A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304)A tűzoltók védőszentje

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304) A tűzoltók védőszentje

Élete

+ Flórián katonatiszt és polgári tisztviselő volt a mai Ausztria területén.

+ A Diocletianus római császár által elrendelt ádáz keresztényüldözés idején, Flórián átadta magát a hatóságoknak, és miután kegyetlenül megkínozták, egy kővel a nyakában az Emms folyóba dobták.

+ Flórián holttestét egy jámbor asszony húzta ki a folyóból, és évekkel később ereklyéit egy Linz melletti Augustinus apátságban helyezték el. Mivel ereklyéinek egy részét odaajándékozták Kázmér lengyel királynak és a krakkói püspöknek, Szent Flóriánt Lengyelország egyik védőszentjeként tisztelik.

+ Az utóbbi években Szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjeként, valamint a tűz és az árvíz elleni védelem védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

"Az Úr szemében drága dolog az igazak halála." - Zsoltár 116,15

Lelki bónusz

Ezen a napon az egyház Szent Richard Reynoldsra is emlékezik, aki VIII. Henrik király első vértanúi között volt. A tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tudós a Syon apátság szerzetese volt, és ő az egyetlen brigittita szerzetes, akit szentként tisztelnek. Szent Richárd négy karthauzi szerzetessel együtt 1535. május 3-án vértanúságot szenvedett, és 1970-ben 39 másik angliai és walesi vértanúval együtt szentté avatták.

Imádság

Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."