Regnum Christi Elmélkedés Harc a végsőkigSzent Vencel vértanú

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Harc a végsőkig

Evangélium:
Lk 9, 51-56
Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek.

Bevezető ima: Jézus, benned van reményem, mert Te hűséges vagy minden ígéretedhez, amit tettél. Segíts engem, hogy a hála és az alázat lelkületében feltétel nélkül szeresselek téged!

Kérés: Uram, Jézus, tedd szívemet szelíddé és alázatossá!

Elmélkedés:
1. „Elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy”. Jézus egész életében tudatosan vállalta a küzdelmet a gonosz ellen. Ennek csúcspontja, amikor szabad akaratából elindul utolsó jeruzsálemi útjára, tudva és akarva mindazt, ami ott történni fog vele. Elgondolkodtunk-e már azon, honnan vette Jézus ezt a hatalmas lelki erőt? Erejének forrása az Atyával való szüntelen, bensőséges kapcsolata volt. Ez a kapcsolat nem csupán az Egyszülött Fiú privilégiuma! Amint Jézus személyes mély kapcsolatát Mennyei Atyánkkal a szüntelen engedelmesség táplálta, hasonlóképpen a mi számunkra is ugyanez az út vezet Istenhez. Minél inkább akarunk engedelmeskedni az Atya kéréseinek, annál jobban elmélyül a vele való gyermeki kapcsolatunk.

2. Milyen a lelkületünk. Szent János evangélista tevékeny résztvevője ennek az evangéliumi résznek. Bár Mesterük utolsó útjára készül, a tanítványok szemmel láthatóan még mindig mit sem értenek tanításából. Apostoli rangjukat arra kívánják használni, hogy ellenfeleiken bosszút álljanak. Jézus rendreutasítja őket, és újra, még egyszer megpróbálja nekik elmagyarázni az Ő küldetésének lényegét: „Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.”  Megmenteni minden embert, mégpedig az áldozathozatal árán! Ízlelgessük mi is mindennap Jézus tanításának mélységét!

3. „Ezután másik faluba mentek.” Jézus olyan utat mutatott, melyet a világ nem értett meg. Az Ő stratégiája az alázat volt. Az alázat az atombomba, ami véget vet a sátán elgondolásainak és hatalmának. Ha Jézus hallgatott volna a világ gondolkodásmódjára, és megtorolta volna a szamariaiak fanatizmusát, akkor elveszti a csatát a gonosszal szemben. Ő azonban az isteni szelídség útját választotta: „Ezután más faluba mentek.” Ennyire egyszerű! Krisztus azért győzött végérvényesen a gonosz felett, mert soha nem engedett a gőg kísértésének. Ő kész volt megbocsátani minden helyzetben!

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Gyenge természetem nehezen érti meg, hogy az élet miért jár ennyi teherrel, de tudom, hogy háborúban vagyunk a gonosz erők seregeivel. Bátorsággal tölt el, hogy Te alázatosan vállalt halálod által megnyerted ezt a háborút. Ez ad erőt, hogy én is hozzátegyem részemet a háború sikeréhez. Segíts, hogy az alázat erénye legyőzze a büszkeségemet!

Elhatározás: Végiggondolom az imában, van-e olyan helyzet az életemben, amiben nem sikerül megbocsátanom. Erősen kérem a Szentlélek segítségét, hogy szabadítson meg a nehezteléstől, és segítsen azonosulnom Jézus lelkületével.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."