38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

  Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre
  Naponta frissül

  Lisieux-i Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre és egy szent végső szavai

  A Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz a mi lelki testvérünk. Vele akarunk élni és az Istenhez vezető úton az ő útmutatásait, akarjuk követni. Meg vagyunk győződve, hogy ő ebben minket testvérként segít.

  Egy szent végső szavai Feljegyzések Liziői Kis Szent Teréz utolsó hónapjairól 1897 májusától szeptemberig

  Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873-1897) tanításának, az életszentség „kis útjának” lényegét tartalmazza. A 92 idézetet műveiből és a szemtanúk vallomásaiból P.Maximilian Breig jezsuita atya (1913-1994) válogatta össze 1981-ben az általa alapított, német nyelvterületen működő Theresienwerk tagjai számára. Ez a mű 1972-ben született és célja Kis Szent Teréz üzenetének terjesztése és a missziók megsegítése.

  Eredeti címe: Wegweisungen der heiligen Theresia vom Kinde Jesus für unseren Alltag, Augsburg 1981. Kiadja a Theresienwerk (P.Maximilian Breig SJ összeállítása és fordítása) 

  Magyar fordítás: Jakubiny György

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Mindent elfogadok szeretetből a jó Isten iránt, még azokat a furcsa, tolakodó gondolatokat is, melyek eszembe jutnak és alkalmatlankodnak.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Szívem ma teli volt mennyei örömmel ... Oly sokat könyörögtem a Bold. Szűzhöz
  tegnap este, mivel elgondoltam, hogy most az ő szép hónapja veszi kezdetét.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  Anyám, füzetemben csak két szót írtam a jó Isten igazságosságáról. De Roulland atyához intézett egyik levelemben teljesen kifejtettem gondolatomat, ha akarja, ott megtalálhatja.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Kértem, mondja el, milyen hivatalokat viselt a Kármelben: Amint beléptem a Kármelbe, a ruhatárba helyeztek az alperjelnő anyával, ezenkívül egy lépcsőt és egy hálótermet kellett kisöpörnöm. Ebben az időben történt, hogy 1/2 5-kor gyomlálni mentem, és anyánk ezért elégedetlen volt velem. Beöltözésem után az ebédlőt bízták reám 18 éves koromig; söpörtem, vizet és sört töltöttem. 1891-ben a Negyvenórai imádság alatt a sekrestyével bíztak meg. A következő év júniusától kezdve két hónapig nem volt hivatalom, ez alatt az idő alatt festettem meg az oratórium szentségháza körül a freskót, és ekkor voltam a raktárgondozó nővér segítőtársa. A két hónap elteltével a forgóablakhoz kerültem, de egyúttal a festést is megtartottam. Ezt a két hivatalt viseltem az 1896-i23 választásig, mely után visszatértem a sekrestyébe. Itt betegedtem meg, és ekkor kértem X. nővér segítségét a ruhatárbeli javításoknál. Alázatosan elmondotta, hogy régente hivatalaiban lassúnak és hanyagnak mondották olyannyira, hogy volt idő, mikor magam is elhittem ezt. Azután bevallotta, hogy bizonyos körülmények között, mikor az ebédlőben mellém volt beosztva, mennyit szenvedett amiatt, hogy nem tárhatta fel előttem lelkét, minthogy lemondott arról, hogy erre engedélyt kérjen. ... Annyira, hogy már nem is ismert engem ... – tette hozzá. Beszélt még az erőszakról, melyet elkövetett magán, mikor Szent Elek-hivatalában pókhálóznia kellett (undorodott a pókoktól), és beszélt más részletekről, melyek bizonyítják, mennyire hűséges volt mindenben, és mennyit szenvedett anélkül, hogy bárki is sejtette volna.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Lisieux-i Kis Szent Teréz egy szent végső szavai

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Észrevéve tagjainak végső lesoványodását, így szólt hozzám: Ó! mennyire örülök, mikor látom, hogyan semmisülök meg!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."