Regnum Christi Elmélkedés Jó és rossz gyümölcsökÉvközi tizenkettedik hét – szerda

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
23

Evangélium:
Mt 7,15-20
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? – Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!

Bevezető ima: Köszönöm, Uram, hogy ma is mellettem vagy, és vágyódva kéred, hogy engedjelek belépni a szívembe, a gondolataimba, a döntéseimbe és a cselekedeteimbe! Ezt az időt csak Rád figyelve akarom tölteni, hogy meghalljam hangodat.

Kérés: Uram, segíts felismernem még jobban a gonosz megtévesztéseit, kísértéseit az életemben!

Elmélkedés:
1. Óvakodni a hamis prófétáktól. Milyen aktuális kétezer év elteltével is Jézus figyelmeztetése! Általában bele sem gondolunk, mennyi hamis tanítás, téveszme vesz körül bennünket – mondhatni, a „csapból is ez folyik". Nagy a veszély, hogy sokszor már észre sem vesszük a gonosz csúsztatásait, hamis okoskodásait, melyeket báránybőrbe csomagolva akar elhitetni velünk. De minden esetben meg tudjuk különböztetni, hogy egy indíttatás Istentől vagy az ellenségtől származik-e, ha azt mérlegeljük: önzetlenségre vagy önszeretetre akar-e vezetni? A hamis gondolatokat felismerjük arról, hogy azt akarja elérni: zárjuk be a szívünket mások szenvedése és szükségletei előtt, és a saját önmegvalósításunkkal vagy kényelmünkkel törődjünk. Amikor azt keresem, mi van éppen a kedvemre, mi az, ami önbecsülésemet fényezi, mi miatt fognak felnézni rám mások, akkor biztos lehetek bene, hogy téves úton járok. A hamis próféták mindig önzésünk gyenge pontjait használják ki a megtévesztésre. Odafigyelek- e lelkiismeretem halk szavára, amely a helyes irányba akar terelni?

2. A jó fa gyümölcsei. Talán úgy tűnik, hogy Isten egy örömtelen, kemény életet vár el tőlünk... De mennyire nem így van! Valóban igaz, hogy bizonyos lemondásokba és sok küzdelembe kerül a jó gyümölcsökben való gyarapodás. De ezek az erőfeszítéseink egy lenyűgözően örömteli, egészen új létdimenzióba emelik életünket. Aki ad másoknak, annak Isten is ad: részesedést az Ő állandó lelki örömében és békéjében. Még soha, senki nem bánta meg, aki Isten segítő kegyelmével együttműködve a jó gyümölcsök megszerzésére törekedett! Melyek a szeretet jó gyümölcsei, amelyek megélésére Jézus e szakaszban kér bennünket? Hallgassuk meg erről Pál apostolt: "A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1Kor 13, 4-7)

3. Csak aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Hogyan teljesíthetem tehát az Atya akaratát? Ne gondoljam, hogy Isten olyat kérne tőlem, ami megvalósíthatatlan. Ha figyelmesen olvassuk Pál felsorolását a szeretet „kellékeiről” feltűnik, hogy egyikhez sem szükséges különleges tehetség, szuperhős adottságok… Mi a szükséges tehát? Mindössze a másik emberhez való együttérző és szerető odafordulás. Ezt pedig mindannyian képesek vagyunk megtenni, nemde? Mindannyiunk kezében ott van tehát az ajtó kilincse, amely a mennyországba nyílik! S mi a kulcs ehhez az ajtóhoz? Nem más, mint az állhatatos imádság. A jó gyümölcsök mindenki számára elérhetők, egy feltétellel: nem a magunk erejére akarunk támaszkodni, hanem beismerjük, hogy a szeretetben csak Isten kegyelmét kérve, csak az Ő segítségével növekedhetünk. „Hisz nélkülem semmit sem tehettek" (Jn 15,5)

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Uram, hogy gondoskodva figyelmeztetsz arra, hogy mindig éberen őrködjek a lelkiismeretem felett! Kérlek, add, hogy nyitott szívvel halljam meg sugallataidat, amelyekkel a helyes úton terelgetsz engem!

Elhatározás: Elcsendesülök, és a Szentlélek segítségét kérem, hogy segítsen felismerni, életem mely területén kell legsürgősebben ellene mondanom a gonosz csábításának.

A pápa imaszándéka  2021. június hónapra: 
A házasságra készülőkért: Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."