38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Istenes versek

  Istenes versek
  Változó frissítés

  "Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: mert én veled vagyok..!" (ApCsel 18, 9-10)

  Oszd meg a kedvenc versedet és küldd be kedvelt költőd Istenes verseit!

  Istenes versek Francois Villon:Ballada Miasszonyunk imádására

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08
  Istenes versek Francois Villon: Ballada Miasszonyunk imádására

  Francois Villon: Ballada Miasszonyunk imádására

   
  Föld hercegnője, asszonya mennynek,
  Te, császárnő a bús pokol fölött,
  tekints le rám, hogy Országodba menjek
  és üljek választottaid között,
  bár szolgálód gyakorta bűnözött.
  A Te kincsednek oly gazdag a fénye,
  alázatosan hullok íme térdre,
  irgalmad nélkül sose juthatok
  közel Tehozzád, a gyönyörű égbe.
  Ebben a hitben élek és halok.
   
  Övé vagyok, mondd Fiadnak, ki benned
  fogantatott, s Te szülhetted meg Őt.
  Az egyiptomi nőről is a szennyet
  te mostad le, mikor elédbe jött,
  s bár szövetséget ördöggel kötött,
  Teophilus a kegyelmet elérte,
  Szent Szűz, ne ejts el engem a sötétbe!
  Szeplőtlen testedben foganhatott
  a mise szentségének földi lénye …
  Ebben a hitben élek és halok.
   
  Szegény öreg asszony vagyok, ki szenved,
  betűt nem ismerek, de ha ülök
  oly szép az én szememnek
  a festett menny, hol hárfa, lant pönög,
  lent a pokol sok égő rabja nyög.
  Az országba, mely mosolyogva néz le,
  Miasszonyunk, oda majd Te kísérj be.
  Mindenki, ha nem megátalkodott,
  Hozzád fordul, hogy üdv legyen a része.
  Ebben a hitben élek és halok.
   
  Ajánlás
  Viselted egykor, Világ Szüzessége,
  Jézust, kinek nincs kezdete, se vége.
  Leszállt az Isten segíteni végre,
  Lakása menny volt, melyet otthagyott.
  Orv halálé lett ifju, drága vére,
  Nincs Urunk rajta kívül, vallom égve …
  Ebben a hitben élek és halok.
   
  (Fordította: Vas István)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Petőfi Sándor:ARANY LACINAK

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05
  Istenes versek Petőfi Sándor: ARANY LACINAK

  Petőfi Sándor: ARANY LACINAK

  Laci te,
  Hallod-e?
  Jer ide,
  Jer, ha mondom,
  Rontom-bontom,
  Ülj meg itten az ölemben,
  De ne moccanj, mert különben
  Meg talállak csípni,
  Igy ni!
  Ugye fáj?
  Hát ne kiabálj.
  Szájadat betedd,
  S nyisd ki füledet,
  Nyisd ki ezt a kis kaput;
  Majd meglátod, hogy mi fut
  Rajta át fejedbe...
  Egy kis tarka lepke.
  Tarka lepke, kis mese,
  Szállj be Laci fejibe.

  Volt egy ember, nagybajúszos.
  Mit csinált? elment a kúthoz.
  De nem volt viz a vederbe’,
  Kapta magát, telemerte.
  És vajon minek
  Meritette meg
  Azt a vedret?
  Tán a kertet
  Kéne meglocsolnia?
  Vagy ihatnék?... nem biz a.
  Telt vederrel a kezében
  A mezőre ballag szépen,
  Ott megállt és körülnézett;
  Ejnye vajon mit szemlélhet?
  Tán a fényes délibábot?
  Hisz olyat már sokat látott...
  Vagy a szomszéd falu tornyát?
  Hisz azon meg nem sokat lát...
  Vagy tán azt az embert,
  Ki amott a kendert
  Áztatóba hordja?
  Arra sincsen gondja.
  Mire van hát?
  Ebugattát!
  Már csak megmondom, mi végett
  Nézi át a mezőséget,
  A vizet mért hozta ki?
  Ürgét akar önteni.
  Ninini:
  Ott az ürge,
  Hű, mi fürge,
  Mint szalad!
  Pillanat,
  S odabenn van,
  Benn a lyukban.
  A mi emberünk se’ rest,
  Odanyargal egyenest
  A lyuk mellé,
  S beleönté
  A veder vizet;
  Torkig tele lett.
  A szegény kis ürge
  Egy darabig türte,
  Hanem aztán csak kimászott,
  Még az inge is átázott.
  A lyuk száján nyakon csipték,
  Nyakon csipték, hazavitték,
  S mostan...
  Itt van...
  Karjaimban,
  Mert e fürge
  Pajkos ürge
  Te vagy, Laci, te bizony!

  (Szalonta, 1847. június –10.)

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek József Attila:Kései sirató

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  Istenes versek József Attila: Kései sirató

  József Attila: Kései sirató

  Harminchat fokos lázban égek mindig
  s te nem ápolsz, anyám.
  Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik,
  kinyujtóztál a halál oldalán.
  Lágy őszi tájból és sok kedves nőből
  próbállak összeállítani téged;
  de nem futja, már látom, az időből,
  a tömény tűz eléget.

  Utoljára Szabadszállásra mentem,
  a hadak vége volt
  s ez összekúszálódott Budapesten
  kenyér nélkül, üresen állt a bolt.
  A vonattetőn hasaltam keresztben,
  hoztam krumplit; a zsákban köles volt már;
  neked, én konok, csirkét is szereztem
  s te már seholse voltál.

  Tőlem elvetted, kukacoknak adtad
  édes emlőd s magad.
  Vigasztaltad fiad és pirongattad
  s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad.
  Levesem hűtötted, fújtad, kavartad,
  mondtad: Egyél, nekem nősz nagyra, szentem!
  Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad –
  félrevezettél engem.

  Ettelek volna meg!… Te vacsorádat
  hoztad el - kértem én?
  Mért görbítetted mosásnak a hátad?
  Hogy egyengesd egy láda fenekén?
  Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!
  Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
  haszontalan vagy! Nem-lenni igyekszel
  s mindent elrontsz, te árnyék!

  Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,
  ki csal és hiteget!
  Suttyomban elhagytad szerelmeidből
  jajongva szült, eleven hitedet.
  Cigány vagy! Amit adtái hízelegve,
  mind visszaloptad az utolsó órán!
  A gyereknek kél káromkodni kedve –
  nem hallod, mama? Szólj rám!

  Világosodik lassacskán az elmém,
  a legenda oda.
  A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,
  észreveszi, hogy milyen ostoba.
  Kit anya szült, az mind csalódik végül,
  vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
  Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül,
  ebbe fog belehalni.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek Füle Lajos:Viselt dolgainkban

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30
  Istenes versek Füle Lajos: Viselt dolgainkban

  Füle Lajos: Viselt dolgainkban

  Viselt dolgainkban
  sokféle másság van,
  de egyek lehetünk
  a szabadításban.
  Ahol szeretet van,
  a MEGVÁLTÓ ott van.
  AZ ISTEN ORSZÁGA
  egy és oszthatatlan.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Istenes versek József Attila:Óda

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  Istenes versek József Attila: Óda

  József Attila: ÓDA

  1

  Itt ülök csillámló sziklafalon.
  Az ifju nyár
  könnyű szellője, mint egy kedves
  vacsora melege, száll.
  Szoktatom szívemet a csendhez.
  Nem oly nehéz -
  idesereglik, ami tovatűnt,
  a fej lehajlik és lecsüng
  a kéz.

  Nézem a hegyek sörényét -
  homlokod fényét
  villantja minden levél.
  Az úton senki, senki,
  látom, hogy meglebbenti
  szoknyád a szél.
  És a törékeny lombok alatt
  látom előrebiccenni hajad,
  megrezzenni lágy emlőidet és
  - amint elfut a Szinva-patak -
  ím újra látom, hogy fakad
  a kerek fehér köveken,
  fogaidon a tündér nevetés.

  2

  Óh mennyire szeretlek téged,
  ki szóra bírtad egyaránt
  a szív legmélyebb üregeiben
  cseleit szövő, fondor magányt
  s a mindenséget.
  Ki mint vízesés önnön robajától,
  elválsz tőlem és halkan futsz tova,
  míg én, életem csúcsai közt, a távol
  közelében, zengem, sikoltom,
  verődve földön és égbolton,
  hogy szeretlek, te édes mostoha!

  3

  Szeretlek, mint anyját a gyermek,
  mint mélyüket a hallgatag vermek,
  szeretlek, mint a fényt a termek,
  mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
  Szeretlek, mint élni szeretnek
  halandók, amíg meg nem halnak.

  Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
  őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
  Elmémbe, mint a fémbe a savak,
  ösztöneimmel belemartalak,
  te kedves, szép alak,
  lényed ott minden lényeget kitölt.

  A pillanatok zörögve elvonulnak,
  de te némán ülsz fülemben.
  Csillagok gyúlnak és lehullnak,
  de te megálltál szememben.
  Ízed, miként a barlangban a csend,
  számban kihűlve leng
  s a vizes poháron kezed,
  rajta a finom erezet,
  föl-földereng.

  4

  Óh, hát miféle anyag vagyok én,
  hogy pillantásod metsz és alakít?
  Miféle lélek és miféle fény
  s ámulatra méltó tünemény,
  hogy bejárhatom a semmiség ködén
  termékeny tested lankás tájait?

  S mint megnyílt értelembe az ige,
  alászállhatok rejtelmeibe!...

  Vérköreid, miként a rózsabokrok,
  reszketnek szüntelen.
  Viszik az örök áramot, hogy
  orcádon nyíljon ki a szerelem
  s méhednek áldott gyümölcse legyen.
  Gyomrod érzékeny talaját
  a sok gyökerecske át meg át
  hímezi, finom fonalát
  csomóba szőve, bontva bogját -
  hogy nedűid sejtje gyűjtse sok raját
  s lombos tüdőd szép cserjéi saját
  dicsőségüket susogják!

  Az örök anyag boldogan halad
  benned a belek alagútjain
  és gazdag életet nyer a salak
  a buzgó vesék forró kútjain!

  Hullámzó dombok emelkednek,
  csillagképek rezegnek benned,
  tavak mozdulnak, munkálnak gyárak,
  sürög millió élő állat,
  bogár,
  hinár,
  a kegyetlenség és a jóság;
  nap süt, homályló északi fény borong -
  tartalmaidban ott bolyong
  az öntudatlan örökkévalóság.

  5

  Mint alvadt vérdarabok,
  úgy hullnak eléd
  ezek a szavak.
  A lét dadog,
  csak a törvény a tiszta beszéd.
  De szorgos szerveim, kik újjászülnek
  napról napra, már fölkészülnek,
  hogy elnémuljanak.

  De addig mind kiált -
  Kit két ezer millió embernek
  sokaságából kiszemelnek,
  te egyetlen, te lágy
  bölcső, erős sír, eleven ágy,
  fogadj magadba!...

  (Milyen magas e hajnali ég!
  Seregek csillognak érceiben.
  Bántja szemem a nagy fényesség.
  El vagyok veszve, azt hiszem.
  Hallom, amint fölöttem csattog,
  ver a szivem.)

  6

  (Mellékdal)

  (Visz a vonat, megyek utánad,
  talán ma még meg is talállak,
  talán kihűl e lángoló arc,
  talán csendesen meg is szólalsz:

  Csobog a langyos víz, fürödj meg!
  Ime a kendő, törülközz meg!
  Sül a hús, enyhítse étvágyad!
  Ahol én fekszem, az az ágyad.)

  1933. június

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldjön be egy imát!

  Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."