úrnak minden nap, hogy teljes egységre jusson az elszakadt latin és keleti egyház, hogy „egy nyáj le­gyen egy pásztor alatt". De ökumenikus elhivatottságát teljesen titokban fejtette ki: „itt leszek misszionárius, szolgálatom közben és ahhoz engedelmesen". Majd másutt: „Minden lélek, aki szolgálatomat kéri, most az én missziós munkám gyümölcse".

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 17. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Fülöp László örömhíre

Fülöp László örömhíreÉvközi 14. vasárnap

Reggeli ima26 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 17. vasárnap

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése A szabadság kenyereÉvközi 18. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29

A jóllakásra és csodajelre vágyó nép figyelmét Jézus magasabb rendű táplálékra irányítja. A szabadságról és életről szóló tanítás azonban nem könnyen emészthető kenyér. Ezért zúgolódott már az egyiptomi szolgaságból az ígért szabadság földje felé tartó nép is így: „Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel” (Kiv 16,3).

Dosztojevszkij A Karamazov testvérekben a nagy inkvizítor és Jézus találkozásáról szóló fejezetben az emberi szabadság örök titkáról és buktatóiról elmélkedik. Az író belső vívódását az is érzékelteti, hogy Ivan poémáját Aljosa iszonyattal hallgatja.

A Sátán, a félelmetes és okos szellem, az önmegsemmisítés és a nemlét szelleme olyan kérdéseket tesz fel a pusztában Jézusnak, amelyekben találkozik az emberi természet minden megoldatlan történelmi ellentmondása és kifejezi a világ és az emberiség egész jövendő történetét. Ha evilági bölcseknek – kormányzóknak, főpapoknak, tudósoknak, filozófusoknak és költőknek kellene három emberi mondatban megfogalmazniuk valamit, amelyek erőben és mélységben ehhez foghatók lennének, aligha lennének képesek erre.

A negyven napi böjt után a pusztában megéhező Jézus kísértései a kövek kenyérré változtatása, a világi hatalom és gazdagság birtoklása, végül a vakmerő hit. A kenyér, a hatalom és a feltétlen hit nem önmagukban rossz dolgok. A kísértések lényege, hogy a Sátán arra akarja rávenni Jézust, hogy a maga javára használja isteni erejét, tőle fogadjon el hatalmat és neki bizonyítsa feltétlen hitét.

Dosztojevszkij a Krisztus által hozott szabadság és az emberek által óhajtott illuzórikus szabadság örök feszültségébe helyezi a megkísértés eseményeit.

Adj kenyeret, és az emberiség hálás és engedelmes nyájként iramlik utánad, bár örökké rettegni fog, hogy leveszed róluk a kezed és éhezni fognak. A földi kenyér nevében támad majd a föld szelleme az Isten ellen, és néhány évszázad múlva a saját bölcsességének és tudományának a szájával azt fogja hirdetni, hogy nincs Isten, nincs bűncselekmény, tehát vétkesség sincs, csak éhes emberek. De végül ráeszmélnek, hogy a szabadság és a mindenki számára elegendő földi kenyér együtt elképzelhetetlen számukra, mert ők soha nem tudnak megosztozni egymással.

A valódi szabadságot elviselni nem tudó emberek mihamarabb és kényszeresen bálványaik meg ideológiáik előtt akarnak meghajolni. Kenyéradójuknál is jobban tisztelik azt, aki Istent megkerülve hatalmába keríti és elzsongítja a lelkiismeretüket, mert az ember a nyugalmat többre becsüli, mint a jó és a gonosz megkülönböztetésének szabadságát. A földi eszmék és narratívák kitalálói pedig béketűréssel tudomásul veszik az emberek gyöngeségét és azt is hagyják, hogy bűnt kövessen el, de csak az ő engedélyükkel és feloldozásukkal.

Jézus nem csodák sokaságával akarta leigázni az embert és nem csodaszülte, hanem szabad hitre és szeretetre áhítozott. Ezért nem vetette le magát a templom párkányáról és nem szállt le a keresztről. A szenzációéhes ember ezért aztán teremtett magának evilági, saját csodákat, és szemfényvesztők, kuruzslók meg csalók varázslatai előtt hajbókol.

A lelkiismeret szabadságát elviselni nem tudó emberek hagyják meggyőzni magukat arról, hogy akkor lesznek szabadok, ha az Istent a világból kirekesztők javára lemondanak a szabadságukról és meghódolnak előttük. Csak mentsék meg őket önmagunktól. Ideológusaik bebizonyítják nekik, hogy gyöngék és szánalomra méltó gyermekek, de az infantilis boldogság mindennél édesebb. Munkára kényszerítik őket, de szabad óráikban gyermeki játékká alakul az életük. Szeretni fogják őket, mert megengedik nekik, hogy vétkezzenek. Lelkiismeretük leggyötrőbb titkait odahozzák nekik, ők pedig megmentik őket a személyes és szabad döntés nagy gondjától és gyötrelmétől.

Dosztojevszkij száznegyven évvel ezelőtti vívódó gondolatai a valódi jézusi szabadság és a látszatszabadság megalkuvásainak különbségeiről ma is érvényesek. A nagy kérdés az, hogy vajon van-e bennünk elég bátorság, bizalom és hit arra, hogy az örökké divatos és korrekt illúziók kísértései helyett merjük a szabadság és az élet mennyei kenyerét, Jézust választani?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 17. Vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Bevezetés

A mai evangéliumi szakasz, a Jézus tanítását hallgató éhező tömeg csodás módon történő táplálását írja le. De tudjuk - e mi, hogy mi is az éhínség? Nem az étkezések előtti jó étvágy éhsége, hanem az az éhség, amely kínoz és gyötör? - Közülünk legfeljebb azok, akik már éltek a háború alatti és utáni években, vagy fogságban, lágerekben, vagy kitelepítettek voltak. Ha nem is tapasztaltuk meg, ébresszük fel lelkünkben az éhezők iránti szolidaritásunkat, és kérdezzük meg önmagunktól; mit tudunk mi tenni értük?

Kirié litánia

Urunk Jézus! Bocsásd meg az éhezők iránti közömbösségünket. Uram, irgalmazz

Urunk Jézus! Bocsásd meg, hogy szavaidat: Szegények mindenkor lesznek veletek, közömbösségünk igazolására értelmezzük. Krisztus kegyelmezz!

Urunk Jézus! Tudatosítsd bennünk, hogy az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt adni az irgalmasság testi cselekedetei. Uram irgalmazz!

Evangélium után

Az evangéliumban hallottak szerint, legelőször apostolai előtt nyilvánítja ki Jézus azt a szándékát, hogy lelkes hallgatóságát megvendégeli.

Fülöp apostol józan realizmussal elutasítja ennek lehetőségét. Tisztában van azzal, hogy igen sokba kerülne a szükséges élelmiszerek megvásárlása, és nem lenne elég az a szerény összeg, ami az ő közös kasszájukban található. Nem is szólva arról, hogy itt a pusztaságban nem is lehet élelmiszert vásárolni.

András apostol is értesült Jézus szándékáról, ezért megjegyezte: Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de tette hozzá, mi ez ennyi embernek?

Nem ok nélkül örökítette meg ezt a mondatot az utókor számára az evangélista.

Jézus minden bizonnyal örömmel tekintett arra a fiúra, aki hajlandónak mutatkozott a magával hozott szerény ennivalót Jézusnak ajándékozni.

Jézus meghagyta: „Telepítsétek le az embereket!”

Megáldotta és kiosztotta.

Mikor jóllaktak, szólt tanítványainak: „Szedjétek össze a maradékot”.

Összeszedték.

Ezek a mondatok kommentek nélkül is mondanak mindannyiunk-nak valamit.

Azt is látjuk, hogy Jézusnak az éhező tömeg csodás táplálásához segítőkre volt szüksége.

A mai éhező emberek megsegítésére is igazi segítőkre van szüksége a világnak.

Csak egy megváltozott gondolkodású világ tud a mai világ nyomorúságos helyzetén változtatni, hangoztatja Ferenc pápa. Nem könnyű meghatározni a változás tartalmát. Nincs rá a pápának sem receptje. Jézusnak sem volt. De tanításával, példájával megmutatta az éhségből kivezető utat.

Ferenc pápánk is. Legfontosabbnak tartja, hogy a gazdaságot a népek szolgálatába állítsák. Az emberek és a természet ne a pénz szolgálatába álljanak!

A világban elegendő erőforrás van az emberek átfogó fejlődésének biztosításához. Egy olyan rendszer áll fenn, amely megtagadja millióktól a legalapvetőbb gazdasági, szociális és kulturális jogokat. Ez a rendszer Jézus tervével ellenkező. A föld és az emberi munka gyümölcseinek igazságos elosztásán munkálkodni nem puszta filantrópia, hanem erkölcsi kötelesség.

A Szentatya szerint a másik fontos feladat a népek egyesítése a béke és az igazságosság útján. Tiszteletben tartva szuverenitásukat, s saját kultúrájukat. Egyetlen hatalomnak sincs joga megvonni a népektől szuverenitásuk teljes gyakorlását. Amikor ez történik, a gyarmatosítás új formáinak megjelenését tapasztaljuk, amelyek károsan befolyásolják a béke és az igazságosság lehetőségeit.

Az új gyarmatosítás különböző arcokkal van jelen világunkban. Első helyen mint Mammon. Megszorítási intézkedések kényszerével, amelyek a dolgozók és a szegények nadrágszíját szorítják meg. Máskor a korrupció, a drogkereskedelem és a terrorizmus elleni küzdelem nemes álarca mögé bújva tűnik fel. Saját gondolatom: Napjainkban, mint emberkereskedelem. Embereket szállítanak jó pénzért más országok határához, nem kívánt vendégekként.

A korunk nagy gonoszságai elleni fellépés, koordinált összefogást igényel. – mondta a Szentatya.

A média monopolizálása az új gyarmatosítás egyik legfontosabb eszköze, mert a fogyasztás és egy bizonyos kulturális uniformitás elidegenítő modelljét erőlteti az emberekre. Ez pedig ideológiai gyarmatosítás, állapítja meg a Szentatya.

Ferenc pápa így összegezte beszédét a népi mozgalmak képviselőihez Santa Cruzban: Az emberiség jövője nem pusztán a nagy vezetők, a nagyhatalmak és elitcsoportok kezében nyugszik. Alapvetően a népeken és szervezési képességeiken múlik. Ők vezethetik alázattal és meggyőződéssel a változás folyamatát.

Veletek vagyok – erősítette meg a pápa. Mondjuk együtt szívből: egyetlen család se maradjon fedél nélkül, földműves föld nélkül, dolgozó jogok nélkül, emberek szuverenitás nélkül, egyén méltóság nélkül, gyermek gyermekkor nélkül, fiatal jövő nélkül, idős méltóságteljes öregkor nélkül. Folytassátok a küzdelmet, és nagyon óvjátok a Földanyát.

Testvérek! Folytassuk a küzdelmet! Az idő sürget! Amíg időnk van, tegyük a jót! Miként a mai evangéliumi elbeszélés szerint Jézus is tette, együtt, a segítőkész jóakaratú emberekkel.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Isten asztaltársaságaÉvközi 17. vasárnap

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

1. Elizeus kenyeret szaporít (2 Kir 4,42–44)

A Kr. e. 9. század közepén Izraelben élő prófétát, Illés utódját, legendás történeteinek köszönhetően az Ószövetség Szent Ferencének becézik. A kenyérszaporításról szóló beszámoló meg egyenesen Urunk Jézus előképévé teszi Elizeust. A történetből kicsendül Isten gondoskodó szeretete és az, hogy mindenhatósága ellenére nem tesz semmit szabad teremtményei közreműködése nélkül.

2. Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok… (Ef 4,1–6)

Az apostol a hívek lelki egységéért száll síkra, mert a Lélek által mindnyájan egy testet alkotnak Krisztusban: az egyházat.

3.  A kenyérszaporítás (Jn 6,1–15)

Jóllehet a szinoptikusoknál – így Márknál is – találunk leírást a kenyérszaporításról, egyházunk mostantól öt vasárnapon át János evangélistát veszi alapul, mert egyedül nála lelhető fel az eukarisztikus beszéd. Szent Jánosnál hiányzik ugyan az utolsó vacsorának az oltáriszentség alapítására vonatkozó beszéde, mégis a „jelek köny-
vében” (evangéliumának első 12 fejezetében) a kánai menyegző, a Nikodémussal való találkozás, a szamariai asszonnyal való mély beszélgetés előkészíti a „terepet” a csodálatos kenyérszaporításhoz és a mennyei kenyérről szóló tanításhoz.

Jézus naphosszat tanítja az igazságra, a jó szóra kiéhezett tömeget. Hatalommal és meggyőző erővel fejti ki a vele elérkezett Isten országának hallatlan újdonságát. Az emberek elemi ösztöneikről, éhségükről megfeledkezve, ámulva csüngnek szavain. Galilea füves lejtőjén, a Tibériás-tavának szomszédságában érzik, hogy nem kampánybeszédet hallgatnak, hanem a Messiás van köztük. Jézus pedig szánja a pásztor nélküli juhokat, és Isten igazságára csillantja fel szemüket. Távol áll tőle, hogy „cirkuszt és kenyeret” jelszóval kábítsa tudatukat, hogy olcsó frázisokkal „beetesse”, inkább Isten önmagát adó és örömébe hívó szeretetét kínálja fel. Miközben tudja, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember”, testi éhségükről sem feledkezik meg.

Amikor az emberek megéheznek, apostolai bevonásával, kis csoportokban letelepíti őket. Egy fiú öt árpakenyerét és két halát megszaporítva több mint ötezer ember éhét veszi el. Nem szűkmarkú, hiszen, még tizenkét kosár maradékot szednek össze a tanítványok.

A megmagyarázhatatlan isteni beavatkozás mögött felsejlik életünk-kenyerünk ajándék mivolta. Vajon eljut a tudatunkig, hogy Istennek az én kevés kenyeremre, szeretetemre is szüksége van? Akárcsak a pályázatoknál az önrészre…

Isten nem lebecsüli, hanem felértékeli gyarló emberi természetünkből fakadó jóságunkat, szeretetünket, talentumainkat. Azt a „keveset” szaporítja meg, és táplál vele jóllakásig másokat is. Nem mondhatjuk: én nem tehetek semmit… Kegyelmi indíttatása a szerény tehetségből is ragyogó teljesítményt képes kihozni. Épp ez a tudat segíthet önbecsülésünkben. Bátorságot adhat olyan helyzetekben, amikor emberi erőfeszítéseink, képességeink látszólag kevésnek bizonyulnak. Az édesanyák a tanúi a mindennapi csodának, ahogyan kezük között szaporodik meg a kenyér, az étel, és jut a családban mindenkinek…

Mi hajlamosak vagyunk túl könnyen feladni: ha nem sikerült az érettségi, ha tönkrement egy vállalkozás, ha krízishelyzet adódik a házasságban. Pedig nem kellene feladnunk. Ha csak egy százaléknyi esély is van a túlélésre, a megmaradásra, arra, hogy felülkerekedjen az élet, a szeretet, küzdenünk kell. Mint ama koldus Böjte Csaba példájában, akinek a körfűrész levágta a kezét, s aki azt a fűrészkorpából előkotorva még 300 kilométert utazott, és mindent megtett, hogy az orvosok visszavarrják. Legyőzte a félelmet, a kétségbeesést, újjászületett, és most kezet foghatunk vele…

Vajon közösséget teremt a családi asztal, a lakodalom, egy kirándulás asztaltársasága, vagy csak kényszer szülte együttlét, ahol mindenki maga elé meredve zabálja kiporciózott menüjét vagy szendvicsét?…  Születnek-e új barátságok, felismerések, megtérések egy közös ebéd, lakoma élményéből?

Ott van-e Krisztus családi ebédünk asztalfőjén?

Hálásak tudunk lenni mindennapi kenyerünkért – amit megsütött a pék, amit áruvá züllesztettünk, és csak úgy leemelünk a polcról –, amelyért megdolgoztunk ugyan, de voltaképpen mégiscsak ajándék? Embertársaink verejtéke és Isten titokzatos áldása folytán került az asztalunkra. Észleltük már, hogy amit igazán önzetlenül, hátsó szándék nélkül tettünk másnak, az megszaporodik kezünkben, környezetünkben? Kivirágzik a jó, megnyilvánul Isten dicsősége.

Köszöntük meg az Úrnak esténként, lefekvés előtt, hogy minden fáradozásunk ellenére, itt a földön igazából kegyelemkenyéren élünk?

A természeti erőkön keresztül, egyházában, szentségeiben, a szeretet megnyilvánulásaiban állandóan osztogatja ingyenes kegyelmét, ezt az isteni erőforrást. Töltsön el ez a tény nagyfokú biztonságérzettel és reménységgel, hiszen neki gondja van mindazokra, akiket teremtett. Nagylelkűsége késztessen minket is tettekre, önzésünk legyőzésére. Vegyük észre közösségeinkben a szükséget szenvedőt, akinek még annyi kenyér sem jutott, mint nekünk.

Az örök élet kenyerében már most mindent megkapunk tőle – annak sokszorosát, amit adtunk –, amire szükségünk van. Amit Jézustól kapunk, az nem fogy el. De nem félretenni, elraktározni kell, nehogy ne jusson holnapra, hanem minden nap frisset enni, hogy a vele való kapcsolat tartson életben. Ő nemcsak emberi szükségleteinkről akar gondoskodni, hanem sokkal nagyobbat, fontosabbat ad: önmagát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése "Még a port is rázzátok le lábatokról…”Évközi 15. vasárnap

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Szentírási rész: Mk 6,7-13
 

Az Úr Jézus miután megmutatta tanítványainak, hogy hogyan tanítja a népet és támasztja alá tanítását csodajelekkel, kezdve saját neveltetési helyén, Názáretben – ahol csak kevés csodát, gyógyítást művelt a hit hiánya miatt –, folytatva a környék városain, falvain, azután elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
A folytatásba bevonja az Írás magyarázatában külön ki nem képzett tanítványait, akiket apostoloknak, vagyis küldötteknek nevez, hogy kettesével tegyenek hasonlóképpen, mint ő. Egyszerre ad nekik általuk korábban nem tapasztalt hatalmat a tisztátalan lelkek fölött, és inti őket szegénységre, szerénységre, egyszerűségre, vagyis arra, hogy az Istenre hagyatkozva hirdessék Isten országát, s közben figyelmezteti őket, hogy ne számítsanak mindenhol örömujjongásra, kedvező fogadtatásra.

„Abban az időben, Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik…”  

 


Az első olvasmányban (Ám 7,12-17) Ámosz próféta hangsúlyozza, hogy Isten hívta meg őt, hogy prófétáljon: „Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!«”. Ez a motívum jelenik meg a mai evangéliumi részletben is (Mk 6,7-13), amelyben az evangélista így fogalmaz: „Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket”. Tehát Isten az, aki meghívja és küldi választottait, hogy tegyenek tanúságot az evangéliumról: az örömhírről. Jézus nem egyedül akarta a világot megtéríteni, hanem munkatársakat választott ki magának. Azt akarta, hogy ők is részt vegyenek a megváltás művében.
A születendő Egyház első lépései ezek. A megváltás működésbe lép. Sokat tanulhatunk belőle. A tanítványok csoportja Jézusra figyel, az ő üzenetét fogják közvetíteni egy felkészületlen világba. Küldetésre indulnak. Ott kell hagyniuk, ami eddig biztonságot nyújtott számukra: lakóhelyet, munkahelyet, pénzt, minden tulajdonukat. Bízniuk kell Jézusban, hogy tudja, mit csinál; és szükségük van azok jóindulatára is, akikhez mennek. Cserébe Jézus megosztja velük gyógyító erejét, és hatalmát a gonosz felett.
Ha pontosabban megfigyeljük az evangéliumi részletet, Jézus nem üres kézzel küldte őket szét, hanem hatalmat adott nekik. Tehát az Úr nem csupán tanítását bízza apostolaira, hanem ahhoz is hatalmat ad, hogy betegeket gyógyítsanak és kiűzzék az emberekből a gonosz lelkeket.

„Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit…”


Az Úr Jézus a kettesével küldött apostolokat tanácsokkal, sőt inkább utasításokkal látja el. A küldő meghatározza saját elvárásait a küldöttekkel szemben, akik ezeket a követelményeket kötelesek betartani. Az utasítások arra vonatkoznak, hogy mit vihetnek magukkal és mit nem, azaz ruházatukon és egy vándorboton kívül ne vigyenek magukkal semmit.
Jézus azért kéri küldötteitől ezt a szegénységet és eszköztelenséget, mert ő maga is ilyen egyszerűen járt tanító útjai során. Azt kéri, hogy csak az ő tanítását és a tőle kapott hatalmat vigyék magukkal. Ez azt jelenti, hogy a küldöttnek nem fűződik hozzá semmi érdeke a tevékenységéhez. Nem lesz tőle se gazdagabb, se híresebb, nem tesz szert nagyobb befolyásra.
Az apostol szegénysége a függetlenség, a szabadság kifejezője. Az „egyetlen fontos”, vagyis Isten ügyének a megélése. Lényege, kapcsolatba hozni az embereket Istennel
A szegénység ezt a személyes kapcsolatot szolgálja. Egyszerre kifejezése és feltétele a szabadságnak, az ideológiáktól, a rejtett céloktól, a hátsószándékoktól való mentességnek. A szegénység célja az, hogy segítse az egyént szabad személyes kapcsolatba lépni Istennel.
Minden küldetés, misszió Jézus ügyének szolgálatát jelenti. Az a tény, hogy a küldöttek ilyen feltételekkel is vállalták megbízatásukat, azt mutatja, hogy mennyire megbíztak Mesterükben. Ez a tökéletes bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki Krisztus küldetésében járjon, az ő tanítványa legyen. Az Egyház életében ez a bizalom és a gondviselésre hagyatkozás minden korban jellemezte azokat, akik az Úr hívását meghallották és vállalkoztak az apostoli feladatra.
Az apostolt vállalt szegénysége arra kényszeríti, hogy bízzék, bizalommal legyen Isten után az emberek iránt, még akkor is, ha egyesek durván visszaélnek ezzel a bizalommal. Bízzon, hogy lesz, aki befogadja, és ellátást ad neki. Együtt élni így emberekkel azt is jelenti, hogy szolidáris velük: osztozik a sorsukban. És azt is magával hozza az apostolban élő bizalom, hogy megnyílnak előtte a szívek. Azért talál nyitott ajtókra, mert korábban megnyíltak előtte a szívek. A bizalom bizalmat szül. A bizalom szül bizalmat.
A befogadó pedig, aki szívet és ajtót nyitott az apostolnak, az arról is tapasztalatot szerez, hogy képes a jóra, képes jót tenni, jó van benne. Megtapasztalja, hogy tud változtatni a dolgokon, igenis van hatóköre, amelyen belül van ráhatása a világra. Nem tudom az egészet megváltani, de abban a térben, ahol van hatásom, tudok jót tenni. Munkatársa vagyok a jónak. Így a vendégszeretet az Istennel való találkozás alkalmává válik. Elérkezett Isten országa az én világomba.

„Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról…”


Mindez, vagyis az apostolok szétküldése, Jézus sikertelen názáreti fellépése után történik, erről szólt a múlt vasárnapi evangéliumi szakasz: „Senki sem próféta a maga hazájában” (Mk 6,1-6). Mesterük kudarca Názáretben önmagában is figyelmeztetés az akkori apostolok és mai küldöttek számára, hogy ne számítsanak mindenhol örömujjongásra, kedvező fogadtatásra. Ezt tudatosítják bennük Jézus szavai is: „Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük” (Mk 6,11).
Nagyon lényeges tény, hogy Jézus nem agitálni, kampányolni küldte tanítványait. Soha nem akart, és ma sem akar erőszakkal meggyőzni senkit, hogy kövesse őt. Ezért meghagyta a tanítványoknak, hogy ahol nem fogadják őket szívesen, azt a helyet hagyják el. „Még a port is rázzátok le lábatokról, tanúságul ellenük” - mondja. A zsidók valahányszor pogány földről szent földre léptek, lerázták a port a lábukról. Ezzel jelezték, hogy mindent elutasítanak, ami tisztátalan. Ez a mondat valami olyasmit is jelent: az üzenetet átadtam, hogy mit kezdesz vele az a te felelősséged. Én figyelmeztettelek, a többi a te dolgod.
Szent Lukács evangéliumában egy kis magyarázatot is találunk a gesztus mellé: „Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt; tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa” (Lk 10,11). Nem tapadnak a kudarchoz sem. Ez is a szegénység, a függetlenség, a szabadság része.

Barsi Balázs ferences atya, volt magiszterem mondja ezzel kapcsolatosan: "Aki valóban elhivatott, s aki küldetést kapott az Úrtól – és ki ne kapna a Krisztus-hívők közül? –, az „nem ér rá” azzal foglalkozni, hogy meghatározza elfoglalt helyét valamely hierarchiában, hogy besorolja magát ilyen-olyan csoportba, kategóriába, a kisebbek vagy nagyobbak közé. Kizárólag azzal van elfoglalva, hogy menjen és cselekedjen, engedelmeskedve egy néha édes, máskor nagyon is keserű, de így is, úgy is ellenállhatatlan belső unszolásnak. Minél eredetibb ez a küldetés, annál kevésbé jut eszébe, hogy valami hasonlóságot keressen másokkal, és próbáljon megfelelni egy címkéhez kötődő különféle elvárásoknak.
Legfeljebb egy-egy kritikus pillanatban, fáradtság vagy sikertelenség esetén merül föl benne a kérdés: mit csinálok rosszul, mivel váltam méltatlanná ahhoz a küldetéshez, melyet az Úrtól kaptam? Ilyenkor jól teszi, ha Ámosz próféta példája szerint cselekszik, vagyis nem abból indul ki, hogy micsoda ő, milyen szerepet, tisztséget tölt be az Egyházban, a családban, hanem elhívásának eseményére emlékezik vissza, arra a találkozásra, amelyben maga az Úr szólította meg és küldte őt.
Ez a találkozás Urunkkal mindegyikünk életében tökéletesen eredeti és páratlan. A felszínen lehet hasonlóság két ember elhívása és küldetése között, a mélyben azonban minden egyes szólítás más és más. Ahol nincs jelen más, csak „én és az én Teremtőm” (J. H. Newman), ott valami egészen különleges, teljes mértékben testre szabott módon jelentkezik az isteni hívás.
Nem az Úrtól kapott feladatokra, még kevésbé az elért eredményekre kell figyelnünk, hanem ezt a benső, mélységes mély találkozást kell újra meg újra emlékezetünkbe idéznünk, különösen is válság idején. Csakis az Úrral való személyes kapcsolat megerősítése és elmélyítése lehet a megoldás, amikor szavainkat kiforgatják, legjobb szándékkal véghez vitt cselekedeteinket félremagyarázzák, közeledésünket elutasítják, esetleg teljesen ellehetetlenítenek abban, amit teszünk. Nem szabad kétségbeesnünk. Védekeznünk sem kell, valószínűleg úgyis hiábavaló volna. Az Úr maga áll ki értünk és mellettünk, ha nincs más ambíciónk, mint vele maradni és még szorosabbra fonni a hozzá fűző köteléket. Elég minden erőnkkel arra koncentrálnunk, hogy hűségesek maradjunk ahhoz a hivatáshoz, melyre az Úr a legszemélyesebb módon választott ki még mielőtt megszülettünk volna, s amelyet tudtunkra adott meghívásunk napján.”

Azonban apostolnak, küldöttnek lenni nem pusztán annyit jelent, hogy a meghívott kap valamilyen feladatot és azt egyszerűen teljesíti anélkül, hogy hatással lenne rá. A küldetés a küldött teljes létét érinti, egész személyét átírja, alakítja, formálja. Igaz, hogy viszi az üzenetet, de ez valójában azzal jár, hogy üzenetté válik ő maga is, amíg át nem adta az üzenetet. 


Az a hivatásunk – küldöttként arról szól a létünk, az életünk –, hogy kapcsolatba hozzuk Istennel az embereket. Döbbenetes Jézus belénk vetett bizalma, hisz mindannyiunkat arra küld nap, mint nap, hogy elvigyük a jó hírt azoknak, akik életünk részét képezik. De ezt csak akkor tudjuk tenni, ha közben a saját életünkben megnyílunk az Isten jelenlétére, ha hagyjuk, hogy Isten, Isten legyen az életünkben. Akkor tudjuk ezt tenni, ha nemcsak hirdetjük a jó hírt, hanem, ha mi magunk válunk a jó hírré.
Ne feledjük, megkeresztelt emberként mindannyian küldöttek vagyunk, akiknek az a hivatásunk, hogy Krisztus művét folytatva szolgáljuk Isten országa ügyét és annak terjedését a világban. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich vasárnapi gondolatokÉvközi 17. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátIgazán hontalan…

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Igazán hontalan…
„Itthon” vagy.
Lakásodat, házadat belaktad. Igaz, hogy keményen megdolgoztál érte, de van mit aprítanod a tejbe.
Családod van, munkahelyed, új barátok, ha kevés is...
Gondjaid, problémáid néha mázsásak, de ugyanazok, mint mindenki másnak, legfeljebb nem mindig van, kivel megosztanod...
Egy szóval meg vagy...
Olykor-olykor azonban szent nyugtalanság fog el és útra kelnél…
Mert van egy „otthon”, ahol a kenyér ízesebb és lágyabb,
a víz pedig páratlanul tisztább és üdítőbb, mint bárhol másutt széles e világon!
Van egy otthon, ahol a rétek színesebbek és pompásabbak,
a mezők tarkábbak és virágosabbak!
Van egy otthon, ahol a fű zöldebb és dúsabb, az ég kékebb,
a földek pedig jobb és gazdagabb termést hoznak, mint ahol most élsz…
Otthon a házakban nyáron kellemesen hűvös, télen pedig vendégmarasztalóan langymeleg van.
Az emberek mindig szívélyesek egymáshoz, és olyan zöngéjű nyelven beszélnek, amelyet mindenki megért.
Olyan szép utcái vannak, hogy mindre fejből emlékszel, és minden ház ismerős neked.
Pirkadatkor, ha reggel felkel a nap, a szomszédoknak máris van egy jó szavuk egymáshoz.
Napközben mindenki mindenkit megsüvegel és megszólít, mindenki mindenkinek segít, mindenki mindenkire számolatlan időt pazarol.
Este lefekvés előtt pedig az emberek forró imában adnak hálát Istennek.
Ezen a helyen az alvás pihentetőbb, az álom pedig édesebb, mint bárhol máshol ezen a földgolyón.
Van egy otthon, ahol mindig gyermek lehetsz: ártatlan, derűs, boldog és gondtalan.
Hogy ugyanezt érzed-e Te is, miközben olvasod? Nem tudom!
De ha szülőföldedet, otthonodat elveszítetted vagy valamiért el kellett hagynod,
akkor nem létezik, hogy szíved mélyén nem ezt mondatná veled is a honvágy, az édes otthon utáni mély, méla, keserű-édes sóvárgás!
Ha szabad folyást engedsz szívedben ennek a szent vágynak,
ha nem nyomod el a tompán sajgó fájdalmat, amellyel együtt jár,
ha nem szégyelled, hanem hűen ápolod magadban,
akkor – először is – gyengédebbé, érzékenyebbé és nyitottabbá válsz mások iránt.
Azon túl megérted azokat (Istenem, hányan vannak körülötted, nem is gondolod!), akiknek nincs otthonuk.
Megérted azokat, akik sehol sincsenek otthon.
Megérted azokat, akiket már senki nem vár haza.
Végül megérted azokat is, akiket sehol nem vár már senki.
Mert igazán hontalan nem az, akinek se „itthona”, se „otthona”, hanem az, akinek senki szívében nincsen már helye!
 
Imre atya
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 6,1–15 Jézus visszavonulÉvközi 17 . vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Jn 6,1–15 Jézus visszavonul

Ötezer embert megmozgatni, ötezer embernek enni adni, nem kis feladat. Főleg az ókorban. Jézus életében ez olyan fontos esemény volt, hogy az evangélisták különböző változatban legalább hatszor mesélik el. A történet Jézus asztalközösségeiről szól. Jézus tabutörően viselkedik: híres, köztiszteletben álló „rabbiként” különböző emberekkel ül egy asztalhoz. Bűnösökkel, vámszedőkkel, családokkal, farizeusokkal... Sőt, amikor elhagy egy vidéket, gyakorta „búcsúbankettet” ad azok részére, akikhez közel került. Ezt a történetet tekinthetjük a galileai működés lezárásának is. Jézussal bárki leülhet egy asztalhoz, lehet bűnös, pogány, szegény, vagy megvetett gazdag. De Jézus egy fontos dolgot elvár attól, aki vele egy asztalhoz telepedik. Azt, hogy aztán más emberként keljen fel onnan.

Ez a tömeg, amely Jézust követte, a csodák hírére verődik egybe. Nem kér tőle semmit, csak figyeli. Jézustól ezt a kenyérszaporítási csodát sem kérik, hanem mindez a Mester kezdeményezésére történik meg. Sőt a tanítványok félelme ellenére történik, akik mint mindig, nagyon reálisak. Pontosan kiszámolják, „kétszáz dénár árú kenyér” sem lenne elegendő ennyi embernek. Jézus mégis megrendezi a búcsúvacsorát. A tömeg nem veszi észre azonnal a csodát. Letelepszik, eszik, jól érzi magát. Elképzelhető, bár a történet nem említi, hogy Jézus beszédet is intézett hozzájuk. De amikor a csoda híre elterjed a tömegben, akkor megváltoznak az emberek. Erőszakkal akarnak királyt faragni belőle. Ekkor Jézus megtöri a közösséget és visszavonul. Jézus kenyérszaporítása nem politikai kortes vacsora, nem olcsón vásárolt népszerűség, hanem mint azt a későbbi kenyér-beszédből megtudjuk, Jézusnak az a célja, hogy egy asztalhoz ültesse Istent és az embereket. Vagyis helyreállítsa az Isten és az ember között megszakadt kapcsolatot.

Jézus olyan prófétai jelet, gesztust visz végbe, mely az Istenre mutat, és az Istenhez akar vezetni. Jánosnál minden csoda jel, és gyakran a szentségi jelként művelt csodákat egy társult beszédben összeköti az Egyház szentségeivel. Ennek oka, hogy a lejátszódó esemény és a leírt elbeszélés között évtizedek telnek el, ezért a történetet János megnyitja az Egyházzá szerveződött közösség számára is.

A legtöbb ember – a közismertek pedig mindig – megválogatja, kivel ül le egy asztalhoz. Noha a mai közös étkezéseknek, már nem olyan erős a szimbolikus, a rituális értékük, mint az ókorban volt, ma is a vacsorahívás egy lépést jelent a barátság történetében. A legtöbben azért hívnak barátokat, hogy jól érezzék magukat, kötetlen formában legyenek együtt, közösen éljék át a gasztronómiai örömöket. A közös étkezésnek a szellemi, lelki jellege általában egy kicsit háttérbe szorul. Igen sokan azért hívnak vendéget közös étkezésre, hogy hivalkodjanak azzal, amilyük van, hogy a közös lakmározással átéljék az élet örömeit.

Vajon aki leül az asztalomhoz, ugyanolyan lélekkel kel-e fel, mint ahogyan leült? Csak kilókban, vagy pedig szellemiekben is gazdagodott? És kikkel van bátorságom egy asztalhoz ülni? Talán megrettent, ha vendégeim más szellemi lelki nívón vannak? Ha nem sikerül felemelnem őket, akkor én süllyedek hozzájuk? Az antik világban az étkezés és a rítus, esetenként az imádság vegyült egymással. Azért ültek le az asztalhoz hogy a lelkük is találkozzon és gazdagodjék. Vajon a mi fogadásaink, a mi közös étkezéseink mire szolgálnak? A megittasult emberek tudnak-e még az Istennel közös étkezésre összegyűlni? A keresztény ünneplés központjában a mise áll, amely a közös étkezés közben a társasági létet Istennel való Újszövetséggé oldotta. Ennek az étkezésnek a szent jellegét meg akartuk őrizni, ezért egyre inkább távolítani kellett a valós étkezéstől, hogy a szent nehogy „moslékba” kerüljön. A bencés szerzetesházakban az étkezés ma is rítus, nem csak a test táplálása, hanem lelki töltekezés is. Lehet ilyen a mi étkezésünk is? Talán ez jelentene számunkra az igazi kenyérszaporítást...

Fülöp apostol imája

Uram, egyetlen mozdulatod, amellyel felajánlod a kenyeret akkor is, ha látszólag nincs értelme – hiszen a kenyér túl kevés – megtöri a hitetlenséget. A te kezedben egy parányi gesztus, egy falat kenyér is tömeget táplál. Mindaz a kevés, ami tőlünk fakad, kezedben világot tápláló gazdagsággá változik. Segíts, hogy megtegyem ezt az egy mozdulatot. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaNyugalmi ima

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Ez már természetfölötti dolog,2 s akármennyire törjük is magunkat
utána, magunktól nem tudjuk elérni. A lényege az, hogy a lélekbe
nyugalom vonul be, illetve jobban mondva az Úr nyugtatja meg azt
jelenlétével, amint az agg Simeonnal tette. Az összes lelki tehetségek
elcsendesülnek s a lélek megérti -- de egészen másképpen, mint amikor
a külsô érzékekkel dolgozik -- hogy ott van az ô Istenének közelében.
Érzi azt is, mily kevés kell már ahhoz, hogy az egyesülés révén
összeforrjon Ôvele. Ez pedig nem azért van így, mintha akár testi,
akár lelki szemeivel látná Ôt. Hiszen az agg Simeon szeme nem látott
mást, mint azt a dicsô, szegény kis Gyermeket. Ha a pólyáját
szemlélte, vagy azt a néhány személyt, aki kíséretében volt, inkább
valamely szegény ember gyermekének tarthatta volna, mint a mennyei
Atya Fiának. Azonban a Gyermek maga értette meg vele, hogy kicsoda.
Hasonlóképen érti ezt meg a lélek is, csakhogy nem ilyen világosan,
mert hiszen azt sem érti, hogy miképpen érti meg. Csak azt érzi, hogy
bent van abban az országban, vagy legalább is ott van azon Király
oldala mellett, aki azt osztályrészül fogja neki adni s a lélek
annyira el van fogulva, hogy még kérni sem mer semmit.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Ó, drága Anyám! Milyen édes volt viszontlátnom önt s kitárnom ön előtt az én szegény, megsebzett kis lelkemet. Ön előtt, aki oly jól meg tud érteni engem, akinek elég egy szó, egy tekintet, hogy mindent kitaláljon! Én teljesen ráhagyatkoztam Istenre, megtettem minden, minden tőlem telhetőt, egészen odáig elmentem, hogy a Szentatyával is beszéltem, de most már azután nem tudtam, mit tegyek még. Ön azt mondta, hogy írjak a Püspök Úrnak és emlékeztessem ígéretére; azonnal meg is tettem, a legjobban, ahogy tőlem telt, de olyan kifejezésekkel, amelyeket Nagybátyám kissé túlságosan egyszerűnek talált. Átírta levelemet; éppen abban a pillanatban, mikor fel akartam adni, kaptam öntől egy levelet, amelyben azt mondja, hogy ne írjak, várjak egy pár napig; engedelmeskedtem, mert bizonyos voltam benne: ez a legjobb eszköz arra, hogy ne tévedjek. Végre karácsony előtt 10 nappal elment a levelem. Abban a mély meggyőződésben, hogy a válasz nem fog váratni magára, minden reggel, mise után, bementem Papával a postára, azt hivén, hogy ott találom az engedélyt arra, hogy elrepüljek, de mindegyik reggel újabb csalódást hozott magával, amely azonban nem rendítette meg hitemet ... Kértem Jézust, hogy törje szét bilincseimet, szét is törte, de egészen más módon, mint ahogyan én vártam ... Elérkezett Karácsony szép ünnepe, de Jézus
nem ébredt fel ... A földön hagyta kis labdáját, még egy pillantást sem vetett rá ... A szívem össze volt törve, mikor éjféli misére mentem, annyira számítottam rá, hogy ezen már a Kármel rácsai mögött fogok részt venni! ... Ez a megpróbáltatás igen nagy volt a hitem számára, de Ő, akinek a szíve még álmában is virraszt, megértette velem, hogy azoknak, akiknek a hite egyenlő nagyságú egy mustármaggal, megadja a csodát és áthelyezi a hegyeket, hogy az annyira kicsiny hitet megerősítse, de bizalmasai, Édesanyja számára nem tesz csodákat addig, amíg hitüket próbára nem tette. Nem hagyta-e meghalni Lázárt, jóllehet Márta és Mária megüzenték neki, hogy beteg? ... A kánai menyegzőn, mikor a Szent Szűz kérte Jézust, hogy segítsen a ház urán, nem azt felelte-e neki, hogy még nem jött el az ő órája? ... De a megpróbáltatás után, micsoda jutalom! a víz borrá változik! ... Lázár feltámad ... Így tesz Jézus az ő kis Terézével: miután hosszasan próbára tette, kielégítette szívének összes kívánságait ...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Lisieux-i Kis Szent Teréz Egy szent végső szavai

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Mindig terhemre volt a testem, nem éreztem magamat jól benne ... És már mint egész kicsi gyermek szégyenkeztem miatta.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Ne nézd atyádfia szemében a szálkát...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sienai Szent Katalin gondolatai, útmutatásai

Sienai Szent Katalin gondolatai, útmutatásai A szeretet fája vagyunk

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Az ördög abban szokta kielégíteni a lelket, ami­nek látására és megkívánására az felkészült.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRT"Valakinek én vagyok a legfontosabb!"

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29
"Valakinek én vagyok a legfontosabb!" Egy könyvből idéztem.
 
Igen! Az a "Valaki" még sohasem csapott be. Az a "Valaki" értem szállt le az égből. Igen! Az a "Valaki" nem más, mint a jóságos emberszerető, értem az égből leszálló irgalmas Isten.
A végtelenül szerető Isten szeretettel vár! Akik tegnap ott voltak a Celi kegytemplomban és imádkoztak a nagyszülőkért, édesanyaként, azok viszontszeretettel válaszoltak erre a végtelenül szerető Isten hívására. Azt az egy szükségeset tetszik naponta, akik páran igénylik Isten közelségének fontosságát, erejét és segítségét. Nem csak akkor futnak be a templomba, ha baj van, és nem csak akkor imádkoznak, hanem ezt a közelséget, Istennel való kapcsolatot minden nap ápolják.
" Uram jó nekünk itt lenni!" Igen! Jó volt együtt ünnepelni és örülni a szentmise keretében annak a fiatalnak is, aki tagja akart lenni ennek a közösségnek. Mert minden egyes keresztelés, bérmálás öröm ünnep kellene hogy legyen az egyházban! És tegnap az volt Nagyon örültem hogy ott lehettem. A rózsafüzér társulat imaóráján és a Mónika közösség imái közben megújult erőt kaptam. Istennek legyen hála, és aki meghívott, annak is! Sőt! Nagyon hálás vagyok érte! A tegnapi nap sok kegyelme nélkül igencsak szegényebb lennék. Így pedig végtelenül gazdag! Írásom nyomán érezni kell ennek örömét és titkát.
Valakinek én vagyok a legfontosabb? És nekem? Neked? Neked mikor fontos az édes Jézus? Mikor szánsz rá időt? Mekkora hittel vagy egy imában Jézussal együtt? Bízol Benne? Pedig külön külön Jézusnak Te vagy a legfontosabb! Nem érted?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Biblia projekt

a Biblia projektÁttekintés: ApCsel 13–28.

Napi Ima39 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

https://youtu.be/u7Tm7R_M69k

Nézd meg Az apostolok cselekedeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Az apostolok cselekedeteiben Jézus elküldi tanítványaihoz a Szentlelket, hogy erővel ruházza fel őket, és így elmondják minden népnek az ő királyságáról szóló jó hírt.

A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás AZ IGELITURGIA JELENTŐSÉGE30. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja óta a szentmise első részét az Ige liturgiájának, a másodikat az Eucharisztia liturgiájának nevezzük. A szentmisének ez a felosztása, illetve az igeliturgia nem a legutolsó egyetemes zsinatnak köszönhető, hanem őskeresztény - a liturgia lényegéhez tartozó - istentiszteleti forma.

Az ige liturgiája nemcsak a szentmise előkészítő szakasza, hanem az ünneplés konstitutív része, hiszen a zsinat tanítása szerint Jézus Krisztus „jelen van igéjében, mert Ő maga beszél, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák" (SC 7). Az evangélium felolvasása nem egyszerűen „tanító" része a szentmisének, hanem maga is misztérium. Krisztus megjelenése, s éppen ezért az Ő eucharisztikus megjelenésének előképe. Az evangéliumot állva hallgatjuk, mert hittel valljuk, hogy az evangélium szavai által maga Jézus az, aki szól hozzánk és napjainkban is hirdeti az örömhírt. Szent Ágoston szerint „úgy hallgatjuk az evangéliumot, mintha az Ur jelen lenne" (Tract, in Joh. ev., 30,1). A pap Krisztus nevében és tekintélyével hirdeti az evangéliumot, az ő ígéretében bízva: „Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10, 16).

A megdicsőült Krisztus a liturgiában az ige és az Eucharisztia által egyaránt erősíteni és táplálni akarja övéit: „a szent liturgiában egyaránt veszi és nyújtja híveinek az élet kenyerét mind Isten igéjének, mint az Úr testének asztaláról" (DV 21). Már az egyházatyák írásaiban is találkozunk a „két asztal elvével". Szent Jeromos így fogalmazott: „Az Úr teste valóban étel és az ő vére valóban ital; az az igazán jó - amely a jelen életben adatik meg nekünk -, hogy táplálkozhatunk az ő testével, és ihatjuk az ő vérét, nemcsak az Eucharisztiában, hanem a Szentírás olvasása által is; valóban igazi étel és igazi ital Isten szava, melyet az írások ismeretéből merítünk". A II. Vatikáni Zsinat óhaja az volt, hogy „Isten igéjének asztala a hívők számára minél gazdagabban legyen megterítve" (SC 51).

A legutolsó egyetemes zsinat azt is hangsúlyozza, hogy a szentmisének ugyan két része van, de mégis oszthatatlan egész: a részek „olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt (unum actum cultus) alkotnak" (SC 56). Benső, lényegi kapcsolat van Isten igéje és az Eucharisztia között. „Ezért állandóan szem előtt kell tartani, hogy Istennek az Egyház által a liturgiában olvasott és hirdetett Igéje a vele egytermésze-tű céljához, az Eucharisztiához vezet" (A szeretet szentsége, 44). Az igeliturgia megvilágítja az Eucha-risztiát, hozzásegít a szentmisén ünnepelt misztérium mélységeinek megismeréséhez és megértéséhez. Az ige asztala előkészíti az Eucharisztia asztalát; felébreszti a vágyat, növeli a Krisztus iránti „éhségünket". A Luthertől származtatható „kétfókuszú" istentisztelet nem azonos a katolikus szentmisével. A szentmise a liturgikus cselekmény egységét hangsúlyozza, mert a szentmisének csak egy középpontja van: az Eucharisztia. A protestáns egyházi közösségek úrvacsorás istentisztelete pedig szétválasztja az igeliturgiát és az Urvacsorát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652585-2589

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

A ZSOLTÁROK, A KÖZÖSSÉG IMÁDSÁGA

 

2585 Dávidtól kezdve a Messiás eljöveteléig a szent könyvekben mindenütt találhatók imaszövegek, melyek az önmagukért és másokért mondott imádság elmélyüléséről tanúskodnak. [36] A zsoltárokat lassanként egy öt könyvre tagolt gyűjteménybe foglalták: a Zsoltárok ("Dicséretek") könyve az imádság kiemelkedőbb művei az Ószövetségben.

 

2586 A nagy ünnepek alkalmával Jeruzsálemben és minden szombaton a zsinagógákban a zsoltárok táplálják és kifejezik Isten népének mint gyülekezetnek az imádságát. Ez az imádság egyszerre személyes és közösségi: azoké, akik imádkozzák, és minden emberé; a szent Földről és a diaszpóra közösségeiből száll az ég felé, de az egész teremtést átöleli; megemlékezik a múlt szabadító eseményeiről és kitárul a történelem végéig; megemlékezik Isten már beteljesedett ígéreteiről és várja a Messiást, aki az ígéreteket véglegesen be fogja teljesíteni. A zsoltárok -- melyeket Krisztus imádkozott, s melyek Benne beteljesedtek -- Egyháza imádságának maradandóan lényeges részei. [37]

 

2587 A Zsoltároskönyv az a könyv, amelyben Isten igéje az ember imádságává lesz. Az ószövetségi Szentírás többi könyveiben előfordul, hogy "a szavak (Istentől az emberek javára végbevitt) tetteket hirdetnek, és megvilágítják a bennük rejlő misztériumot. [38] A Zsoltároskönyvben a zsoltáros szavai Isten üdvözítő műveit fejezik ki úgy, hogy azokat Neki énekli el. Ugyanaz a Lélek indítja Isten művét és az ember válaszát. Krisztus mindkettőt összeköti. Őbenne a zsoltárok szüntelenül tanítanak bennünket imádkozni.

 

2588 A zsoltárok imádságának sokféle kifejezése egyszerre ölt formát a Templom liturgiájában és az ember szívében. Minden zsoltár -- akár himnusz, akár szorongatott helyzet imádsága, hálaadás, egyéni vagy közösségi könyörgés, király- vagy zarándokének, bölcsességi elmélkedés -- mindig tükre Isten nagy tetteinek, melyeket népe történelmében és a zsoltáros által tapasztalt emberi helyzetekben vitt végbe. A zsoltár tükrözheti egy régi esemény képét, de annyira józan, hogy őszintén imádkozhatja minden idők minden rendű és rangú embere.

 

2589 Bizonyos sajátságok a zsoltárokban állandóan előfordulnak: az imádság egyszerűsége és keresetlensége; az Isten utáni vágy mindazok közvetítésével és mindazzal együtt, ami a teremtésben jó; a hívő ember nehéz helyzete, akit az Úr iránti megkülönböztetett szeretete miatt ellenségek és kísértések sokasága vesz körül, és aki --remélve, hogy a hűséges Isten cselekedni fog -- bizonyos marad az Ő szeretetében és ráhagyatkozik az Ő akaratára. A zsoltárok imádságát mindig a dicséret indítja, ezért e gyűjtemény címe jól megfelel annak, amit tartalmaz: "Laudes", `Dicsérő énekek'. Mivel közösségi istentisztelet céljából gyűjtötték össze, ezért halljuk a fölszólítást az imádságra, és énekljük rá a választ: "Hallelu-Iah! (Alleluja!), "Dicsérjétek az Urat!"

"Mi kedvesebb tehát, mint a zsoltár? Ezért szépen mondja maga Dávid: »Dicsérjétek az Urat, mert jó a zsoltár; a mi Istenünknek kedves és szép dicsérete legyen!« És valóban; a zsoltár ugyanis a nép áldása, Isten dicsérete, a nép dicsérő szava, mindenek tetszésnyilvánítása, egyetemes beszéd, az Egyház hangja, énekelt hitvallás..." [39]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaMa

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma... Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket... (Zsid 3,13.15)

Vannak emberek, akik gyakran menekülnek a jelen feladatai elől a múltba vagy a jövőbe. Nincsenek ott igazán, ahol vannak, mert az eszük már a következő feladaton jár. Vagy éppen elmerengenek a múlt dicsőségén, vagy bénítják őket a múlt kudarcai, s nem haladnak az éppen soron következő feladattal. Hiányzik a jelen az életükből. Halogatják a feladatok megoldását, vagy már ma cipelni akarják a holnap terhét is, aggóddalmaskodnak.

Jézus mindig a jelenben élt. Tudta, hogy honnan jött, és tudta, hogy miért jött - tehát rendben volt a múltja és jövője, s ezért minden figyelme, ereje megmaradt a mára. Mindig felismerte és elvégezte az éppen soron következő szolgálatot. Megy Jairus házához, de közben meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt is. Kész éjjel is fogadni Nikodémust, egész éjszakai szenvedése után hajnalban észreveszi a tagadó Pétert, a kereszten is gondol édesanyja jövőjére, és közben üdvözíti a vele megfeszített gonosztevőt... Mindezt kapkodás nélkül, mindent a maga idejében.

A halogatás egyik következménye, hogy nem biztos, hogy lesz alkalom pótolni az elvégzendőt. A másik, hogy megvan az akkori feladat is, s ha nem győzzük, felhalmozódik a mulasztás, s az újabb bajok forrása lesz.

Mi kell ahhoz, hogy valakit Isten jól használhasson a mában? Rendezett múlt és rendezett jövő. Aki bocsánatot kapott minden múltbeli bűnére, mulasztására, s aki tudja, hogy Istennél van elkészítve a jövője, beleértve az örökkévalóságot is, annak minden ereje megmarad a jelen feladataira, tud örömmel élni, kész mindig az éppen szükséges szolgálatra, érzékeli, mikor minek van itt az ideje, és nem vonakodik cselekedni, de nem is akarja ma elvégezni a holnap feladatait.

Tanuljunk Jézustól örömmel élni a mában!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett „…erő áradt ki belőle…”(Márk 5,21–43)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

(30) „…erő áradt ki belőle…” (Márk 5,21–43)

Hol van a keresztyénségből az erő? Ezt kérdezi Rudolf Bohren, több művében is, köztük a prédikálásról írt híres és hatalmas könyvében. Joggal kérdezi Bohren ezt, a mai igeszakasz alapján is, hiszen Jézus Krisztus közelében, Őt megérintve (30), mennyei, gyógyító erő adatik nekünk, egyéni életünkben, mindennapi terheink hordozásában, rendkívüli helyzetekben, bizonyságtételünkben, szolgálatunkban. Az első tanítványokat is ezzel a mennyei erővel hatalmazta fel az Úr, és így küldte el őket a szolgálatra (Máté 10,7–8; Cselekedetek 1,8). Így küld el az Úr minket is, hogy szolgálatunk ne emberi bölcsesség hitető beszéde legyen, hanem Léleknek és erőnek megmutatása (1Korinthus 2,4).

Ma, amikor Jézust emlegeti a keresztyénség, akkor abból inkább tudomány, teológia, kegyesség, szertartások, látható erkölcs, intézmény származik; legkevésbé gyógyító erő. Persze ezek mind nagyon fontosak; de mennyei, gyógyító, üdvözítő, krisztusi erő nélkül semmit sem érnek, öncélúak.

Miben áll ez a krisztusi erő? Amikor a vérfolyásos asszony Jézus Krisztust megérintette, kigyógyult a bajából, tehát konkrétan meggyógyult a testi betegségéből is (29). Igen, Jézus Krisztus mennyei ereje meggyógyít. Ez a gyógyulást adó, mennyei erő azonban mindig sokkal több, mint testi gyógyulás; sokkal több! Ugyanis ebben a világban mindig a halálra gyógyulunk meg. Jézus Krisztus ereje üdvözít, örök életet, bűnbocsánatot ad; és amíg ebben a földi életben feladatunk van, addig ad testi gyógyulást is. Az üdvösség az igazi gyógyulás: Jézus Krisztus megváltó szeretete. Amikor a béna embert meggyógyította Jézus, akkor bűnbocsánatot, üdvösséget adott neki először, igazi gyógyulásként (Márk 2,5); és ráadásként még testi gyógyulást is ajándékozott annak. Aki Jézus Krisztus üdvözítő, mennyei erejében részesült, az a betegségeit is ezzel az erővel hordozza, mint aki naponta megérinti Jézust, hiszen Jézus Krisztus már mindeneknek előtte megérintette őt.

Amikor egyre rosszabbul vagyunk, amikor számos seben át vérzik el az életünk, amikor már minden pénzünket emberi gyógymódokra költöttük, amikor az emberi módszerekből már semmi hasznunk (25–26), akkor egy ilyen babonásnak tűnő érintés is elég (28). Ez az érintés nem volt hitvallóan bátor érintés – hiszen tele volt félelemmel ez a vérfolyása miatt tisztátalannak bélyegzett, vallásilag, társadalmilag kiközösített asszony (25) –; de konkrét érintés volt, mégpedig a megváltó Jézus felé. Ez az érintés legyőzte az emberi bölcsességet, tudást, lehetőségeket, korlátokat, és megtalálta a számára már elkészített utat az Úrhoz. Ha ilyen helyzetben a kezünk, a kiáltásunk, az életünk a megváltó Jézus Krisztust érinti meg – azt az Urat, akiről korábban már tökéletes és igaz tanításokat hallottunk (27) –, akkor ez az érintés hitből fakadó érintés. Maga Jézus Krisztus nevezi ezt a mozdulatot hitnek (34). Az élő hit az, amikor az én bölcsességemet – amely Jézus nélkül, logikusan gőgös, emberi bölcsesség – elfoglalja Jézus Krisztus minden emberi értelmet felülhaladó, üdvözítő valósága (Filippi 4,7).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Áldássá lennipéntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
Áldássá lenni
„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.” (Máté ev. 5,13)
Nem szükséges bizonygatni, hogy a só milyen nélkülözhetetlen dolog az életünkben. Benne van a legegyszerűbb táplálékban, mint pl. a kenyér, de nélkülözhetetlen a legfenségesebb fogásokban is. Megtalálható a legszerényebb háztartásban éppen úgy, mint nagy méltóságok konyháiban.
Urunk szavai öntudatra ébresztenek: „Ti vagytok a föld sója.” A sónak azt a sajátosságát emeli ki, hogy semmivel nem helyettesíthető. Míg pl. a cukor helyett használhatunk mézet, gyümölcsök levét édesítésre, addig a sónak – a szó szoros értelmében – nincs párja. Lehet a készülő ételbe tenni akármilyen drága fűszert – a sót, ezt az olcsó ízesítőt semmi nem pótolja. Márpedig só nélkül a legpompásabb étel is élvezhetetlen. – Urunk értésünkre akarja adni, hogy a mi rendeltetésünk nem a csillogás, a drágaság, a különlegesség, a kitűnés a környezetünkből, hanem annak a kisebb vagy nagyobb közösségnek, ahová állított bennünket, ahol megbízást adott nekünk, annak az elfogadása, szeretése, segítése – egyszóval szolgálata. A magunk helyén – ilyen értelemben – pótolhatatlanok vagyunk.
Sokszor elbátortalanodunk szolgálatunkban, mert úgy véljük, hogy oly kevés, amit tehetünk: hangunk elvész a világ hangzavarában; egymagunk vagyunk sokakkal szemben; nincs átütő ereje Jézusba vetett hitünk megvallásának. – De gondoljuk meg: egy csipetnyi só egy egész tál ételt képes ízletessé tenni. – Egy hitből fakadó szó balzsamot adhat egy fájó sebre. Egy mégoly bátortalan kiállás valaki mellett, bátorságot önthet annak lelkébe. Egy kinyújtott kéz megadhatja azt a segítséget, ami még éppen hiányzik ahhoz, hogy valaki el ne süllyedjen. Urunk szavai is biztatnak: „Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.” (Máté 10,42)
Az is elkeseríthet, ha azt érezzük, hogy nincs visszhangja szolgálatunknak. Talán észre sem vesznek, meg sem köszönik, nem is viszonozzák. – De hiszen a só sem önmagáért van, hanem azért, hogy feloldódjon az ételben. Mi is „oldódjunk fel”, feledkezzünk meg magunkról! Senki nem a sót dicséri meg, hanem az ételt. Ha tehettünk valamit, ha jobbá, boldogabbá lett akárcsak egy valaki is, ez legyen a mi jutalmunk. Ne bánkódjunk amiatt, hogy nem vagyunk „kiemelve”, külön megemlítve. Csak az elsózott, s emiatt élvezhetetlen étel esetében kerül szóba a só, de ekkor már nem dicsérik, hanem kellemetlennek tartják túltengő, minden mást elnyomó íze miatt.
Szerényen, de mégis eltökélten legyünk azok, aminek elhívott bennünket Urunk: a föld, a világ, az élet sója. „Mert a teremtett világ – ha nem is tudja, ha nem is vallja be – sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8,19)
(Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
***************
Imádság:
Urunk! Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket rendeltetésünkre. Szeretnénk Neked, elhívásodnak megfelelni. Bátoríts bennünket kishitűségünkben, félelmeinkben. Add, hogy teljes szívünkből keressük, mi jót tehetünk szeretteinkért, felebarátainkért. Köszönjük, hogy Te szeretted ezt a világot és életedet adtad érte. Add, hogy mi is mindig ezzel a szeretettel tekintsünk rá. Ámen.
***************
A nap gondolata:
„Áldássá tesz szent kezed, Szüntelen erősítesz; „Te vagy a föld sója!” Így küldesz az útra. Áldássá tesz szent kezed.” (keresztyén ifjúsági ének)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeJudit és Xénia, valamint Péter napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. (Zsolt 32,10b(külső hivatkozás))

A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. (Róm 5,5(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Pt 3,8–17(külső hivatkozás) és ApCsel 26,24–32(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Bűnbánatról és bűnbocsánatról szól ez a zsoltár, amely így kezdődik: „Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” (Zsolt 32,1b)
Isten irgalommal hajol le az emberhez, mert látja elesettségét. Látja, hogy mennyire sóvárog a rendezett élet, a bűnbocsánat után. Ezt egyedül csak ő tudja megteremteni számunkra. Ő végtelen szeretettel szereti az embert, hiszen ő maga a Szeretet (1Jn 4,8). Az ő irgalma és szeretete nélkül elvesznénk. Kegyelmes szeretete mindenkire kiárad, akár tudomást vesz róla az ember, akár nem.
Milyen boldog az az ember, aki tudatában van annak, hogy a teremtő és megtartó, gondviselő Isten szereti őt! Az ő szeretete minden más szeretetnél fontosabb nekünk, mert ő sohasem lesz hűtlen hozzánk. Boldog ember az, aki az életét és mindenét az ő szeretetében tudja. Neki köszönhetjük azt, hogy egyáltalán létezünk. Életünket, testünket és lelkünket egyaránt tőle kaptuk. Ő azt várja tőlünk, hogy viszontszeressük. Istent könnyű szeretni, mert ő végtelenül jó, és csak a javunkat, békességünket, boldogságunkat akarja. Akkor is tud rólunk, akkor is velünk van, ha mi ezt nem érzékeljük. Ha bízunk benne, szeretettel vesz körül minket. Bízzunk a megbocsátó, múltat lezáró Isten jövőnket boldoggá formáló akaratában!

*

„Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság: Isten, a határtalan Jóság melletted áll.” (Varga Gyöngyi)

Szerző: Sztankó Gyöngyi

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
ROME REPORTS - Római riportok

Római riportok A világ vatikáni szemmelVasárnapi Úrangyala a Gemelli kórházból

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

https://youtu.be/91DiCp0OQts

1. Vasárnapi Úrangyala a Gemelli kórházból
2. Ferenc pápa elítéli a Haiti elnöke elleni merényletet
3. Elhunyt Monsengwo kongói bíboros
4. Ferenc pápa a zarándokok szemével
5. Elhunyt az emberi jogokért küzdő indiai jezsuita
6. Interjú: a megtalált hivatás öröme
7. Egy Maliban elrabolt szerzetesnő még mindig fogságban
8. Játékfilm a klaretinusok alapítójáról
9. Aiszóposz fabuláitól Jane Austenig

A magyar változat a Magyar Kurír megrendelésére készült.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorapéntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 17. hét csütörtök

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Jn 6,1-15)Évközi 17. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Bevezető

Az Úr Jézus újszerű tanításának és csodáinak híre sok emberhez eljutott. Jöttek is mindenfelől az emberek kiéhezve, az üdvösség utáni vággyal eltelve. Nem csalódtak. Az Úr Jézus nemcsak életet adó tanítást adott nekik, hanem kenyeret is. Több ezer ember jóllakik, és úgy megtelik szívük hálával, hogy királlyá akarják őt választani. Erről fogunk hallani a mai evangéliumban. A csodás kenyérszaporítás nemcsak távoli esemény számunkra, hanem olyan valóság, amely most is lejátszódik istentiszteletünk órájában. Ugyanis az Úr az oltárra kerülő ostyákban megsokszorozza önmagát, és mindenki részesülhet belőle. Mi tudjuk ezt, ezért is jövünk szentmisére. Erősödni, gazdagodni akarunk abból, amit az Úr Jézus osztogat. Tegyük magunkat méltóvá a vele való találkozásra. Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Azzal a bizalommal járulunk a gondviselő Istenhez, hogy Ő megadja nekünk azokat a földi javakat, amik emberhez méltó életünkhöz szükségesek!

1.   Adj Urunk Egyházad vezetőinek szociális lelkületet, hogy mindenkor észrevegyék az emberek testi-lelki igényeit.

2.   Vezesd Egyházadhoz azokat, akik a szeretet kenyere után vágyakoznak.

3.   Láttasd meg a teremtett világ szépségeit azokkal, akik most e napokban éppen szabadságukat töltik.

4.   Mindazoknak, akik Jézus szent nevére vannak keresztelve, töltse el lelkét béke, bizalom és irántad való hála.

5.   Fogadd be az örök béke országába azokat, akik ma hunytak el.

Urunk Jézus Krisztus! Hálát adunk neked, mert gondoskodsz mindennapi kenyerünkről, és köszönjük neked, hogy a kenyér színében önmagad adod nekünk lelki táplálékul. Add, hogy méltók legyünk ajándékaidra ma, holnap és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Fájdalmas Rózsafüzérpéntek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki értelmünket megvilágosítsa!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki emlékezetünket megerősítse!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki akaratunkat tökéletesítse!

 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk vérrel verítékezett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk megostoroztatott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk a Keresztet hordozta.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk Keresztre feszíttetett.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Pietrelcinai Szent Pió atya ellenállhatatlan kilencedeJézus Szent Szívéhez - 2. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
2. Nap
 
Pió Atya, te, aki most Jézus Krisztus oldalán állsz, tudtad, hogy hogyan kell a  gonosz kísértéseinek ellenállni. Te elszenvedted azokat az ütéseket és kínzásokat, amelyeket a pokol démonai okoztak neked, mert meg akartak akadályozni téged abban, hogy tovább haladhass a szentség útján. 
Könyörögj érettünk a Mindenhatónál, hogy a te segítségeddel és az egész Mennyország lakói segítségével, ellent tudjunk mondani a bűnnek, és hogy hitünkhöz halálunk napjáig hűek maradhassunk. 
 
"Szüntelenül ajánljátok fel az Úrnak életetek áldozatát, és mindazt, amit el kell viselnetek. És Jézus a rá annyira jellemző önállósággal fog uralkodni a szíveteken. 
S, hogy egyre inkább méltók legyetek a szentek dicsőségére, ajánljatok fel Istennek mindent, amit csak elviseltek, napjában százszor vagy még többször. Szorosan kötődjetek Hozzá szerelmes akarattal."(Pió Atya) 

 

I. Jézusom, Te mondtad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7). Íme, most zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy... (kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül)
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!
 
II. Jézusom, Te mondtad: "Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek" (Jn 15,16). Íme, most nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy...
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!
 
III. Jézusom, Te mondtad: "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el" (Lk 21,33). Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy...
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!
 
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!
 
Szent József, Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
Szent... (egy saját Szent, Védőszent), könyörögj érettünk!
Szent Pió atya, kérünk, imádkozd Te is velünk kedves imádat!


Hozzátehetjük:

Üdvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyja! 
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. 
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
(Salve Regina…)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Szent Márta

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29

Élete

+ Márta, a nővérével, Máriával és a testvérével, Lázárral együtt közeli barátai voltak Jézusnak, és befogadták őt a házukba.

+ Márta és Mária bátran hívta Jézust, amikor Lázár meghalt, és János evangéliuma feljegyzi Jézus elérzékenyült reakcióját Lázár halálának hírére.

+ Márta megmutatta hitét, amikor kijelentette Jézusnak: "Uram, én elhiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki eljön a világra" (János 11:27).

+ Bár Szent Márta életéről a Szentíráson kívül semmit sem tudunk, az ősi hagyomány szerint Márta, Mária és Lázár elhagyták Júdeát, és Franciaországban telepedtek le. Szent Márta állítólagos sírja a franciaországi Tarasconban a kollégiumi templomban található.

+ Szent Mártát a háziasszonyok, vendéglősök és háztartási alkalmazottak védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Márta és Mária testvérek voltak, akiket nemcsak a vérségi kapcsolat, hanem a vallási törekvések is összekötöttek. Urunk közelében maradtak, és mindketten egyetértésben szolgálták őt, amikor velük volt. Márta úgy fogadta őt, ahogyan az utazókat fogadják. De ebben az esetben a szolgálóleány fogadta Urát, a beteg a Megváltóját, a teremtmény a Teremtőjét, hogy testi táplálékkal szolgáljon neki, míg őt a Lélek táplálja.” - Hippói Szent Ágoston

Lelki bónusz

1900-ban Új-Skóciában 15 nő válaszolt az egyházmegye püspökének felhívására, hogy új vallási közösséget alapítsanak, amely a gyakorlati szolgálati munkáknak szenteli magát. Ez a közösség, a Szent Márta Nővérek - akiket „Márták” néven ismernek - úgy élik meg hivatásukat, hogy "meghallják, befogadják és válaszolnak az evangéliumi vendégszeretetért való kiáltásra".

 Nemrégiben, 1979-ben a guatemalai Jalapában megalakult a Márta és Mária Kongregáció. Életmódjuk a szemlélődő életet aktív szeretettel ötvözi a fogyatékos gyermekek, árvák, idősek és szenvedélybetegek gondozásával. Iskolákat működtetnek Guatemala legszegényebb és legelhanyagoltabb területein.

Ima
Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, hogy Fiad szállást vett nála. Közbenjárására add, hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."