38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

  Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd
  Naponta frissül

  Megszentelt tér - mindennapi imádság a világhálón

  Sosem vagy egyedül, mikor imádkozol. Az egész világot behálózó, imádkozó közösség tagja vagy.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. www.szentter.com 

  "Megszentelt teret" alakíthatunk ki mindennapjainkban, mintegy 10 percet szánva imádságra: itt és most, a számítógép előtt ülve, a képernyőn megjelenő útmutatások és a napi olvasmányokból választott szentírási szöveg segítségével.

  Megszentelt teret az ignáci lelkiségre alapozva állítottuk össze. Loyolai Szent Ignác a 16. században élt baszk szerzetes, akinek a meglátásai Isten működéséről az emberi lélekben évszázadokon át rengeteg embernek jelentettek és jelentenek fogódzót.

  Megszentelt tér a Jézus Társasága írországi tartományának munkája. A Jezsuita Kommunikációs Központ kezdeményezésére született Írországban, 1999-ben. A honlap magyar fordítása 2006. óta működik.

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédvasárnap

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Isten jelenléte

  A nappal vagy az éjjel bármelyik percében megszólíthatjuk Jézust.
  Ő mindig várja, figyeli hívásunkat.
  Mekkora áldás ez!
  Nincs szükség telefonra, emailre, csak egy belső suttogásra.

  Szabadság

  Uram, tőled kaptam az életet és a szabadság ajándékát.
  Szereteted éltet ezen a világon.
  Soha ne vegyem magától értetődőnek ajándékaidat.
  Mindig tiszteljem mások jogát az élethez.

  Szerető figyelmesség

  Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
  Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 17, 11-19

  Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus szeretete tanítványai iránt nem fakul meg. Örökké megmarad. Kéri az Atyát, hogy vezesse és védelmezze őket. Atyja szerető gondoskodására bíz minket, barátait és társait.
  • A szülők, a gondviselők legszebb éveiket gyermekeik életének, hitének gondozásával töltik. Aztán ahogy a gyermekek felnőtté válnak, fokozatosan elengedik őket,. Jézushoz hasonlóan mi is imádkozunk azokért, akik lassan kinőnek tevékeny gondoskodásunk köréből. Az Atya karjai között biztonságos helyük van.

  Párbeszéd

  Néha elgondolkodom, mit mondanék neked, Uram, ha személyesen találkoznánk.
  Azt hiszem, így szólnék: Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.
  Biztosan tudom, hogy voltak idők, amikor válladon vittél.
  Amikor a Te erődből jutottam túl az élet nehéz szakaszain.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédszombat

  Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Isten jelenléte

  Minél többször fordulunk az Úrhoz, annál jobban érezzük a jelenlétét.
  Napról napra közelebb vonz minket szerető szívéhez.

  Szabadság

  Add, Uram, kegyelmedet, hogy megszabaduljak világi dolgaink szemetétől.
  Segíts, hogy ne kapjon el a meggazdagodás gépszíja.
  Tartsd szabadon szívemet és elmémet, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

  Szerető figyelmesség

  Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
  Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
  Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
  Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

  Isten igéje

  Jn 15,18-21

  "Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Bocsáss meg, Uram, előfordul, hogy átadom magam a cifra bóvlinak, igyekszem megfelelni az elvárásoknak,a divatos sallangoknak, visszhangzom a körülöttem harsogó cinizmust és materializmust. Amikor a világi emberek szeretnek engem, tekintsek magamba, és jusson eszembe, hogy téged, a legszerethetőbb valakit, gyűlölt és kivégzett a világ. Ellenségesek velem az emberek? Simán lehet, hogy akkor vagyok áldott.

  Párbeszéd

  Megérintett Isten Igéje? Vagy hidegen hagyott?
  Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
  Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
  Felé fordulok, és megosztom Vele érzéseimet.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédpéntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  Isten jelenléte
   
  Mindig jó együtt lenni a barátainkkal.
  Mikor Veled vagyok Uram, tudom, hogy a Teremtőm jelenlétében vagyok.
  Szeretetből teremtettél.
  Hajam minden szálát számon tartod.
  Te mindenek fölött létezel.
   
  Szabadság
   
  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.
   
  Szerető figyelmesség
   
  Szükségünk van rá, hogy néha félretegyük napi teendőinket.
  Tudjuk azt is, hogy testünknek is pihenésre van szüksége.
  Mikor a jelenlétedben állunk, Uram, szívünk és elménk megújul, lelkünk felemelkedik.
   
  Isten igéje
   
  Jn 15, 12-17
  „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
  Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
  Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
   
  Gondolatok a mai olvasmányhoz
  • Uram, kiválasztottál, hívsz, hogy barátod legyek, induljak el a te nevedben, tegyek valamit értékes világunkért, hozzak maradandó gyümölcsöt.
  • Jézus, barátom, a te társaságodban ellazulhatok, hallgathatok vagy beszélhetek, moroghatok vagy dicsekedhetek, zúgolódhatok és panaszkodhatom, vagy hálás és derűs lehetek. Te ismered a szívemet, megértő vagy velem. Nem kell megjátszanom magam.
  Párbeszéd
   
  Beszélgess Jézussal a most olvasott szentírási szakaszról. 
  Mi ragadott meg benne?
  Talán lassan tudatod felszínére emelkedik egy beszélgetés, amiben részt vettél, egy történet, amit nemrég olvastál.
  Hogyan kapcsolódik az olvasott evangélium szavaihoz, ami eszedbe jutott, megvilágítják-e egymást?
   
  Befejezés
   
  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédcsütörtök

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Isten jelenléte

  Jézusom, ma másként szeretnék Veled lenni.

  Általában kérni szoktam.

  Most meg csak itt vagyok a jelenlétedben.

  Add, hogy szívem válaszoljon Szeretetedre.

  Szabadság

  „Szabad vagyok."
  Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
  Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
  Köszönöm, Istenem.

  Szerető figyelmesség

  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.

  Isten igéje

  Jn 15,9-11

  "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök."

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus azt mondja, tartsuk meg a parancsait. Ilyenekre gondolhatunk: "szeressétek ellenségeiteket", "Tartsd oda a másik orcád is", vedd fel kereszted minden nap, stb.
  • Felhívja a figyelmet arra, ahogy ő engedelmeskedett az Atyának, mindenben követve az akaratát. Követni Jézus példáját az Isten akaratának való engedelmességben - ez a keresztény élet alapja.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédszerda

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Isten jelenléte

  Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felismerni Isten jelenlétét.
  Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok,
  az emberekben, akikkel találkozom, a helyezetekben, amikbe naponta kerülök.
  Hogy tehetném ezt a valóságot valóságossá a magam számára?

  Szabadság

  Isten segí­tségét kérem,
  hogy elszakadjak elfoglaltságaimtól,
  megnyí­ljak Előtte erre az imaidőre,
  átéljem a szeretetet, és Őt még jobban szolgálhassam.

  Szerető figyelmesség

  Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
  Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének és határtalan szeretetednek.

  Isten igéje

  Jn 15, 1-8

  "Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek."

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus arra hív, hogy "maradjak benne", pihenjek meg. Lehet, hogy ez kihívást jelent, mert tevékenykedni szeretnék, csinálni valamit. Időt szánok rá, hogy felismerjem, mire van szükségem ahhoz, hogy valóban Jézus életéhez kapcsolódjam, megismerjem szíve dobbanását, tőle kapjak életet, mint a szőlővessző a tőkéből.

  Párbeszéd

  A beszélgetés nem azt jelenti, hogy állandóan beszélek. Hallgatom is a másikat.
  Ha Jézussal beszélgetek, tanuljak meg csendben maradni, figyelni is.
  Magam elé képzelem, ahogy gyöngéden rám néz,
  szeretettel rám mosolyog.
  Teljes őszinteséggel mondhatok el Jézusnak mindent, ami bánt, ami gondot okoz.
  Nyíltan beszélek neki félelmeimről, kétségeimről.
  Megkérem, segítsen, hogy teljesen rábízzam, 
  átadjam neki magam,
  tudva, hogy ő mindig a legjobbat akarja nekem.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédkedd

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04

  Isten jelenléte

  Isten velem van, mi több,
  Isten bennem van, Ő ad létet nekem.
  Maradjak egy percre Isten életadó jelenlétében
  a testemben, az elmémben, a szívemben,
  és egész életemben.

  Szabadság

  Kereszthaláloddal szabaddá tettél.
  Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
  Irgalmad nem ismer határokat.

  Szerető figyelmesség

  Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
  Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
  Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

  Isten igéje

  Jn 14, 27-31a

  Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
  „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
  Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • A béke, amit Jézus kínál, nekem is elérhető, semmit nem kell tennem érte. Lehet, hogy pont az a gond, hogy kiérdemelni akarom azt, amit Jézus ingyenes ajándékként kínál. Uram, segíts, hogy ebben az imaidőben ne tegyek egyebet, csak maradjak nyitott arra, amit adni akarsz.

  Párbeszéd

  A beszéd óriási ajándék.
  Bárcsak kedvesen élnék vele!
  Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédhétfő

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  Isten jelenléte
  Minél gyakrabban hívjuk az Urat,
  annál erősebben érezzük jelenlétét.
  Napról napra közelebb von
  szerető szívéhez.
   
  Szabadság
  Uram, add kegyelmedet, 
  hogy szabad legyen a lelkem.
  Tisztítsd meg szívemet,
  hogy örvendezve éljek szeretetedben.
   
  Szerető figyelmesség
  Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
  Mikor feléd fordítom gondolataimat,
  békességre, megnyugvásra találok.
   
  Isten igéje
  Jn 14,6-14
  „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.
   
  Gondolatok a mai olvasmányhoz
  • Jézus követése meghívás egy kapcsolatra. Jézus behív engem az élet szívébe, minden jóság forrásához, hogy vele legyek „az Atyában”.
  • Az evangéliumokból tudjuk, hogy az Atyával való szoros kapcsolatból fakadt mindaz, ahogy Jézus viselkedett. A bennem lakó Szentlélek bevon engem is Jézus és az Atya életébe. Néhány pillanatra elcsendesedem, hogy felismerjem és értékelni tudjam Isten működését bennem és körülöttem.
  Párbeszéd
  Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
  Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.
   
  Befejezés
  Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédvasárnap

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  Isten jelenléte

  Isten jelenlétére gondolok körülöttem, bennem.
  A világegyetem, a nap és a hold, a Föld,
  minden egyes molekula és atom, az összes létező Teremtője,
  Isten benne van minden szívdobbanásomban.

  Szabadság

  Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
  Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

  Szerető figyelmesség

  Isten szerető jelenlétében visszatekintek az elmúlt napra.
  A jelen pillanattal kezdem, és haladok visszafelé percről percre.
  Hálás szívvel összegyűjtök minden jót, minden fényt.
  Megállok a homályos dolgok mellett, és figyelem, mit akarnak mondani nekem.
  Gyógyulásért, bátorságért imádkozom, vagy bocsánatot kérek.

  Isten igéje

  Jn 15, 1-8

  Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Hogyan maradhatok meg az Úrban? Főként az ima által: minden reggel Istenhez emelve szívemet és értelmemet. Szerte a világon sokan használják a Sacred Space-t arra, hogy megmaradjanak Jézusban, és erőt merítsenek belőle.
  • Keresztény életünk gyümölcse Isten műve. Mindannyian megláthatjuk Istent, és megtapasztalhatjuk művét másokban - a szolgálatban, a szeretetben, az elkötelezettségben, a bátorságban, a kitartásban vagy a mindennapi kedvességben és együttérzésben. Mindenki más kegyelemben részesült, egyéni adottságokkal bír. Senki más nem hozhatja meg azt a gyümölcsöt Isten számára, amit én. Az evangélium hangja másként cseng mindenki szájából. Az ima segít, hogy felismerjük a gyümölcsöket, gyarapítsuk, és ajánljuk fel Istennek és Isten népének.

  Párbeszéd

  Uram, Te bevésted a nevemet a tenyeredbe.
  Ha mások megfeledkeznek is rólam, Te sohasem fogsz.

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédszombat

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Isten jelenléte

  „Az ajtó előtt állok, és zörgetek"- mondja az Úr.
  Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenség Ura arra vágyik, hogy bejöjjön hozzám.
  Örömmel fogadom Őt.

  Szabadság

  Ebben a pillanatban is sok országban szenvednek a háború kínjaitól.
  Meghajtom fejem, hálából a szabadságomért.
  Imádkozom a rabokért és a foglyokért.

  Szerető figyelmesség

  Milyen csodálatos, hogy képesek vagyunk belépni a Te jelenlétedbe!
  Akármennyi legyen is az idő.
  Akármelyik országban járjak is éppen.
  Csak a nevedet kell a számon kiejtenem.

  Isten igéje

  Jn 14, 7-14

  "Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus felfedi az Atya és a Fiú közötti kapcsolat mélységét. Aki ismeri a Fiút, ismeri az Atyát. János számára az "ismerés" a szív tudása, mely a kölcsönös szeretetből fakad. Nem csupán az ész dolga. Kérem, hogy minél mélyebben megismerhessem Istent.
  • Jézusom, arra hívsz, hogy merész legyek - "még nagyobb dolgokat" tegyek, mint Te. De Te legnagyobb művedként az életedet adtad. Ne hagyd, hogy ezt elfelejtsem!

  Párbeszéd

  Milyen érzések törnek fel bennem, mialatt imádkozom, és Isten igéjén töprengek?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédpéntek

  Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  Isten jelenléte

  Uram, te mindig jelen vagy,
  és vársz rám.
  Add, hogy sose legyek annyira elfoglalt,
  hogy ne találjak időt a Veled való együttlétre.

  Szabadság

  Uram, Te megadtad nekem a szabadság nagy ajándékát.
  Add, ó, Uram, hogy ezekben a napokban szabad legyek
  az elfogultság és türelmetlenség minden fajtájától.
  Emlékeztess, Uram, hogy mindnyájan egyenlőek vagyunk
  szerető szemedben.

  Szerető figyelmesség

  Hogy érzem magam? Derűs vagyok, könnyű szívű? Vagy nyomaszt valami?

  Lehetek nagyon oldott, békés, örülök, hogy itt vagyok.

  De ugyanígy, ideges is lehetek, aggódom, bosszús vagyok.

  Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a létező önmagamat szereti.

  Isten igéje

  Jn 14, 1-6

  Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” Erre Tamás azt mondta: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat?” „Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Jézus egyik legátfogóbb önkinyilatkoztatásával találkozunk ebben a részben. Mindenféle 'ha' vagy 'de' nélkül állítja magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Általa érünk el Istenhez, mert ő Isten. Ajándék nekünk ez a mondat, azt jelenti, hogy vele életünk a legnagyobb biztonságban van, mert tudjuk, hogy benne mindent megtalálhatunk.

  Párbeszéd

  Észrevettem-e, hogyan hat rám Isten igéje, mialatt imádkozom?
  Kihívásnak érzem? Megnyugtat? Vagy dühös lettem?
  Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem,
  elmondom neki az érzéseimet, mint ahogy a barátok szokták, akik bíznak egymásban.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
  Miképpen kezdetben,
  most és mindenkor,
  és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédcsütörtök

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29

  Isten jelenléte

  Arra gondolok, hogy mialatt most itt ülök,
  Isten szeretettel néz és életben tart engem.
  Elgondolkozom ezen.

  Szabadság

  Add, Uram, kegyelmedet, hogy megszabaduljak világi dolgaink szemetétől.
  Segíts, hogy ne kapjon el a meggazdagodás gépszíja.
  Tartsd szabadon szívemet és elmémet, hogy Téged szolgáljalak és szeresselek.

  Szerető figyelmesség

  Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
  Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
  Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

  Isten igéje

  Mt 11, 25-30

  Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
  Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
  Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ebben a részben, mely egyike a legszebb evangéliumi szövegeknek, Jézus lecsupaszítja lelkét: beszél az Atyával való kivételes kapcsolatáról, és mélységes vágyáról, hogy magához vonjon minket gyengeségünkben, elcsigázottságunkban. Figyelmesen hallgatva szavait rájövök, hogy elesettségem az ajtó, mely Jézus gyengéd irgalmához vezet.
  • A csodatevő, démonűző Jézus arra hív, hogy tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű. Hagyom, hogy ez a meghívás, miközben rávilágít szívem legbelső vágyaira, enyhülést hozzon lelkemnek. Így imádkozom: Jézus Szentséges Szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez!

  Párbeszéd

  Beszélni kezdek Jézushoz az evangéliumi szakaszról, amit most olvastam. 
  Melyik része érintett meg? Talán eszembe jut valami, amit nemrég hallottam, egy baráti beszélgetés, vagy egy történet, amit olvastam. Ha így van, segít-e ez az emlék, hogy felismerjem, milyen üzenete van számomra a mai evangéliumnak?

  Befejezés

  Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
  és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédszerda

  Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28

  Isten jelenléte

  „Az ajtó előtt állok, és zörgetek"- mondja az Úr.
  Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenség Ura arra vágyik, hogy bejöjjön hozzám.
  Örömmel fogadom Őt.

  Szabadság

  Uram, add kegyelmedet, 

  hogy szabad legyen a lelkem.

  Tisztítsd meg szívemet,

  hogy örvendezve éljek szeretetedben.

  Szerető figyelmesség

  Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

  Isten igéje

  Jn 12, 44-50

  Jézus azonban fennhangon hirdette: „Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki küldött, s aki lát, azt látja, aki küldött. Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van annak bírája, aki elvet és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon. Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit mondjak és mit hirdessek. S tudom, hogy parancsa örök élet. Így amit hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta.”

  Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Az emberré lett Jézus az emberi életnél valami fontosabbra hívja fel a figyelmünket. A Teremtő felemeli, megvilágosítja az emberi életet, ezért tudnunk kell, hogy emberi mivoltunk magában hordozza az örök élet szikráját. Jézus hasonló lett hozzánk, hogy mi hasonlóak lehessünk hozzá. Isten fénye minden teremtményre kiárad, táplálja az életet, könyörületet, igazságot. Szerető fény, mely gondoskodik az emberiségről, gondoskodik a teremtésről.
  • Uram, egyetlen vágyad, hogy Benned vegyünk lakást, és a fényben éljünk. Világítsd be szívem sötét sarkait, és vezess el engem és mindenki mást az élet teljességére, melyet Te kínálsz nekünk.

  Párbeszéd

  Jó Uram, légy mindig mellettem.
  Növeld szívemben a bizalmat.
  Köszönöm, hogy szeretsz.

  Befejezés

  Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
  miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."