38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

  Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás
  Naponta frissül
  Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  Találkozás Krisztussal a napi evangélium és a hozzá kapcsolódó elmélkedések, valamint személyes elhatározások által.

  A napi elmélkedéseket a Regnum Christi Mozgalom tagjai és a Krisztus Légiója Kongregáció szerzetesei írják a Katolikus Egyház adott napra előírt napi evangéliumához kapcsolódóan.

  Mi a napi elmélkedés?

  A napi elmélkedés egy rövid, minden nap e-mailben érkező, ingyenes levél, melyben saját számítógépén vagy okostelefonján könnyen elérheti

  • napi evangéliumot egy hozzá kapcsolódó imádsággal,
  • egy rövid elmélkedést a napi evangéliumról,
  • egy konkrét, aznapra szóló elhatározás-javaslatot, amit a gyakorlatban rögtön meg is valósíthat,
  • Szentatya és Erdő Péter bíboros atya havi imaszándékait.

  Kiknek ajánljuk?

  Önnek,

  • ha szeretné a Szentírást jobban megérteni és hitét elmélyíteni,
  • ha vágyik arra, hogy Krisztust, mint barátját jobban megismerje,
  • ha szeretne az imádság gyakorlatában jobban növekedni,
  • ha keresi a mélységes és feltétel nélküli Szeretetet.

  Regnum Christi Elmélkedés Bensőséges barátság az ÚrralHúsvét hatodik vasárnapja

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  09

  Evangélium: 
  Jn 15,9-17
  Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!”

  Bevezető ima: Uram, azzal kezdem imádságomat, hogy egész valómat felajánlom neked: gondolataimat, vágyamat, elhatározásaimat, tetteimet, reményemet, félelmemet, gyengeségemet, kudarcaimat és kicsiny sikereimet. Kitárom feléd magamat, hiszen Te már mindent tudsz rólam. Biztos vagyok benne, hogy irgalmas vagy hozzám, és átható, szerető tekinteted megtisztít engem.

  Kérés: Jézusom, segíts, hogy teljesítsem szeretetre hívó parancsodat!

  Elmélkedés:
  1.Jézus mélységes szeretete. Jézus meglepő hasonlattal él. Tanítványai iránti szeretetét Atyjának az iránta való hatalmas szeretetéhez hasonlítja. Még mielőtt a világ lett volna, az Atyát és a Fiút határtalan, egymás iránti szeretet töltötte be. A Szentlélek ezt a szeretetet kapcsolja össze. A Szentháromság bensőséges egysége és kölcsönös önátadása túlnő minden emberi értelmen, és Jézus mégis azt mondja tanítványainak, hogy így szereti őket. Észreveszem én is, hogy Megváltóm milyen mélységesen szeret engem? Kellő tisztelettel fogadom és lelki életemben egyre nagyobb, odaadó szeretettel viszonzom Krisztus személyes szeretetét, amelyet a kereszten igazolt számomra?

  2.A barátság súlya. Jézus tanítványait barátainak szólítja. A körülmények és időzítés aláhúzzák ennek a kijelentésnek a hitelességét. Jézust alig néhány óra múlva a magára hagyják és megtagadják azok, akiket most barátainak nevez. Az Urat mégis annyira eltölti a szeretet, hogy túltekint követői árulásán, és látja azt a győzelmet, amit nekik fog szerezni. Jézus nekem is felajánlja barátságát. Hív, hogy „maradjak meg a szeretetében”. Nem megfigyelőnek hív, hanem azért, hogy érezzem meg a vele való együttlét örömét. A „Megfeszített” követése mindig nehéz, de barátsága olyan kincs, amely sokkal nagyobb, mint a kereszt súlya.

  3. A szeretet pecsétje. Az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetet, amelyet Jézus kegyesen terjeszt ki felénk, tanítványai és barátai felé, a szeretet gyümölcsét kell, hogy megteremje. Az első keresztények nagyon komolyan vették Jézus szeretetre szólító parancsát. Ez volt jellemző vonásuk, ami megkülönböztette őket a körülöttük élő emberektől. Mágneses erő volt, ami sok embert vonzott, hogy csatlakozzon hozzájuk. Az egymás iránti szeretet parancsa egyenesen következik abból a méltóságból, hogy mi az Úr szerettei vagyunk. Ha Jézus úgy szerette testvéremet, hogy életét adta érte, nyilván nekem is tisztelnem és szeretnem kell őt. A szeretet minden igaz keresztény jele, jelvénye, pecsétje. Természetes, hogy Krisztus szeretet parancsát úgy élhetem meg a legjobban, hogy először is saját családomon kezdem a szeretet gyakorlását.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus kérlek, add, hogy mindig csodáljam az irántam megnyilvánuló mélységes szeretetedet. Barátodnak nevezel engem, bár nem vagyok mindig méltó erre a megszólításra. Jobb és igazabb barátod szeretnék lenni!

  Elhatározás: Ma egyik családtagomat valamilyen egyszerű, szeretetből fakadó jótettben fogom részesíteni.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Hirdetni az evangéliumotHúsvét ötödik hete – szombat

  Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  08

  Evangélium: 
  Jn 15, 18-21
  Ha a világ gyűlöl benneteket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nálatok. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Mivel nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek a szóra, amit mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Ám mindezeket az én nevemért fogják tenni veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

  Kérés: Uram, segíts látnom, hogy neked is szükséged volt a kitartásra a mindennapi terhek elviseléséhez!

  Elmélkedés:
  1. Teher. „A világ engem előbb gyűlölt.” Ez az Újszövetség hihetetlen története. Krisztus eljött közénk, de a világ ellene volt. És ahogy Krisztus története az evangéliumban előrevetíti, az ellenséges érzület vele szemben egyre rosszabbodik: A veszély az evangélium oldalain egyre növekszik. Ez valóban nehéz teher volt Krisztus számára, olyan volt, mint egy szülő terhe, akinek gyermekei ellene fordulnak. Talán én is érzem ezt a terhet. Lehet, hogy olykor én is megtapasztalom az emberek elutasítását: azokét is, akik szeretnek engem, és azokét is, akik nem hisznek.

   2. Fogadd el! Krisztus elfogadta ezt. Nem vitatkozott. Biztos vagyok benne, hogy kérte Atyját, hogy adjon neki könnyebb utat. Ez a mi életünkben is így van. Gyakran szembesülök problémákkal, még akkor is, ha jót akarok tenni. Eljön az életben egy pillanat, amikor el kell tudnom fogadni korlátaimat, és azokat a korlátokat, amiket mások tesznek rám. Ez egy emlékezetes pillanat az életben - a pillanat, amikor elfogadom keresztemet, ahogy Krisztus tette. Ez az elfogadás nem könnyű, de mélységes békével, sőt, olykor örömmel tölti el szívemet.

  3. Megoldások. Miután elfogadtam a keresztemet, új lendületre kapok, a képzeletem beindul. A szeretet mindig megoldásokat keres: Krisztus folyamatosan kereste a módját, hogy elérje az embereket. A legjobbamat kell adnom, hogy képes legyek evangelizálni, még akkor is, ha elutasítással találkozom. Krisztus segítségével semmilyen akadály nem lehet túl nagy. Segíteni fog nekem leküzdeni a problémákat, amikkel szembetalálom magam. A legfontosabb, hogy midig figyeljek az Ő akaratának szeretetből történő teljesítésére. A többiről Ő fog gondoskodni.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, mi az én terhem. Tudod, mi rabolja el álmomat, és mi ébreszt fel álmomból éjszaka. Segíts elfogadnom terheimet, ahogy Te is elfogadtad keresztedet!

  Elhatározás: Ma nem fogok panaszkodni és vitatkozni; azt keresem, hogyan könnyíthetem meg mások terheit.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A szeretet parancsaBoldog Gizella

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07

  Evangélium:
  Jn 15, 12-17
  Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy nagyon szeretsz engem. Te vagy a teremtőm és megváltóm. Bízom a barátságodban, bízom abban, hogy segítesz felismernem, hogy hogyan szerethetek másokat úgy, ahogy te. Szeretlek, Uram, hiszen te szerettél előbb. Szeretném másoknak is megmutatni a szeretetedet.

  Kérés: Töltsd el szívemet szereteted tüzével!

  Elmélkedés:
  1. A parancs. „Lehet-e a szeretetet parancsolni?” - kérdi emeritus XVI. Benedek pápa Deus Caritas Est kezdetű enciklikájában. A szeretet nem puszta érzelem, hanem az akarat beteljesedése. Isten nem vár tőlünk olyan érzéseket, melyre nem lennénk képesek magunktól. Nem lehet arra kényszeríteni, hogy rokonszenvezzünk valakivel vagy beleszeressünk valakibe. Azonban dönthetünk úgy, hogy szeretjük ellenségeinket. Isten szeretetének a megtapasztalása arra késztet, hogy továbbadjuk ezt a szeretetet. Isten szeretett minket először: „Nem ti választottatok engem”. Isten szeretete olyan valóság, melyet a szentségekben és a létezésünkön való elmélkedésben élhetünk át legjobban. Ez a személyes megtapasztalás segít megérteni és továbbadni a szeretetet.

  2. Barátok. A szeretethez hasonlóan a barátságot is sokan félreértelmezik manapság. A barátság több mint egy kölcsönös hasznosságon és tolerancián alapuló kapcsolat. A barátok szeretetet, titkokat osztanak meg egymással. A szeretet „az akarat és a gondolkodás egységéhez vezet” (Deus Caritas Est, 17). Mindannyian szeretnénk ismerni a barátunk gondolatait és vágyait, hogy osztozzunk azokban. „Az Isten és ember közötti szeretet története éppen ebben áll, hogy ez az akaratközösség a gondolkodás és az érzés közösségében növekszik, és a mi akaratunk és Isten akarata egyre inkább egybeesik: Isten akarata már nem idegen akarat számomra, amely kívülről kényszerít rám parancsolatokat, hanem az én saját akaratom, abból a tapasztalatból fakadóan, hogy valójában Isten közelebb van hozzám, mint én saját magamhoz.” (Deus Caritas Est, 17)

  3. Gyümölcsöt teremni. Jézusnak kevés parancsa van, de azok mind a szeretetről szólnak: „Tegyétek ezt az én emlékezetemre”, „Szeressétek egymást”, „Szeressétek ellenségeiteket”, „Tegyetek tanítványommá minden népet” stb. Ez a szeretet-parancs természeténél fogva összefonódik Krisztus küldetésével. Arra lettünk kiválasztva, hogy szeressünk. Ha szeretetünk hiteles, Krisztus szeretetéből fakad és kész az áldozatra, biztos gyümölcsöt terem. Ennek a jutalma örök barátság Istennel. Másoknak tehát nem anyagi javakkal, vigasszal vagy akár barátsággal szolgálhatok a legjobban, hanem Isten szeretetének a közvetítésével, Krisztus üzenetének megismertetésével. „Krisztussal együtt nézem, és a másiknak ezért többet tudok adni, mint a külsőleg szükséges dolgok: a szeretet pillantását, amire annyira szüksége van. (Deus Caritas Est, 18).

  Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, olts szívembe folytonos, növekvő vágyat arra, hogy a szeretetről szóló parancsaidat kövessem! Segítsd felismernem szereteted állandó jelenlétét az életemben! Indítson ez a felismerés határtalan szeretetre, mely nem fél mindannak az elvesztésétől, ami nem szeretet.

  Elhatározás: Ma a felebarátom és Krisztus iránti szeretetből segítek valakinek. 

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az Egyházban maradniHúsvét ötödik hete – csütörtök

  Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  06

  Evangélium: 
  Jn 15, 9-11
  Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

  Kérés: Uram, tedd tökéletessé örömömet!

  Elmélkedés:
  1. Az Egyház. Amikor Krisztus azt mondja: „Tartsátok meg parancsolataimat és maradjatok meg szeretetemben” nem csak a tíz parancsolatról beszél, hanem az Egyház parancsairól is. Mi az Egyház? Krisztus időbeli kiterjedése. Nem mondhatunk Krisztusra igent az Egyházra pedig nemet, mert az Egyház Krisztus titokzatos teste. Az Egyház, szentségein és megbízható tanításán keresztül Krisztus jelen van most, 2021. májusában is. Az Egyház tanítása által kapom a hit ajándékát. Meg akarok maradni teljes lelkesedésemmel Krisztusban és az Ő Egyházában.

  2. A papok és püspökök. Ezért hát Uram, szeretni akarom papjaidat és püspökeidet. Tudom, mennyire nehéz a munkájuk. Látom állhatatosságukat. Az Oltáriszentséget az ő hűségüknek köszönhetően vehetem magamhoz az egész világon. Hálát adok neked a püspökökért és a papokért. Köszönöm egyházközségünket. Teljes odaadással akarom támogatni egyházközségemet, az időmmel és anyagi áldozatommal.

  3. A pápa. Uram, szeretni akarom a Szentatyát. Ő a kőszikla, akire Egyházadat építeni akartad. Mivel ő az egyenes úton jár, a világ elismeri erkölcsi tekintélyét. Uram, többet akarok tanulni arról, amit mond. Manapság az internet segítségével ez olyan egyszerű. Csak egy kis érdeklődés és egy kis idő kell hozzá. Ez az egyik lehetőség, amellyel megmaradhatok szeretetedben. Így lesz örömöm teljes.

  Beszélgetés Krisztussal: Mikor eljöttél Uram, a szentségeken által akartál meggyógyítani minket, ezért megalapítottad az Egyházat, hogy kiszolgáltassa azokat nekünk. az Egyház kétezer éve fennáll, mivel jelen vagy benne. Köszönet neked az üdvösség ezen eszközéért.

  Elhatározás: Elolvasok valamit Ferenc pápa írásaiból. Rengeteget találhatok a Vatikán (
  https://www.vaticannews.va/hu.html ) és a Magyar Katolikus Egyház honlapján (https://katolikus.hu/ ).  

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Leszakadni a magánybaHúsvét ötödik hete – szerda

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  05

  Elmélkedés: 
  Jn 15,1-8
  Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek. 

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek

  Kérés: Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmamat az emberi dogokba helyezem. Segíts, benned bíznom! 

  Elmélkedés:
  1. Elválasztva. Oly könnyű megfeledkezni rólad a mindennapok rohanásában. Könnyű megfeledkezni rólad, mikor a dolgok rendben mennek. Anélkül, hogy észrevenném, elkezdem leválasztani életemet a szőlőtőkétől. Az imádsággal töltött idő, jó mérce: mikor elválasztom életemet a szőlőtőtől, ez az idő egyre rövidebb és rövidebb lesz, még végül majdnem eltűnik. A saját utamat járom. Elfelejtek imádkozni. Azonban nem szükségszerű, hogy ez tevékenységeim felszámolását jelentse, de mindezeket Istenért kell, hogy tegyem, vele egységben.

  2. Gyümölcs nélkül. Ha elválasztom életemet Krisztustól a szőlőtőtől és másba fektetem energiáimat, tudom, hogy mi lesz az eredménye. Nem fogok gyümölcsöt teremni. Ez a tapasztalatom, ez a dolog már megtörtént. Gyorsan elhervadnak virágaim, mint egy száraz ágat, levágnak majd. Végül, ezeket a hervadt, száraz ágakat összegyűjtik és tűzre vetik, ahol elégnek. Nem hozhatok gyümölcsöt, ha életemet elválasztom a szőlőtőkétől.

  3. Bőséges termés. Bőséges termést akarok hozni. Ez az, amire érdemes törekednem, és sokat jelent nekem. Próbáltam másként élni, de tudom, hogy csak a szőlőtőkével egységben teremhetek szőlőt, amit kipréselve bort nyerünk. Így dicsőítem meg az Atyát. Ebben az elmélkedésben már érzem az éltető nedveket, amelyek újra a lelkembe áramlanak. Az életem másokért fog gyümölcsöt hozni. Uram, add, hogy a szőlőtőhöz kapcsolódjak. Segíts erősítenem az egység kötelékét! Engedd, hogy irántad való szeretetem és hitem növekedjen, mert Te vagy a mindenem...

  Beszélgetés Krisztussal: Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom, még akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. 

  Elhatározás: Ma legalább három alkalommal felajánlom cselekedeteimet Istennek.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A veszély, hogy kihasználnakHúsvét ötödik hete – kedd

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  04
  Evangélium: 
  Jn 14,27-31a
  Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme; felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem: keljetek föl, menjünk innen.

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek. 

  Kérés: Uram, segíts, hogy sose felejtsem el, ki vagyok, honnan jövök, és hová tartok!

  Elmélkedés:
  1. Tenni. A mai kultúrában sokan azt hiszik, hogy tetteik teszik őket valakivé. Azt hiszik, hogy tetteikből ered létezésük, mivel tetteik által határozzák meg magukat. Ezért válnak könnyen kizsákmányolhatóvá. A tizenkilencedik századi Amerikában egy rabszolga gyakran azt sem tudta mikor született, hogy ne tudhassa, ki is ő igazából. Azért született, hogy dolgozzon. Ugyanez a kísértés ma is létezik. Rengeteg ember dolgozik hosszú órákat: egyesek azért, hogy elmeneküljenek az otthoni problémák és a felelősség elől, mások az elvégzett munka öröméért, megint mások csak azért, hogy több pénzt keressenek, és így még kényelmesebb életet élhessenek. Azonban mindezek ugyanannak a rabszolgaságnak a megjelenési formái.

  2. Lenni. Krisztus saját példáján keresztül egy másfajta életet mutatott nekünk, ami ezzel ellentétes irányba halad. Elsőként léteznem kell. Ezután erednek majd tetteim a létezésemből. Krisztus újra és újra elmondja: „én Atyámnak fia vagyok”. Most már ennek megfelelően is cselekszem. Mikor Mózes az égő csipkebokortól kérdezte, hogy kicsoda Ő, Isten azt válaszolta: 'vagyok, aki vagyok'. Ki vagyok én? Ami engem meghatároz, az az Istennel való kapcsolatom. Gondoljunk csak bele: nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy Isten gyermekei lehetünk! Isten annyira szeretett, hogy gyermekévé fogadott! Ez minden fáradságot megér. Ez az, aki igazán vagyok, ennek megfelelően kell cselekednem, ahogyan Krisztus tanított engem.

  3. Béke. Krisztus hatalmas békessége abból származik bennem, hogy elmélkedek azon, ki is vagyok. Ha Isten Igéjét szemlélem, felfedezem, hogy Isten teremtménye vagyok. Hirtelen, megtalálom az erőt, hogy a valóságban lássam magamat. Mások nem használhatnak ki többé, és én sem használok ki másokat, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Méltóságom ebből az alapigazságból ered; Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Istentől származom, és Ő hív, hogy visszatérjek hozzá és vele legyek az örök boldogságban.

  Beszélgetés Krisztussal: Megvan az a rossz szokásom, hogy csak saját tetteimre figyelek. Ezért nyomasztanak folyton a gondok. Uram, hozzád hasonló akarok lenni, elsőként azt látni ki is vagyok és hagyni, hogy tetteim létezésemből következzenek. Ez hozza meg nekem a békét. Mégis, szükségem van kegyelmedre Uram, segíts igaz gyermekedként élnem! 

  Elhatározás: Ma két jó cselekedetet teszek valakiért, akinek szüksége van arra, hogy ezzel segítsek neki megtapasztalni Isten iránta való szeretetét.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés SzentlélekHúsvét ötödik hete - hétfő

  Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Evangélium: 
  Jn 14,21-26
  Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz arra, hogy velem légy. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

  Kérés: Uram, annyi dolog vonja el a figyelmem rólad, segíts változtatnom ezen!

  Elmélkedés: 
  1. A
   veszély. Könnyű megfeledkezni rólad, különösen mert annyi minden vesz körül. Minden kép, aminek helyt adok a szívemben, minden érzelem, aminek átadom magam nyomot hagy bennem. Ezek jöhetnek a rádióból, az internetről, egy dalból vagy egy regényből... bárhonnan. Elárasztják értelmemet, hatnak rám, és így még könnyebben megfeledkezem rólad. Ezek a képek és érzelmek képtelenné tesznek arra, hogy az élet csodálatos tartalmát, az igazi értelmét, és a valódi boldogságot felismerjem. Emlékeztetsz arra, hogy minden dolgot csak eszközként használjak, amelyek segítenek, hogy elérjem, végső célomat.

  2. Az ajándék. Másrészről tudom, hogy elküldted nekünk a Szentlélek ajándékát. Ő mindig emlékeztetni fog rád, úgy ahogy az evangéliumban megígéred. Csak hagynom kell, hogy a Szentlélek megtöltse az képzelőerőmet képekkel, gondolatokkal és belátással. Mindemellett természetesen a médiát is használnom kell, de megfelelő mértékkel. Szentlélek, tudom, hogy itt vagy mellettem, töltsd el egészen lelkemet! Vezesd minden döntésem, hogy a jót válasszam, a rosszat pedig elutasítsam!

  3. Elfogadni az ajándékot. Ha elfeledkezem arról, amit Krisztus mondott, a Szentlélek emlékeztet mindezekre. Minden érzelem és gondolat, amit a Szentlélek belém önt, segít, hogy lelkesen és erővel éljek. Nagyszerű és hatalmas képekkel töltöd meg elmémet. „Imádságunk megszokott nehézsége a szórakozottság. Vonatkozhat a szavakra és jelentésükre a szóbeli imában; mélyebben érintheti azt, akihez imádkozunk (a liturgikus és személyes szóbeli imában, elmélkedésben és szemlélődő imában). Üldözőbe venni az elme elszórakozásait egyértelmű a csapdájukba eséssel, ugyanis elegendő lenne visszatérnünk a szívünkbe: a lélek elszórakozása föltárja ugyanis, hogy mihez kötődünk, és ennek alázatos tudatosítása Isten színe előtt növelni tudja az Iránta való szeretetünket, teljesen fölajánlván neki a szívünket, hogy Ő tisztítsa meg. Itt harc folyik, az Úr választása, akinek szolgálnunk kell.” (KEK 2729)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, meg van a lehetőség, hogy a harag, a bujaság és a hatalomvágy gondolatati felemésszenek – olyan gondolatok, amelyek öregítenek, és zárkózottá tesznek. Segíts megtennem a lépéseket, hogy elkerüljem ezeket a kísértéseket! Engedd, hogy a Szentlélek életet öntsön elmémbe és lelkembe!

  Elhatározás: Megtisztítom elmémet azáltal, hogy megtöltöm Istennel és az Ő dolgaival. 

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az apostolok hivatásaSzent Fülöp és Jakab apostolok

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03

  Evangélium: 
  Jn 14,21-26
  Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: "Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki."Júdás - nem a karióti - itt közbeszólt: "Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?" Jézus így folytatta: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek."

  Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz arra, hogy velem légy. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek.

  Kérés: Uram, annyi dolog vonja el a figyelmem rólad, segíts változtatnom ezen!

  Elmélkedés:
  1. A veszély. Könnyű megfeledkezni rólad, különösen mert annyi minden vesz körül. Minden kép, aminek helyt adok a szívemben, minden érzelem, aminek átadom magam nyomot hagy bennem. Ezek jöhetnek a rádióból, az internetről, egy dalból vagy egy regényből... bárhonnan. Elárasztják értelmemet, hatnak rám, és így még könnyebben megfeledkezem rólad. Ezek a képek és érzelmek képtelenné tesznek arra, hogy az élet csodálatos tartalmát, az igazi értelmét, és a valódi boldogságot felismerjem. Emlékeztetsz arra, hogy minden dolgot csak eszközként használjak, amelyek segítenek, hogy elérjem, végső célomat.

  2. Az ajándék. Másrészről tudom, hogy elküldted nekünk a Szentlélek ajándékát. Ő mindig emlékeztetni fog rád, úgy ahogy az evangéliumban megígéred. Csak hagynom kell, hogy a Szentlélek megtöltse a képzelőerőmet képekkel, gondolatokkal és belátással. Mindemellett természetesen a médiát is használnom kell, de megfelelő mértékkel. Szentlélek, tudom, hogy itt vagy mellettem, töltsd el egészen lelkemet! Vezesd minden döntésem, hogy a jót válasszam, a rosszat pedig elutasítsam!

  3. Elfogadni az ajándékot. Ha elfeledkezem arról, amit Krisztus mondott, a Szentlélek emlékeztet mindezekre. Minden érzelem és gondolat, amit a Szentlélek belém önt, segít, hogy lelkesen és erővel éljek. Nagyszerű és hatalmas képekkel töltöd meg elmémet. „Imádságunk megszokott nehézsége a szórakozottság. Vonatkozhat a szavakra és jelentésükre a szóbeli imában; mélyebben érintheti azt, akihez imádkozunk (a liturgikus és személyes szóbeli imában, elmélkedésben és szemlélődő imában). Üldözőbe venni az elme elszórakozásait egyértelmű a csapdájukba eséssel, ugyanis elegendő lenne visszatérnünk a szívünkbe: a lélek elszórakozása föltárja ugyanis, hogy mihez kötődünk, és ennek alázatos tudatosítása Isten színe előtt növelni tudja az Iránta való szeretetünket, teljesen fölajánlván neki a szívünket, hogy Ő tisztítsa meg. Itt harc folyik, az Úr választása, akinek szolgálnunk kell.” (KEK 2729)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, megvan a lehetőség, hogy a harag, a bujaság és a hatalomvágy gondolatati felemésszenek – olyan gondolatok, amelyek öregítenek, és zárkózottá tesznek. Segíts megtennem a lépéseket, hogy elkerüljem ezeket a kísértéseket! Engedd, hogy a Szentlélek életet öntsön elmémbe és lelkembe!

  Elhatározás: Megtisztítom elmémet azáltal, hogy megtöltöm Istennel és az Ő dolgaival. 

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Benne maradniHúsvét ötödik vasárnapja

  Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02

  Evangélium: 
  Jn 15, 1-8
  Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

  Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Te vagy az életem és minden boldogságom forrása. Hiszem, hogy ha hittel követem a sugalmazásaidat és parancsaidat, lélekben növekedni fogok. Uram, szeretlek. Felajánlom ezt az imádságot, hogy erősítsd bennem a szeretetet és a kitartást. Te vagy az erőm és reményem.

  Kérés: Jézusom, nélküled semmit se tehetek. Engedd, hogy benned éljek!

  1. Hit. „Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3;18) Manapság az igazságot és a hitet relatív dolognak tekintik. Jézus azonban nagyon konkrét tanítást adott nekünk. Mennyire értékesek a szavai számomra? Mennyire ismerem a hitemet? Úgy védem és gondoskodom róla, mint arról a dologról, amin az üdvösségem múlik? Milyen hitelesen tudom átadni másoknak? A vértanúk életükkel tettek tanúságot Krisztusért. „Azoknak, akik a hit és a keresztség révén Krisztuséi, az emberek előtt meg kell vallaniuk keresztségi hitüket.” (KEK 14)

  2. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. Nem elég szívvel-lélekkel hinni, vagy szavakkal tanúskodni, ha cselekedeteim nem felelnek meg Krisztus tanításának. Jézus a gazdag ifjút először a parancsok betartásáról kérdezi (Mt19;16-22). Szent Pál emlékezteti a keresztényeket: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát?” (1Kor 6;9). Krisztus, a szőlőtő; élete tele van erénnyel és önfeláldozással. Úgy maradhatok benne, ha növekszem a hitben. Én fejlődöm Krisztus követésében? Hol kell leginkább fejlődnöm? Hiszem, hogy csak Jézussal lehetek erre képes? „Aki hisz Krisztusban, Isten gyermekévé válik. Ez a gyermekké fogadás átalakítja és megadja neki, hogy Krisztus példáját kövesse; képessé teszi arra, hogy helyesen cselekedjék, és a jót tegye. A tanítvány Megváltójával egyesülve eléri a szeretet tökéletességét, az életszentséget.” (KEK 1709)

  3. Imádság. Krisztus figyelmeztette Pétert, hogy imádság nélkül nem lesz képes követni Őt (vö. Mt 26;41). Erkölcsi életünk teljes egészében a Krisztussal való egységünkön múlik. „Az Ő személye lesz a Szentlélek kegyelméből cselekvésmódunk belső és élő szabálya” (KEK 2074). Kegyelme segítségével le tudjuk küzdeni gyengeségeinket és az Atya akaratát tesszük. Imádság nélkül végül az önzésünk lesz cselekedeteink vezérfonala. Az imádság és a szentségek megerősítik a Krisztushoz való kötődésünket, motivációt adnak és megtöltik lelkünket Igéjével.
  A rohanó mindennapokban gyakran egy-egy rövid segélykéréssé silányul az imádságom. Nem szánok időt Krisztusra, csak a maradékokat szánom neki. Ilyen imaélettel valóban arra számítok, hogy jelentős gyümölcsöket terem az apostoli munkám? Hiszem-e, hogy a mindennapi teendők között különös szükségem van a Krisztussal való elmélyült beszélgetésre? Jézus velünk maradt az Eucharisztiában. Milyen gyakran maradok én vele az Oltáriszentség előtt?

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts megtapasztalnom téged és szeretetedet az imádságban. Segíts erősítenem a veled való kapcsolatomat azzal, hogy az Egyház által továbbadott tanításodra figyelek. Hitelesítsék cselekedeteim a szavaimat! Mily gyakran vágyom világi külsőségekre, hogy kielégítsem vágyaimat. Uram, segíts csak utánad vágynom, hogy hozzád térve megtaláljam a veled való barátság örömét!

  Elhatározás: Imádság közben, lehetőleg az Oltáriszentség előtt arra kérem Jézust, hogy mutassa meg, mit kell tennem azért, hogy őbenne maradhassak.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés A természetfeletti titokSzent József a munkás

  Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01

  Evangélium: 
  Jn 14,7-14
  Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.'' Ekkor Fülöp kérte őt: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!'' Jézus így válaszolt neki: "Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: "Mutasd meg nekünk az Atyát''? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.

  Bevezető ima: Uram, segíts, hogy mindent félre tudjak tenni, ami zavar és csakis rád figyeljek! Semmi olyan teendőm nincs ma, ami fontosabb annál, mint, hogy imádságos lélekkel elmélkedjek a Te jóságodon és aktív jelenléteden az életemben.

  Kérés: Atyám, segíts, hogy odafigyeljek jelenlétedre!

  Elmélkedés:
  1. Az Atya Jézusban van. A Liturgia más nézőpontból világítja meg nekünk ezt az evangéliumi részt. A nagy igazság, melyet Jézus megoszt Fülöppel, nem más, mint a Szentháromság második személyének, Jézusnak és az Atyának az elválaszthatatlansága. Nem csak úgy tiszteljük Krisztust, mint a legjobb és legtökéletesebb embert; imádjuk Őt, hiszen Ő az igaz Isten. Ahogyan Jézus magára vette a mi természetünket, mi megerősödtünk az Ő kegyelmeiben a keresztség által. Isten gyermekeivé fogadott minket. A Szentháromság családjába fogadott minket, az isteni személyek a lelkünkben laknak, mi az Ő templomuk vagyunk. Ennek a méltóságnak tudatában élem hétköznapjaimat?

  2. Folytatni Jézus munkásságát. Ebben rejtőzik a lehetőség, hogy Jézus munkásságát folytassuk. Ha bennünk él, képes általunk működni. Micsoda lehetőség, hogy együttműködhetünk az Élő Kegyelemmel! Amikor szeretünk, gyengéden és fegyelmezetten, akkor sem elég csupán jóra törekedni és jónak lenni. Ugyanis ezek a jócselekedetek többet jelentenek egy egyszerű jónál, ezeknek a tetteknek örök értékük van. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy ezeket a jócselekedeteket Jézus viszi véghez általunk. Mégis mi kapunk jutalmat az Ő munkájáért. Ennyire nagylelkű a Mester, akit mi szolgálunk!

  3. Kérni az Ő nevében. Jézus hatalmas és erős. Ő mondta nekünk, hogy minden, amit az Ő nevében kérünk, megadatik, ha az Atya dicsőségét szolgálja. Amikor a tabernákulum előtt térdelünk, az Atyához teljes és feltétlen bizalommal kell imádkoznunk. Ő tudja, hogy a hitünk akkor fog növekedni, ha megtapasztaljuk az Ő erejét életünk különböző területein: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőknek ajtót nyitnak." (Mt 7,7-8)

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, milyen megnyugtató a tudat, hogy a Szentháromság a lelkemben lakik. Isten gyermeke vagyok! Segíts, hogy az Atya akarata szerint cselekedjek! Add meg nekem ezt a nevedben. 

  Elhatározás: Isten bennem lakik, ezért megpróbálok úgy tanítani másokat, mint ahogy ezt Ő tenné.

  A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
  A pénzügyi világ felelőseiért: 
  Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Az Út, az Igazság és az ÉletHúsvét negyedik hete – péntek

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  30

  Evangélium: 
  Jn 14, 1-6
  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: "Elmegyek, és helyet készítek nektek?" Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!" Ekkor Tamás így szólt: "Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?" Jézus ezt felelte: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam."

  Bevezető ima: Atyám, milyen üres az élet, mely nem ismeri Fiad, Jézus Krisztus örömét. Arra kérlek most ebben az imádságban, hogy segíts jobban megismernem téged és Fiadat, Jézust! Növeld bennem az irántad való szeretetet, és add meg a kegyelmet, hogy napról-napra hasonlóvá váljak hozzád! Köszönöm ezt az időt, amit imádságban veled tölthetek.

  Kérés: Uram Jézus, kérlek, erősítsd meg veled való kapcsolatomat, hogy valóban Te legyél számomra az Út, az Igazság és az Élet.

  Elmélkedés:
  1. Az Út: Emlékezzünk arra, amikor megállunk egy benzinkútnál és útbaigazítást kérünk, mert nem találjuk az utat, amin mennünk kell. „Kövess engem!” - így tudjuk a legegyszerűbben megmutatni a jó irányt. Ehhez hasonló történik a mai evangéliumban is. Tamás kérdése: „Honnan tudjuk az utat?" Jézus maga ad választ - Tőle tökéletes pontossággal tudjuk az utat. Egy személyes és szenvedélyes kapcsolat Jézussal a biztos út ebben a zavaros világban. Isten Igéi legyenek olyanok, mint egy lelki GPS, melynek útmutatását követve elérjük célunkat. Valahányszor kétségünk van, kérdezzük meg magunktól: „Jézus hogyan reagálna ebben a helyzetben? Melyik ösvényre kell lépnem a jó döntés érdekében?"

  2. Az Igazság: Jézus sziklaszilárd igazságot ad követőinek, melyet senki és semmi nem tud megrendíteni. Ahogyan Ő az út, Ő az igazság is. „És nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” (Ap Csel 4,12) Jézus igazságával az összes kérdésre választ kapunk, még mielőtt feltennénk a kérdést. Mekkora biztonságot jelent, hogy Jézus a mi igazságunk a fáradt, kiábrándult lelkek és a relativizmus világában.

  3. Az Élet: „Igazi buli ember.” Ez egy nagy elismerést kifejező bók bizonyos körökben. Ez az ember a fergeteges bulik mozgatórugója, a biztosíték egy szórakoztató estére. Ha ő nincs ott, lapos a hangulat és mindenki meglepődik azon, hogy van jobb módja a szabadidő eltöltésének egy bulinál. Az élet Jézussal sohasem unalmas. Az élet Jézussal sokkal több egy egyszerű bulinál. Egy Krisztussal intenzív kapcsolatban élő keresztény élete teljes, semmiben sem szenved hiányt; sohasem unott és sohasem unatkozik.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy megadtad nekem a hit kegyelmét. Segíts, hogy megoszthassam másokkal ezt a leírhatatlan örömöt, melyet Te adsz nekem a veled való kapcsolatom által. 

  Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel a Krisztussal való személyes kapcsolatomról.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: 
  Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Regnum Christi Elmélkedés Szolgálni az életemmelSziénai Szent Katalin szűz és egyháztanító

  Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  29
  Evangélium: 
  Jn 13,16-20
  Bizony, bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Mivel ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek. Nem mindnyájatokról mondom; tudom én, kiket választottam. De az Írásnak be kell teljesednie: „Aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem”. Már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy mikor bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony, bizony mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem.” 

  Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Te Isten vagy. Hiszem, hogy emberré lettél, szenvedtél, meghaltál, feltámadtál a halottak közül és felmentél a mennybe. Hiszem, hogy elküldted a Szentlelket, hogy földi utunkon át mennyei országodba vezessen minket. Köszönöm határtalan és feltétel nélküli szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutatod az utat. Beléd helyezem minden bizalmamat, és arra vágyom, hogy napról napra jobban szerethesselek. 

  Kérés: Uram Jézus, segíts mások szolgálatát jobban szeretnem, annál, ha engem szolgálnak!

  1. A Mester. A tanítványok Jézust földi élete folyamán Mesternek hívták. Sokan mások is – teljes joggal –, mert Jézus A Mester. Mikor Péter harmadszorra látja az Urat a feltámadás után, a következőket mondja: „Uram, te mindent tudsz” (Jn 21,7) Még úgy is, hogy ez nagyon nehéz leckékkel járt együtt, el tudta fogadni alázatosan, hogy Krisztus valóban a Mester, aki mindent tud. Amikor Jézus helyébe képzeljük magunkat, meg kell próbálnunk emlékezni arra, hogy ki az, aki beszél, cselekszik, csodákat tesz, szenved és irányít. Ő az Isten, mindenek Mestere: igen, olyan ember, mint mi, de Isten is, nála van a kulcs mindenhez.

  2. A tanítvány. A Mester szolgává lett. Isten szolgálta az embert. Ezelőtt csak meghajolhatunk, alázattal és tisztelettel, tudva, hogy a mi mindenható Istenünk eljött a földre, hogy szolgáljon minket. Időről időre újra és újra példát arról, hogy mi a legfőbb küldetésünk: másokat szolgálni. Szeresd Istenedet, hogy másokat szolgálsz; élj úgy, ahogy Jézus – azáltal, hogy aláveted magad Isten akaratának. Ez a kereszténység lényege: alázatos életet élni és másokat szolgálni, különösen azokat, akiket nehezünkre esik. Egy kifejezésbe összefoglalva: felebaráti szeretet.

  3. Az áldás. Krisztus arra hív minket, hogy szolgáljunk. Mások szolgájává lenni nem egyszerű dolog, mert ez azt jelenti, hogy alázatosnak kell lennünk. Krisztusnak sem volt egyszerű, de neki volt motivációja: szeretni és megmenteni minket. A szolgálat: áldás – még azokban a helyzetekben is, amikor szenvedélyeink fellobbannak és fel akarjuk menteni magunkat -, mert szeretetünket mutathatjuk ki általa. A szeretet megváltoztatja világunkat, a szíveket és lehetővé teszi, hogy Isten a lelkünk legmélyéig megérintsen és átjárjon minket. Ha a lelkek szeretete az, ami motivál minket a szolgálatra, akkor minden lehetőséggel élnünk kell, és akkor a szolgálatból áldás lesz. Így életünk megtelik kegyelemmel, akárcsak a Mesteré. Ő azért jött, hogy szolgáljon, nem azért, hogy neki szolgáljanak. Krisztus sokakért váltságul adta életét.

  Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts nekem a mai napon, hogy utánozzalak téged mindenki alázatos szolgájaként. Lobbantsd lángra szívemben a lelkesedés tüzét, hogy minden pillanatban arra vágyjak, hogy másokat elvezessek szeretetedhez.

  Elhatározás: Ma egy konkrét felebaráti szeretetből fakadó cselekedetet teszek valakiért, akinek szüksége van arra.

  A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
  Az emberi alapjogokért küzdőkért: 
  Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."