A nap szentje SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓAz irgalmasság doktora (1567-1622)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
A nap szentje SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ Az irgalmasság doktora  (1567-1622)

Élete

+ Gyermekként Ferenc nagy érdeklődést mutatott az egyházi élet iránt, és tizenegy éves korában megkapta a tonzúrát (jelezve papi státusát). Miután filozófiát és teológiát tanult Párizsban, Padovába utazott, és mind polgári, mind kánonjogi doktorátust szerzett.

+ Szentelését követően Ferencet a ​​svájci genfi egyházmegye prépostjává tették, és egy életen át tartó misszióba kezdett az egyházmegye túlnyomóan kálvinista lakossága között; 1602-ben Genf ​​püspökévé nevezték ki.

+ 1609-ben Ferenc megalkotta híres Bevezetés a lelkiéletbe című művét, és 1610-ben Szent Chantal Jane Franciskával megalapította a Vizitációs rendet.

+ A fanatizmus és a vallási viták korában Ferenc kivételes diszkréciót, körültekintést és szelídséget tanúsított. Lelkivezetői levelei és prédikációi fordulópontot jelentettek a lelkiségben az átlagember számára.

+ Szalézi Szent Ferenc 1622-ben halt meg és 1665-ben avatták szentté. Katolikus írók és kiadók pártfogójaként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„A szent egyházban minden a szeretet által, szeretetben, a szeretetért és szeretetből történik.” - Szalézi Szent Ferenc

Imádság

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. Segíts, hogy példája szerint mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."