A szalézi szent mondta M, mint megbocsátás, mint missziókMISSZIÓK, MISSZIONÁRIUSOK

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Az 1815. nov. 11-én adott emlékgündolatok a szalézi szerzeteseknek, akik a Keresztények Segítsége-templomból kezdték meg útjukat az Argentin Köztársaságba:

 1. Lelkeket keressetek s ne pénzt, sem tiszteletet, sem méltóságot.
 2. Legyetek mindenki iránt szeretettel és a lehető legudvariasabbak. Kerüljétek azonban a másne-műekkel vagy kétes viselkedésű egyénekkel való társalgást és bizalmasságot.
 3. Csak felebaráti szeretetből és szükségből tegyetek látogatásokat.
 4. Csak igen súlyos okokból fogadjatok el ebédekre meghívásokat, és ez esetben lehetőleg ketten legyetek.
 5. Különös gondotok legyen a betegekre, gyermekekre, az öregekre és a szegényekre, így kiérdem-litek majd Isten áldását és az emberek jóindulatát.
 6. Adjátok meg a tiszteletet minden polgári, egyházi, városi és állami hatóságnak.
 7. Ha tekintélyes személlyel találkoztok az úton, tisztelettudóan és előre köszöntsétek.
 8. Hasonlóképp viselkedjetek az egyházi személyek és a szerzetesrendhez tartozók iránt.
 9. Kerüljétek a tétlenséget és a vitatkozásokat. Legyetek nagyon mértékletesek az ételben, italban és pihenésben.
 10.  Szeressétek, féljétek és tiszteljétek a többi szerzetesrendet, és mindenkor jól beszéljetek róluk. Ez a módja annak, hogy kivívjátok mindenki tiszteletét és előmozdítsátok a Társaság javát.
 11. Legyen gondotok az egészségetekre. Dolgozzatok, de csak erőtökhöz mérten.
 12. Azon legyetek, hogy a világ ruházatotokról, étkezésetekről és lakásotokról szegényeknek tartson benneteket, és ti gazdagok lesztek Isten előtt, és uralkodni fogtok az emberek szívén.
 13. Szeressétek egymást, adjatok egymásnak tanácsot, figyelmeztessétek egymást, de soha ne irigykedjetek egymásra, se ne nehezteljetek, sőt az egyikőtök javát tekintsétek mindnyájatokénak, az egyikőtök fájdalmát és szenvedéseit tekintsétek mindnyájatokénak és ki-ki igyekezzék azt eltávolítani vagy legalább enyhíteni.
 14. Tartsátok meg Szabályaitokat, és ne feledkezzetek meg soha a havi jóhalálra való előkészületről.
 15. Minden reggel ajánljátok fel napi foglalkozásaitokat Istennek, nevezetesen a gyóntatást, az iskolát, a hittanítást és a szentbeszédet.
 16. Terjesszétek folyton-folyvást a Segítő Szűz Mária és az Okáriszentségben jelenlevő Úr Jézus tiszteletét.
 17. Az ifjaknak ajánljátok a gyakori szentgyónást és szentáldozást.
 18. Az egyházi hivatások fejlesztésére a következőket ajánljátok: 1. A tisztaság szeretetét; 2. Az ellenkező bűnnek utálatát; 3. A rossz társak kerülését; 4. A gyakori szentáldozást; 5. Az ifjak iránt tanúsítsatok nagy szeretetet, gyöngédséget és különös jóindulatot.
 19. Az érintkezésekben és vitás dolgokban, mielőtt ítélnétek, hallgassátok meg mind a két felet. A fáradalmak és szenvedések közepette soha ne feledjétek, hogy nagy jutalom vár ránk az égben. Ámen.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."