Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaNyugalmi ima

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Ez már természetfölötti dolog,2 s akármennyire törjük is magunkat
utána, magunktól nem tudjuk elérni. A lényege az, hogy a lélekbe
nyugalom vonul be, illetve jobban mondva az Úr nyugtatja meg azt
jelenlétével, amint az agg Simeonnal tette. Az összes lelki tehetségek
elcsendesülnek s a lélek megérti -- de egészen másképpen, mint amikor
a külsô érzékekkel dolgozik -- hogy ott van az ô Istenének közelében.
Érzi azt is, mily kevés kell már ahhoz, hogy az egyesülés révén
összeforrjon Ôvele. Ez pedig nem azért van így, mintha akár testi,
akár lelki szemeivel látná Ôt. Hiszen az agg Simeon szeme nem látott
mást, mint azt a dicsô, szegény kis Gyermeket. Ha a pólyáját
szemlélte, vagy azt a néhány személyt, aki kíséretében volt, inkább
valamely szegény ember gyermekének tarthatta volna, mint a mennyei
Atya Fiának. Azonban a Gyermek maga értette meg vele, hogy kicsoda.
Hasonlóképen érti ezt meg a lélek is, csakhogy nem ilyen világosan,
mert hiszen azt sem érti, hogy miképpen érti meg. Csak azt érzi, hogy
bent van abban az országban, vagy legalább is ott van azon Király
oldala mellett, aki azt osztályrészül fogja neki adni s a lélek
annyira el van fogulva, hogy még kérni sem mer semmit.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."