38899 ima található a honlapon, összesen 66811 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

  Egyéb kategóriák

  IMAFAL

  IMAFAL
  Változó frissítés

   

   

  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  07
  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

  A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

   

  1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.

  2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.

  3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.

  Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

  Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

  Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

  Budapest, 2021. május 7.

  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szent II. János Pál pápa Ecclesia in Europa apostoli buzdítás 125.(Róma 2003)

  Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  03
  Szent II. János Pál pápa Ecclesia in Europa apostoli buzdítás 125. (Róma 2003)
  Mária, Reménység Anyja, légy velünk!
  Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
  segíts tanúskodnunk Jézusról,
  az egyetlen Üdvözítőről;
  tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
  befogadóvá a rászorulók iránt,
  tégy az igazságosság megvalósítójává
  és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé;
  járj közben értünk,
  hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
  hogy bizonyosak legyünk
  az Atya tervének teljesedésében.
   
  Az Új Világnak Hajnala, mutasd meg,
  hogy a reménység anyja vagy,
  és virrassz felettünk!
   
  Virrassz az európai egyház fölött:
  legyen az evangélium jó közvetítője;
  legyen az igazi közösség helye;
  teljesítse küldetését, mely arra szól,
  hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
  a remény evangéliumát,
  mindenki békéjére és örömére.
   
  Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
  a harmadik évezredben!
  Virrassz az összes keresztény fölött:
  járják hűségesen az egység útját
  a kontinens egyetértésének kovászaként;
  virrassz a fiatalok fölött,
  akik a jövendő reményei,
  hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.
   
  Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
  a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
  melyben megbecsülik
  minden egyes ember méltóságát és jogait.
   
  Mária, ajándékozd nekünk Jézust!
  Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
  ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
  ő velünk és közöttünk él Egyházában.
  Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!” (Jel 22,20)
  A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe,
  teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit!
  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Ferenc pápa imája Csomóoldó Boldogasszonyhoz

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  02
  Ferenc pápa imája Csomóoldó Boldogasszonyhoz

  Ó, Mária, nő és anya,
  a Te méhében egybefonódott Veled az isteni Ige,
  Te életeddel mondtad el Isten csodás tetteit.
  Hallgasd meg a mi történeteinket is,
  s őrizd meg azokat szívedben,
  tedd magadévá azokat a történeteket is,
  melyeket senki nem akar meghallgatni!
  Taníts minket arra, hogy fölismerjük azt a jó vezérfonalat,
  mely átszövi a történelmet.
  Nézd a kusza csomókat,
  melyek összebogozták életünket,
  s gúzsba kötik emlékezésünket.
  A Te gyöngéd kezeidtől minden csomó megoldódik.
  Lélek Asszonya, Bizalom Anyja ihless meg minket is!
  Segíts bennünket, hogy a béke és a jövő történeteit írjuk meg,
  Mutasd meg az utat,
  ahol ezeket a történeteket közösen élhetjük meg!

  (Ferenc pápa imája a Csomóoldó Boldogasszonyhoz,
  részlet Ferenc pápának a tömegtájékoztatás 54. világnapjára írt üzenetéből)

   

  Imádság Csomóoldó Boldogasszonyhoz

  Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints a seregnyi „csomóra”, mely életemet fojtogatja!

  Ismered reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet ne tudnál kioldozni.

  Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai napon e „csomót” (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek.

  Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, szabadításom mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!

   

  Csomóoldó Boldogasszonyhoz

  Égi Édesanyám, Csomóoldó Boldogasszony!
  Te soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem!
  Tekints a seregnyi "csomóra", mely életemet fojtogatja!
  Kezedbe helyezem tehát életem szalagját,
  hogy mindörökre oldozd ki azokat, Irgalmas Fiad kegyelmei által!
  Benned remélek Csomóoldó Boldogasszony,
  Te vagy reményem és biztos menedékem! Amen


  Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled!
  Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus!
  Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja!
  Imádkozzál érettünk, bűnösökért,
  és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre,
  most és halálunk óráján! Amen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  XXIII. János pápa ImaSzt. Józsefhez

  Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

  Máj
  01
  XXIII. János pápa Ima Szt. Józsefhez

  Ó, dicsőséges Szent József! Ki elrejtette összehasonlíthatatlan és királyi méltóságát Jézus és Szűz Mária őrzőjeként egy kézműves alázatos megjelenésével, és gondoskodott róluk munkájával, szerető erejével, védje meg fiait, akiket különösen rád bíztak.

  Ismeri a szorongásunkat és szenvedéseinket, mert maga is megtapasztalta őket Jézus és anyja oldalán. Ne engedd, hogy oly sok aggodalom elnyomjon minket, hogy elfelejtsük azt a célt, amelyre Isten teremtett minket. Ne hagyd, hogy a bizalmatlanság magjai megragadják halhatatlan lelkünket.

  Emlékeztesd az összes munkást, akik a mezőkön, az aknákban és a tudományos laboratóriumokban dolgoznak, örülnek vagy szenvednek, hogy nincsenek egyedül, hanem az ő oldalukon áll Jézus, Mária, és a miénk mellett, hogy támogassa, és szárítsa meg a homlokunk verejtékét, értéket adva a munkánknak. Tanítsd meg nekünk, hogy mint te a munkát a megszentelés legmagasabb eszközévé tegyük. Ámen

  Szent József, akinek a védelme oly nagy, oly erős, oly gyorsan eljut az Isten trónja elé, én felajánlom neked minden kérésemet és vágyamat.Szent József, segíts nekem közbenjárásod által, szerezd meg nekem Fiad minden lelki áldását, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Azért, hogy itt lent, a te mennyei erőd alatt lévőkkel foglalkozhassak, felajánlhassam hálaadásomat és hódolatomat a hőn szeretett Atyánknak.Ó, Szent József, sosem fáradok el rólad elmélkedni, arról ahogy Jézus alszik a karodban; Nem merek közeledni, miközben a szívetek oly közel van egymáshoz. Szorítsd őt magadhoz szorosan az én nevemben, csókold meg finoman a fejét helyettem, és kérd tőle, hogy viszonozza majd amikor halálom órájában utolsó lélegzetemet veszem. Szent József, a távozó lelkek védőszentje, imádkozz értem. Ámen

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Búzaszentelés litaniae maiores

  Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  25
  Búzaszentelés litaniae maiores

  Könyörögjünk.
  Örök mindenható Isten, aki az eget és földet, a ten­gert és az egész mindenséget teremtetted, alázatosan ké­rünk, hogy földi terménye­inket megáldani, megszentelni és gyarapítani méltóztassál. Töltsd meg csűreinket és pincéinket a gabona és bor bőségével, hogy azoknak örvendezve dicséretet és hálát zengjünk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

  Könyörögjünk.
  Mindenható Isten, ke­gyességedhez fohászko­dunk, hogy e zsenge vetése­ket, melyeket a meleg és eső által nevelsz, áraszd el áldásod bőséges harma­tával, és őrizd meg a termés beéréséig. Add meg né­pednek, legyen mindig há­lás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az éhezők bőséges jókkal teljenek be, s a szegény és szűkölködő is zengje dicsőséges neve­det. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

   

  Észak felé:

  “Aki gondolsz a madárra, Köntöst adsz a kis virágra, Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk. Téli fagyban, hóban, jégben, Te vagy minden reménységem. Jön a tavasz, az új élet, Abban minden újra éled.”

  Kelet felé:

  „Te, ki hinted Igéd magvát, Kemény szívünk alakítsd át, Vesd el benne szent Igédet, Abból fakad örök élet. Itt a tavasz, fák rügyeznek, Áldd meg a mi vetésünket. Búzánk, árpánk aratásra, Hadd szökjön fel dúsan szárba.”

  Dél felé:

  „Kik bajukkal Hozzád futnak, Segítségért folyamodnak, Nem szenvednek ők szükséget, Mindig érzik segítséged. Ha velünk az Úr áldása, nincs gondunk az aratásra, Százszoros lesz a termésünk, Áldj meg urunk, erre kérünk.”

  Nyugat felé:

  „Úr Jézus, ki azt hirdetted: Ki veled tart, el nem veszhet. Erősítsd meg gyenge lelkünk, Örök tűzre ne kerüljünk. Ősi vihar hogyha kerget, Nyugtot szívünk nálad lelhet, Édes Jézus, kérünk szépen: Áldd meg munkánk egész évben.”

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  A Föld napja Ima földünkért

  Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  22
  A Föld napja Ima földünkért

  Ima földünkért

  Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé! Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon! Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben!

  A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima

  Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban, hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön, hiszen te egyikükről sem feledkezel meg! Világítsd meg a hatalom és a pénz birtokosait, hogy óvakodjanak a közömbösség bűnétől, szeressék a közjót, segítsék a gyengéket, és legyen gondjuk erre a világra, ahol lakunk. A szegények és a föld ezt kiáltják: Urunk, ragadj meg minket hatalmaddal és világosságoddal, hogy védjünk minden életet, hogy egy jobb jövőt készítsünk elő, hogy eljöjjön a te országod, az igazságosság, a béke, a szeretet és a szépség országa! Áldott légy! Ámen - Ferenc pápa Áldott légy (Laudato si)

   

  A Föld napja himnusza

  Örömteli örömmel imádjuk a Földünket minden csodálatában
  A természet egyszerű ajándékai, amelyek egy paradicsomhoz csatlakoznak
  Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
  Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
  A szelíd kéz és az érintés
  Otthonunk újszülött világnak
  Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
  Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
  A szelíd kéz és az érintés
  Otthonunk újszülött világnak

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Canterburyi Szent Anzelm Arcodat keresem, Uram!

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  21
  Canterburyi Szent Anzelm Arcodat keresem, Uram!

  Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elől. Feledd a terhes gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat! Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne!
  Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz kivételével, ami segít az Ő keresésében; bezárva ajtód csak Őt keresd! Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem; vultum tuum, Domine, requiro.
  Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged!
  Mit tegyen, Magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli számkivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmed szorongat, és messze vettetett Arcod elől? Emészti a vágy; hogy lásson téged, és távol van tőle Arcod, szeretne Hozzád járulni, és lakásod hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri Arcodat.
  Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel el rólunk? Meddig fordítod el Arcod tőlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk Arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk?
  Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat, hogy boldoguljunk! Könyörülj meg rajtunk, akik küszködve igyekszünk Feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled!
  Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam Rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Amen

  (Szabó Ferenc fordítása, eredeti cím: Arcodat keresem, Uram!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Szűz szülője Istennek

  Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

  Ápr
  16
  Szűz szülője Istennek

  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!
  Tied élet s halálban,
  Tied jó és balsorsban,
  Tied küzdve, szenvedve,
  Tied most és örökre!
  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!

  Anyám, Benned bízom és remélek,
  Anyám, Teutánad epedek,
  Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
  Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
  Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
  Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
  Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
  Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!

  Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
  Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
  Kell is segítened, óh hűséges,
  Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
  Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
  Szomorúak vígasztalója,
  Bűnösök oltalma és menedéke,
  Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

  Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
  Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
  Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
  Mária mindig segít, minden időben!
  Biztosan állítom életben s halálban,
  Mária mindig segít, minden balsorsban!
  Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
  Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!

  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!
  Tied élet s halálban,
  Tied jó és balsorsban,
  Tied küzdve szenvedve,
  Tied most és örökre!
  Szűz szülője Istennek,
  Engedd, hogy Tied legyek!

  Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
  Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
  Ezt az imát még nem imádkoztad el!

  Küldetésünk

  Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."