Regnum Christi Elmélkedés - A bizalom hiánya -Évközi tizenhetedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Evangélium:
Mt 13,54-58
Azután elment a saját falujába, és tanította őket a zsinagógájukban, úgy, hogy elcsodálkoztak rajta: „Honnan van ennek ilyen bölcsessége és a csodái? Nem az ács fia ez? Anyját nem Máriának hívják, és a testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? Nincs itt nálunk minden nővére? Honnan vette hát mindezt?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában és a saját házában.” Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.

Bevezető ima: Uram, ma azért jöttem eléd, hogy megújítsam a hitemet. Segíts felismernem és hálásan megköszönnöm mindazokat a nagy dolgokat, amiket az életemben tettél! Köszönöm állandó jóságodat és gondoskodásodat! Köszönök neked előre is mindent, amit az életemben adni fogsz számomra!

Kérés: Uram, Jézus Krisztus! Kérlek, add meg a mai imában a kegyelmet, hogy még erősebben bízzak isteni gondviselésedben, mint eddig! 

Elmélkedés:
1. „Nem az ács fia ez?” A názáreti emberek tudni véltek mindent Jézusról. Közöttük nőtt fel. Nem vettek rajta észre semmi különlegeset, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését. Azt hitték, hogy olyan, mint bárki más. Amikor hallottak csodatetteiről és arról, hogy teljes hatalommal tanít, nem hittek neki. Néha én is beleszaladok ebbe a csapdába, hogy hitetlenségemmel korlátozni akarom Krisztus hatalmát az életemben. Szüntelenül tapasztalom életem nehézségeit és a makacsul ismétlődő hibáimat. Nem hiszem el, hogy Krisztus képes arra, hogy az Ő isteni kegyelmével segítsen változtatni saját magamon és az emberekkel való kapcsolataimon. Ma arra kapok meghívást az evangéliumból, hogy véget vessek földhözragadtságomnak és mélyebben higgyek Krisztus természetfeletti hatalmában.

2. Egy próféta, akit nem látnak szívesen. A legmélyebb problémáik megoldása kézközelben volt. A názáretiek mégis úgy gondolták, hogy Jézus csak egy közülük, olyan átlagos ember, akit már tökéletesen ismernek, és nem tud semmi rendkívülit tenni. Ezzel szemben az Egyház arra hív engem, hogy bízzam rá magamat teljesen Jézus szerető, mindenható hatalmára! Merjek Őbelé kapaszkodva, isteni segítségét kérve változtatni a megrögzült szokásaimon, viselkedési mintáimon – például a felebaráti szeretet, a családi élet, vagy a tanúságtétel területein! Amikor úgy érzem, hogy az evangélium és az Egyház változásra hív, hálásnak kell lennem. Krisztus arra hív, hogy felfedezzem életem legmélyebb értelmét. Megadja a lehetőséget, hogy általa alapjaiban megváltoztassam az életemet. Megengedi, hogy felfedezzem Őt, az Ő végtelenül önzetlen szeretetét. Jézus ki akar vezetni a mindennapok kényelméből, és meg akarja mutatni nekem az Ő országának csodálatos ízét – ha követem Őt, akkor már itt a földön is!

3. Egy tettre kész Csodatevő. Milyen csodát akar Krisztus véghezvinni az életemben? Jézusnak az a terve, hogy az életemet kegyelme erejének ragyogó tanúságtételévé tegye. Be akarja tölteni az életemet szentségével és segíteni akar, hogy mások számára fénnyé váljak. Ha le tudom vetkőzni az önzésemet és a hitetlenségemet, felfedezem a Megváltó hatalmas jelenlétét. Ő az, aki segít minden pillanatot felelősségteljesen és a szeretet parancsa szerint megélnem. Ő képes csodát tenni az életemben, és kimunkálja bennem az oly értékes erényeket. Kész vagyok-e arra, hogy kockázatot vállaljak Krisztusért és teljesen bízzak benne?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, tudom, hogy szereteted értékes cselekedeteit akarod véghezvinni az én életemben is. Segíts, hogy hittel és beléd vetett bizalommal együttműködjek veled abban, hogy átváltoztasd életem mindennapi, látszólagosan lényegtelen cselekvéseit olyan pillanatokká, amelyekben a Te kegyelmed győzedelmeskedik! Add, hogy képes legyek meghallani és követni Szentlelkedet, hogy így életemben csodákat tudjon művelni!

Elhatározás: A Krisztusba vetett hitemet meg akarom erősíteni azzal, hogy olvasmányokat keresek kedves szentjeimről, amelyekből mélyebb bizalmat tanulhatok az Úr iránt. 

A pápa imaszándéka  2021. július hónapra: 

A közélet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."