Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
27

A középkori szellem még egységes volt, a pécsi és bé­csi egyetem ugyanazt tanította, mint a veleméri plébános a maga híveinek, hittudomány és bölcselet ugyanazon világszemlélet talajából nőtt ki, a hit és a tudás közt megvolt az összhang. A művésznek nem kellett külön stúdium140, beleélés a vallás világába, mert hiszen benne élt hitében és belőle élt. És ebben a hitben ben­ne élt a nép, azért talált oly könnyen rá a művész a népre és a nép a művészre... Öt és fél évszázaddal ezelőtt min­den falunak megvolt a maga festményekkel, szobrokkal ékes temploma, hogy itt az ország szélén pár kilométe­res távolságban még ma is állnak azok az emlékek, me­lyek a maguk idején, ha nem is vetekedtek a trecento, quatrocento141 művészi alkotásaival, de nem is maradtak oly messze tőlük, mint az akadémiát végzett némely fes­tőnk alkotásai — Rafaeltől.

Űj stílusért, új egyházi művészetért kiált a mai eszté­ta-nemzedék. Stílus és irány a változó szellemnek kifeje­zése akkor, amikor a szellem már nem könyvtári rekvizi­tum, hanem élet. Az új egyházi művészethez vallásból élő nép és vallásból élő művész kell; a hitnek és tudásnak egy­másra találása, életszemléletnek egysége.

(VELEMÉR)

140.  Stúdium - tanulmány

141. Trecento, quattrocento - Itáliai művészet az 1300-as és 1400-as években. A quattrocento az itáliai reneszánsz első szakasza

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."