Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és 

arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,

melyet Isten áraszt rám.

Saját képére és hasonlatosságára teremtett,

templomává épített.

Szabadság

A szabadság nagyszerű ajándékát adtad nekem, Uram.
Add, kérlek, hogy megszabaduljak a rasszizmus és intolerancia minden formájától.
Tudatosítsd bennem, Uram, hogy a Te szerető szemedben mindnyájan egyenlők vagyunk.

Szerető figyelmesség

Jézusom, Te mindig szeretettel voltál a gyermekekhez, mikor a földön közöttünk jártál.
Taníts meg, hogy gyermeki bizalommal forduljak Feléd.
Abban a biztos tudatban akarok élni, hogy sohasem hagysz el engem.

 

Isten igéje

Mt 13, 54-58

Jézus visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? Nem az ácsnak a fia? Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei? S nővérei nem mind itt élnek köztünk? Honnét vette hát mindezeket?” És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.” Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Mintha lett volna egy megvilágosodott pillanat, amikor az emberek felismerték Jézus bölcsességének és tetteinek erejét. Aztán újra homály szállt rájuk, és azt gondolták: "Ha valóban annyira különleges lenne, akkor észrevettük volna". A felismerés pillanataiban néha látjuk, mennyire áldottak, milyen szerencsések vagyunk - talán másokhoz viszonyítva is. Aztán - többnyire túl hamar - visszasüllyedünk szokásos panaszaink közé. Jézus szülővárosának lakói Jézus jelenlétében éltek, de nem ismerték fel, hogy ki ő. Az imaidőben Jézus jelenlétébe helyezkedem, és kérem, hogy segítsen úgy látnom az életemet, ahogy ő látja.

Párbeszéd

Jézus, te az evangélium szavain át szólsz hozzám.

Ma válaszolni szeretnék hívásodra.

Segíts felismernem munkálkodásodat mindennapi életemben.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."