Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi harmincadik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
27

Jelenlét

Ahogy itt ülök, szívem dobogása, légzésem ritmusa, gondolataim áramlása mind azt jelzi, hogy Isten folyamatosan teremt engem. Megállok egy percre, hogy tudatosítsam Istennek ezt a jelenlétét bennem.

Szabadság

Kereszthalálod szabaddá tett. Örömben és szabadon élhetek, nem kell félnem a haláltól. Irgalmadnak nincs határa.

Tudatosítás

Most feléd fordítom gondolataimat, Uram. Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat. Megpihenek és felfrissülök a te jelenlétedben.

Isten igéje

Lk 13,22-30
A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt, mindenütt tanított, így tette meg az utat egészen Jeruzsálemig. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” Ezt válaszolta neki: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni. A ház ura feláll és bezárja az ajtót, ti meg kint maradtok és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyisd ki nekünk! Akkor azt fogja nektek mondani: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ti bizonygatjátok: A szemed láttára ettünk és ittunk, a mi utcánkon tanítottál. De ő megismétli: Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok egy szálig, ti gonosztevők! Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Hitünk középpontjában Jézus megismerése és a vele való jó kapcsolat áll. Ez több annál, hogy ismereteink vannak Jézusról, tanításáról, tetteiről. Némelyek kiváltságosnak hitték magukat, úgy érezték, a belső körhöz tartoznak, mert Jézus közülük való volt. Ő viszont ennél többre utalt. Megnyitotta az utat minden jóakaratú ember előtt. Uram, segíts, hogy jobban megismerjünk, tudjunk ráhangolódni üzenetedre, hogy barátaidként, társaidként éljük életünket.
  • A megváltás az Úr ajándéka, amit mindenkinek fel szeretne ajánlani. Nem lehet megszerezni, kiérdemelni, küzdelemmel, erőfeszítéssel hozzájutni, hanem csak úgy, hogy hagyjuk az Urat munkálkodni, engedjük, hogy megváltson minket (Ef 2,8-9). Igen, el kell fogadnunk az ajándékot, és élnünk kell vele. Uram, add, hogy nyitott szívvel fogadjuk, amit felajánlasz nekünk. Fogadjuk el az ajándékot, tartsuk lámpásnak, amit tartóra teszünk, hogy mutassa az utat másoknak is (Mt 5,14-16).

Imabeszélgetés

"Maradjatok itt, és virrasszatok velem!" A te szavaid, Uram, tanítványaidhoz, szenvedésed és halálod előtt. Tudom, Uram, hogy mindig mellettem maradsz, és virrasztasz velem életem minden napján. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."