38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

  Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából
  Naponta frissül

  Napi Ige és Gondolat

  Minden napra egy bibliai igét és a hozzátartozó elmélkedést valamint egy magvas idézetet tartalmaz. Az elmélkedések Katona Béla református lelkész tollából származnak.

  Napi Ige és gondolat, Katona Béla tollából.

  • egy bibliai igét és
  • egy hozzákapcsolódó magyarázatot, valamint
  • egy magvas gondolatot

  Napi Ige és Gondolat Növekedés -szombat

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08
  Napi Ige és Gondolat Növekedés - szombat
  Növekedés
  Jaj, milyen parázna lett a hűséges város! Teljes volt jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok! (Ézs 1,21)
  Isten a föld összes városa közül Jeruzsálemet választotta ki, hogy az emberek ott imádják Őt, és mégis az ottani emberek idegen istenek imádatát terjesztették el benne.
  Nemrég tárták fel az ókori Jeruzsálem házait, amelyeket még Nabukodonozor idejében pusztítottak el, és ezekben a házakban nagyon érdekes dolgokat találtak: egy csomó kis bálványt, istenek szobrait. Ezek a leletek alátámasztják azt, amit a próféták írtak: a város elfordult Istentől úgy, ahogy Jeremiás is megírta: Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak magoknak; és repedezett kutakat ástak, a melyek nem tartják a vizet. (Jer 2,13) Lelki paráznákká váltak az emberek.
  A hű szó arra a házastársi hűségre utal, amit a feleség a férjének köteles fenntartani. Csakhogy már nem a hűség jellemezte Jeruzsálemet. Az a város, ami valamikor olyan volt, mint a hűséges hitvestárs, elhagyta férjét, hűtlen lett Istenéhez és paráznává lett. Valamikor jogosság és igazság lakott ebben a városban, most pedig gyilkosokká lettek.
  Milyen szomorú, amikor valaki visszaesik, eltávolodik. Isten azt akarja, hogy növekedjünk, lelkileg gazdagodjunk, hogy mindig többek és többek legyünk. Mennyire szomorú azonban, amikor nem vagyunk többek, hanem ellenkezőleg, kevesebbek vagyunk, mint megtérésünkkor. Te növekedsz testvérem? Imádkozz azért, hogy mai is növekedjen benned a Krisztus, hogy teljes légy jogossággal és igazság jellemezzen! (Prókai Árpád, Boldva)
  **********************
  Imádság:
  Bocsásd meg hűtlenségeimet Uram! Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Mindig legyen szemünk előtt az, hogy Isten nem ellenünk, hanem értünk van!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatStressz-oldó péntek

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  Napi Ige és Gondolat Stressz-oldó péntek
  Stressz-oldó
  „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt…” (Filippi 4:6)
  Korunk egyik legnagyobb gyilkosa a stressz. Az idegeskedés, az aggodalom rongálja a szívet, az idegrendszert, tönkre teszi a lelket, a kedélyállapotot, pusztít és rombol. Egyik legtöbbet használt mondatunk a másik ember felé: ne idegeskedj! Próbáljuk nyugtatni családtagjainkat, ismerőseinket, barátainkat. Sok minden okozza aggodalmainkat. A kifizetetlen számlák okozta anyagi nehézségek, a családi helyzetek, munkahelyi gondok, egészségi problémák mind-mind lesújtó pallosként lebegnek az ember felett.
  Amikor legidősebb gyermekem felkerült tanulni az alig kétszáz fős Abaújvárról Debrecenbe, a 8 fős osztályból a 36-osba, az első év egy kínszenvedés volt. Állandó fejfájás, orrvérzés, magas vérnyomás. Ő stresszelt ott, mi aggódtunk érte itt. Meg kellett vele értetni, az egészsége mindennél fontosabb. Ha stresszel, aggódik, csak rosszabb lesz. Esténként sokszor még a kicsik is érte imádkoztak, hogy segítse őt az Úr. Amellett, hogy kimutattuk felé szeretetünket, annyit tudtunk tenni, hogy könyörögtünk és imádkoztunk. Igen, ezt kell tennünk: könyörögni és imádkozni. Jó hálát adni, amikor a könyörgés meghallgatásra talál. Jó volt ebben az évben már olyan e-mailt kapni, amiben ez állt: örömmel értesítjük, hogy Tóth Benjámin nevű gyermeke kiváló közösségi munkájáért pénzbeli juttatásban és igazgatói dicséretben részesül.
  Imádság és könyörgés, ez a legjobb stresszoldó. Pál apostol azt mondja, minden kérésünket hálaadással tárjunk fel az Úr előtt. Amikor hálaadással viszed kérésedet Isten elé, már úgy mész oda, hogy tudod: Ő meghallgat. Csakis így van értelme odamenni kéréseinkkel az Úrhoz. Azzal a tudattal a szívünkben, hogy Atyánk meghallgat minket, és aki meghallgat, az meg is segít.
  Azonban van egy nagy hiányosságunk, drága testvéreim. Az a mi hiányosságunk, hogy mihelyt megkapunk valamit, felhagyunk az imádkozással. Amikor meg újra összecsapnak a hullámok a fejünk felett, csodálkozunk, ha az aggodalom lesz Úrrá rajtunk.
  Az Úrral való kapcsolatunknak folyamatosnak kell lennie, csakis így lehet az életünkben az aggodalom helyett a hálaadás.
  Drága Testvérem! Aggodalom van benned? Stresszelsz? Félsz?
  Minden terhed vidd imádságban az Úrhoz és meglátod, hálaadással fogsz előtte leborulni. (Tóth István, Abaújvár))
  ****************************
  Imádság:
  Uram! Bocsásd meg, amikor az aggódás bűnébe esem. Taníts mind jobban bíznom benned! Mindenben. Ámen
  ***********************************
  A nap gondolata:
  Jézus figyelmeztet, hogy ne aggódjunk, mert annak káros következményei vannak. Felemésztheti a gondolatainkat, meglophatja a produktivitásunkat és negatív hatással lehet az egészségünkre. De a legfontosabb, hogy csökkenti az Istenben való bizalmat. Jézus kéri, hogy először Isten országát keressük, és hozzá forduljunk segítségért. Míg a holnapra vonatkozó tervezés hasznos időtöltés, addig a jövő felől való aggódás csak elpocsékolt idő. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de bízhatunk az Egyetlenben, aki fogja a kezünket, és együtt jár velünk minden sötét völgyön át.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és Gondolat Út a gyógyulás felécsütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06
  Napi Ige és Gondolat Út a gyógyulás felé csütörtök
  Út a gyógyulás felé
  „De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak.” (Malakiás 3,20)
  Peregnek a napok, rohan az idő és mi várjuk, várjuk a szép napokat. Vajon lesznek-e szép napok, eljön-e az igazság napja? Ez a prófécia részben már beteljesedett Urunk első eljövetelekor, tökéletesen második eljövetelekor fog beteljesedni, de mint ígéret valóra válhat a mindennapjainkban is. Milyenek a napjaid kedves testvérem? Ha sötétek a napjaid és az éjszaka sötétsége is sűrűsödik körülötted, ne ess ezért kétségbe, hiszen újra jön a reggel és felkél a nap! Amikor az éjszaka a legsötétebb, akkor van legközelebb a hajnal. „Az éjszaka elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van” (Róma 13,12). A jövendő nap nem egy akármilyen nap lesz, hanem „az igazság napja”, amelynek minden sugara gyógyít. Azért jön, hogy megvidámítson minket, Istenben bízókat, az igazság és irgalom útján jön. Jézus Krisztus kijelenti Isten szentségét és szeretetét. Ha tehát felragyog az igazság napja, az valóságos lesz, mert igazság szerint való.
  Egy dologban mégis meg kell vizsgálnunk magunkat: Féljük-e valóban az Úr nevét? Tiszteljük-e az élő Istent, és az Ő útján járunk-e? Ha ez így van, akkor az éjszaka már nem tart soká számunkra, és ha elérkezik a reggel, lelkünk minden sérülése, betegsége és szomorúsága egyszer s mindenkorra elmúlik: fény, meleg, öröm és tiszta látás lesz a részünk, és ezt lelki betegségünkből és nyomorúságunkból való gyógyulás követi majd.
  Felragyogott-e már nektek Krisztus világossága? Akkor ne várjatok tovább, gyertek, üljünk „ki” a fényre! Elrejtette arcát előlünk? Akkor kérjétek, hogy ragyogjon fel újra előttünk! Mert amilyen biztos a napkelte, olyan biztos az is, hogy „fel fog ragyogni azoknak, akik nevét félik”. Akiknek felragyog az Úr, azok boldogan és felszabadultan élvezik az életet, mert meggyógyultak és ugrándozva dicsérik a Szabadítót, akinek nevében bíztak. Vajon te benne vagy e boldog, „ugrándozó”, dicsőítő seregben? Élvezed-e Urunk világosságát, ragyogását, fényességét? Ha még nem, itt az idő! Állj Krisztus mellé a fénybe, hogy meggyógyuljon a lelked és boldog életed legyen!
  (Orbán Attila, Dés-cichegy, Erdély)
  **************************
  Imádság:
  Kegyelmes Istenünk! Milyen sok sötét napunk van! A Te világosságodra van szükségünk, hogy lássuk az utat, amelyiken járhatunk biztonságban és békességben. Kérünk, gyógyítsd meg a lelkünket, hogy ugrándozva dicsérhessünk Téged életünk minden napján. Hozd fel az igazság napját ránk, hogy nevedet tisztelve, ragaszkodással szolgáljunk Neked. Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „Az ember egyik legfontosabb képessége s egyben, sajnos a legritkább is: várni tudni. Türelemmel várni egy levélre, egy találkozásra, egy jó kapcsolatra, az enyhülést hozó holnapra. A telt szív nyitott kapujában bizalommal várakozni. Egészen addig várni, amíg reményünk kitart.” (Jókai Anna)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatVeszed az adást? Add tovább! szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05
  Napi Ige és Gondolat Veszed az adást? Add tovább! szerda
  Veszed az adást? Add tovább!
  „ Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.” (1Kor 2,12-14)
  Maradjunk egy kicsit csendben, s figyeljük meg, miket hallunk magunk körül! Szól-e most valamilyen rádió? Ha jól halljuk, akkor nem. De mivel nem jól halljuk, hadd mondjam, hogy szól! Ebben a pillanatban is szól az összes rádió, ami adást sugároz, csak épp nincs egyikünknél se vevőkészülék (vagy nincs bekapcsolva), azaz egy rádió-készülék, amivel az adás rádiójeleit foghatnánk és azt kihangosíthatnánk. Mert ha van és behangoljuk, akkor bármelyik adást befoghatjuk és hallgathatjuk.
  A világ egyik nagy panasza, hogy nem hallja Istent. Erre azt szoktuk mondani – sokszor nem kevés ítélkezés közepette sajnos – hogy a hiba az ön készülékében van, azaz a világ és a világias ember hibája, hogy nem hallja Istent. S ezt általában úgy mondjuk, mintha mi születésünk óta folyamatos zavartalan kapcsolatban lennénk Istennel. Pedig nagyon nem. Az adás, Isten jele, tényleg nem rajtunk múlik. Hiba is van a mi készülékünkben, az is biztos. De a jelet és a mi hibás, bűnös készülékünket valami mégis össze tudja hangolni: ez a Lélek, a nagybetűs Lélek, a Szentlélek. Bennünket is Ő tud Istenre hangolni. Akkor az a dolgunk ma, hogy üljünk le és várjuk, hátha mást is elér a Lélek. Ez se rossz megoldás, csak épp ennél többet bízott ránk Isten.
  Talán vettünk már olyat észre, bár inkább régebben volt ez jellemző, régebbi autóknál, hogy amikor az egyik autó a másik mellé állt, akkor a rádiónkban az az adás kezdett el szólni, ami a másik autóban volt, mert az Ő jele erősebb volt. Isten Lelke által a lehető legerősebb jelet foghatod: Isten jelét! Legyél ma ott a másik ember mellett és egyszerűen add tovább Isten szeretetét, az Ő jelét. A többit tényleg Isten Lelkére bízhatod!
  (Nagy Péter, Ramocsaháza)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram, kérlek, hogy erősítsd hitemet, az „antennát” az életemben, ami fogja a Te adásodat, hogy képes legyek hallani, kihangosítani, megélni, továbbadni azt. Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  A keresztény hit Krisztusba vetett hit. Értéke nem a hívőben rejlik, hanem abban, akiben hiszünk - nem abban, aki bízik, hanem akiben bízik. (Josh McDowell)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA lusta és a szorgalmas lélek

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04
  Napi Ige és Gondolat A lusta és a szorgalmas lélek
  „Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.” (Péld 10:4)
   
  Két munkamódszer, két ellentétes hozzáállás és természetes, hogy azok következménye is ellentétes lesz. Aki lustán, naplopóan és csaló módra dolgozik, az engedte magát elámítani, hogy így is minden rendben lesz. Azt véli, hogy ily hozzáállással is lesz elégséges ellátása, sőt gazdagodni is fog. Nem veszi észre a veszélyt saját fennmaradására, amikor kiszolgáltatja magát azon gondolatoknak, hogy nem kell igyekezni és nem kell feltétlenül a minőségre törekedni.
  Aki szorgalmasan és buzgósággal dolgozik, az tudja, hogy miként kell a munkához és minden máshoz az életben rendesen, helyesen hozzáállni. Van egy kialakult, szilárd álláspontja erről: mindent mélyrehatóan és alaposan előkészíteni és ugyanígy elvégezni. Biztos abban, hogy egyedül ez biztosítja számára az egyenességet és gerincességet. Így lesz a többi ember szemében megbízható, megbecsült és mindig igényelt, keresett szakember, bölcs ember. Nem enged a meggyőződéséből, hogy a munkát rendesen és szorgalmasan kell elvégezni.
  Az elszegényedő rászoruló és nyomorgó lesz. Mindig nyomasztja valami és állandó hiányban szenved. A meggazdagodó pedig épül és gyarapodik. Épülésében ő maga válik teljes személyiséggé, a sértések nem fognak ki rajta. Gyarapodásában pedig olyat gyűjt, ami maradandó.
  Ezek a különböző hozzáállások, munkamódszerek valahonnan erednek, valami gyökerük van. Miben gyökereznek ezek? Minden ember igazságos bánásmódra vágyik. Ez boldogítja, ez nyújt neki biztonságérzetet. A szorgalmas ember tudja, hogy az egyenességnek, a helyes, rendes hozzáállásnak a jutalma ez az igazságosság. Megbízható akar lenni, mert Isten a megbízható szövetséges számára. Mindent rendesen és alaposan akar elvégezni, mert az Úrnál látja ezt a rendes, alapos „munkát”, gondviselést. Számára minden tiszta, egyenes és világos, mert Jézus Krisztus „megnyitotta a szívét az értelemre”. A lusta ember sosem biztos magában, a körülményekben, mindenről csak vélekedik, semmit sem állít vagy tud biztosan. A laza hozzáállású ember úgy véli, hogy e világon nincs igazságosság, még Istennél sem. Ezért az Urat mellőzi életéből. A lustát nem érdekli, hogy megbízható legyen, mert ő sem bízik senkiben. Munkája milyen lehet, ha munkaidejét naplopás és csalás jellemzi? A lusta embernek a látszat a fontos és magát is azzal a látszattal csapja be, hogy minden rendben van. A lusta ember is rá van szorulva Isten kegyelmére, neki is kell az igazságosság. De ő ezt elutasítja, tagadja. Ezért nyomorog – nyomasztja élete sok terhe, és a szeretet és kegyelem hiányában szenved. A szorgalmas Isten kegyelmére és igazságosságára épít és az egyetlen gyűjteni való érték számára az üdvösség, ami maradandó és senki sem veheti el tőlünk. (Kiss Nándor, Bad Wörishofen)
  **************************
  Imádság:
  Mennyei Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Te légy irányadónk életvitelünkben, a tevékenységeinkhez, szolgálatainkhoz és a munkánkhoz való hozzáállásunkban. Tarts meg rendesnek, helyesnek és gerincesnek. Te igazíts meg minket Szent Fiad által, akinek érdeméért kérünk, hallgass meg minket! Ámen.
  *************************
  A nap gondolata:
  „…úgy a földművelőknek is ez a nagy kötelességök, hogy imádkozzanak, tudván, hogy mind a segítség, mind az áldás egyedül az Istentől jő.” (Szikszay György)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA gondviselés következményei

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  Napi Ige és Gondolat A gondviselés következményei
  A gondviselés következményei
  „Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok!” (1Pt 5,7)
  Van, aki a bajban veszi észre könnyebben, hogy kiszolgáltatottságában egyedül Istenben bízhat. Másokat viszont a nehézségek megkeményítenek. Ők az áldások között érzik jól magukat, s tudnak feltekinteni Istenre, mint minden jóság forrására. Tudjuk viszont azt is, hogy a siker, boldogság Istennel szemben is puhánnyá, hálátlanná teheti az embert. Te, hogy vagy ezzel? Melyik csoportba sorolnád inkább magad?
  Péter itt a szövegösszefüggés alapján az üldöztetést szenvedő keresztyéneket biztatja. Ezt viszont úgy teszi, hogy mindenki számára örök érvényű igazságot fogalmaz meg. Hiszen nem csak az üldözéseknek van gondja, hanem bizony még a jólétnek is… Péter pedig úgy fogalmaz: „minden gondotokat”! Nem csak a nehézségeket, betegségeket, sikertelenségeket, kiégést, megfáradást… Hanem azt is, amikor minden sikerül, amikor Isten előtted jár és intézi a te dolgaidat, amikor a legnagyobb gondod az, hogy mit kezdj a sok áldással… Az apostol mindezekre érvényes megoldást ad. Röviden összegezve: akár a gondviselés tökéletes voltáért, akár annak hiányáért vannak gondjaid – ez az ige neked szól!
  A gondviselésnek ugyanis ez az értelme és célja: hogy a bajban türelmesek, a jóban hálásak legyünk, a jövőre nézve pedig reménykedő bizalom legyen bennünk Isten hűségében (HK 28.). Isten szeretete nyitja meg számunkra ezt a lehetőséget. Így nem kell összeroskadnunk a teher alatt, mert Ő velünk hordozza. Nem szabad feladnunk, ha elbukunk, mert Ő megsegít. De nem leszünk elbizakodottá sem, ha mindig reálisan látjuk a saját gyengeségünket, és Isten hatalmas erejét, amivel hordoz minket. Ráadásul a jövőnk is az Ő kezében van – s tegyük hozzá: ott van jó helyen!
  Miért lehetséges mindez? Pál apostol a Róma 8,38-39-ben részletező választ ad erre a kérdésre, aminek a végkicsengése ez: Semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől! Isten Fiának önfeláldozó szeretete örök garancia arra, hogy Isten irántunk való jósága és gondviselése nem ideig való, nem valamilyen haszonra irányul, hanem örök és változhatatlan.
  Végül arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy Isten és ember, Teremtő és teremtmény viszonya egymáshoz soha nem lehet egyenrangú felek viszonyulása a másikhoz. Hiszen minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt meg sem mozdulhat!
  Mi a következménye mindennek az ember életében? Az a furcsaság mutatkozik meg, hogy a gondviselő Istent sokkal többen fogadják el, mint a megváltó és megszentelő Istent, sőt már a teremtés is megosztja azokat, akik a szerető és gondoskodó mennyei Atyában hisznek. Akiknek csak egy mennyei keresztapára van szükségük, azok a legkisebb nehézségnél csalódnak, s elhagyják az általuk kreált „arany atyácskát”. Aki viszont Jézus Krisztusban hisz, s a mennyei Atya számára Jézus Krisztus Atyja, az minden gondját Őrá fogja vetni, mert megmásíthatatlan tapasztalata az, hogy Neki gondja van ránk! (Dr. Sándor Balázs, Budapest)
  *****************************************************
  Imádság:
  Mindenben hálát adok neked Uram, mert a nehézségekben is Te vagy a szabadítom. Köszönöm, hogy jót tervezel, s Te feléd tart az életem. Ámen
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Ha Isten könnyet helyez a szemedbe, az csak azért van, mert a szívedben szivárványt akar kifeszíteni.” Charles Haddon Spurgeon
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatANYÁK NAPJA

  Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  Napi Ige és Gondolat ANYÁK NAPJA
  A Tiéd is a kegyelem!
  „Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” (Lukács evangéliuma 1,28)
  Amikor több év házasság, és rengeteg fájdalmas kivizsgálás után az orvosom őszintén a szemembe mondta, hogy nem lehet gyermekem, a sokktól összesen annyi erőm volt, hogy a kórház nőgyógyászatáról letámolyogjak a kórházi kápolnába. Ott leroskadtam egy székre, és mivel senki nem volt rajtam kívül, nyugodtan megtehettem, hogy hangosan zokogtam. Azt hittem, eszem vesztem a fájdalomtól, amikor belépett a kórházlelkész hölgy, és felkiáltott: „De jó, hogy itt vagy! Ma ötkor kipattant a szemem, és azt mondta nekem az Úr, mondd meg Virágnak, hogy KEGYELEM. Nem tudtam a telefonszámod, nem tudtam, hogy adjam át ezt az üzenetet, de most itt vagy, és elmondhatom. KEGYELEM Virág!” Ezzel tovább szaladt a dolgára.
  Évekig volt férjemmel a szívünkben, amit a lelkésznő által üzent nekem az Úr! Nem tudtuk, hogy mikor, és hogyan, de abban biztosak voltunk, hogy Isten kegyelme nyugszik rajtunk. Ahogyan Jézus Krisztusban az Ő végtelen jósága szerint bánt velünk, úgy fog velünk bánni a gyermekkel kapcsolatos kérdésben is.
  Amikor a kisfiunkra nézek, ahogyan a leckét írja, ahogy várom haza, ahogy nevelem, amikor mérgelődöm, amikor visszaszól, minden szülői félelmem, kétségem, és bosszúságom közepette ezt mondogatom magamban, hogy KEGYELEM. Ez ad erőt ahhoz a roppant küzdelemhez, amit a gyermeknevelés, és a család összetartása jelent.
  Ma, amikor könnyes szemmel vesszük át az anyák napi virágokat anyaként, nagymamaként, egy röpke pillanat alatt megfeledkezünk arról a milliónyi kisebb, és nagyobb küzdelemről, amiből egy gyermek felnevelése áll. És jól is tesszük, ha nem ezeket tartjuk szemünk előtt, mert keresztyén emberként nem ezekre, hanem az Isten kegyelmére kell tekintenünk. Rá bízni magunkat, férjünket, gyermekeinket, ahogyan Mária is tette. Azért, hogy átéljük, mit jelent annak a csodálatos állapota, amikor az ember átérzi, hogy ő valóban kegyelembe fogadott, és az Úr jósága veszi körbe az Ő, és szerettei életét.
  Amikor véget ér az Ünnep, az Úr akkor is velünk van, mert Krisztusban kegyelmébe fogadott! Legyen ez ott a szívünkben, mint Mária szívében az angyali ígéret, hogy az Úr dicsőségére élhessünk édesanyaként!
  (Molnár Virág, Mezőkovácsháza – Nagybánhegyes – Kunágota)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram, hálát adok Neked, hogy kegyelmedbe fogadtál! Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Az Úr veled van!” /Lk 1, 28/
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatNe add fel!

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  Napi Ige és Gondolat Ne add fel!
  „A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.” (Róma 12,12)
   
  A minap jött szembe velem ez az Ige, mondhatni megtalált. Már több napja forgatom magamban Pál apostol szavait. Melyekben egyrészt látok tanítást, másrészt pedig telitalálatot. Amikor kaptam ezt az Igét, akkor benne valósággá vált a következő Ige is: „De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” Zsolt 127,2b. Az apostol szavait napok óta ilyen isteni szeretetmorzsának érzem. Csipegessük hát fel együtt az üzenetet, melyet kínál számunkra.
  Tömör mondat, lényegre törő kifejezés. Három lelki és érzelmi állapot, melyeket megélhetünk külön-külön, de akár egybefonódva is. Arra hívlak, hogy most mindhármat egy csokorba szedve engedjük közelebb szívünkhöz.
  Reménykedni sokak szerint önámítás. Mert a reménység egy olyan állapot, amikor bízunk valaminek a bekövetkezésében, vagy éppen az elmaradásában, de egyik esetben sincsen ráhatásunk az események lefolyására. Miért is mondja azt mégis Pál, hogy örvendezzünk benne? Tulajdonképpen azért, mert a hívő ember reménysége nem vakbuzgalom, nem is az említett alaptalan önámítás. Hanem a mi reménységünk Jézus Krisztusban van, akinek megváltói voltához kétség sem fér. Így valóban örülhetünk annak, hogy mi nem másban, de nem is akármiben, hanem Benne reménykedhetünk.
  Sajnos vagy sem, de az életünkhöz hozzá tartoznak olyan időszakok is, melyeket Pál nyomorúságnak nevez meg. Szorult helyzet, betegség, vagy anyagi nehézség. Nos ezzel kapcsolatban pedig arra hívja fel a figyelmünket az apostol, hogy ilyen helyzetben, nehéz körülmények között se szűnjünk meg kitartani Isten mellett, éppen úgy ahogyan Ő is kitart mellettünk.
  Végül pedig megkoronázva az első két állapotot elénk hozza Pál az imádkozásban való állhatatosságot. Mert legyen akár reményteljes örömünk, vagy éljünk éppen nyomorúságban szüntelenül imádkoznunk kell. Kell, de nem azért, mert Isten kötelezővé teszi, hanem azért, mert a mi érdekünk, a mi javunkra szolgál.
  Szeretnélek ma arra buzdítani az Ige által, hogy ne add fel a reményt, tarts ki, és bátran szólítsd meg naponként mennyei Atyádat, aki szeretettel várja hívásodat.
  (Birikiné Király Dalma, Jánd)
   
  **************************
  Imádság: 
  Uram, Te mindenkinél jobban tudod, hogy milyen hamar fel tudom adni. Feladni a reményt, mert az ész érvekre hallgatok és nem a hitemre támaszkodom. Tudod azt is, milyen sokszor keseredek bele teljesen is a nyomorúságaimba. De azzal is teljesen tisztában vagy, hogy hányszor felejtek el Hozzád fohászkodni, Neked hálát adni. Szükségem van ma is a segítségedre, hogy mindezekben kitartóbb és buzgóbb legyek. Ezért kérlek tégy állhatatossá és kitartóvá! Ámen
  *************************
  A nap gondolata:
  Sose add fel! Amikor éppen feladnád, minden akkor készül jobbra fordulni. Tarts ki! Csodás meglepetések várnak rád! (Sonia Ricotti)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatLátás és vakság

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30
  Látás és vakság
  „Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?”(Jn 9,40)
  A vakon született meggyógyítása jó alkalom arra, hogy Jézus érzékenyítsen.
  Ezt tette ott, ezt teszi ma is, velünk is.
  Talán mi is vakok vagyunk? - kérdezik a farizeusok.
  Ilyet csak az kérdez, aki azt gondolja magáról, hogy mindent lát.
  Mindent tud.
  Talán vak vagyok én is?
  Vagy már megnyílt a szemem arra, hogy felismerjem Jézusban a Krisztust?
  És ha igen, akkor van-e még dolgom ezzel az egésszel?
  Lehetnek-e még "látás-gondjaim"?
  Van-e belátásom arra, ha igen?
  Pl. hogy mit veszek észre a világból, vagy egy másik emberből...
  Vagy hogy mit vagyok képes órákon át bámulni.
  És ott van az ún. látás-gőg.
  Amikor azt hiszem, ha egyszer látóvá lettem, az én szemem mindent,
  sőt mindent tökéletesen lát. És ez sosem változhat.
  Amikor kezdem elfelejteni, hogy ezt a látást én ajándékba kaptam.
  (De könnyű lezuhanni az elbizakodottság fölényes magasságaiból...)
  És ott vannak a vakfoltjaim.
  Amikor valamit egyszerűen nem vagyok képes érzékelni.
  Amihez szükségem van egy másik perspektívára - hogy észrevegyem.
  Az Istenére.
  Egy másik emberére.
  Aki a szemem felnyithatja olyan hiányosságokra, amiket amúgy sosem látnék meg.
  Vagy épp olyan ajándékokra, áldásokra, bármiféle jóra, amit egymagam nem tudok már vagy még meglátni.
  Másokban, vagy épp magamban.
  (Révész Judit)
  ********************
  Imádság:
  Uram Jézus, add, hogy lássam magam a te szemeddel,
  egészen olyannak, amilyennek te látsz.
  És lássam a mellettem állót, a felém közeledőt,
  de a nekem hátat fordítót is így. A te szemeddel.
  Adj kérlek belátást, ha torzulna a kép...
  de mindenek előtt segíts engem abban,
  hogy a tekintetem soha ne vegyem le Rólad! Ámen
  ***********
  A nap gondolata:
  Ma is van ereje Isten igéjének.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatAmikor kiált az Úr…

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  Amikor kiált az Úr…
  „Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét: döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni.” (Ézsaiás 58:1-2)
  Egy ismerősöm egy régi bibliaóra után azt mondta nekem, mikor erről az Igéről beszéltünk: „Mit kiabál velem az Isten? Nekem nem kiabáló Istenre, hanem szerető Istenre van szükségem!” Nos, ez a mi hozzáállásunk! Isten olyan legyen, s azt adja, ami nekem kell! Amire épp szerintem szükségem van! Figyeljen rám, viselje gondomat, találja ki a gondolataimat, szeressen, mikor senki nem szeret…!(Gondoljunk Nagy László: Adjon az Isten c versére)
  Miért kiált ránk a próféta? Mert ő Isten embere, s igy a szája Isten szája. S pontosan azért kiált, mert a szép szót már nem halljuk meg. Annyira tele vagyunk magunkkal, a gondjainkkal, bajainkkal, meg nem értettségünkkel, pótcselekvéseinkkel, hogy a halkan szóló, szerető Isten szavára oda sem figyelünk, sőt fütyülünk rá. Ma más szelek fújnak, más a korszellem, ne jöjjön már ezekkel a régi parancsolatokkal. Vannak már olyan ötletek, hogy át kellene írni a Tízparancsolatot, mert már nem időszerű… A Tízparancsolatot nem átírni kell, hanem betartani!
  No ezért kiált az Isten a próféta által: mert azt látja vesztébe rohan a nép!
  Egy példával szeretném megvilágítani: gyermekeinkkel, különösen is míg kicsik, nagyon szelíd hangon beszélünk, babusgatjuk, becézgetjük. De mikor a zebránál kiszakítja kezét a mienkből, s ki akar szaladni az autók elé, hát kiszakad belőlünk a kiáltás, s az oly hangos, szándékosan, hogy a gyermek megriad és megtorpan. S aztán hangosan szidjuk, hogy ezzel mennyire megijesztett bennünket, mi lett volna ha…
  A mi szerető Istenünk, mikor már azt látja, hogy kezünket kiszakítjuk az övéből, s vesztünkbe rohanunk, hát ránk kiált! Állj meg, ne tovább, ennek nagy baj lesz a vége! Amikor tilosban járunk, ránk kiált, az az út nem jó, annak a vége a kárhozat, nem ezt szántam nektek!
  A kérdés csak az, hogy megértjük-e a féltőn szerető Mennyei Atyánk aggodalmát, visszatartását a bűntől, vagy konokul és makacsul megyünk a magunk feje után?
  S mi kiáltunk-e? Vagy felülbíráljuk Isten szándékát, s nem kiáltunk, nem figyelmeztetünk, hagyjuk, hogy vesztébe rohanjon nemzedékünk? Az őrálló felelőssége a riasztás, ha veszélyt lát. A mi felelősségünk!
  Adjon a Szentlélek Isten bölcsességet, bátorságot!
  (P.Tóthné Szakács Zita)
  *****************************************************
  Imádság:
  Uram! Kiálts rám, nekem, ha úgy érzed, már másképpen nem értelek meg! Ámen
  *********************
  A nap gondolata:
  Ahhoz kell hűnek lennem, amit az Úr mondott, és abban Őhozzá.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA „mintha” hívő élet

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  28
  Napi Ige és Gondolat A „mintha” hívő élet
  A „mintha” hívő élet
  „Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét: döntést kérnek tőlem az igazságról, szeretnék Istent a közelükben tudni.” (Ézsaiás 58:1-2)
  No ez a nemszeretem küldetés. Szembesíteni az embereket, nem is csak egy kis csoportot, hanem az egész népet azzal, hogy ahogy élnek, az nem tetszik Istennek. Pedig ők azt hitték! Rá kell mutatni a bűnre, s megnevezni a vétket! Mikor ők abban a tudatban élnek, hogy minden rendben. „Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne!” S itt a hangsúly azon a szón van, hogy mintha. Mintha betartanák a tízparancsolatot, mintha nem szegnék meg a törvényt, mintha mindig Istenre figyelnének, mintha nem hajlottak volna el, mintha nem gyűrűzne be a pogány szokások sokasága, mintha a szívük csak Istené lenne. Mintha Isten népe lennének. A hűség mintaképének képzelik magukat, közben idegen tanácsokat követnek, kifele azt mutatják, hogy megtartják a szokásokat, a hagyománynak megfelelően élnek – csak hát épp a szívük nem teljesen Istené!
  Mintha csak ma írták volna ezeket a sorokat rólunk. Úgy teszünk, mintha keresztyének lennénk. S amikor ezzel szembesülünk, hogy csak mintha azok lennénk, akkor ledöbbenünk, s azzal áltatjuk magunkat: pedig mi mindent megtettünk, ami emberileg lehetséges. S itt van a baj: mindig csak a magunk szemszögéből vizsgáljuk a helyzetünket, s nem Isten szemszögéből. S azt gondoljuk, hogy az új korszellem, a megváltozott társadalmi körülmények megengedik nekünk, hogy lazára vegyük Istenünkkel a kapcsolatot. Vannak, akik már odáig merészkednek, hogy azt ajánlják, át kéne írni a Bibliát, mert nem korszerű. A korunkkal van a baj, mert nem bibliaszerű! Áltatjuk magunkat azzal, hogy Magyarország keresztyén ország. Közben pedig jön az isteni üzenet: csak nem úgy éltek!
  Minden keresztyén ember feladata, hogy beleharsogja a környezete fülébe: mintha keresztyének lennénk, úgy élünk, pedig igazán úgy kell élni! Mi gátol meg benne? Saját életformánk. Tartsuk be Isten törvényét, s rendbe jön az életünk!
  Ehhez kérjük Isten Szentlelkének bölcsességét és erejét! Öntsön belénk bátorságot, s adjon megfelelő szót a szánkba. Ámen.
  (P.Tóthné Szakács Zita)
  ****************
  Imádság:
  Uram! Bűnbánat van a szívemben. Hányszor teszek én is úgy, mintha… Mintha szeretnék, mintha megbocsátanék, mintha türelmes lennék…És belül nem ez van. Bocsáss meg nekem és vezess utaidon! Ámen
  **************
  A nap gondolata:
  A bűn lassan ölő méreg, melytől a lelkiismeret fájdalommentesen elsorvad.
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Napi Ige és GondolatA te javadra!

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  27
  Napi Ige és Gondolat A te javadra!
  A te javadra!
  Olvasandó: 1Móz 50,15-23
  „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.” (1 Móz 50,20)
  A keresztyén élet nem mindig zökkenőmentes, olykor az Istennel járó ember életében is vannak mélységek, nehézségek, kudarcok. Azonban, ahogy Pál apostol fogalmaz: ...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” Azaz Isten azokat a dolgokat is jóra tudja formálni, melyek pillanatnyilag rossznak és fájónak tűnnek, melyek megsebeznek bennünket, és könnyet csalnak a szemünkbe. Alapigénket Jákób „kedvenc” fia, József fogalmazta meg, miután apjuk halála után a testvérei attól tartottak, hogy öccsük megbosszulja mindazt, amit korábban vele tettek. Józseftől azonban távol állt a bosszúállás és hitvallást tett fivérei előtt arról, hogy az Úr jóra fordította életében azt a gonoszságot, melyet elkövettek ellene. Érdemes elolvasni József történetét a Bibliából, és meglátjuk, hogy rögös út vezetett el e hitvallás megfogalmazásáig. Ez a férfi megtapasztalta testvérei gyűlöletét, fiatalon egy idegen országba került rabszolgának, ahol becsületesen dolgozott, de egy hamis vád miatt mégis börtön lett a vége. Volt része kiközösítésben, gyűlöletben és rágalmazásban, de Isten mindent a javára fordított.
  Tudod Testvér, mikor az ember Istennel jár, akkor ott minden más megvilágításba kerül. Istennel az oldalunkon azok a dolgok, melyek fájónak és keserűnek tűnnek, óriási áldásokká alakulhatnak. Könnyen lehet, hogy most te is a gödör mélyén vagy, mert betegség gyötör, vagy gyászt hordozol a szívedben. Talán a gödör alján vagy, mert anyagi gondjaid vannak, nincs miből a számlákat fizetni, nincs mit az asztalra tenni, esetleg rosszindulatú emberek támadnak, és ártatlanul szenvedsz. Azt azonban ne feledd, ha Istennel jársz, akkor minden a javadra van. Tűnjenek hát bármilyen rossznak is a körülményeid, ne feledd, Isten terve a javadra fordíthatja azokat.
  Ámen! (Hollósi István, Mérk-Tiborszállás)
  *****************************************************
  Imádság:
  Köszönjük Urunk, ajándékaidat, kérünk, hogy a Te áldásaid ragyogják be életünket. Ámen.
  ***************************************************************
  A nap gondolata:
  „Az az Isten, aki szelek szárnyán repül a viharban, uralkodik nyomorúságaink viharai felett is, és hamarosan békés napokat küld.”(C.H. Spurgeon)
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."