38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

  Napi ige, evangélikus Útmutató szerint
  Naponta frissül

  Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak. A 2021-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

  https://www.evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei

  Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó) című kötetben is olvashatóak.

  E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a 21. század nyelvén napi igemagyarázatokat, áldásokat és imádságokat, hogy a Biblia üzenetére nyitott embereknek lehetőséget adjanak az elmélyedésre, a napi elcsendesedésre, az üzenet megvitatására.

  A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére. A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik.

  Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

  Napi ige Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)Gergely, Beáta, Édua, Gergõ, Gerõ, Katinka

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Az örök Isten a te menedéked... (5Móz 33,27a(külső hivatkozás))

  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. (Lk 1,50(külső hivatkozás))

  Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)

  Olvasmányok: Lk 11,(1–4)5–13(külső hivatkozás) és 1Tim 2,1–6a(külső hivatkozás)

  Lekció: Jak 1,22–27(külső hivatkozás)
  2Móz 32,7–14(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Lk 18,1–8(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Németországban ma, május második vasárnapján van anyák napja. Gyermekkoromban mindig szavalnom kellett ezen az ünnepen, nemcsak az óvodában vagy az iskolában, hanem a templomban is, évről évre egyre nehezebb és hosszabb verseket. Az utolsó ilyen próbatétel – még a konfirmáció előtt, azután szerencsésen kinőttem ebből – Túrmezei Erzsébet Ezerízig című költeménye volt. A vers a Tízparancsolat emlékezetes kifejezése alapján („irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem”) azokért az ősökért és elődökért ad hálát, akiknek hite és imái Isten ígérete folytán ma is megtartanak bennünket. Ezzel a gondolattal tizenkét évesen nagyon nem tudtam mit kezdeni, és akkor naponta látott édesanyámra sem tudtam vonatkoztatni.
  A „nemzedékről nemzedékre” kifejezés azóta megtelt számomra tartalommal. Tudatában vagyok annak az örökségnek, amely nemcsak géneket, újra meg újra elmesélt történeteket, féltve őrzött tárgyakat jelent, hanem Isten irgalmának és elődeink belé vetett bizalmának folyamatosságát is. Ahogy napról napra megküzdöttek gyengeségeikkel, elbuktak és talpra álltak, elvesztették hitüket, majd újra megismerték Krisztus kegyelmét. Az Írás a „bizonyságtevők fellegéről” beszél, de ugyanígy szólhatna az irgalomra szorultak, a kegyelembe fogadottak fellegéről is.

  *

  „Szemem rácsodálkozik az
  »ezerízig« ígéretére,
  s míg zenél bennem az igaz,
  istenes ősök meleg vére,

  hogy hitük hitemmé legyen,
  szolgálni és győzni segítsen:
  megáldom őket csendesen,
  akikért engem áld az Isten.”
  (Túrmezei Erzsébet)


  Szerző: Csepregi Zoltán

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMihály, valamint Gizella, Gyõzõ, Stella napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmadból! (Zsolt 44,27(külső hivatkozás))

  Mert az Isten országa közöttetek van! (Lk 17,21b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jn 6,(60–62)63–69(külső hivatkozás) és Péld 26,1–17(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Nemcsak a percek, a másodpercek is számítanak, ha baj van. Aki várakozott már orvosra, mentőre, tudja, mennyire szétfeszíti az embert ez a tehetetlen várakozás. Csak jöjjön már a segítség! Sokszor várunk így Isten pártfogására is. Miért késik? Miért nem siet? Hát nem látja, nem érzi a bajt? Mintha legyőzhetetlen lenne a távolság a segítséget jelentő Isten és köztem. Mintha egy világ választana el minket.
  Észre sem vesszük, hogy ebben a világnyi távolságban ott vagyunk egymásnak, hogy lehetnék én az ő segítsége, hogy lehetne ő az enyém. A távolság úgy rövidül le köztem és Isten, a baj és a segítség között, hogy a másik ember lesz a segítség, én pedig segítség leszek neki. Nem bénultan, a bajtól való félelembe, mozdulatlanságba dermedve várok, hanem a másikon segítve várom a segítséget én is. És akkor az Atya cselekedni fog rajtam keresztül, az ő segítsége pedig elér hozzám a másik ember segítő cselekvésén keresztül. Elmúlik a tehetetlen félelem, megérkezik a segítség, és közben azt is átélem, hogy ez a közösség az, amire meghívott, ez a közösség az ország, az ő országa.

  *

  Uram, tőled kérünk segítséget a bajban, rád várunk. Te pedig egymásra bízol minket, és azt kéred, hogy egymásnak segítsünk, vegyük észre magunk körül azt, akinek mi lehetnénk a segítség. Adj ehhez erőt, bátorságot a mai napon. Segíts, hogy észrevegyem, kihez küldesz ma, kinek vihetem én a te segítségedet. Ámen.

  Szerző: Krámer György

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGizella napja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. (Zsolt 25,5(külső hivatkozás))

  Tudjuk, hogy... meghallgat minket... (1Jn 5,15(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Jel 5,6–14(külső hivatkozás) és Péld 25,11–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Ha valaki Pécsről Bonyhádra megy a régi hatos úton, a Mecsekből kiérve, Mecseknádasd előtt kínos élménye van: az erdős részen hajtűkanyarba fut bele, ahol az autós hosszú ideig csak pár métert lát maga előtt. Aki nem ismeri az utat, csak azt érzi, hogy „kanyarodom az ismeretlenbe, és nem tudom, mikor lesz vége”. Majd egy kilométer hosszú, lejtős, beláthatatlan kanyar, amiben csak a kocsi orráig lehet látni. Mint egy börtön rácsába, úgy kapaszkodik az ember a kormánykerékbe. Kezdő lelkész koromban sokszor végigmentem rajta. Nem volt jó élmény. Ilyen eltévedtnek éli meg magát a zsoltáros, amikor pár sorral följebb írja: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem.” (Zsolt 25,4a)
  Bárcsak mindig lenne a kezünkben térkép, mindig látnák az utat, és nem csak a következő pár métert! Bárcsak ne kellene reménykednünk, mert mindent tudunk! Sajnos az élet nem ilyen.
  Ha tudatosul bennünk, hogy az élet labirintus, jobban megértjük a zsoltáros „mindig” szavát. Tudnánk, hogy valaki fogja a kezünket, valaki mindig vezet ott is, ahol már nem látjuk az utat. Erre a reménységre nekünk is szükségünk van. Nem görcsösen, nem rettegve kapaszkodni, mint az autós a kormányba, hanem felszabadultan engedni, hogy más vezessen utamon. Nincs GPS, nincs kész élettérkép: reménység van.

  *

  Urunk, nincs előre kész utunk, a jelen pillanatban élünk. Te mégis tudsz vezetni bennünket. A te kezedben az, ami pillanatnyi és véletlenszerű, teljes életté válik. Te szabadítasz meg a pillanat börtönéből, te teszel szabaddá bennünket arra, hogy mindig előre tudjunk nézni, mindig reménykedhessünk. Légy áldott ezért! Ámen.

  Szerző: Hegedűs Attila

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeIvett és Frida, valamint Friderika, János, Judit

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt kegyelmesen. (Zsolt 145,15–16(külső hivatkozás))

  Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál! (Lk 12,22–24(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Kor 14,6–9.15–19(külső hivatkozás) és Dán 12,1–13(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Az aggódás a szívünk belső hírfolyama. Meditációja. Az, amire önkéntelenül visszatérnek a gondolataink, amit a magányunkban teszünk, az valójában az életünk istene. Ami a biztonságérzetünk legfőbb forrása, ami a büszkeségünk, életünk értelme, ami miatt „valakinek” érezzük magunkat.
  Lehet tesztelni, mi az. Ha életünknek egy számunkra fontos darabja veszélybe kerül vagy elvész, akkor haragszunk, szomorúak vagyunk. Amikor egy nagyon fontos részével történik ez, akkor nagyon haragszunk. Ha viszont az életünk istenét látjuk veszélyben vagy veszítjük el, akkor kétségbeesünk. Értelmét veszti az egész életünk. Vagy fordítva: amit feltétlenül meg kell kapnunk, meg kell szereznünk, különben senkik vagyunk – ez a funkcionális istenünk.
  Az aggódás azt mutatja, hogy mi az, amiben Isten helyett bízunk. Ami Isten és miközénk áll. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Rajta kívül semmi mást ne tegyünk az életünk közepévé. Gondolatainkat Jézus személyére tereljük: az igén keresztül Isten váljék számunkra valóságosabbá a napi szükségleteknél. Ha Jézus személyében Isten önmagát, saját életét is odaadta – és még a madarakról is gondoskodik –, ugyan mi aggódnivalónk volna? Hadd legyen a pénz csak pénz, a ruha csak ruha, az étel csak étel – az élet ennél sokkal több, ha Jézus a célja és értelme.

  *

  Uram! Felnézek rád. Messze a gondjaim, a feladataim és az örömeim fölött látlak. De te lehajoltál hozzám. Tudom, hogy kezedben tartod életem eseményeinek az időzítését és irányát. Ezért félelem nélkül, bátran fogok hozzá a munkához. Ezért tudom élvezni ajándékaidat. Segíts, hogy semmit ne a várható öröm és haszon érdekében, hanem a gondoskodásodban bízva, önzetlenül és nagyvonalúan tegyek. Ámen.

  Szerző: Győri Péter Benjámin

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeGyörgyi, valamint Gothárd, György, Piusz, Toszka

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Nagy hatalmammal és kinyújtott karommal én alkottam meg a földet meg az embereket és az állatokat, amelyek a földön élnek, és annak adom, akinek jónak látom. (Jer 27,5(külső hivatkozás))

  [Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. (Mt 5,5(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: Róm 15,14–21(külső hivatkozás) és Dán 10,1–21(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A Hegyi beszéd elsősorban azt a kérdést járja körül, miként tudjuk mi, emberek élhetőbbé, harmonikusabbá tenni ezt a világot egymás számára. Gyarlóságunk ellenére valamilyen oknál fogva a világ teremtője mégis nekünk adta ezt a szép, de egyben buktatókkal teli feladatot. Időnként csak ráérezni tudunk arra, mit is jelenthet ez pontosan, hogyan tudjuk betölteni az Istentől kapott küldetést, mitől lehetünk igazán jó sáfárokká. Isten minden egyes alkalommal, amikor egymásra bíz minket, amikor mozgósít bennünket, egyben kockázatot is vállal ezzel a lépésével. Vajon megtesszük-e a tőlünk telhető legtöbbet a jó megéléséért? Vajon tudunk-e kellő jámborsággal és puhasággal fordulni a világ gondjaihoz? Tudunk-e kezeskedni az övéiért, és békét teremteni magunk körül? Ki tudjuk-e szűrni a szeretetteljes „uralkodás” ismérveit és szelídséggel meghozni a lehető legjobb döntéseket? A hatalom és erőszak eszközei helyett meg kellene találnunk a gyengédség és tapintatosság útjait és módjait.
  „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31a) Rajtunk is múlik, hány ember számára válik valósággá ez az isteni megállapítás, hogy megpróbáltatásaik közepette mennyien élhetik át igazán, milyen szerető Istenük van, és mennyiféle áldásával gazdagítja mindennapjainkat.

  *

  Uram! Adj bölcsességet, hogy mindig tudhassam, mikor és milyen lépéseket tehetek a béke megőrzéséért. Adj nekem szelídséget, hogy soha se értékeljem többre magamat embertársaimnál. Adj nekem türelmet, hogy ne veszítsem el a fejemet, ha nem látom rögtön a változást. Köszönöm, Istenem, hogy nem hagysz magamra a fontos feladataim elvégzésében. Ámen.

  Szerző: Vincze Délia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeMónika és Flórián, valamint Szilvánusz napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. (Zsolt 138,3(külső hivatkozás))

  Mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt... (Róm 10,12(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Sám 16,14–23(külső hivatkozás) és Dán 9,20–27(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Gyökértelen az írás, a szó nyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, a tapasztalat” – írja Öveges József Kísérletezzünk és gondolkozzunk! című könyvében. A piarista pap-tanár megállapítása persze nem csak a természettudomány területén igaz. Hasonlóan érezhetünk az írások és szavak alapján az Istennel kapcsolatban gyűjtött tudásunk vonatkozásában is.
  A mára kijelölt igék nyomán két olyan ember alakja jelenik meg előttünk, akik számára az istenkép nem átvett szavakra építő gyökértelen tudáson, hanem saját személyes tapasztalaton alapul. Ez formálja szemléletüket. A zsoltáros – a hagyomány szerint maga Dávid király – és Pál apostol is úgy vall Isten odafigyelő szeretetéről és bőkezű segítőkészségéről, mint akik a saját életükben tapasztalhatták meg ezek áldásait. Azt, hogy Isten meghallgatta Dávidot, amikor a kísértésben elbukott király a mélységből kiáltva kért segítséget. Azt, hogy az ítélkezéstől elvakult Saul szemeit Isten személyválogatás nélküli szeretetével nyitotta fel az igazság meglátására. Fontos szerepe lehet istenismeretünkben az írás és szó nyomán szerzett tudásnak, de hit ezekből akkor és ott születik, ahol a szavakhoz személyes élményként társul a tapasztalat és az arra építő szemlélet. Fedezzük hát fel tudatosan életünkben Isten jelenlétének jeleit!

  *

  Látó szemekért könyörgök ma hozzád, Istenem. Add, hogy életemben észre tudjam venni jelenléted, gondoskodó szereteted és megbocsátó irgalmad csodáit. Segíts, hogy ne csak tudjak rólad, hanem bízni is merjek benned, hogy mindennapi dolgaimban számoljak veled. Hallgass meg, amikor e mai napra is tőled kérek erőt és útmutatást. Ámen.

  Szerző: Cselovszky Ferenc

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeTímea és Irma napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem... (2Sám 22,19–20(külső hivatkozás))

  Jézus... meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. (Mt 9,9(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 2Móz 15,(1–11)19–21(külső hivatkozás) és Dán 9,1–19(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Van egy egyszerű és ismert pszichológiai teszt, amelyet bárki otthon magán is elvégezhet: Írj saját magadról húsz állítást, ami arra a kérdésre válaszol, hogy ki vagy te.
  Legtöbben úgy válaszolunk, hogy húsz alkalommal egy-egy kategóriába soroljuk magunkat. A szerepeink által definiáljuk, hogy kik is vagyunk. Ember vagyok, nő vagyok, lelkész vagyok, hívő vagyok, anya vagyok stb. Ezzel nincs is semmi baj. Előfordul azonban, hogy egy-egy szerepbe beszorulunk, s az túlságosan is szűkösnek bizonyul. Ráég a valódi arcunkra az a maszk, amelyet egy adott szerep megkövetel.
  Hasonló volt a helyzet Mátéval, a vámszedővel is. Látszatra mindene megvolt: sikeres volt a szakmájában, jól keresett, voltak barátai és barátnői, akikkel együtt szórakozhatott. Legbelül azonban üresnek érezhette magát. Amikor a kapernaumi piacon valaki Mátéra nézett, csak egy vámszedőt látott: a gyűlölt rómaiak bérencét, aki egész nap a szegény halászok kárára tömi a saját zsebét. Jézus azonban észrevette benne a leendő tanítványt. Azt az embert, aki mindent otthagyva követni fogja őt. Jézus keresztüllátott a közömbös arckifejezésen és a vámszedő szerep kellékein. Ugyanígy néz ránk is. Jézus nem csupán a szerepeinket látja, hordjuk akár büszkén vagy szégyenkezve a jelmezünket. Úgy lát és szeret téged, ahogy vagy.

  *

  Úr Jézus Krisztus, olyan megkönnyebbülés tudni, hogy te nemcsak azt látod, amit az emberek. Téged nem vakít el a látszat, sem a képmutatás, sem a titkolózás, sem a szégyen. Te a szívünk legmélyére látsz, ahol legbensőbb önmagunk lakozik. Éppen itt, a szívünk legmélyén akarsz bennünket megszólítani és elhívni. Segíts nekünk kiszabadulni szűkössé vált szerepeinkből a te lelked által! Ámen.

  Szerző: Seben Glória

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi ige Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate)Zsigmond, valamint Atanáz napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  [Mózes] így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek titeket... Mert nem üres beszéd ez a számotokra, hanem ez jelenti számotokra az életet... (5Móz 32,46–47(külső hivatkozás))

  Jézus mondja: Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. (Jn 6,63(külső hivatkozás))

  Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate)

  Olvasmányok: Lk 19,37–40(külső hivatkozás) és Kol 3,12–17(külső hivatkozás)

  Lekció: Jak 1,16–21(külső hivatkozás)
  Ézs 12,1–6(külső hivatkozás)

  Igehirdetési ige: Mt 21,14–17(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  „Szó, szó, szó” – mondja Hamlet Poloniusnak William Shakespeare drámájában. Az ígéret földjét megtekintő Mózes azonban, aki a Tízparancsolatban Isten szavát is közvetítette népének, tudja, hogy Isten igéje nem üres beszéd. Jézus szava is Lélek és élet. A szónak teremtő, félelmet elűző és gyógyító hatása lehet.
  A bibliai kinyilatkoztatás kezdettől fogva arról tanúskodik, hogy a világot szavával megteremtő Isten kommunikál, szóba áll az emberrel. Ő Deus loquens, beszélő Isten (Zsid 1,1). Ha pedig Isten Deus loquens, akkor az ő népe ecclesia colloquens, beszélgető egyház. Ezért a legfontosabb egyházi tevékenység, az igehirdetés sem lehet üres szó. Ha valóban hiszünk a feltámadásban, akkor nem lehet üres a mi igehirdetésünk és üres az egyház hite (1Kor 15,14). Szükség van arra, hogy igehirdetéseink a szó legnemesebb értelmében „beszélgetések” legyenek. Egyházi életünk számtalan területe folyhat a beszélgetés jegyében. Csak utalok a lelkigondozásra, ahol egy testvéri beszélgetésnek gyógyító, terápiás hatása lehet. Fiatalok és idősek egyaránt kimondhatatlanul vágynak egy-egy jó beszélgetésre. Ismerek embereket, akik elmondták, hogy egy beszélgetés szó szoros értelmében az életüket mentette meg, hiszen a jó időben kapott jó szó elűzte az öngyilkosság gondolatát a szívükből. Jézus szava Lélek és élet ma is.

  *

  Urunk, köszönjük, hogy szavaddal teremteni vagy képes, és életet tudsz adni. Taníts minket is arra, hogy a te szavadat szóljuk. Óvj meg mind a némaságtól, mind a terméketlen szócsépléstől. Ne engedd, hogy zuhatag-szájú emberek legyünk. Csak gyökeres szót adj. Igét, amely Lélek és élet. Így segíts a te akaratod megértésében és másokkal való megismertetésében. Adj testvéri beszélgetéseket. Ámen.

  Szerző: Fabiny Tamás

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeFülöp és Jakab, valamint Amarilla, Zsaklin napja

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg az elesettek reménye. (Zsolt 9,19(külső hivatkozás))

  A ház ura (...) ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat! (Lk 14,21b(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Móz 2,1–3(külső hivatkozás) és Dán 8,1–27(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Május elseje a munka ünnepe. Nem igazán egyházi ünnep, gondolhatnánk. A munka ünnepén azt ünnepeljük, hogy egyre jobb munkakörülmények között és méltányosabb feltételek mellett kereshetjük a kenyerünket. A munkaképtelenség, munkanélküliség szörnyű állapot tud lenni. Amikor a masszőr bátyám eltörte a vállát, sok hétre kiesett a munkából, és végül pályát is kellett módosítania. Krízisbe jutott az élete, elkeseredett, csapásként gondolt a történtekre. Rászakadt az értéktelenség súlyos gondolata. Ez rosszabb volt mint, maga a betegség.
  Isten nem feledkezik el az egyszerű emberről. Isten előtt nem a termelékenységünk miatt vagyunk értékesek, nem az alapján tart bennünket értékesnek, hogy mennyi pénzért lehet eladni a munkaidőnket vagy a javakat, amelyeket előállítunk. Isten asztalánál minden gyermekének helye van. Az emberi életet a kapcsolatok tartják meg, abból is a legfőbb: a közös ünnep Isten asztalánál. Istennel való kapcsolatunk adhat enyhülést a gondterheltségünkből. Ő ad reményt arra, hogy megváltozhat az életünk, hogy újra el tudjuk képzelni, hogy értékesek vagyunk, szükség van ránk. Isten elfogadó, szerető, bátorító jelenlétében erőre kapunk, újra tudjuk tervezni azt, hogy milyen álmaink és lehetőségeink vannak, mire hív az Isten.

  *

  Atyám! Hálás vagyok, és dicsérlek, hogy evangéliumod üzenetét szívügyemmé tetted. Tanúja lehetek szeretetednek és hűségednek. Ahogy a búzaszemet elültetted a földbe, és kisarjad a vetés, úgy kel új életre bennem a te szavad, Uram. Köszönöm ajándékaidat, hogy naponként táplálsz igéddel, hogy erőre kapjak az újratervezéshez. A te erőddel még a legmélyebb gödörből is kimászom. Ámen.

  Szerző: Románné Bolba Márta

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeKatalin és Kitti napja

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége... (Ézs 9,6a(külső hivatkozás))

  [Isten] ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! (ApCsel 10,36(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Móz 1,24–31(külső hivatkozás) és Dán 7,16–28(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Béke. Nem csupán tűzszünet, hanem az a világos, semmivel össze nem téveszthető megtapasztalás, amikor érezzük, hogy kívül-belül nyugalom van, és harmónia. Nem tétlenség, hanem olyan feszültségmentes állapot, amikor biztonságban érzem magam testileg-lelkileg egyaránt. Béke. Amikor szinte kitapintható, hogy összhang van bennem és körülöttem.
  A héber nyelvben a béke szava a shalom. Ez a szó jelent nyugalmat, biztonságot, jólétet, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert, egészséget, de vigasztalást is. A shalom tehát kiterjed az élet minden területére. Ez a béke nem emberi kreálmány, a shalom csak és kizárólag Istentől, a mindenség Urától jöhet. Nem kiérdemeljük, hanem ajándékba kapjuk.
  Sokszor úgy érezzük, békétlen világban élünk, de ha teret engedünk a felülről érkező békének, akkor az a krisztusi béke felül tudja írni konfliktusaink viharát, mert a mindenség Ura úr a vihar fölött is.
  Shalom! Nem csupán egy elvont fogalmat jelent ez a szó, hanem ez a kifejezés a mindennapok szerves része keleten, hiszen ezzel a szóval köszöntik egymást az emberek. Béke veled! Ha Isten jelen van az életünkben, akkor megtapasztalhatjuk ezt a teljes harmóniát ember és ember, illetve Isten és ember között. Isten békéje legyen velünk!

  *

  „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4,7)

  Szerző: Kovács Áron

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igePéter, valamint Albert, Antónia, Katalin, Szibilla

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Mózes azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz: Miért lángolt fel a haragod, Uram...? Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és ne hozd rá ezt a bajt! (2Móz 32,11.12b(külső hivatkozás))

  Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus... (1Jn 2,1(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Móz 1,20–23(külső hivatkozás) és Dán 7,1–15(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  A pártfogói felügyelet intézményét ma hazánkban törvények és kormányrendeletek szabályozzák. Ezekben kerül rögzítésre, hogy mi a feladata a pártfogónak, és mit kell tennie a pártfogoltnak ahhoz, hogy elkerüljék a további törvénysértéseket, hogy az igazságszolgáltatás látókörébe került elkövető elindulhasson az új élet útján.
  János apostol nem törvényt és szabályrendeletet alkot és közvetít, hanem Jézus nyomdokán a szeretet jó rendjének valóságába vezető utat villantja fel számunkra. A hit, a remény, a szeretet útján oly sokszor elbukott emberek számára mutatja meg a bezártságból a kiutat. Bukásom mindig elszigetel az Isten által megálmodott önmagamtól, az ajándékban mellém adott embertársamtól és mindenekelőtt az élet forrásától, Istentől. Ebből a labirintusból mutatja meg a Pártfogó a kivezető utat.
  Ez a Pártfogó nem rideg elvárásokkal sokkol, hanem a testté lett szeretetként végigjárta emberségünk drámai útját, és precedenst adott arra, hogy rá figyelve nem szükségszerű az elbukás, illetve minden elbukásból van folytatás. Ez a Pártfogó nem korbáccsal hajt az utamon, hanem szeretetével elhárít minden akadályt előlem. Ez a Pártfogó nem bűntudattal gyötör bukásaink után, hanem van hatalma arra, hogy még kudarcainkban is jobb emberré formáljon.

  *

  Uram, a tékozló fiú csak egyszer ment el és csak egyszer tért vissza. Tudsz-e mit kezdeni velem, házadtól gyakran elcsavargóval és sokszor visszatérővel?
  Nem tudom, mi űz el tőled, és mi húz vissza. Nincs más esély, mint visszatérni. Bár ismétlésnek látszik, tudom: minden szökés és hazatérés közelebb visz ahhoz az önmagamhoz, akivé csak te tudsz formálni, és hozzád, aki a megbocsátás vagy. Ámen.


  Szerző: Laborczi Géza

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi igeValéria, valamint Pál, Patrícia, Patrik, Péter

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Pedig én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem ismerték fel, hogy én viselem gondjukat. (Hós 11,3(külső hivatkozás))

  A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok... (2Pt 3,15(külső hivatkozás))

  Olvasmányok: 1Móz 1,14–19(külső hivatkozás) és Dán 6,1–29(külső hivatkozás)

   

  Lelki útravaló a mai napra

  Meddig tűri az ember a megaláztatást, az igazságtalanságot és fájdalmat? Meddig tűri, hogy uralkodnak felette akkor is, ha demokráciában él, és akkor is, ha nem; akkor is, ha házasságban él, és akkor is, ha nem; akkor is, ha egyházban dolgozik, és akkor is, ha nem? Meddig tűri a profithajhász vagy politikai manipulációt? Meddig tűrik a nők terheiket? Meddig tűrik a nincstelenek, hogy esélyük sincs?
  Az ember türelme nagy. Egyes dolgokat születésünktől a halálunkig képesek vagyunk elviselni. Van olyan, aki diktatúrában nőtt fel, és nem látott mást. Valaki alkoholfüggő szülőtől szenvedett, majd házastársnak is szenvedélybeteget választott. Van olyan nő, akinek az anyaság és a munka jól hangzó egyeztetése csak üres frázis, amelyben gyerekeivel együtt kínlódik. Van olyan, aki még mindig hisz a reklámoknak. Sokan nem jutnak ki a nyomorból.
  Az ember türelme nagy. És ha nem veszítjük el időben, talán a mi Urunk még időben kijön a sodrából, egy hajszállal azelőtt, hogy mi beletörődtünk volna mindenbe. Milyen az, amikor elveszti türelmét? Szenved. Meghal. Feltámad. Milyen az, amikor elveszti türelmét? Szenvedünk. Emiatt remélhetőleg meghal életünk azon része, amely mindent tűr. És mi lesz ezután? Megtanít újra járni. Mint ahogy egy halálos betegség operációja után az embert újra talpra állítják. Feltámadunk!

  *

  Istenünk! Te látod megváltoztathatatlannak tűnő életünket. Köszönjük a bizalmadat, hogy mi képesek vagyunk a változtatásra csak azért, mert emberek vagyunk. Türelmed ezt mutatja. Türelmetlenséged pedig azt, hogy ne hagyjuk magunk. Adj bölcsességet, hogy erre magunktól is rájöjjünk. Ámen.

  Szerző: Gombkötő Beáta

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."