Szent Mór bencés szerzetes, majd pécsi püspök(1000. körül-1070 körül)

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
25
Szent Mór bencés szerzetes, majd pécsi püspök (1000. körül-1070 körül)

Élete

+ Gyermekkorában került Pannonhalmára, a bencés szerzetesek nevelték. Felnőve a szerzetesi életet választotta. Ő az egyik első magyar származású benedekrendi szerzetes. A rendben vette fel a Maurus, Mór nevet.

+ Amikor Szent Imre herceg egyik látogatásakor a testvéreket csókkal köszöntötte, Mórt hét csókkal illette, jelezve ezzel, hogy egészen tiszta, önmegtartóztató életet él.

+ Fiatalon, körülbelül 30 évesen lett apát.

+ Az Annales Posonienses évbejegyzése szerint Szent István hívására1036-tól a pécsi egyházmegye második püspöke lett.

+ I. András koronázásakor egyike volt a szertartást végző három püspöknek.

+ Mór kézírását olvashatjuk a Tihanyi Apátság Alapítólevelén (1055).

+ A 15. századból származó misekönyvek szentként említik, illetve a martirologiumokban szerepel a neve, ezért az akkori pécsi püspök kérésére Boldog IX. Piusz Pápa 1848. augusztus 4-én jóváhagyta, és megerősítette a pécsi egyházmegyében kialakult nyilvános tiszteletét, XI. Piusz Pápa pedig 1925. december 4-én az egyházmegye társvédőszentjévé nyilvánította. Ünnepe: október 25.

Imádság

Mindenható Istenünk, tekints Szent Mór püspök érdemeire, és közbenjárására add, hogy példája nyomán tiszta és alázatos szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."