Regnum Christi Elmélkedés Győzelem a gonosz felettSzalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Győzelem a gonosz felett

Evangélium:
Mk 3,22-30
Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”

Bevezető imádság: Uram, Istenem, aki minden jónak a forrása vagy! A Te jóságod kihívás és ígéret. Bízom hatalmadban, amely megóv engem a gonosz kísértéseitől most és halálom óráján. Erősítsd meg jóságodba és irgalmasságodba vetett hitemet!

Kérés: Uram, add, hogy mindig beléd kapaszkodva ne féljek a gonosszal való küzdelemtől!

Elmélkedés:
1. Az erősebb győzelme. Jézus azért jött, hogy elhozza Isten országának az uralmát. Az ördögök pánikba esnek és kezdik elveszteni a talajt a lábuk alól. Jézus végzetes veszélyt jelent a gonosz számára. Hiszen csakis az Ő hatalma, igazsága és szentsége képes leigázni az ördögöket. A gonosz a vesztét érezve pánikba esik, és dühödten kapálózva ellentámadásba lendül. Ezért kellett Jézusnak szembenéznie annyi alaptalan, rosszindulatú váddal, megszégyenítéssel. Tapasztalhatjuk mi magunk is az efféle támadásokat, különösen akkor, amikor komolyabb elköteleződésre vagy küzdelemre határozzuk el magunkat Isten ügyéért. Ne engedjük, hogy ijesztgetéseivel a gonosz eltántorítson! Biztosak lehetünk benne, hogy ha kitartunk, Isten hamarosan nagy győzelmet fog végbevinni! Hiszen Ő az erősebb.

2. A támadásokat követi az öröm. Gondoljunk arra az örömre, amely eltöltötte a népet, amikor Jézus megszabadította őket a gonosz hatalmától. Gondoljunk arra az örömre, melyet egy jó gyónás, egy jó lelkigyakorlaton való részvétel után érzünk, vagy akkor, amikor növekedünk valamelyik erényben. Jézus eljön az életembe, és elhozza nekem a gonosztól való szabadulás örömét!

3. Vakság a Szentlélekre. A mai evangéliumi szakaszban Jézus egyértelműen kijelenti, hogy egyetlen bűn megbocsáthatatlan:  amikor valaki a nyilvánvaló jelek és csodák ellenére sem hajlandó elismerni Isten létezését és hatalmát, és megátalkodottan tagadja a Szentlélek működését. Ez a szakasz ugyanakkor vigasztalás is mindenkinek, aki  – akár csak élete utolsó pillanatában – elismeri Istent és megvallja Őt Urának. Jézus tehát nem vár el tőlünk teljesíthetetlen feltételeket az üdvösséghez. Azt tanítja, hogy ha elfogadjuk életünk felett Isten uralmát, és az Ő segítségét kérjük, akkor minden más bűn alól bocsánatot nyerhetünk.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy erősebb vagy a gonosznál. Segíts, hogy a Te hatalmadra támaszkodva szembeszálljak a gonosszal az életemben. A Te nevedben, Uram, Terád tekintve és segítségedet kérve az imában minden nap, fel akarom venni bátran a küzdelmet a gonosz támadásai és kísértései ellen.

Elhatározás: Szent II. János Pál és Szent Pio atya is fegyvernek tartották a rózsafüzért a gonosz elleni harcban. Követem a példájukat.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."