Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikusokhoz

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

A katolikusokhoz

„Kegyelemben és békében bőven legyen részetek!” (1 Pt. 1:2).
Mint Péter, mindenekelőtt én is szeretnék köszönetet mondani az életteljes reményért, mely bennetek van és mely a feltámadt Krisztustól származik. Szeretnélek mindnyájatokat buzdítani, hogy legyetek hálásak Isten­nek és erősek a hitben, mint „az engedelmesség gyer­mekei”, lelketeket is megtartva engedelmességben az igazsághoz, őszinte testvériségben, tisztességes maga­tartással a népek között, hogy azok, látván jó munkál-kodástokat, Istent dicsőítsék...
Igen, szeretnélek meghívni titeket, s felszólítani arra, hogy e levelet tekintsétek úgy, mint ami nektek szól... olvassátok el figyelmesen és gondolkodjatok el minden megállapításán.
Szeretném felhívni figyelmeteket a levél egyik buzdítására: „...legyetek mindig készen arra, hogy min­denkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek, De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek...” (1 Pt. 3:15—16). Ezek azok az aranyszabályok, melyeket a keresztényeknek be kell tartaniuk, ha más hitű polgártársaikkal kapcso­latba lépnek...
Mindig őrizzétek meg hitetek bátorságát és büszkesé­gét. Mélyítsétek el. Kerüljetek állandóan közelebb Krisztushoz, mint a szegletkő eleven kövei, bizonyosanabban, hogy eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét... Igyatok örömmel az Oltáriszentség bő forrásából. Töltsön el Isten titeket kegyelmével!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."