38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  A nap szentje

  A nap szentje
  Változó frissítés

  A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304)A tűzoltók védőszentje

  Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04
  A nap szentje Szent Flórián vértanú (megh. 304) A tűzoltók védőszentje

  Élete

  + Flórián katonatiszt és polgári tisztviselő volt a mai Ausztria területén.

  + A Diocletianus római császár által elrendelt ádáz keresztényüldözés idején, Flórián átadta magát a hatóságoknak, és miután kegyetlenül megkínozták, egy kővel a nyakában az Emms folyóba dobták.

  + Flórián holttestét egy jámbor asszony húzta ki a folyóból, és évekkel később ereklyéit egy Linz melletti Augustinus apátságban helyezték el. Mivel ereklyéinek egy részét odaajándékozták Kázmér lengyel királynak és a krakkói püspöknek, Szent Flóriánt Lengyelország egyik védőszentjeként tisztelik.

  + Az utóbbi években Szent Flóriánt a tűzoltók védőszentjeként, valamint a tűz és az árvíz elleni védelem védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Az Úr szemében drága dolog az igazak halála." - Zsoltár 116,15

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház Szent Richard Reynoldsra is emlékezik, aki VIII. Henrik király első vértanúi között volt. A tehetséges és nagy tiszteletnek örvendő tudós a Syon apátság szerzetese volt, és ő az egyetlen brigittita szerzetes, akit szentként tisztelnek. Szent Richárd négy karthauzi szerzetessel együtt 1535. május 3-án vértanúságot szenvedett, és 1970-ben 39 másik angliai és walesi vértanúval együtt szentté avatták.

  Imádság

  Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század)A feltámadás tanúi

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  A nap szentje Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (első század) A feltámadás tanúi

  Történetük

  + Fülöp a galileai Betszaida városában született.

  + János evangéliuma szerint Fülöpöt azután hívta el Jézus, hogy Pétert és Andrást elhívta, és ő azonnal válaszolt, mert hitt abban, hogy Jézus a Messiás.

  + Fülöp volt az is, aki azzal a hírrel fordult Nátánielhez, hogy megtalálta "azt, akiről Mózes és a próféták beszéltek." (János 12:20-22)

  + A kenyér és a hal megszaporítása után Jézus azt mondta Fülöpnek: "Aki engem lát, az Atyát látja." (János 14:8-11)

  + A legenda szerint Fülöp pünkösd után Görögországban hirdette az evangéliumot, és állítólag Hierapolisban keresztre feszítették.

  + Jakab Alfeus fia volt, és "az Úr testvérének" nevezik. (Márk 15:40)

  + Jézus mennybemenetele után Jakab a jeruzsálemi egyház vezetőjeként szolgált, és támogatta Szent Péter döntését a pogány megtérőkkel és a zsidó törvények betartásával kapcsolatban.

  + Az ősi hagyomány szerint Jakab 62 körül mártírhalált halt Jeruzsálemben.

  + Az újszövetségi Jakab levelét a kisebbik Jakabnak tulajdonítják.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Az igazság és a szeretet ugyanannak az ajándéknak a két arca, amely Istentől származik, és az apostoli szolgálatnak köszönhetően az Egyházban őrződik és öröklődik ránk, a mi korunkra!" - XVI. Benedek pápa

  Imádság

  Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve Fiad szenvedésében és feltámadásában, eljussunk örök látásodra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Atanáz püspök és egyháztanító (295-373)Jézus istenségének védelmezője

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  A nap szentje Szent Atanáz püspök és egyháztanító (295-373) Jézus istenségének védelmezője

  Életútja

  + Atanáz az egyiptomi Alexandriában született, és fiatal papként elkísérte Szent Sándor alexandriai püspököt a nikaiai zsinatra. Végül ő követte Alexandert a város püspöki székében.

  + Atanáz nyíltan ellenezte az ariánus eretnekséget (amely tagadta Jézus istenségét), és sokat szenvedett Krisztus isteni természetének védelméért.

  + Atanáz életét a hit tanításának szentelte prédikációiban és írásaiban, és tanításainak nagy részét a megtestesülésre összpontosította, amelyről úgy vélte, hogy feltárta Isten emberiség iránti szeretetének mértékét.

  + Szent Atanáz 373. május 2-3. éjszakáján halt meg, miután 46 évig szolgált püspökként. 1568-ban az egyház doktorává nyilvánították, és egyike annak a négy nagy szentnek, akiket a római Szent Péter-bazilikában található "Székelyszék oltárán" ábrázolnak.

  + Szent Antal apát (akit Egyiptomi Szent Antal néven is ismerünk) életrajza Szent Athanáz legismertebb műve. Egyes tudósok a középkor legolvasottabb könyvének tartják, és számtalan férfit és nőt inspirált arra, hogy szerzetesként és apácaként Istennek szenteljék magukat.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Isten, az Ige, az emberiséggel való egyesülése által visszaadta a bukott emberiségnek azt az istenképet, amelyre teremtette. Halálával és feltámadásával legyőzte a halált, a bűn következményét." - Szent Athanáz

  Lelki bónusz

  Ezen a napon Szent Giuse (József) Nguyen Van Luu katekétára és mártírra is emlékezünk. Laikus és földműves volt, de letartóztatták, amikor Tu-Duc császár üldözései alatt megpróbálta átvenni egy üldözött pap helyét. Szent Giuse 1854. május 2-án halt bele a bebörtönzése során elszenvedett sérüléseibe. Más vietnami vértanúkkal együtt 1988-ban szentté avatták.

  Imádság

  Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent Atanáz püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze Fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Munkás Szent József (Első század)A munkások és a Vallásos Testvérek védőszentje

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  A nap szentje Munkás Szent József (Első század) A munkások és a Vallásos Testvérek védőszentje

  A történet

  + Munkás Szent József megemlékezését 1950-ben XII. Pius pápa hozta létre keresztény válaszként a kommunista "május elsejei" ünnepségekre.

  + Pius pápa azt remélte, hogy ez a különleges nap, amely Szent József munkás életét és szolgálatát tiszteli, arra ösztönzi majd a keresztény munkásokat, hogy felismerjék az értéket és a méltóságot, amely a családok és közösségek támogatásáért végzett munkából fakad.

  + Szent II. János Pál pápa Redemptoris Custos ("A Megváltó őrzője") című enciklikájában ünnepelte Szent József szolgálatát Jézus és Mária názáreti otthonában.

  Érdemes tudni

  + Munkás Szent József emléknapját a Vallásos Testvérek Napjaként is ünneplik. Ilyenkor felidézzük a vallásos testvérek hozzájárulását az Egyház életéhez. Szent Józsefet évszázadok óta a vallásos testvérek védőszentjének és alázatos és szolgálatkész életük példaképének tekintik.

  Imádság és elmélkedés

  "Az emberi munka, és különösen a kétkezi munka különös hangsúlyt kap az evangéliumban. Isten Fiának emberségével együtt a munka is bekerült a megtestesülés misztériumába, és különleges módon megváltást is nyert. A munkapadon, ahol Jézussal együtt végezte mesterségét, József közelebb hozta az emberi munkát a megváltás misztériumához." - Szent II. János Pál, Redemptoris Custos

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az Egyház Laziosi Szent Peregrinus emlékét is tiszteli. Ezt a szervita papot a rákbetegek védőszentjeként tisztelik. Szent Peregrinus 1345-ben halt meg, és 1746-ban avatták szentté.

  Hivatások

  A Kentucky állambeli Waltonban működő Munkás Szent József Nővérekről a következő honlapon tájékozódhat: www.ssjw.org

  Imádság

  Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent V. Piusz pápa, domonkos szerzetes 1504-1572A tridenti zsinat reformjainak végrehajtója

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30
  A nap szentje Szent V. Piusz pápa, domonkos szerzetes 1504-1572 A tridenti zsinat reformjainak végrehajtója

  Életútja

  + Antonio Ghislieri 1504-ben született Észak-Olaszországban. Tizennégy éves korában belépett a domonkos rendbe, és 1528-ban szentelték pappá.

  + A következő tizenhat évben a római inkvizíció professzoraként, provinciálisaként és főkomisszárjaként szolgált.

  + 1556-ban püspökké szentelték, 1558-ban pedig bíborossá nevezték ki, és kinevezték a katolikus világ főinkvizítorává. Nemtetszése ellenére 1566-ban pápává választották, ami nagyrészt Borromeo Szent Károly befolyásának volt köszönhető.

  + V. Pius pápaként nekilátott az egyház reformjának. A szegények iránti szeretetéről ismert, de ragaszkodott az igazságossághoz és az engedelmességhez is. Liturgikus és erkölcsi reformjai messzemenőek voltak, és sikerük nagyrészt annak volt köszönhető, hogy sok vezető tisztelte személyes szentségét.

  + Mivel aggódott a protestantizmus terjedése miatt, állandó konfliktusba került II. Maximilián német királlyal, és 1570-ben kiátkozta Erzsébet angol királynőt.

  + Ellentmondásos történelmi személyiség volt, mégis maradandó nyomot hagyott az egyház életében és istentiszteletében. Új breviáriumot és misekönyvet adott ki, felülvizsgálta az egyház naptárát, és elrendelte a római mártírológia (az egyház hivatalos szentlistája) felülvizsgálatát. Végül kiadta a Tridenti Zsinat katekizmusát, amelyben ragaszkodott ahhoz, hogy a katekumenek és a fiatalok katekézise minden plébános számára prioritás legyen.

  + V. Szent Pius pápa 1572-ben halt meg, és 1712-ben szentté avatták.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Az Úr őt választotta ki magának főpapnak, és kincsesházát megnyitva minden jóval gazdaggá tette." - A pásztorok közös miséjének belépő antifónája (Pápáért)

  Imádság

  Gondviselő Istenünk, te Szent V. Piusz pápát rendelted Egyházad élére, hogy védelmezze a hitet, és emelje az istentisztelet méltóságát. Közbenjárására add, hogy élő hittel és tevékeny szeretettel vegyünk részt szent titkaid ünneplésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Sienai Szent Katalin szűz, egyháztanító 1347-1380Az egyetlen laikus nő, akit egyháztanító

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  A nap szentje Sienai Szent Katalin szűz, egyháztanító 1347-1380 Az egyetlen laikus nő, akit egyháztanító

  Életútja

  + Katalin az olaszországi Sienában született, egy gazdag ruhakirálynő 25. gyermekeként. Gyermekkorában Katalinnak misztikus Krisztus-élményei lettek, amelyek arra ösztönözték, hogy életét az imádságnak és a bűnbánatnak szentelje.

  + Élete sok nőt és férfit ösztönzött arra, hogy kövesse őt, köztük a társadalom elit tagjait és a papságot.

  + 1365-ben Katalin domonkos harmadrendű lett, és lelki vezetést kapott egy domonkos paptól, Capuai Boldog Raymondtól.

  + Bár írni nem tudott, Katalin kiterjedt levelezést folytatott, és befolyása egészen a pápai udvarig terjedt, amely akkoriban a franciaországi Avignonban volt. Az ő befolyása révén tért vissza Rómába XI. Katalin életét az egyházon belüli békéért és megújulásért való munkálkodásnak szentelte.

  + Sienai Katalint az Egyház egyik legnagyobb misztikusaként tisztelik, és a Párbeszédek könyve - amelyet Boldog Raymondnak és más titkároknak diktált - csodálatos betekintést nyújt lelkiségébe.

  + Sienai Szent Katalin 1380. április 29-én, 33 éves korában halt meg. Nem sokkal halála után szentté avatták, és 1970-ben az egyház doktorává nyilvánították.

  Érdemes tudni

  Az Egyház 36 férfit és nőt tüntetett ki az "Egyház Doktora" címmel a teológiához és a lelkiséghez való jelentős hozzájárulásuk elismeréseként. Közülük csak négy nő: Avilai Szent Teréz, Lisieux-i Szent Teréz, Bingeni Szent Hildegard és természetesen Sienai Szent Katalin. Szent Katalin az egyetlen laikus személy, akit az Egyház Doktoraként tiszteltek meg.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Örök Szentháromság, Istenség, misztérium, mely mély, mint a tenger, nem adhattál nekem nagyobb ajándékot, mint önmagad ajándékát. Mert te egy örökké égő és soha ki nem alvó tűz vagy, amely önmagában felemészt minden önző szeretetet, amely lényemet betölti. Igen, te olyan tűz vagy, amely elveszi a hideget, megvilágítja fényével az elmét, és arra késztet, hogy megismerjem igazságodat." - Sienai Szent Katalin

  Imádság

  Istenünk, te Sienai Szent Katalin szívében fellobbantottad az istenszeretet tüzét, hogy szemlélje Krisztus Urunk szenvedését, és Egyházad szolgálatára szentelje életét. Közbenjárására add, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, mindörökre ujjongjunk dicsősége kinyilvánulásakor. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Montforti Grignion Szent Lajos Mária, áldozópap(1673-1716) Mária iránti Igaz odaadás szerzője

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28
  A nap szentje Montforti Grignion Szent Lajos Mária, áldozópap (1673-1716) Mária iránti Igaz odaadás szerzője

  Életútja

  + Lajos szegény családban született a franciaországi Montfortban.

  + Miután 1700-ban pappá szentelték, egy poitiers-i kórház káplánjaként kapott megbízást, de igazgatási stílusa miatt népszerűtlen volt a személyzet körében, és kénytelen volt lemondani posztjáról. Mielőtt azonban elhagyta volna a kórházat, megalapította a Bölcsesség Leányainak közösségét, a közösség első tagjait a kórház szegény betegei közül választotta.

  + 1706-ban XI. Kelemen pápa kinevezte misszionárius apostoli szolgálatra, és elkezdte beutazni egész Bretagne-t, plébániai missziókat vezetett és a szegények között dolgozott. A szegény gyermekek oktatásának segítésére 1711 körül megalapította a Szent Gábriel Testvéreket.

  + Lajos összegyűjtött egy csoport papot, és egy másik új közösséget szervezett: a Mária Társaságot (közismertebb nevén a Montfort atyákat). Ma a közösség papjai és testvérei számos országban, különböző területeken dolgoznak.

  + Prédikációiban Lajos hangsúlyozta a megtérés szükségességét, és nagy hangsúlyt fektetett arra a különleges helyre, amelyet az Istenanyának kell elfoglalnia a keresztények életében. Számos könyvei között szerepel az Igaz odaadás Máriának és a rózsafüzér titka.

  + Montforti Grignion Szent Lajos  az utazások és a szolgálat évei által fáradtan, 1716. április 28-án halt meg, és 1947-ben avatták boldoggá.

  Imádságra és elmélkedésre

  "A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen az Írás így szól: Lerontom a bölcsek bölcsességét, s az okosak okosságát meghiúsítom." - 1Kor 1:18

  Hivatások

  A Mária Társulat papjai és testvérei: www.montfortusa.org
  A Bölcsesség Leányai: https://www.daughtersofwisdom.org/
  Szent Gábriel testvérei: http://www.montfortian.info/main/index.php

  Imádság

  Istenünk, aki Szent Lajos pap lépteit akartad irányítani az üdvösség és Krisztus szeretetének útján, a Boldogságos Szűz társaságában, add meg nekünk az ő példája által, hogy szereteted titkain elmélkedve, fáradhatatlanul törekedjünk egyházad építésére. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Chanel Szent Péter Marista pap és vértanú (1803-1841)Óceánia védőszentje

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  27
  A nap szentje Chanel Szent Péter Marista pap és vértanú (1803-1841) Óceánia védőszentje

  Életútja

  + Chanel Szent Péter nagy családban született a franciaországi Lyon közelében.

  + 1827-ben szentelték pappá, később megérezte a külföldi missziói szolgálatra való elhívást, és 1831-ben belépett az újonnan alapított Marista Kongregációba.

  + A maristákat bízták meg a nyugat-óceániai régió egészének lelki gondozásával. Péter a missziói bázisát Futuna szigetén alakította ki. Bár eleinte nagy sikereket ért el, hamarosan ellenállásba ütközött az őslakosok egyes vezetőinek részéről. Péter naplójából kiderült, hogy a kihívások ellenére mindig bízott az isteni gondviselésben.

  + Amikor a helyi király fia keresztséget kért, a király egy csapat harcost küldött a pap megölésére, és Péter 1841. április 28-án mártírhalált halt.

  + Chanel Szent Pétert 1954-ben szentté avatták, és Óceánia mártírjaként és védőszentjeként tisztelik.

  + Chanel Szent Péter vértanúságát követően rövid időn belül más misszionáriusokat is küldtek Futunára, a sziget lakosságának nagy része keresztény lett, beleértve Musumusut, a Péter meggyilkolását elrendelő királyt is. Amikor a király haldoklott, azt kérte, hogy a poi-i templom előtt temessék el, ahol Pétert is eltemették, hogy azok, akik meglátogatják a mártír sírját, az övén kelljen átmenniük, hogy eljussanak oda.

  Imádságra és elmélkedésre

  "Még mindig legyőzhetetlen kitartással folytatta missziós feladatait emberi és vallási szinten egyaránt, Krisztus példájára és szavaira támaszkodva: Van, aki vet, és van, aki arat. És állandóan imádkozott az Istenanya segítségéért, akihez különösen ragaszkodott." - egy gyászbeszédből, amelyet Chanel Szent Péterről  írtak.

  Imádság

  Istenünk, te Chanel Szent Péternek megadtad a vértanúság dicsőségét, hogy a hit terjedjen és Egyházad növekedjék. A húsvéti öröm napjaiban add úgy ünnepelnünk Krisztus halálát és feltámadását, hogy ennek az új életnek tanúi lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent Márk ünnepeEvangélista (első század)

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  25
  A nap szentje Szent Márk ünnepe Evangélista (első század)

  Élete

  + Az ősi hagyomány szerint Márk, Szent Péter tanítványa volt, és a második evangélium szerzője.

  + Az Apostolok cselekedetei szerint elkísérte Szent Pált Cipruson tett küldetésében (ApCsel 13: 5), majd később csatlakozott Pálhoz és Barnabáshoz Antiochiában (ApCsel 12:25).

  + Pál és Barnabás nézeteltérése után nem tudjuk, mit tett Márk, bár úgy tűnik, hogy később ő és Szent Pál kibékültek, mert Pál Rómában való börtönbüntetése során „munkatársának” nevezte Márkot (vö. Kolossé 4:10 és 2) Timóteus 4:11)

  + A későbbi hagyományok azt mondják, hogy Márk az egyiptomi Alexandriába utazott, ahol püspökként szolgált, majd mártírhalált halt 68 körül.

  + A IX. században Szent Márk ereklyéit Velencébe, Olaszországba szállították, ahol azóta is tisztelik. Ügyvédek, közjegyzők, valamint Olaszország és Európa más tájain elhelyezkedő városok védőszentjeként tartják számon.

  Megéri tudni

  Bár a Szentírás nem minden tudósa ért egyet, bizonyos hagyományok azonosítják Márk evangélistát egy János Márk nevű férfival (ApCsel 12:12; 15: 37-40), aki állítólag vizet vitt a házba, ahol az utolsó vacsora zajlott (vö. (Márk 14:13). Egyes hagyományok azt is mondják, hogy Márk - mint fiatal férfi - jelen volt, amikor Jézust letartóztatták a Gecsemáné-kertben (Márk 14: 51052).

  Imádságra és elmélkedésre

  „ Az egyház, mely az egész világon elterjedt, megkapta ezt az igehirdetést és ezt a hitet, és most gondosan őrzi, mintha egy házban lakna. Egy lélek és egy szív birtokában az egyház tartja ezt a hitet, következetesen hirdeti és tanítja, mintha egyetlen hangon szólna. Mert bár vannak különböző nyelvek, csak egy hagyomány létezik. ”- Lyoni Szent Iréneusz

  Ima

  Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. Kérünk, nevelj minket tanításával, hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Sigmaringeni Szent Fidél pap, vértanú (1578-1622)„Egy Úr van, egy hit, egy keresztség”

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  24
  A nap szentje Sigmaringeni Szent Fidél pap, vértanú (1578-1622) „Egy Úr van, egy hit, egy keresztség”

  Élete

  + Mark Roy a németországi Sigmaringen városában született 1578-ban.

  + Miután filozófiából, polgári és kánonjogból doktorált, pappá szentelték, és belépett a kapucinus szerzetesek rendjébe, és a "Fidél" nevet vette fel vallási nevének. Bűnbánatával, virrasztásaival és imádságával hamar szentséges hírnévre tett szert.

  + A prédikálásnak szentelte magát, és a Hitterjesztés Szent Kongregációja megbízta, hogy prédikáljon Grisons kanton népének, akik nemrég tértek át a protestantizmusra.

  + 1622. április 24-én Fidél éppen prédikált a "Egy Úr van, egy hit, egy keresztség" című szövegről, amikor merényletet követtek el ellene. Mivel nem volt hajlandó elmenekülni a templomból vagy menedéket keresni, később húsz fegyveres férfi támadt rá, akik halálra verték.

  + Szent Fidélt 1746-ban szentté avatták, ünnepét pedig 1771-ben kiterjesztették az egyetemes egyházra. Az ügyvédek egyik védőszentjeként tisztelik.

  Imádságra és elmélkedésre

  "[Szent Fidél] a szeretet teljességét gyakorolta, amikor vigaszt és enyhülést hozott társainak és az idegeneknek egyaránt. Atyai szeretettel ölelte át mindazokat, akik bajba kerültek." - XIV. Benedek pápa

  Lelki bónusz

  Ezen a napon Szent Mária Erzsébet Hesselbladról is megemlékezünk. A Svédországban született és protestánsként nevelkedett, de a New York-i, nagyrészt bevándorló, katolikus közösségek között ápolónőként végzett munkája során eljutott oda, hogy katolikusnak akarta magát vallani. 1906-ban engedélyt kapott arra, hogy felvegye a Brigitta-rend ruháját, és életét annak szentelte, hogy segítsen a rend újjáalapításában Svédországban, majd később Rómában. A nácik elől menekülő zsidók védelmében dolgozott, menedéket nyújtva nekik a római Brigitta-kolostorban. E munkájáért a Yad Vashem a "Világ Igazai" között elismerték. Szent Mária Erzsébet 1957. április 24-én halt meg, és 2016-ban avatták szentté.

  Imádság

  Istenünk, te Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap lelkében lángra lobbantottad szereteted tüzét, és hitterjesztő munkája közben megjutalmaztad a vértanúság dicsőségével. Közbenjárására add, hogy a szeretet biztos alapján álljunk, és vele együtt megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Szent György vértanú (kb. 303)A katonák és a cserkészek védőszentje

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  23
  A nap szentje Szent György vértanú (kb. 303) A katonák és a cserkészek védőszentje

  Élete

  + A legismertebb nevén „Sárkányölő”, Szent György valódi vértanú volt, aki 303-ban halt meg Lyddában (a mai Izraeli Lodban). Életének más részletei nem maradtak fenn.

  + A középkorban Szent György az egyik legnépszerűbb szent lett, és az érte való odaadás különösen erős a keleti egyházban, ahol „nagy vértanúként” tisztelik.

  + Szent Györgyöt az iszlám hagyomány is prófétaként tiszteli.

  + Anglia, Oroszország, Litvánia, Portugália és Etiópia védőszentje, Szent György a katonák és a cserkészek védőszentje is.

  + Szent György a szentek egy csoportja, amely „tizennégy szent segítő” néven vált ismertté. Az ilyen „kisegítő” szentek iránti odaadás a középkorban népszerűvé vált, és ezeket a szenteket gyakran a pestis és más betegségek elleni védelemre hívták.

  Imádságra és elmélkedésre

  „ Örömünket a mai ünnepen fokozza a húsvét dicsőségében való örömünk ... Valóban meg kell tisztulnunk múltbeli bűneink foltjaitól és fényesnek kell lennünk új életmódunk erényében. Akkor biztosak lehetünk abban, hogy méltán ünnepeljük a húsvétot, és valóban követhetjük az áldott vértanúk példáját. ”- Damján Szent Péter

  Lelki bónusz

  Ezen a napon az egyház, prágai Szent Adalbert püspököt és vértanút is ünnepli. Bencés szerzetes és misszionárius Adalbert egy olyan területen hirdette az evangéliumot, amely ma Csehországot és Lengyelország egyes részeit foglalja magában. Vértanúságot szenvedett 997-ben.

  Ima

  Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek, hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A nap szentje Canterbury-i Szent Anzelm"A csodálatos doktor"

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  A nap szentje Canterbury-i Szent Anzelm "A csodálatos doktor"

  Püspök és egyház tanító (1033-1109)

  Élete

  + Anzelm Olaszország Piemont régiójában született. 27 éves korában belépett a bécsi bencés apátságba (Normandiában), 1078-ban a közösség apátja lett.

  + Apátként Anzelm igehirdetőként és reformerként szeretették. 1093-ban korábbi tanára, Lanfranc után Canterbury érseke lett.

  + Nem sokkal püspöki felszentelése után Anzelm konfliktusba került William Rufus királlyal, akinek igazságtalan politikája miatt Anzelm elhagyta Angliát. A cluny-i nagy apátságba és Rómába utazott, csak miután a király haláláról értesült, tért vissza Angliába.

  + Az új királlyal való konfliktus Anzelmot Rómába menekítette. II. Paschal pápa megvédte Anzelm állításait az angol egyház feletti hatóság felett. 1106-ban visszatért Canterbury-be és ott halt meg 1109. április 21-én.

  + Az emlékezés és a tanulás emberének ismert Anzelm írásai mély hatást gyakoroltak a katolikus gondolkodásra, és őt „a skolasztika atyjaként” tisztelik.

  + Különösen emlékszik Prosologionjára , a Cur Deus Homo című értekezésére és Isten létezésére vonatkozó ontológiai érvelésére. Anzelmt 1720-ban az egyház doktorává nyilvánították.

  Imádságra és elmélkedésre

  - A lelkem, megtaláltad, amit keresel? Istent kerested, és felfedezted, hogy ő a legfelsőbb lény, és hogy tökéletesebbet nem is tudnál elképzelni. Felfedezte, hogy ez a legfelsőbb lény maga az élet, a fény, a bölcsesség, a jóság, az örök áldás és az áldott örökkévalóság. Mindenhol van, és időtlen. ”- Canterburyi Szent Anzelm, Proslogion

  Lelki bónusz

  Ezen a napon a mexikói Morelia népe megtisztelte a Krisztus Gyermeket Santo Niño de la Salud („Jó egészségű szent gyermek”) címmel. A csodálatos képet 1939-ben fedezték fel, és az egyházfő jóváhagyta a Krisztus tiszteletét ezen a címen, és a képet 1944-ben ünnepélyesen megkoronázták. Vallási közösséget - A jó egészségű Szent Csecsemő Misszionáriusait - 1970-ben alapították Moreliában. Jelenleg Mexikóban, az Egyesült Államokban és Olaszországban szolgálnak.

  Ima

  Urunk, a mi Istenünk, adj nekünk kegyelmet, hogy teljes szívvel kívánlak Téged; hogy így kívánva megkereshessük, és ha keressük, megtaláljuk, és így megtaláljuk, hogy szerethessenek; és szeretve téged, gyűlölheti azokat a bűnöket, amelyekből megváltottál minket. Ámen. (canterburyi Szent Anselm írásaiból)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."